måndag 30 juni 2014

Månadens inköp - Mekonomen, fonder och krigskassa

Innan det avslutande inlägget om aktieportföljen (del 3) tänkte jag redogöra för hur vi valt att fördela månadens kassaflöde. I nuläget är det som sagt var väldigt svårt att hitta köpvärda aktier, men eftersom kassaflödet nu i juni var starkt så har vi valt att göra ett aktieinköp och samtidigt gjort vårt månatliga köp till fondportföljen samt avsatt resten till vår Krigskassa. Så här har vi gjort:

Aktieköp - Mekonomen


Inköp av ett gäng Mekonomen-aktier. Aktien har den senaste månaden gått ned med c:a 7 % vilket medförde att jag slog till. Min bedömning är att Mekonomen just nu är rimligt värderat givet bolagets lönsamhet och starka kassaflöde. Jag tror också att vi kommer få se klara förbättringar framöver när bolaget börjar få ordning på den danska verksamheten (under namnet MECA) som just nu är det svarta fåret. Det är dock inte osannolikt att det kommer ta viss tid så tålamod krävs.
En stor del av detta inköpet har finansierats genom erhållna utdelningar från Bonheur och Fred Olsen Energy.
Fondportfölj
Till fondportföljen har vi köpt andelar i flera olika aktiefonder (främst utanför Norden). Just nu klurar vi på hur länge vi ska fortsätta våra inköp till fondportföljen. Långsiktigt ska denna avvecklas (eller i varje fall minskas kraftigt) i syfte att köpa utdelningsaktier istället. Det är ju på utdelningar vi ska leva framöver. För tillfället fortsätter vi dock med våra månadsinköp i vanlig ordning och låter portföljen vara intakt.
Krigskassa
Merparten av månadens kassaflöde hamnade i vår krigskassa (räntefond + sparkonto) då det just nu inte känns helt komfortabelt att maxa aktieinköpen varje månad. Som jag tidigare skrivit om är tanken att använda kassan för att köpa utdelningsaktier på sikt. Just nu fortsätter vi dock att bygga på den eftersom det just för tillfället inte finns allt för många köpvärda aktier.

Hur har ni andra gjort?

söndag 29 juni 2014

Genomgång av aktieportföljen, del 2

Då var jag tillbaka i Sverige igen efter några dagar med värme, sol, bad och god mat. Kan meddela att det var underbart och att D-vitamin depån är påfylld =)

Nu är det dags att redovisa ytterligare en del av aktieportföljen, håll till godo.

Fred Olsen Energy
Fred Olsen Energy erbjuder tjänster till offshore-industrin inom utvinning och produktion av olja och gas. Företaget har idag tre divisioner vilka är borrning, flytande produktion och en ingenjörs- och fabriksdivision. I nuläget opererar och äger FOE ett borrfartyg och åtta oljeriggar.

Branschen som FOE verkar inom är extremt lönsam. Frågan är dock om nuvarande lönsamhetsnivåer är hållbara långsiktigt? Kontraktslängderna är förvisso relativt långa (3-5 år) vilket ger en viss framförhållning, men samtidigt finns ett ökande investeringsbehov (ny rigg, reparationer mm) vilket sannolikt kommer innebära ökande kostnader framöver.

FOE lär nog inte vara någon tillväxtraket kommande år och det kombinerat med ökade kostnader gör att risken känns ganska så hög. Samtidigt har aktien fallit kraftigt under 2014 och har som högst stått i 251,80 NOK och i nuläget kring 173 NOK.
Det är tänkbart och rent ut av troligt, med hänsyn taget till nuvarande situation och en något mer ansträngd balansräkning, att utdelningsnivån nästa år kan komma att sänkas. Jag bedömer det dock som sannolikt att direktavkastningen, utifrån mitt anskaffningspris och trots en trolig sänkning nästa år, bör landa kring 7-8 %. Alltså en mycket attraktiv nivå ändå. Jag har inte för avsikt att fylla på med fler i nuläget.

Betsson B
Betsson erbjuder ett brett utbud av spelprodukter online och är mycket lönsamma och har dessutom en fin utdelningshistorik.

Intressant med den här typen av bransch är dess okänslighet för konjunktursvängningar då det spelas mycket under såväl hög- som lågkonjunktur. Riskerna är istället ofta politiska vilket gör ägande i den här typen av verksamhet något riskfylld. Jag tror dock helt klart på bolaget långsiktigt, men skulle ändå säga att jag är nöjd med nuvarande ägarandel eftersom jag ändå kan se betydande risker.

Industrivärden
Industrivärden är precis som Investor ett investmentbolag med nordisk bas. Industrivärden arbetar med att kontinuerligt förbättra och vidareutveckla portföljbolagen genom ett aktivt ägande. Genom Industrivärden får du, med substansrabatt, ägande i ett antal spännande och kvalitativa bolag, t ex Handelsbanken, ICA-gruppen, SCA och Skanska.

Enligt mitt tycke är Industrivärden det just nu mest köpvärda investmentbolaget i Sverige. Om kursen bara kryper ner lite till så har jag för avsikt att öka på mitt innehav.
Swedbank
Swedbank är en av de ledande bankerna i Sverige som också har verksamhet i Estland, Lettland och Litauen.

Swedbanks historik är väl egentligen inte allt för imponerande, med flera tveksamma utsvävningar som senast 2008-2009 höll på att ställa till det rejält. 2008 och 2009 fick t ex inte ägarna någon utdelning alls, men så sent som 2007 gav varje aktie 9 kr i utdelning. Trots detta tycker jag att banken nu är på rätt väg och att de har fått ordning på verksamheten. Utdelningsnivån i nuläget är god och bör kunna vara skapligt uthållig.

Att så mycket som 75 % av vinsten delas ut till ägarna är dock ett tecken på att banken inte hittar tillräckligt intressanta investeringsalternativ för fortsatt tillväxt. Det är något att hålla ögonen på framöver. Jag skulle kunna tänka mig att öka på min position i Swedbank om priset var mer attraktivt.

torsdag 19 juni 2014

Genomgång av aktieportföljen, del 1

Till att börja med vill jag säga att vi i nuläget inte är helt nöjda med portföljens sammansättning även om den till stora delar känns bra. Under 2014 kommer den sannolikt därför att omformas något. 


Bonheur
Bonheur är det publika ägarbolaget i en bolagsgrupp. Största innehavet är Fred Olsen Energy (som jag också äger aktier i). Bolaget är fokuserat på ”offshore drilling, renewable energy, shipping och cruise”. Investeringarna görs ofta tillsammans med börsnoterade Ganger Rolf ASA.  

Ögonen för den här aktien har jag fått upp, som så många andra, genom Lundaluppen. Efter att därefter ha grävt i all tillgänglig information jag kunnat hitta slås jag av att Bonheur känns kraftigt undervärderad. Substansrabatten ser ut att vara mycket hög, men samtidigt gör faktorer som t ex onoterade innehav, korsägande och en minst sagt komplicerad bolagsstruktur att jag snabbt går vilse och siffror jag får fram känns långt ifrån tillförlitliga. Trots all osäkerhet kändes dåvarande prisnivå klart motiverad varför jag slog till och tog en position.  

Investor B
Investor är ett investmentbolag med nordisk bas. Genom ett betydande ägande ska Investor, via styrelsepositioner, arbeta för kontinuerliga förbättringar i portföljbolagen.

Enligt mitt tycke kan man genom Investor bli ägare, med substansrabatt, till en rad fantastiska bolag såsom Atlas Copco och ABB. Jag är ganska nöjd med min nuvarande andel i Investor, men skulle utan tvekan kunna tänka mig att aktien utgjorde en större andel av portföljen. I nuläget anser jag dock inte att aktien är köpvärd och den skulle behöva gå ner betydligt för att jag skulle överväga ett köp. Får vi se prisnivåer runt 180-190 kr kommer jag troligen att öka på min position.

Protector Forsikring
Protector Forsikring är ett snabbväxande norskt försäkringsbolag som erbjuder försäkringsprodukter till företag och offentliga verksamheter. I Norge säljer de även dolda fel försäkringar.
Protector fick jag upp ögonen för när kursen stod i c:a 17-18 NOK. Bland annat har Äga min tid skrivit en hel del om bolaget och gjort några högkvalitativa inlägg om dem. Sedan mina inköp vid några olika tillfällen har aktien gått upp med ungefär 100 % samtidigt som utdelningen ökat dramatiskt. 

Risken är så klart inte låg i den här typen av bolag som dessutom har en relativt kort historik, men allt de gör just nu känns helt rätt. Jag tycker att bolaget känns fantastiskt på många sätt och jag skulle våga påstå att även nuvarande kursnivå (c:a 37 NOK) gör aktien köpvärd. Jag överväger absolut att öka i Protector.

Peab
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. De kallar sig ”Nordens samhällsbyggare”.

Peab köpte jag som ett turn-around case för drygt ett år sedan. Under en period hade Peab ganska stora problem med bl a vikande lönsamhet. Faktum är till och med att trenden har varit så under många år där vinsten fallit kraftigt och problemen hopat sig.
Genom ny VD (som jag upplever som förtroendeingivande), en bra ägarstruktur (fåtal starka ägarfamiljer), en enligt mitt tycke bra förändring av strategin med mer fokus på mindre och medelstora affärer med lägre risk och bättre lönsamhet samt ett sparpaket så pekade min analys på att de hade något riktigt bra på gång. Det tror jag kommer leda till fina utdelningshöjningar kommande år och en kraftigt förbättra balansräkning.

Då var del 1 avklarad och ni får sannolikt vänta några dagar på del 2 eftersom jag i nästa vecka lämnar Svea Rike för några dagar i ett varmare land. Önskar er en riktigt trevlig midsommar!

onsdag 18 juni 2014

Tankar kring vår aktieportfölj

Aktieportföljen består av utdelningsaktier och ska på sikt generera tillräckligt med passiva inkomster så att vi fullt ut äger vår tid. 


Målbilden är att portföljen består av hyffsat stora och stabila bolag, men samtidigt är jag beredd att investera i tillväxtbolag jag tror på (vinst, utdelning och starka finanser vill jag dock ha även från dessa, alltså undviker jag ”kryddor” och förhoppningsbolag).

En filosofi vi har är att aktier som köps till portföljen är där för att stanna (”buy and hold”). För att känna mig trygg i detta behöver det alltså finnas en viss kvalitet på bolagen samtidigt som de är köpta till ett rimligt pris. Faktorer vi försöker ta hänsyn till är t ex:
·        Förstår vi affären och affärsmodellen?

·        Hur ser utdelningsstabiliteten ut?

·        Hur ser intjäningsstabiliteten ut?

·        Rimligt goda finanser?

·        Visar bolaget vinst och är den hållbar?

·        Finns det en vettig och trovärdig ledning?

·        Känns ägarbilden rätt?

·        Jag försöker också, efter bästa förmåga, att kontinuerligt följa mina innehav och hålla mig uppdaterad och påläst.
Dock tycker jag det är viktigt att inte bli allt för kär i en aktie även med en filosofi som innebär köp och behåll. För att vi ska kunna nå passiva inkomster av tillräcklig storlek och minst behålla, men helst öka nivån årligen så krävs en frekvent översyn. För mig finns främst tre skäl till att sälja:
1.      Bolaget jag en gång köpte utvecklas till det sämre och jag kan inte se hur de inom en överskådlig framtid ska hamna på rätt köl igen.

2.      Bolaget sänker eller plockar bort utdelningen (detta kan dock vara ok om de tänker använda pengarna till någon investering jag tror kan ge mångfalt tillbaka, d v s en investering som inom en rimlig framtid innebär höjda utdelningar).

3.      Bolaget är kraftigt övervärderat (en parameter som dock sällan är ett skäl för mig att sälja förutsatt att allt annat ser bra ut)
Nu är det väl på sin plats att inflika att jag verkligen inte är någon superanalytiker utan mer av en intresserad aktieamatör. Jag har förvisso hållit på med aktier och investeringar under många år, men bara som en fritidssysselsättning. Jag brukar hämta inspiration och uppslag genom läsvärda bloggar, affärspress mm, men innan några inköp gör jag dock alltid en egen analys. Det får mig att sova betydligt bättre om natten även när det blåser upp till storm.
Hittills i år har aktieportföljen stigit med drygt 20% även om det är sekundärt för mig (jag har ju ändå inte för avsikt att sälja). Fokus ligger istället på att bygga upp en stabil och hållbar pengamaskin som genererar en årligt ökande intäktsström. Om några år är målsättningen att den är så stor att vi helt och fullt äger vår tid.
I kommande tre blogginlägg tänker jag presentera aktieportföljen så som den ser ut idag. 

tisdag 17 juni 2014

Våra investeringar och tankar om dessa

För att kunna nå vår dröm behöver vi bygga vidare på vår alldeles egen pengamaskin. Den här fantastiska maskinen är tänkt att ge oss tillräckligt stora passiva inkomster som gör det möjligt för oss att till 100% äga vår tid utan behov av en lön varje månad.

Jag och min familj har verkligen inget behov av statusprylar och extravagans, men vi vill ändå känna att vi har en bra balans mellan att spara och att konsumera. Att resa till exempel är något som vi värdesätter högt och därmed är beredda att lägga en hel del pengar på.


På sikt är målsättningen att ha merparten av vårt kapital i utdelningsaktier. För att fortsätta att bygga upp vår pengamaskin behöver vi alltså göra oss av med fonder och istället köpa utdelningsaktier. Dessutom är vår krigskassa ganska så stor i nuläget vilket ju känns lite trist då avkastningen inte är den bästa. Tanken är självklart att denna kassa också ska användas för inköp av utdelningsaktier framöver.
Idag anser jag att börsen är högt värderad och att det är otroligt svårt att hitta köpvärda aktier. Samtidigt känns det omöjligt att försöka tajma marknaden varför jag går en brottningsmatch mot mig själv just nu. Frågor jag ställer mig är t ex:

1.      Ska jag sälja mina fonder redan nu och börja köpa aktier för ett belopp månadsvis under t ex ett – ett och ett halvt år trots att jag inte finner mina favoritaktier köpvärda? En fördel med detta skulle ju vara att jag då får utdelningar som kan återinvesteras.

2.      Ska jag vänta med att sälja min fonder (som trots allt ökat och ökar ganska bra i värde) för att vid något tillfälle längre fram sälja? När i så fall är detta tillfälle längre fram?

3.      Ska jag minska krigskassan och för dessa pengar börja köpa aktier på månadsbasis kommande år med samma invändning som punkt 1 ovan? Krigskassan avkastar ju inte speciellt bra, men är å andra sidan ganska så trygg.

4.      Ska jag behålla och till och med bygga på krigskassan till dess att mina önskeaktier når prisnivåer jag finner motiverade? Att ha torrt krut när det börjar storma kan ju aldrig vara fel. Som allas vår älskling Warren Buffet säger: ”Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful”. Just nu upplever i all fall jag att “Others Are Greedy”, men jag kan så klart ha fel.
En aspekt i det hela är ju också att vi inte har bråttom. Vårt mål om att ha tillräckligt stora passiva inkomster ska ju uppnås om några år. Därför ser spåret jag är inne på just nu ut så här:
1.      Vänta med att sälja fonderna. I nuläget ger de oss en viss diversifiering eftersom merparten av kapitalet är placerat på marknader och i branscher jag inte har för avsikt att direktäga aktier i (i mitt fall aktier utanför Norden, mer om detta i ett inlägg längre fram). Jag måste dock definiera en regel som säger när jag ska sälja och som jag följer fullt ut.

2.      Behåll och bygg på krigskassan. Var sedan girig när andra börjar bli rädda. Köp bara aktier när priset, enligt min åsikt, är motiverat och sprid ut köpen under några år.

3.     Med tanke på vårt starka månatliga kassaflöde har vi möjlighet att såväl bygga på krigskassan som att göra något månatligt aktieinköp utan att behöva sälja av fonder eller ta medel från krigskassan. Att göra så är planen.  

I kommande bloggposter ska jag mer ingående beskriva sammansättningen i min aktieportfölj så som den ser ut idag samt även fondportföljen och ”krigskassan”.

måndag 16 juni 2014

Vårt utgångsläge

Så vem är jag då? Jo, jag är född på 70-talet och har fru (född på 70-talet) samt en dotter i skolåldern. Vi bor i villa i en förort till Stockholm. Jag arbetar inom IT-branschen i en företagsledande befattning. Tidigare har jag även startat och drivit ett IT-företag som såldes under sent 2000-tal. Även min kära fru har ett spännande jobb.

Vi har det bra ekonomiskt och trivs dessutom utmärkt i varandras sällskap. Vi har idag investeringar för en skapligt stor slant som vi har byggt upp under många år. Tilläggas kan också att vi inte är beredda att leva allt för snålt. Statusprylar och extravagans är verkligen inte något vi söker, men däremot vill vi gärna ha en viss komfort och att kunna resa och uppleva nya kulturer är något vi har valt att prioritera och även lägga en hel del pengar på.

På min fritid tycker jag om att umgås med familj och vänner. Resa och laga mat tillsammans är också något som jag tycker förgyller tillvaron. Tyvärr tycker både jag och min fru att vi har alldeles för lite tid till detta som situationen är nu. Jag skulle nog påstå att vi trampar allt vad vi orkar i det så välkända ekorrhjulet, ett hjul som kostar otroliga mängder energi.
Vår vardag ser väl ut som för så många andra. Upp på morgonen och göra i ordning sig själv och se till så att dottern har väskan packad, får frukost, klär på sig, borstar tänderna osv. Stress, stress och stress. Iväg till skolan, vidare till jobbet, jobba, åka hem så man hinner hämta i tid, skjutsa dottern till olika aktiviteter, laga mat, stoppa in en tvätt, plocka undan, kolla av mailen osv. Puuh, inte konstigt att energin tar slut.

Missförstå mig dock inte, jag förstår att jag och min familj är privilegierade även om ingen har fixat det här åt oss, vi har inte fötts med någon silversked i mun, vi har inte ärvt en massa pengar utan vi har faktiskt av egen kraft tagit oss till den situation vi har idag. Jobbet vi har idag är kul och många gånger till och med inspirerande. Problemet är dock att jobbet slukar för mycket tid och energi. Jag skulle vilja ha mer tid över även för annat, t ex att umgås med min underbara familj, att realisera projekt jag brinner för och att få tid för att bara vara. Vi vill därför till varje pris ändra på den här situationen och säkerställa att vi har möjlighet att styra över vår egen tid fullt ut. 

Så vi har bestämt oss, vi tänker nå vår dröm! Vi ska inom några år ha en tillräckligt stor pengamaskin för att kunna leva väl på de passiva inkomster som maskinen genererar och därmed äga vår tid. Vi tänker vistas hela eller delar av vår tid i ett land med ett varmare klimat. Häng med på vår resa mot ekonomisk frihet, mot ett liv där vi står på sidan om ekorrhjulet och tar till vara på det fina i livet.

Jag har en dröm…

Jag har en dröm, en dröm som jag nu faktiskt börjar tro på att vi kan nå! När jag och min familj når drömmen, för nå dit ska vi, så ska vi ha möjlighet att kliva ur ekorrhjulet och fritt disponera vår tid så som vi själva önskar. Vi vill ha mer tid för varandra, mer tid att ägna åt olika projekt som vi brinner för och att "bara få vara".

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Det största problemet med Sverige utifrån vår synvinkel är dock klimatet. Som tvättäkta soldyrkare känns det inte helt rätt att bo här, i alla fall inte hela året. Vår och sommar i Sverige kan förvisso vara magiska, men allt för många dagar per år består av regn, mulet väder, kyla och snö. Det passar helt enkelt inte oss. Dessutom, och kanske viktigast av allt, skulle vi vilja ha mycket mer tid för varandra och tid för att göra sådant vi verkligen vill.

Så hur ser vår dröm ut då? Jo, vår dröm är att vistas i varje fall delar av året i ett varmt och skönt land. Thailand är till exempel ett tänkbart alternativ för oss även om vi mycket väl kan tänka oss att även prova andra destinationer. I Thailand är levnadskostnaderna relativt låga, klimatet underbart och maten fantastisk. Eftersom vi har ett barn i skolåldern måste det också finnas en riktigt bra skola. I Thailand finns på flera platser den Svenska skolan som vi vet är fantastiskt bra.

Tänk känslan, att aldrig mer behöva jobba om man inte själv vill, att ha möjlighet att vakna upp på morgonen tillsammans med sin familj utan att behöva känna negativ stress, en stress som kommer av att man ska hinna med tusen saker innan det första mötet på jobbet startar och dagen drar igång i ett högt tempo. Den känslan smakar mumma tycker jag. Jag vill dock poängtera att frihet för oss inte nödvändigtvis handlar om att helt sluta arbete, nej frihet för oss handlar om att vi själva kan disponera tiden exakt så som vi själva vill och ha ett liv i god balans.

Varje dag projicerar jag bilden av att när familjen vaknar på morgonen så börjar vi med att tillsammans gå ner på stranden för dagens träningspass. När träningen är klar blir det bad i havet och frukost på stranden. Därefter beger sig vår dotter till skolan och vi ägnar tid åt något projekt som betyder något för oss, på riktigt. Exempel på ett sådant projekt är att göra något bra för andra människor på volontär basis. Sen eftermiddag/kväll sitter vi ner tillsammans utomhus och äter mat och pratar om dagen som varit och livet i allmänhet, kanske blir det också ett kvällbad? Jag kan också umgås med min dotter och fru en vanlig vardagskväll utan att vara så där sjukt "ekorrhjultrött". När kvällen börjar bli sen går vi och lägger oss och på morgonen vaknar vi upp utvilade till ännu en dag i paradiset. De här bilderna gör mig alldeles varm i kroppen och väldigt motiverad. Visst inser jag att bilden är väl romantisk, men ändå, det är en dröm som familjen VtF tänker försöka förverkliga, en dröm som vi faktiskt börjar tro kan bli verklighet!

Den här bloggen handlar om mig och min familjs väg till frihet. Den kommer att handla om hur vi bygger upp en pengamaskin som genererar tillräckliga passiva inkomster så att vi har möjligheten att vistas minst några månader per år i ett betydligt varmare land. Bloggen kommer så klart att handla mycket om investeringar och ekonomi, men förhoppningsvis ska den också inspirera andra till att våga börja tro på drömmen om ekonomisk frihet och på möjligheten att ta kontrollen över sin egen tid. Välkommen att följa med på vår väg till frihet!