torsdag 18 december 2014

Rapport Q1 2014/2015 - MQ

Idag presenterade MQ sin rapport avseende det första kvartalet 2014/2015. I stora drag var rapporten ok, men inte fantastisk.


Det är dock glädjande att konstatera att MQ fortsätter att stärka såväl resultatet som kassaflödet samtidigt som skuldsättningen fortsätter att gå ner. På minussidan finns att nettoomsättningen minskade med 4 %.

MQ:s första kvartal 14/15 jämfört med samma period föregående år ser ut som följer:

I presentationen sammanfattas kvartalet
så här:
 • Starkare rörelseresultat genom ökad bruttomarginal (noga utvalt sortiment samt färre kampanjer) och kostnadskontroll (effekt från kostnadsbesparingsprogrammet).
 • Förstärkt kassaflöde (bättre resultat, jämnare varuflöde och kontrollerat varulager) och en rejält minskad nettolåneskuld.
 • Svag efterfrågan på säsongsbetonade plagg under hösten, övriga kategorier har dock utvecklats väl.
 • Intensifierat tillväxtfokus och utvecklingsarbete på flera plan.
  • MQ har intensifierat arbetet för nystart i Norge. Tack vare en starkare och mer stabil finansiell ställning är detta möjligt.
  • MQ Shop Online lanseras i Norge i mars 2015.
  • Det externa varumärket Jumperfabriken lanseras på MQ Shop Online.
 • MQ stänger en butik på Bogstadveien i Oslo, men skriver samtidigt kontrakt på Grensen i Oslo för att skapa MQ:s första ”flagship store” i Norge.
MQ säger att verksamhetsåret 2014/2015 blir ett utvecklingsår och att de är långt ifrån färdigutvecklade rent konceptuellt. Det finns stor potential som ännu inte är levererad. Tack vare stabila finanser ligger fokus nu på tillväxt. Glädjande nyheter tycker jag.

Tankar om MQ:s rapport?

onsdag 17 december 2014

Inköp Nordea

Igår köpte jag in Nordea till portföljen. De ger en direktavkastning om c:a 4,5 %.Saken är dock den att jag tror vi kommer få se en betydligt högre utdelningsnivå i vår. Jag ser det som högst troligt att de kommer att höja utdelningen till minst 4,50 kr/aktie, men det skulle till och med kunna bli så mycket som drygt 5 kr/aktie .

Nordea uppvisade senast en stabil rapport. Nedskrivningar av ett IT-system om hela 344 miljoner Euro var så klart ett hack i kurvan, men den underliggande intäktsutvecklingen kombinerat med kostnadskontrollen de visar gör mig trygg. Fortsätter de på inslagen väg bör det finnas goda möjligheter till fortsatta utdelningshöjningar framöver och det ifrån en nivå som redan känns attraktiv.

tisdag 16 december 2014

Mekonomen tar krafttag i Danmark

Idag meddelar Mekonomen att de genomför en omfattande strukturförändring inom den danska verksamheten. Samtliga 28 butiker läggs ned liksom centrallager och huvudkontor. Mekonomen kommer dock att behålla sina franchiseverkstäder, Mekonomen Autoteknik och MekoPartner, där de satsar på logistik utan mellanled i distributionskedjan.


Det här tycker jag var mycket positiva nyheter. Den danska verksamheten har bara det senaste året gått med förlust om 90 MSEK och jag har, med anledning av detta, i tidigare inlägg ställt mig frågan om ledningen gör tillräckligt för att stoppa blodflödet. Genom den här insatsen bör möjligheterna för att få stopp på de skenande förlusterna vara goda.

Mekonomen meddelar att denna förändring kommer innebära engångskostnader om 280 MSEK som kommer påverka rörelseresultatet i december 2014. Förändringen förväntas däremot ge en positiv effekt på rörelseresultatet 2015 och framåt. Även kassaflödet förväntas förbättras något.

Bolaget skriver att marknaden i Danmark har präglats av hård konkurrens och prispress och att förändringen genomförs för att säkra lönsamhet i Danmark 2015. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef inom Mekonomen Group säger att: "Den strukturförändring som nu vidtas är nödvändig och möjliggör en långsiktig närvaro på den danska marknaden via våra franchiseverkstäder samt kommer att bidra positivt till Mekonomen Groups lönsamhet och utveckling"

Dina tankar om denna förändring?

måndag 8 december 2014

Peab skriver av fordringar på Northland

Idag gick det att läsa om att Northland Resources inte hittat någon ny investerare och att den pågående rekonstruktionen därmed misslyckats. Nu idag har domstolen godkänt Northland Resources konkursansökan och satt de Svenska dotterbolagen Northland Sweden AB, Northland Resources AB samt Northland Logistics AB i konkurs.

Som en konsekvens av detta har Peab nu valt att skriva av alla fordringar. Peab har tidigare nämnt att den totala exponeringen i balansräkningen gentemot Northland uppgår till c:a 260 MSEK. De har också, i delårsrapporten för Q3, talat om att ifall det blir en konkurs så tillkommer även kostnader för uppsägning av personal samt den avstannande transportverksamheten.


Detta betyder att Peab i Q4 kommer att skriva av utestående räntebärande fordringar. Detta påverkar finansnettot negativt med ungefär 261 MSEK. Därutöver kommer rörelseresultatet att påverkas negativt med c:a 33 MSEK som en följd av avvecklingskostnader. Peabs VD Jesper Göransson säger att ”Det är naturligtvis mycket tråkigt att Northland inte klarade av rekonstruktionen och det känns tungt att tvingas ta den här typen av nedskrivningar. Det som är positivt är, att under tiden som gruvan varit i drift, har vi skapat en effektiv logistikhantering som vi hoppas kunna använda vid en framtida uppstart av gruvan och även kunna erbjuda till andra kunder med liknande behov”.

För mig som aktieägare i Peab är detta så klart inte positivt, men det var ändå ganska så väntat. Jag har tidigare skrivit om risken för konkurs i Northland och att jag såg det då som högst sannolikt att smällen skulle komma i Q4.
Den stora frågan nu är dock om detta kommer att påverka utdelningen negativt? Min gissning är att så inte kommer bli fallet eftersom merparten av den totala kostnaden Peab nu tvingas ta inte bör påverka kassaflödet. Peab har dessutom, vid tidigare tillfällen, valt att bortse ifrån avskrivningar av engångskaraktär och de bör med andra ord göra samma sak i detta fall. Rent kassaflödesmässigt bör det absolut inte vara några problem att höja utdelningen med tanke på att 2014 visat på en rejält förbättrad lönsamhet kombinerat med avsevärt förbättrade kassaflöden. Se mitt inlägg Rapport Q3 2014 - Peab för mer information. Sammanfattningsvis tror jag att vi kommer få se en utdelning kring 2,1 kr per aktie.

onsdag 3 december 2014

Inköp Ratos

Jag har under en ganska lång tid sneglat på Ratos, men har aldrig tryckt på köpknappen. Idag gjorde jag dock det och köpte en liten post.


De främsta skälen till att jag aldrig köpt har berott på att jag tycker det är så svårt att analysera deras innehav (vilket jag fortfarande tycker) samtidigt som deras modell, dvs köpa bolag "billigt", förädla och därefter sälja "dyrt", är svår att fullt ut värdera. Hur väl kommer de att lyckas med detta framöver? Vilken IRR kan befintliga och framtida portföljbolag generera? Jag inser att det i slutänden handlar mycket om förtroendet för att ledning och styrelse kan skapa fina värden för aktieägarna och ett sådant förtroende måste jag ändå säga att jag har även om jag knappast skulle vilja gå "all in".

Den senaste tiden har jag försökt läsa på mer om Ratos innehav samt att jag även försökt räkna lite på värdering och jag finner då att bolaget ser köpvärt ut på nivåer omkring 45 kr. Osäkerheten i min uträkning känns dock ganska så hög, men bedömningen är ändå att risk/reward till nuvarande pris är attraktiv. Dessutom är direktavkastningen trevlig och jag kan inte finna något skäl till att utdelningen kommer att sänkas i närtid. För den som vill läsa mer om Ratos kan jag rekommendera följande inlägg:

måndag 24 november 2014

Inköp Klövern Pref

Idag köpte jag en bunt Klövern Pref. Med tanke på att jag har en hel del likvider med mycket låg ränta valde jag att investera en del av dessa i ytterligare en preferensaktie (har sedan tidigare Akelius).


Preferensaktier känns just nu ganska så intressant med tanke på rådande lågränteläge. Det gäller dock att hålla koll för skulle inflationen stiga och därmed räntorna blir preffar inte längre lika intressanta.

Genom Klövern Pref får jag relativt säkra kvartalsutdelningar om totalt 10 kr/år. Utdelningen är 2,50 kr per kvartal och utbetalas i månaderna januari, april, juli och oktober. Till betald kurs ger det mig en direktavkastning på drygt 6,5 %. Detta innebär också att vi nu får utdelning tio av årets tolv månader från portföljen, trevligt tycker jag!

fredag 21 november 2014

Att våga hoppa

Uppdatering 2017-08-01

Från och med 2018 kommer vi att vara på varmare breddgrader 3-4 månader per år samt ytterligare någon månad i Sverige på sommaren. Våra passiva inkomster täcker mer än väl detta lilla äventyr inkl alla kostnader vi har kvar i Sverige. Vi fortsätter självklart att bygga vidare på vår pengamaskin och rör oss tveklöst i rätt riktning. Vårt långsiktiga mål är att helt kunna leva av de passiva inkomster vi får och därmed äga vår tid fullt ut. Vi närmar oss den punkten med stormsteg. Som läget är just nu har vi dock arbeten vi trivs väldigt bra med varför alternativet att helt sluta jobba inte känns speciellt lockande.


Vårt mål är att någon gång i framtiden kunna lämna Sverige på obestämd tid och flytta till ett land med betydligt lägre levnadskostnader och, inte minst, ett behagligare klimat. För att samla ihop till modet som krävs så bygger vi just nu upp vår pengamaskin vilken genererar passiva inkomster. När de passiva inkomsterna väl nått önskad nivå kommer vi ha möjligheten att ta klivet ut för stupet och in i det läskigt okända men ack så spännande.


Vi kan tänka oss att köra en big bang och förändra rejält. Vi vill vara lite äventyrliga och modiga, våga släppa taget liksom. Vi ska kliva ut ur vardagslunken och den trygga tillvaron. Vi vill kunna ta dagen som den kommer och göra vad vi vill, umgås med varandra, lära känna nya människor och en ny kultur. Vi vill leva äventyret fullt ut! Kanske varar äventyret i ett år, kanske i tre, kanske för evigt? Det får tiden utvisa.

Vi vägrar dock att sätta en ”time limit” på vårt äventyr, det förstör liksom känslan av full frihet. Vi vill vara helt fria att göra vad som känns rätt för oss. Kanske trivs vi fantastiskt? Kanske ledsnar vi efter något år? Ingen sitter på svaret, inte ens vi själva, men genom full frihet att göra vad vi vill finns i alla fall inget som begränsar oss. Inget som håller oss tillbaka. Inga dåliga ursäkter. Vilken befriande känsla!

En sak jag tänkt på många gånger är att saker och ting ofta inträffar av en ren slump här i livet. Du träffar en intressant person, börjar kommunicera och plötsligt öppnas en dörr till något du aldrig trodde fanns. Ett sådant möte kan verkligen förändra mycket. Ta arbetslivet som ett exempel, själv har jag t ex bara sökt ett jobb (mitt första) och därefter aldrig mer. Genom möten med intressanta människor har möjligheter dykt upp och nya dörrar har öppnat sig. Ofta (men inte alltid) har jag vågat kliva in genom dörren och på så sätt fått uppleva nya spännande utmaningar och inte minst mött nya inspirerande människor. Jag gillar det, jag gillar att det faktiskt fungerar precis så. I alla fall om du själv hjälper ödet lite på traven genom att söka kontakt med andra, visar intresse och vågar ta chansen när den väl dyker upp.

Så, tänk om vi, i vårt ”nya land” träffar spännande människor som erbjuder oss en möjlighet som det vore tråkigt att säga nej till? T ex, ”jag har dragit igång projekt X i land Y och skulle verkligen behöva några som er där. Vad säger ni?” Ja, då vill vi så klart kunna ta chansen om vi vill och absolut inte ha en massa hinder i vägen som begränsar oss. Dåliga ursäkter finns ju alltid, men varför inte ta chansen när möjligheten väl ligger framför dina fötter? Jag är övertygad om att jag skulle ångra mig bittert efteråt om jag lät en sådan möjlighet slinka genom mina fingrar i alla fall.

Men familj och vänner då tänker du? Ja, de är självklart viktiga för oss, men det är väl inga problem att hälsa på (långvisit) i Sverige eller för den delen att de bor hos oss i några veckor eller månader om de så vill?

Som trygghetsknarkande svensk känns de här tankarna så klart extra läskiga. Ofta säger en röst i mitt huvud att ”men borde ni inte ta tjänstledigt i 6-12 månader, hyra ut huset och magasinera prylarna istället? Det är ju ett klart tryggare alternativ.” Åhh vad trött jag är på den rösten ärligt talat. Jag försöker trycka bort den varje gång och kontra med att ”om jag bara lever en gång vill jag uppleva, våga ta dagen som den kommer, våga det okända. Allt som begränsar den möjligheten ska bort bort bort!”. Vem som vinner? Ärligt talat har jag ingen aning och kanske står vi där till slut med ett uthyrt hus och 9 månaders tjänstledigt. Om det händer blir jag dock besviken på mig själv. Nä, vi ska banne mig löpa linan ut den här gången och våga hoppa!

torsdag 20 november 2014

Tankar om Peabs resultat för 2014 och ny order

Jag fick igår en fråga ifrån en läsare om mina tankar kring Peab efter Q3-rapporten. Med anledning av denna fråga har jag kollat lite på mina tidigare investeringsantaganden för att se om de fortfarande håller eller om de bör justeras.


I min analys av Peab från augusti 2014 satte jag vinsten för helåret 2014 till 3,80 kr per aktie och långsiktigt hållbar VPA till 3,95 kronor. Motiverat P/E-tal valde jag att sätta till låga 12 med tanke på faktorer som tidigare brokig vinst- och intjäningsförmåga mm.

Som läget ser ut nu bör vinsten för 2014 bli bättre än mitt antagande. I Q4 - 2013 blev vinsten per aktie 1,25 kr vilket innebär att rullande 12 månader pekar på en vinst om 4,17 kr/aktie för 2014. Jag bedömer dock att vinsten per aktie för Q4 - 2014 kommer bli något högre än samma period 2013, inte minst med tanke på att Peab de senaste kvartalen tydligt visat på avsevärt bättre kostnadskontroll.

Min uppskattning är därför att vi kommer få se en vinst per aktie för 2014 kring 4,25 - 4,35 kr och då tycker jag ändå att jag är ganska så konservativ. Med tanke på detta tror jag på en kommande utdelning om minst 2,1 kr per aktie jämfört med mitt tidigare antagande om 1,9 kr. Det skulle innebära en utdelningshöjning om 16,7 % jämfört med föregående år, inte helt fel om så blir fallet!

År 2014 har dock inte varit ett exceptionellt starkt år för Peab varför jag tror de har mer att ge. Året (så här långt) har dock bjudit på en kraftigt förbättrad lönsamhet och starka kassaflöden. Den förändrade strategin, som innebär ett mer selektivt orderintag, har bevisligen gett effekt och inga större av- eller nedskrivningar har förstört resultatet. Samtidigt har den nya strategin påverkat orderstock och orderintag negativt vilket långsiktigt inte är positivt. Inom en inte allt för avlägsen framtid bör dock Peab vara bättre rustade för att våga ta de lite större projekten igen. När tillväxt åter står i fokus bör också orderintag och orderstock påverkas positivt.

Trots ovan resonemang finns flera osäkerheter. Situationen med Northland Resources är en riskfaktor och en annan är att det idag är omöjligt att veta hur Peab klarar sig när de väljer att gå för de lite större projekten igen, får vi se nya större nedskrivningar då? Med tanke på detta väljer jag att inte justera tidigare antagen hållbar VPA om 3,95 kr och inte heller motiverat P/E om 12. Det betyder att jag fortsatt finner Peab köpvärd kring nivåer om 47 kr/aktie.

Slutligen, idag meddelade Peab att de fått en order från Trafikverket som innebär att de ska bygga ut järnvägssträckan Hemfosa - Tungelsta i Haninge med dubbelspår. I uppdraget ingår även att bygga två nya gång- och cykelbroar samt en ny stationsbyggnad. Ordern uppges vara värd c:a 229 MSEK och byggstart är nu i december. Se pressreleasen för mer information.

Dina tankar om Peab?

tisdag 18 november 2014

Castellum säljer fastigheter för 2 miljarder kronor

Igår meddelade fastighetsbolaget Castellum att de säljer sina fastigheter i Värnamo och Växjö samt även en fastighet i Göteborg till Hemfosa Fastigheter.

Försäljningen har att göra med Castellums fokus på att växla fastigheter med lägre tillväxt till fastigheter i regioner med högre tillväxt, vilket bland annat går att läsa om i mitt inlägg Rapport Q3 2014 - Castellum.


Det är det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen som har sålt 53 fastigheter (217 599 kvm) i Värnamo och Växjö. I samma veva har även det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB sålt en fastighet (10 500 kvm) i Göteborg.

Nettoförsäljningspriset uppgick till 1 945 MSEK och är i nivå med den senaste värderingen. Som en del av upplägget övergår också 15 anställda från Corallen till Hemfosa Fastigheter.

Castellums VD Henrik Saxborn säger att: 
"Det här är vår största enskilda försäljning sedan Castellum börsintroducerades 1997. Vi fortsätter nu att vara nettoinvesterare genom förvärv och, framför allt, genom att vi bygger nytt, och dessutom bygger till och bygger om. Vi har bland annat skapat förutsättningar för expansion genom centrala markförvärv, dels vid Resecentrum i Örebro, dels på Lindholmen i Göteborg om totalt 96 Mkr. Affären stärker bolaget och ger oss bättre förutsättningar att fortsätta att leverera tillväxt i förvaltningsresultatet och därmed också fortsätta skapa aktieägarvärde till låg risk"

Pressreleasen finner du på Castellums webbsajt.

söndag 16 november 2014

Om offentlig upphandling och oseriösa aktörer på IT-marknaden

Just nu pågår det en väldigt intressant diskussion om eWork, IT-konsultbranschens framtid och om ramavtal/offentlig upphandling på några ekonomibloggar.

 
Om du är intresserad av att hänga med från början i diskussionen, läs nedan inlägg inklusive kommentarer:

I Aktieingenjörens inlägg Tankar om eWork och IT-konsulter går det att läsa om orimliga timpriser i Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 och om hur vissa bolag nyttjar luckor i anbuden för att vinna dem. Dessa bolag (vilka vi återkommer till) har blivit kända som enkronaskonsulterna och debatten och kritiken har inte låtit vänta på sig.

I detta inlägg ska jag försöka ge min syn på det hela och jag kommer även ge en liten känga till de bolag som uppenbarligen kör med oetiska affärsmetoder för att vinna egna kortsiktiga fördelar, men samtidigt gör kunderna en björntjänst, underminerar en hel bransch och sätter tanken bakom offentlig upphandling ur spel.

Så vad är då egentligen offentlig upphandling och vad ska det vara bra för?
I stora drag kan man säga att det är en process för inköp av varor, tjänster mm vilka regleras genom specifika lagar och regler. Dessa lagar och regler ska i stort se likadana ut inom hela EU/ESS. Tanken är att säkerställa att all offentlig verksamhet, vilka lyder under lagen om offentlig upphandling, ska behandla alla potentiella leverantörer lika och ge klara och tydliga regler att spela efter. Regelverket ska säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU.

Reglerna säger vidare att upphandlande organisation enbart ska ta hänsyn till det som köps. Annan hänsyn, t ex lojalitet till det egna landets leverantörer, relation med tidigare leverantör osv är inte tillåtet. Valet av leverantör skall alltså ske på strikt affärsmässig grund och anbud ska antas med den/de leverantör(er) som erbjuder den bästa varan/produkten/tjänsten till det mest fördelaktiga priset. Handlingarna (t ex offerter) är också offentliga i de allra flesta fallen vilket skapar full transparens för alla intressenter. Det är alltså möjligt för ett konkurrerande bolag att begära in vinnande anbud för att på så sätt få ta del av en konkurrents offert. Om konkurrerande bolag skulle anse att en tilldelning har skett på felaktiga grunder kan de begära att beslutet överprövas och en sådan begäran framställs till Förvaltningsrätten inom den domkrets där den upphandlande enheten har sitt säte. För en fördjupning inom ämnet, läs om offentlig upphandling på Konkurrensverket.

I stort tycker jag att idéen med offentlig upphandling är bra
och bör t ex göra korruption svårare samtidigt som fler leverantörer får chansen. Jag gillar också transparensen vilket gör att upphandlingsprocessen känns lite "ärligare". Tyvärr finns det dock många stora brister och en av dem är att anbuden ofta försöker förenkla verkligheten eftersom det är ett krav att det tydligt ska framgå vad som utvärderas och hur många poäng du får för de olika svaren osv. Fokus blir då allt för ofta på lägsta pris och mindre på kvalité och slutresultat eftersom det så klart blir enklare rent upphandlingsmässigt (ett dyrare timpris är alltid ett dyrare timpris, punkt). Pratar vi konsultinköp t ex kan det ju vara så att en konsult som kostar 1 000 kr/h kan utföra ett visst arbete på 100 timmar vilket för en konsult som kostar 650 kr/h tar 500 timmar. Det här fångas ofta upp dåligt i många anbudsförfrågningar och skapar så klart stora problem för upphandlande enhet som då egentligen inte alls har fått lägsta totalpris utan bara det lägsta timpriset.

Jag vet dock att det är fullt möjligt att skapa en anbudsförfrågan som fångar den här typen av utmaningar, men att skriva ett sådant anbud kräver mycket djupa kunskaper om det som ska upphandlas kombinerat med en väldigt hög förmåga att i skrift göra spelreglerna och hur anbuden kommer att utvärderas oklanderliga. Jag påstår att det finns få sådana upphandlare inom offentlig sektor, i varje fall inom komplexa och mångfasetterade områden som inköp av t ex IT-tjänster och produkter. Ett annat fenomen som blivit allt vanligare är att anbudsunderlagen och spelreglerna inte är tydliga nog och därför utnyttjas av oseriösa marknadsaktörer som väljer att fulspela för att vinna ramavtal.

De här problemen kan t ex ses i fallet Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulter 2013. Här är uppenbarligen inte upphandlingsunderlaget tillräckligt vattentätt samtidigt som ett flertal oseriösa spelare väljer att nyttja luckorna i syfte att vinna fördelar. När anbudsunderlagen för upphandlingen kom in till Kammarkollegiets inköpsfunktion och det var dags för öppningsförfarandet så fick de troligen en smärre chock. Bland inkomna anbud fanns det nämligen fyra stycken anbud som ”erbjöd” IT-konsulter för mellan minus 13 till 1 krona/timme. I några fall skulle alltså kunden till och med få betalt för att nyttja en konsult vilket ju är helt bisarrt! Leverantörerna som skickat in dessa anbud var eWork, Bouvet Syd, Evry Consulting och Experis.

I detta läge valde Kammarkollegiet att sätta hårt mot hårt och slängde helt enkelt ut dessa fyra ”enkronasanbud” med hänvisning till att de var oseriösa och hade en orimlig prissättning (vilket så klart var sant). Dessa fyra aktörer valde då att överklaga beslutet och fick det överprövat. Förvaltningsrätten skriver t ex följande om Experis priser

Förvaltningsrätten konstaterar att bolagets offererade pris om minus 11 kr respektive minus 13 kr per timme för en konsult med kompetensnivå 2 för uppdrag upp till 160 timmar väsentligen understiger vad som kan anses utgöra normalt marknadspris för tjänsten. De offererade priserna är därför att betrakta som onormalt låga. Kammarkollegiet har således haft fog för att ifrågasätta anbudets seriositet och begära en skriftlig förklaring till det låga anbudet från bolaget.

Trots detta kommer domstolen senare fram till att det var fel att slänga ut såväl Experis som övriga aktörer. Hur de kan komma fram till den slutsatsen är obegriplig för mig ärligt talat. Den skriftliga förklaringen hade dock varit väldigt kul att ta del av, jag menar, hur förklarar de att de tänker betala kunden för att de nyttjar en konsult som står på den egna lönelistan? Humor på hög nivå och sannolikt många skratt hade det nog blivit i alla fall =)

Kammarkollegiet valde då att överklaga till Kammarrätten, men de beviljade inte prövningstillstånd och därmed fick Kammarkollegiet ta konsekvensen vilket innebar att de tidigare utslängda bolagen fick komma in igen och eftersom de kört fulspel innebar detta att alla fyra leverantörer idag återfinns på listan över de som vann ramavtalet.

I och med detta ”lovar” alltså leverantörerna att erbjuda Nivå 5 konsulter, t ex  verksamhetsanalytiker, för 751 kronor per timme vilket så klart kommer bli omöjligt, i varje fall om definitionen av Nivå 5 ska vara uppfylld. Det innebär nämligen att konsulten ska ”ha en kunskap av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/specialist på marknaden. Ha erfarenhet om minst 9-12 år var av minst 3 år inom Nivå 4 samt ska vara mycket självgående och ha stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning”. Mig veterligen finns inget seriöst bolag som säljer ut någon av den kalibern till ett sådant pris. Det vore ju dessutom vansinne eftersom du mer eller mindre kommer gå back på affären. Spana gärna in de fyra bolagens gällande prislistor nedan och rys:
Följetongen är dock inte klar eftersom ramavtal ännu inte tecknats inom alla regioner på grund av överprövningar. Spana in vad som hänt under nyheter på Avropa.

Det här är naturligtvis offentlig upphandling när den är som allra sämst. Med det här utfallet finns inga vinnare, kunden får oseriösa aktörer att avropa från vilka aldrig kommer leverera alternativt så levererar de en riktig underpresterare med låg kvalité och en hög totalkostnad som följd. IT-branschen som helhet får sig en smäll där priserna pressas till totalt orimliga nivåer och offentlig upphandling som inköpsprocess får ett sämre rykte där många seriösa aktörer helt enkelt kommer att avstå från att deltaga.

Vi ska också vara klara över att Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster är enormt stort och det lär handla om ofantligt många timmar som ska levereras under avtalsperioden. Dessa timmar är nu inte tillgängliga för de aktörer på marknaden som vill och kan leverera kvalitet och kundnytta, men som för detta vill ha skäligt betalt. Frågan nu är vem som överhuvudtaget ska leverera dem och hur kunderna ska få sina behov uppfyllda? För den sannolikt dyra notan som detta medför vet vi dock vilka som får betala, det är nämligen vi skattebetalare som får stå för kalaset via skattsedeln.

Ur ett investerarperspektiv har jag mycket svårt för att investera i bolag som kör med oetiska affärsmetoder. Min erfarenhet är nämligen att de som väljer att göra det en gång är så pass skrupelfria att de sannolikt gör det igen. Detta skapar ett rykte som knappast är fördelaktigt långsiktigt och förr eller senare får sådana spelare betala priset. Den typen av verksamhet vill jag inte vara med och stötta i vilket fall som helst.

Vad är dina tankar om detta fulspel och om offentlig upphandling i stort? Tankar om IT-konsultbranschen?

fredag 14 november 2014

Rapport Q3 2014 - Peab

Igår presenterade Peab sin rapport avseende det tredje kvartalet. Rapporten var inte fantastisk på något sätt, men personligen tycker jag ändå att den som helhet var betydligt mer positiv än negativ. Det jag ville se var att lönsamheten fortsätter att förbättras, få eller inga större av/nedskrivningar, fortsatt starka kassaflöden och en allmänt god kostnadskontroll. När denna bas finns bör nämligen förutsättningarna för tillväxt se betydligt bättre ut. Peabs rapport visar att de är på helt rätt väg. En jämförelse mellan 2013 och 2014 avseende perioden Q1-Q3 visar följande:

Orderingången var den stora plumpen i protokollet och kom in något lägre än vad jag hade hoppats på. Den uppgick till 24 232 MSEK jämfört med 26 947 MSEK för samma period 2013 och orderstocken uppgick till 27 547 MSEK jämfört med 30 515 MSEK. Jag tycker dock att Peab gör rätt som i första hand prioriterar lönsamhet före tillväxt i nuläget. Den minskade orderingången kan till stor del förklaras av ett betydligt mer restriktivt orderintag i syfte att minska projektriskerna. Denna strategi har ju också visat sig lyckad med tanke på att det inte varit några större av- eller nedskrivningar under flera kvartal nu.

För koncernen som helhet förbättrades såväl omsättningen som resultatet i Q3. Så här ser sammanställningen ut:


En titt på respektive affärsområde visar att nettoomsättningen, rörelseresultatet och rörelsemarginalen stärkts för områdena Bygg, Industri och Projektutveckling under året, men däremot har området Anläggning utvecklats svagare. En lägre orderingång är förklaringen till detta och Peab skriver även i rapporten att konkurrensen på drift- och underhållsmarknaden (som är ett delområde inom Anläggning) har ökat med prispress som följd. Sammanställt för perioden Q1-Q3 ser det ut som följer:

Sammanfattningsvis tycker jag att rapporten mestadels var positiv. Peab visar tydligt att de genom antagen strategi lyckats minska riskerna i projekten och därmed undvika av- och nedskrivningar vilka tidigare slagit hårt mot lönsamheten. Detta har i sin tur lett fram till en avsevärt förbättrad lönsamhet och starkare kassaflöden. Åtgärdsprogrammet fortsätter att visa resultat varför kostnadskontrollen nu känns mycket bättre. Inom en inte allt för avlägsen framtid bör Peab, tack vare detta, stå bättre rustade för att växla upp tempot och därmed kunna fokusera mer på tillväxt.
Ett orosmoln som dock fortsatt hänger över Peab är vad som kommer att hända med Northland Resources där Peabs riskexponering uppgår till 260 MSEK (se inlägget Peab ochNorthland Resources för mer information). Den 10:e november presenterade Northland Resources sitt ackordförslag vilket i korta drag innebär att alla leverantörer får 500 000 kr och för belopp överstigande detta erhålls 25 %. Ett alternativ till detta upplägg är att erhålla 500 000 kr och för resterande belopp få full ersättning men då först den 15:e februari 2022. Det bör dock nämnas att detta alltså endast är ett förslag och att Northland för närvarande förhandlar om finansiering. Risken är med andra ord fortsatt hög för konkurs och ingen ersättning alls. Företagsrekonstruktionen har förlängts till den 15:e januari 2015 så någon gång efter det bör vi få veta hur det blir.
Tankar om Peabs kvartalsrapport?

onsdag 12 november 2014

Rapport Q3 2014 - Mekonomen

Idag på morgonen presenterade Mekonomen delårsrapporten avseende Q3 - 2014. Efter att ha läst igenom rapporten kan jag konstatera att det var en riktigt fin rapport där samtliga koncernbolag ökade såväl omsättningen som förbättrade rörelseresultatet. Danmark fortsätter dock att vara ett sänke vilket kanske inte var helt oväntat, men ändå får anses som (den enda) plumpen i protokollet.

För koncernen som helhet förbättrade Mekonomen sig på varenda punkt jämfört med Q3-2013: 

VD och koncernchefen Håkan Lundstedt skriver i VD-ordet bland annat attMekonomen Group nådde ett av sina starkaste rörelseresultat för ett kvartal. Exkluderat Danmark var resultatet det högsta som nåtts hittills. Den nordiska marknaden har varit svag men stabil under året och vår tillväxt har främst kommit genom anslutna verkstäder”. Det är ju riktigt trevlig läsning för trots att marknaden alltså har varit svag (om än stabil) samt att den danska verksamheten ännu inte är på banan så lyckas Mekonomen visa på försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Rörelseresultatet är till och med på en nivå att det är ett av de bästa kvartalen någonsin. Det är riktigt starkt! När marknaden blir något mer positiv och den danska verksamheten fungerar bättre bör vi med andra ord kunna förvänta oss ännu starkare siffror. Som aktieägare känns det så klart trevligt.
I VD-ordet går också att läsa attDen nordiska marknaden har varit svag men stabil under kvartalet och vi förväntar oss ingen förändring under resten av året eller 2015. I denna marknad är det aktörer med starka koncept som kan visa tillväxt”. Mekonomen tillhör utan tvekan en av de aktörer som har storleken och konceptet för att visa tillväxt. Andra framgångsfaktorer är den ökade kostnadseffektiviteten och en stark inköpsposition.

Det är också intressant att Mekonomen, som en av sex konkurrerande kedjor, nu gått samman för att bygga upp en gemensam bokningssajt kallad Lasingoo. Planen är att sajten ska lanseras under slutet av november 2014 och ett viktigt syfte är att bättre kunna möta hotet från den danska jämförelsesajten Autobutler. Läs mer om denna satsning i artikeln Ohelig allians i bilverkstaden på di.se. Kedjorna som gått ihop för att utveckla sajten är Mekonomen, OKQ8, Autoexperten, AD-bildelar, Bosch Carservice och Hedins bil.
Såväl omsättning som lönsamhet har förbättrats i samtliga koncernbolag vilket är fantastiskt. Mekonomen anger själva att det beror på god kostnadskontroll och en stark tillväxt i kvartalet om 10 % från anslutna verkstäder. En titt på respektive koncernbolag ger följande:


MECA Danmarks rörelseresultat under kvartalet var -13 MSEK jämfört med -9 MSEK samma period 2013. Med andra ord tynger den danska verksamheten koncernbolaget rejält och här måste Mekonomen snart börja vända trenden. Många insatser görs uppenbarligen, men är det tillräckligt frågar jag mig? Det vore intressant att få ett uttalande från VD:n om hur mycket tålamod Mekonomen egentligen har. Finns det någon uttalad deadline innan mer drastiska åtgärder vidtas? Kanske har jag missat någon information, men jag skulle som aktieägare vilja se en mer konkret plan kring utmaningarna med Danmark.

MECA exklusive Danmark visade upp riktigt fina siffror jämfört med samma kvartal 2013.

Även Mekonomen Nordic visade upp förbättringar på alla punkter:


Detta gäller även Sörensen og Balchen:

Sammanfattningsvis kan sägas att rapporten var riktigt stark.
Det verkar marknaden också tycka för i skrivande stund är aktien upp med c:a 7,5 % eller 12 kr. Det är så klart väldigt glädjande att samtliga koncernbolag visar på tillväxt och förbättrad lönsamhet, inte minst med tanke på att marknaden anses svag just nu kombinerat med att den danska verksamheten fortsätter att tynga. Tar man det i beaktning bör uppsidan, när det väl vänder, vara riktigt fin. Jag grämer mig lite över att jag inte köpte på mig fler under dippen i oktober, men å andra sidan får jag väl glädja mig åt att jag istället gjorde inköp i ett antal andra fina bolag. Dessutom utgör Mekonomen redan idag c:a 8-9 % av aktieportföljen.
Dina tankar och åsikter om Mekonomens Q3-rapport?

måndag 10 november 2014

Utdelning Akelius

Idag kom utdelningen in från Akelius Pref.

Nästa utdelning bör landa på mitt konto i början av februari och då handlar det om MQ. MQ kommer med stor sannolikhet att höja utdelningen rejält. Förra året var utdelningen 0,39 kr/aktie och i år föreslås en utdelning om hela 1,36 kr/aktie, trevligt!

söndag 9 november 2014

eWork och IT-konsultbolag - intressant för utdelningsjägaren?

Av någon anledning försvann titeln på mitt tidigare skrivna inlägg eWork och IT-konsultbolag - intressant för utdelningsjägaren? vilket i sin tur inneburit att det inte dyker upp på andras bloggar (i alla fall inte med titel).

Som sagt, läs mitt senaste inlägg på http://vagentill-frihet.blogspot.se/2014/11/jag-kan-inte-lata-bli-att-skriva-ett.html

eWork och IT-konsultbolag - intressant för utdelningsjägaren?

Jag kan inte låta bli att skriva ett inlägg efter att ha läst inlägget Rapport från eWork och vad jag gillar med dem på Gustavs eminenta aktieblogg. Som jägare av bolag med fin och hållbar direktavkastning kan man ju ställa sig frågan, borde man inte investera i bolag som eWork, HiQ, Acando och Knowit som erbjuder en riktigt hög direktavkastning i nuläget?

Låt oss börja med att prata om IT-konsultbolagen. Till skillnad från eWork sitter de med egen personal och det är så klart en enorm skillnad när det kommer till risk. Det borde med andra ord vara betydligt bättre att köpa ett bolag utan egna konsulter vilka istället tjänar pengar på att mäkla ut resurser anställda i annat bolag. Dessutom, IT-konsultbranschen är enormt konjunkturkänslig, lönerna generellt höga samt att timpriserna står stilla eller sjunker vilket leder till lövtunna marginaler. Nej, det känns inte bra även om flera av dessa bolag just nu erbjuder en direktavkastning på 7-8 %.Ok, men eWork då? De är ju en mäklare utan egna konsulter. Det borde väl ändå vara klart mer attraktivt? Inte minst med tanke på att direktavkastningen till dagens prisnivå är nästan 6 %, omsättningen ökar, vinsten ökar, kassan är välfylld osv. Nej säger jag, jag tror den här branschen kommer få det mycket tufft framöver och jag ska i det här inlägget försöka förklara varför jag tror det.

Vad gör egentligen eWork och hur fungerar deras affärsmodell? Att eWork har byggt upp en stark position som IT-konsultmäklare råder det ingen tvekan om. Tillsammans med ZeroChaos har de en stor del av IT-konsultmäklarmarknaden i Norden. Utöver dessa stora spelare finns så klart ett flertal mindre, men totalt sett domineras marknaden av dessa två aktörer.

eWork fokuserar på att vinna så många ramavtal som möjligt såväl inom den offentliga sektorn som inom den privata. Här har de också varit mycket framgångsrika historiskt. Idag sitter de på runt 160 ramavtal vilka ger en strid ström av förfrågningar. När kunden har ett behov skickas förfrågan ut till alla ramavtalsägare, däribland eWork. Genom ett enormt stort nätverk av IT-konsulter kan eWork välja ut intressanta kandidater som matchar kundens krav väl. Möjliga uppdrag annonseras som regel ut via eWorks portal varpå anslutna konsultbolag kan offerera lämpliga kandidater och ange förslag till timpris. Vid affär får konsultbolaget X kr och eWork skär emellan med Y %. Oftast handlar det om mellan 5-10 % som eWork tar.

Utöver detta traditionella mäkleri har eWork också börjat arbeta med något de kallar MSP som jag tror står för Managing Service Provider. MSP betyder i stora drag outsourcing av kundens konsultsinköpsfunktion, med andra ord att konsultinköpsfunktionen övertas av eWork (inom detta område har ZeroChaos kommit klart längre kan tilläggas). Genom att teckna ett MSP-avtal är det tänkt att kunden ska få ett mer effektivt och billigare inköp av konsulter. Kunden slipper kostnaden för egen inköpspersonal, når ett betydligt mycket större nätverk av kvalificerade konsulter, slipper hantera förfrågningar och mottagande av kandidater på egen hand samt slipper hantera mängder av olika ramavtal med allt vad det innebär. Genom att bara en mäklare har avtalet (monopol typ) kan eWork också pressa timpriserna eftersom de slipper konkurrera med andra ramavtalsägare. Är det här bra för kunden? Jag är ytterst tveksam ärligt talat och känner också till några fall där kunden är tveksam till förlängning när befintligt avtal går ut. Exakt hur många MSP-avtal eWork lyckats teckna vet jag inte, jag tror inte det är speciellt många, men det ska jag låta vara osagt.

Att eWork kallar sitt MSP-koncept för outsourcing känns också lite intressant, jag menar, det enda kunden har gjort är att ”sourca” inköpsfunktionen, men inte pratar vi outsourcing utan snarare ”nearsourcing”. Produktion och det egentliga arbetet (utveckling, arkitektur, test och så vidare) ska ju fortfarande hanteras av resurser från eWorks konsultnätverk och dessa sitter lokalt med svenska löner. Om kunden ska kunna spara de riktigt stora pengarna så måste ju produktionen också vara outsourcad och utföras av resurser som har sin bas i ett lågkostnadsland och därmed också timpriser som ligger väsentligt mycket lägre. Nu börjar det dyka upp spelare på marknaden som kan erbjuda precis detta även om det fortfarande är i sin linda.

Konkurrensen från stora outsourcing-leverantörer börjar nu att märkas och jag blir förvånad om inte också aktörer som eWork kommer känna av detta på sikt. Giganter som iGate, Infosys och Tata (över 150 000 medarbetare var för sig runt om i världen) har nu börjat etablera sig fysiskt i Sverige och gett sig in på marknaden på allvar. Dessa bolag är inga mäklare, men har storleken för att kunna erbjuda allt det mäklaren erbjuder (inkl MSP-upplägg), men också egna resurser till mycket låga timkostnader (vilka flygs in från t ex Indien under 3 månader, sitter hos kund och jobbar, flyger hem och ersätts av nya). Timpriserna för dessa resurser kan vara så låga som 250-300 kronor och hur ska någon svensk leverantör kunna konkurrera med det? Dessutom garanterar dessa bolag leveransen eftersom det är egen personal som utför uppdraget. Är kunden inte nöjd finns en motpart till skillnad från när eWork är där, det har ju bara mäklat konsulten som tillhör ett helt annat bolag. En annan diskussion är hur bra det här egentligen funkar i praktiken (inte alltid speciellt bra enligt mina erfarenheter), men det är som sagt var ett helt annat kapitel...

Genom att kunden tecknat ett outsourcing-avtal med dessa drakar så minskar marknaden för lokala IT-konsulter. Det här börjar nu märkas på flera håll och kanter och många svenska konsultköpare (vilka tidigare utgjort ryggraden för IT-konsultinköp på den svenska marknaden) har valt att teckna dessa avtal. Detta kommer, vågar jag påstå, att påverka aktörer som eWork i allra högsta grad och så klart även IT-konsultbolagen.

Samtidigt är konsultmäklarna sällan populära bland IT-konsultbolagen. De ses snarare som kannibaler i en redan prispressad bransch och som dessutom inte tillför något egentligt värde. Enda anledningen att IT-bolagen tvingas gå genom mäklarna är just det faktum att de sitter på ramavtalen (och då menar jag inte bara inom offentlig sektor utan även på den privata). Visst, för enmanskonsulter är eWork säkert en bra kanal, men för de lite större, knappast. Att timpriserna faller samtidigt som lönerna har ökat är så klart ingen bra kombination för IT-konsultbolagen. Marginalerna är redan idag lövtunna för de allra flesta och att då behöva ge bort 5-10 % på en redan låg timpenning blir svårt eller till och med omöjligt. Har konsultbolaget en bänknötare att slänga in så går det väl an, men vilken kvalitet ger det?

Här börjar det nu gå att skönja en motreaktion där löst eller ”hårt” sammansatta nätverk av IT-konsultbolag slår sina påsar ihop för att svara på anbud och vinna egna ramavtal. På så sätt behöver de inte betala någon premie till en mäklare som ändå inte tillför något större värde. Jag känner till flera IT-bolag som tagit ledningsbeslut på att aldrig gå genom mäklare (eller i varje fall göra det som en sista utväg) eftersom det urholkar branschen. Det finns helt enkelt inte något utrymme för ytterligare ett kostnadsled i kedjan. Detta är så klart ett stort hot mot eWork och andra mäklare eftersom de är helt beroende av att IT-konsultbolagen vill gå med dem vid upphandlingar. eWork har ju ingen egen producerande personal utan är helt beroende av ansluta bolags kompetensbank. Däremot är eWork uppenbarligen duktiga på att svara på anbudsförfrågningar, men utan innehåll faller det ju platt.

Sammanfattningsvis är jag inte optimistisk till mäkleribranschen långsiktigt. Redan idag är marginalerna lövtunna (eWorks marginal för de första tre kvartalen är 1,1 %) och jag kan omöjligt se hur marginalerna ska kunna röra sig uppåt nämnvärt. Med ökad konkurrens från giganter som iGate. Infosys och Tata samtidigt som många konsultbolag inte längre vill gå genom mäklare och istället bildar egna nätverk så tror jag att eWorks marginal istället kommer röra sig söderut kommande år. Dessutom, det är inte mycket som måste hända för att marginalen helt plötsligt ska bli negativ. Nu är det så klart värt att tillägga att jag knappast sitter på facit och att jag kan ha hur fel som helst i mina antaganden och slutsatser. Genom detta inlägg vill jag bara klargöra hur jag resonerar och varför jag avstår från att investera i bolag som eWork och för den delen alla börsnoterade IT-konsultbolag. Rätt eller fel? Det får tiden utvisa.

Tankar och synpunkter? Slå gärna hål på mina argument!

torsdag 6 november 2014

Kraftig uppgång i Fred Olsen Energy samt månadens inköp

Idag gick Fred Olsen Energy upp med nästan 13 % på en dag och jag kan inte finna någon information som kan förklara saken. Finns det någon som vet något eller var det bara dags för en rejäl uppgång efter den senaste tidens enorma nedgång?

Vad gäller november månades inköp har kassaflödet fördelats som följer:


Inköp Akelius Pref:
Roligare än så blev det inte, men det känns inte så tokigt. Jag köpte ett gäng Akelius och ökade därmed på den årliga utdelningen ytterligare. Vid nästa utdelningstillfälle nu i november får jag dock inte någon utdelning från dessa nyinköpta preffar eftersom de handlades utan utdelning per den 4e november. Akelius delar ut kvartalsvis i månaderna februari, maj, augusti och november.

Fonder:
Inga inköp av rena aktiefonder har gjorts.

Krigskassa:
Medel har avsatts till såväl räntefond (mindre del) som sparkonto. Dessutom har pengar satts in/omfördelats från räntefond till fonderna Atlant Stability samt SHB Multi Asset L. Dessa fonder ser jag som en del av kassan eftersom de är tämligen defensiva jämfört med en ren aktiefond.

måndag 3 november 2014

Signaler med positiv inverkan på olje- och gasmarknaden?

Läste idag i Offshore Energy Today samt på Dagens Industri att det statskontrollerade norska oljebolaget Statoil planerar att investera 170 - 220 miljarder kronor för att bygga upp oljefältet Johan Sverdrup i norska Nordsjön. Det var ju ingen nyhet egentligen, men uttalandet från Statoil ger visst hopp för branschen som helhet och för de norska potentiella leverantörerna i synnerhet.


Utvecklingschefen Arne Sigve Nylund säger att "detta kommer att bli ett gigantiskt projekt som kommer säkra energiutbudet och jobb och resultera i betydande sidoeffekter". I den första utbyggnadsfasen räknar Statoil med att projektet ger 51 000 arbetstillfällen och när fältet väl är i drift kommer 3 400 personer att sysselsättas och produktionen uppgå till 550 000 - 650 000 fat oljeekvivalenter per dag. Extra intressant är också att av dessa 51 000 arbetstillfällen förväntas så många som 22 000 läggas på norska leverantörer och ytterligare 12 000 på dessa norska leverantörers underleverantörer.

Vidare har Agenda Kaupang tagit fram ett estimat som pekar på att det är troligt att norska leverantörer kommer bli tilldelade så mycket som 50 % av uppdragen i byggskedet och 90 % i driftsskedet. Om dessa estimat stämmer eller inte är ju oklart, men om det ändå är i närheten av dessa siffror så kommer det vara mycket positivt för flera norska leverantörer inom området och så klart även den norska staten. Nylund säger också att "It is very important for the Johan Sverdrup development that the Norwegian supplier industry positions itself well for the opportunities lying ahead"

Det här känns ju helt klart som positiva nyheter för de norska olje- och gasbolagen. Det bör ju innebära mycket fina möjligheter för bolag som Kvaerner som vi ju redan vet har tecknat ett Letter of Intent och ramavtal med Statoil avseende initialt två "jackets". Se mitt tidigare inlägg om detta i inlägget Kvaerner - mer om ramavtalet och avsiktsförklaringen. Det bör väl också kunna påverka Fred Olsen Energy positivt? Sedan tidigare vet vi ju att Lundin Norway ska använda Bredford Dolphin (som ägs av FOE) för borrning och produktionstestning på Johan Sverdrup-fältet i utvärderingssyfte.

Sammanfattningsvis känns det här som positiva signaler för den hårt ansatta norska olje- och gasindustrin. Om ovan stämmer ser det lovande ut för de norska leverantörer som har förmågan att positionera sig väl och som kan leverera konkurrenskraftiga offerter. Behovet av kompetens, riggar osv kommer tveklöst bli mycket stort när projektet väl drar igång på allvar. Kvaerner är ju redan med i loopen, men är det någon som vet mer kring FOEs eventuella medverkan i detta gigantiska projekt bortsett från Bredford Dolphin då?

EDIT: se även pressmeddelande från Statoil.

fredag 31 oktober 2014

Rapport Q3 2014 – Bonheur

Idag på morgonen kom Bonheurs Q3-rapport och till min förvåning var den bättre än vad jag hade förväntat mig (men knappast fantastisk).


Alla affärsområden har förbättrat intäkterna och EBITDA förutom Renewable Energy vilket ändå måste ses som positivt. Däremot har EBIT och resultatet försämrats kraftigt för koncernen som helhet vilket främst beror på höga av- och nedskrivningar i affärsområdet Offshore Drilling.
Jag noterar följande för Bonheur som helhet avseende Q3 2014 jämfört med samma period 2013:
 • Intäkterna blev 3 411,1 MNOK (2 647,6).
 • EBITDA landade på 1 213 MNOK (1 155).
 • Avskrivning/Impairment charges blev – 1 023,2 (-557,4).  
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 190 MNOK (597).
 • Resultat före skatt (EBT) blev 19,7 MNOK (509,9).
 • Periodens resultat blev -38 MNOK (494,2).
 • Vinst per aktie blev 0,8 NOK (6,5).
Att vinsten per aktie kan bli positiv även om periodens resultat är negativ beror på ”comprehensive incomes” som går att läsa om i följande artikel på Investopedia eller på Wikipedia. En titt i Bonheurs kvartalsrapport, sidan 10, visar att det främst verkar vara en positiv förändring av valutakurser (USD, EUR och GBP vs NOK) som bidragit positivt med över 350 MNOK.

En titt på respektive affärsområde visar följande:
Offshore Drilling
Affärsområdet Offshore Drilling är den stora boven i dramat och det beror naturligtvis på den kraftigt försämrade utvecklingen för Fred Olsen Energy där Bonheur är stor delägare. EBITDA har förvisso förbättrats något jämfört med samma period 2013, men stora av- och nedskrivningar har påverkat mycket. Sannolikt har FOE nu i Q3 valt att lägga in så många av- och nedskrivningar som möjligt vilket bör kunna innebära en något bättre Q4-rapport. Läs mer om FOEs Q3-rapport i mitt tidigare publicerade inlägg Rapport Q3 2014 –Kvaerner och Fred Olsen Energy.
 • Intäkterna blev 2 094 MNOK (1 838)
 • EBITDA blev 940 MNOK (928)
 • EBIT blev 92 MNOK (567)
 • Nettoresultatet blev -49 MNOK (480)
Renewable Energy
Även affärsområdet Renewable Energy påverkade koncernens resultat negativt. Bonheur anger i rapporten att intäkterna minskat främst på grund av lägre vindhastighet, lägre elpriser och återföring av upplupna intäkter. En högre GBP / NOK växelkurs har påverkat positivt.
 • Intäkterna blev 115 MNOK (132)
 • EBITDA blev 52 MNOK (90)
 • EBIT blev -35 MNOK (25)
 • Nettoresultatet blev -85 MNOK (22)
Shipping/Offshore wind
Affärsområdet Shipping/Offshore wind utvecklas fint och intäkterna har ökat rejält. Bonheur skriver att detta främst beror på högre nyttjande av jack-up fartyg för installation och även av ökad aktivitet för Global Wind tjänster. Försäljningen av tankerverksamheten under Q2 bidrog under Q3 med 52 MNOK.
 • Intäkterna blev 429 MNOK (266)
 • EBITDA blev 167 MNOK (103)
 • EBIT blev 134 MNOK (29)
 • Nettoresultatet blev 78 (53)
Cruise
Affärsområdet Cruise har ofta visat ett negativt resultat, men för den här perioden har såväl intäkterna, EBITDA, EBIT och nettoresultatet förbättrats. Bonheur skriver att den brittiska kryssningsmarknaden fortfarande är tuff, men att de förbättrade intäkterna kommer sig av att man behövt ge mindre rabatter. Antalet sålda passagerardagar har minskat från 323 831 stycken Q3 2013 till 322 175 stycken under samma period 2014. Priserna var dock c:a 4,5 % högre vilket alltså ledde till förbättrade intäkter. Kostnaderna för framdrift av fartygen har också gått ner, främst på grund av billigare pris för drivmedel om jag tolkat det hela rätt.
 • Intäkterna blev 474 MNOK (395)
 • EBITDA blev 102 MNOK (64)
 • EBIT blev 55 MNOK (10)
 • Nettoresultatet blev 44 MNOK (-10)
Other investments
Det här ”affärsområdet” blir man aldrig riktigt klok på. I huvudsak består i varje fall området av ägande i NHST Media Group där Bonheur (tillsammans med Ganger Rolf) numer äger 54 %. I maj 2014 ökade Bonheur, tillsammans med Ganger Rolf, ägandet från 35,6 % till 54 %. Utöver NHST äger också Bonheur 6,3 % av Koksa Eiendom AS (där Ganger Rolf äger ytterligare 6,3 %).
I kvartalsrapporten går det att läsa att NHSTs EBITDA för Q3 blev -7 MNOK (11) samt att Koksa i september betalade utdelning till aktieägarna vilket innebar att Bonheur (och Ganger Rolf) fick 22 MNOK vardera. För detaljer om respektive affärsområde och vad som påverkat, se kvartalsrapporten, sidan 3 och framåt.

Jag kan också konstatera att skuldsättningen har ökat markant. Under perioden har ökningen av lån varit 14 290,2 MNOK (2 360,1) och samtidigt har lån återbetalts med 8 550,4 MNOK (1 078,9). Till viss del förklaras detta av investeringar i bland annat Bollsta Dolphin, men jag får inget riktigt grepp om varför de lånat så stora summar (någon som kan ge mer input?). För mer information, se kvartalsrapporten, sidan 16 (Not 5).

Sammanfattningsvis måste jag säga att rapporten var bättre än jag hade förväntat mig. Det är positivt att intäkterna ökar liksom EBITDA för merparten av alla affärsområden. Höga av- och nedskrivningar har dock påverkat resultatet kraftigt vilket är mindre kul. Ett orosmoln är så klart att affärsområdet Offshore Drilling (med FOE i spetsen) just nu har rejäla problem liksom olje- och gasmarknaden i stort. Detta affärsområde är också det, utan konkurrens, största inom Bonheur. En förhoppning är dock att FOE passade på att ta alla surdegar nu i Q3 och att Q4 och framåt kan bli lite bättre vilket så klart även gynnar Bonheur. Jag kommer att behålla mitt innehav i Bonheur med förhoppningen att det vänder på sikt. Helt omöjligt är det inte, men resan lär bli skakig. Frågan är om Bonheur ”klarar av” att behålla föregående års utdelningsnivå om 7 NOK per aktie? Med tanke på det skakiga läget kanske de måste vara mer restriktiva? Personligen har jag reviderat caset och räknar med en utdelning om 5-6 NOK att utbetalas 2015.
Dina kommentarer om rapporten? Kommentarer/förklaring till den kraftigt ökade skuldsättningen? Kommande utdelning?

onsdag 29 oktober 2014

Rapport Q3 2014 - Protector Forsikring

Idag presenterade Protector Forsikring sin rapport avseende Q3 - 2014 och jag kan konstatera att det var en stabil och på många sätt trevlig rapport.


Gross premiums written ökade med 26 % jämfört med samma period förra året och verksamheten visar god lönsamhet. För perioden var dock bidraget från investeringsportföljen klart lägre än samma period föregående år. Detta faktum påverkar så klart periodens resultat negativt och visar också på riskerna. Det är utan tvekan så att avkastningen från investeringsportföljen har stor betydelse för vinsten. I bolagets prognoser går det att läsa att de för hela 2014 räknar med att tillväxten blir imponerande 27 % och att Cost Ratio landar på 88 %. De sänker dock tidigare antagen ROI från investeringsportföljen från 290 MNOK till 240 MNOK.

Vad gäller den normala intjäningsförmågan så anser jag att man bör vara ganska konservativ och inte räkna med en allt för hög avkastning från investeringsportföljen i snitt. Jag har inte hunnit räkna på detta i detalj ännu, men efter en snabb titt kommer jag fram till att den nog landar i trakterna av 3 - 3,2 NOK/aktie, får återkomma kring detta i ett annat inlägg.

Nedan mina noteringar från rapporten. Avser Q3 2014 jämfört med samma period 2013:
 • Gross premiums written blev 341,8 MNOK (270,4).
 • Combined Ratio Net blev 89 % (93,4 %).
 • ROI från investeringsportföljen blev 27,9 MNOK (75,6).
 • Operativt resultat landade på 75,3 MNOK (96,7).
 • Periodens resultat blev 43,3 MNOK (58,4).
 • Vinsten per aktie blev 0,55 NOK (0,68). För perioden januari - september 2014 är vinsten per aktie 3,39 NOK att jämföra med föregående år då den var 2,34 NOK. 
 • Renewal rate var mycket hög. 99 % i Norge (90 %) och i Sverige/Danmark över 100 % (vilket är möjligt, antar jag, på grund av prishöjningar).
 • Solvency Margin är 373 % (353 %). I faktiska siffror innebär det att bolaget har 921 MNOK mer än minimikravet. Dock kommer detta minimikrav att höjas under Q4.

Som vi kan se av av siffrorna ovan så pekar mycket åt rätt håll. Det operativa resultatet samt så klart periodens resultat har främst påverkats av en sämre utveckling i investeringsportföljen. Tittar vi på det ”tekniska resultatet”, dvs i stora drag resultatet innan bidrag från portföljen, så blev den 51,1 MNOK jämfört med 5,7 MNOK för samma period 2013. Med andra ord har själva försäkringsverksamheten blivit klart mer vinstinbringande nu och den stora anledningen till att periodens resultat ändå blev lägre jämfört med 2013 är alltså en sämre ROI från investeringsportföljen.

I presentationen för Q3, sidan 13 kan man också se att bolaget nu har allokerat om en del i sin portfölj och, till synes, minskat risken. Hela portföljen uppgår till 4 835 MNOK att jämföra med 3 943 MNOK Q3 - 2013. Det motsvarar en ökning på 23 %. 

Tillväxten i Sverige och Danmark fortsätter att imponera. Gross premiums written blev 68,1 MNOK jämfört med 26,2 MNOK för samma period 2013. Det är en ökning med 160 %. Bolaget skriver också att man räknar med att tillväxten på dessa marknader blir tvåsiffrig under 2015 och 2016. Dessutom har man nu uppnått en GWP om över 500 MNOK vilket varit ett viktigt mål för att nå någon form av kritisk massa. Mindre kul är dock att Combined Ratios i Sverige/Danmark förväntas bli över 100 %. Bolaget skriver dock att de förväntar sig att Cost Ratio ska sjunka snabbt framöver. Under 2015 bör siffran se bättre ut.

Prognoserna för helåret har ändrats något. Jämfört med tidigare lagd prognos (juli 2014) kan man läsa följande:


Intressant är det också att bolaget nu tittar på att etablera sig i ytterligare ett land. Bolaget skriver att de påbörjat ett analysarbete kring etablering i ytterligare ett land. Tyvärr kan jag inte hitta så värst mycket information om vad de hittills kommit fram till, men det hoppas jag blir tillgängligt för oss aktieägare när de kommit lite längre i sitt arbete. Jag hoppas dock att de inte har för bråttom, personligen skulle jag föredra att de fick ordentlig snurr på Sverige och Danmark först, men å andra sidan säger de ju inte att de ska etablera sig i annat land utan endast skapa ett beslutsunderlag inför en eventuell framtida nyetablering. 

Sammanfattningsvis var det en riktigt bra rapport. Det är imponerande att de förmår växa varje kvartal i snabb takt och samtidigt hålla uppe lönsamheten. Balansräkningen ser stark ut och Sverige och Danmark börjar dessutom nå en kritisk nivå och förväntas fortsätta att växa med ett tvåsiffrigt tal såväl 2015 som 2016.

Några plumpar i protokollet finns dock och den ena är att prognosen avseende vinsten nu sänkts, men det beror som tidigare sagts på ROI från investeringsportföljen och där måste man som bekant räkna med en viss volatilitet. Dessutom hade jag gärna sett en Combined Ratio under 100 % för Sverige/Danmark, men jag tycker mig ändå kunna utläsa att de har kontroll och snart kommer nå en bättre nivå. Som sagt, tillväxten på dessa marknader är det inget fel på och självklart kostar det att skapa tillväxt och etablera sig på en ny marknad. Nu när den kritiska massan finns där bör vi kunna få se positiv effekt inom kort.

Trots en troligen lägre vinst per aktie än julis prognos så är sannolikheten mycket hög till en fin utdelning 2015. En utdelning om minst 2 NOK per aktie (föregående år 1,75) känns som ett rimligt antagande. Som tidigare nämnts så tror jag dock inte att vare sig förra eller årets resultat per aktie ska tas som normalläget.

Vad är dina tankar kring Protectors rapport?