söndag 29 juni 2014

Genomgång av aktieportföljen, del 2

Då var jag tillbaka i Sverige igen efter några dagar med värme, sol, bad och god mat. Kan meddela att det var underbart och att D-vitamin depån är påfylld =)

Nu är det dags att redovisa ytterligare en del av aktieportföljen, håll till godo.

Fred Olsen Energy
Fred Olsen Energy erbjuder tjänster till offshore-industrin inom utvinning och produktion av olja och gas. Företaget har idag tre divisioner vilka är borrning, flytande produktion och en ingenjörs- och fabriksdivision. I nuläget opererar och äger FOE ett borrfartyg och åtta oljeriggar.

Branschen som FOE verkar inom är extremt lönsam. Frågan är dock om nuvarande lönsamhetsnivåer är hållbara långsiktigt? Kontraktslängderna är förvisso relativt långa (3-5 år) vilket ger en viss framförhållning, men samtidigt finns ett ökande investeringsbehov (ny rigg, reparationer mm) vilket sannolikt kommer innebära ökande kostnader framöver.

FOE lär nog inte vara någon tillväxtraket kommande år och det kombinerat med ökade kostnader gör att risken känns ganska så hög. Samtidigt har aktien fallit kraftigt under 2014 och har som högst stått i 251,80 NOK och i nuläget kring 173 NOK.
Det är tänkbart och rent ut av troligt, med hänsyn taget till nuvarande situation och en något mer ansträngd balansräkning, att utdelningsnivån nästa år kan komma att sänkas. Jag bedömer det dock som sannolikt att direktavkastningen, utifrån mitt anskaffningspris och trots en trolig sänkning nästa år, bör landa kring 7-8 %. Alltså en mycket attraktiv nivå ändå. Jag har inte för avsikt att fylla på med fler i nuläget.

Betsson B
Betsson erbjuder ett brett utbud av spelprodukter online och är mycket lönsamma och har dessutom en fin utdelningshistorik.

Intressant med den här typen av bransch är dess okänslighet för konjunktursvängningar då det spelas mycket under såväl hög- som lågkonjunktur. Riskerna är istället ofta politiska vilket gör ägande i den här typen av verksamhet något riskfylld. Jag tror dock helt klart på bolaget långsiktigt, men skulle ändå säga att jag är nöjd med nuvarande ägarandel eftersom jag ändå kan se betydande risker.

Industrivärden
Industrivärden är precis som Investor ett investmentbolag med nordisk bas. Industrivärden arbetar med att kontinuerligt förbättra och vidareutveckla portföljbolagen genom ett aktivt ägande. Genom Industrivärden får du, med substansrabatt, ägande i ett antal spännande och kvalitativa bolag, t ex Handelsbanken, ICA-gruppen, SCA och Skanska.

Enligt mitt tycke är Industrivärden det just nu mest köpvärda investmentbolaget i Sverige. Om kursen bara kryper ner lite till så har jag för avsikt att öka på mitt innehav.
Swedbank
Swedbank är en av de ledande bankerna i Sverige som också har verksamhet i Estland, Lettland och Litauen.

Swedbanks historik är väl egentligen inte allt för imponerande, med flera tveksamma utsvävningar som senast 2008-2009 höll på att ställa till det rejält. 2008 och 2009 fick t ex inte ägarna någon utdelning alls, men så sent som 2007 gav varje aktie 9 kr i utdelning. Trots detta tycker jag att banken nu är på rätt väg och att de har fått ordning på verksamheten. Utdelningsnivån i nuläget är god och bör kunna vara skapligt uthållig.

Att så mycket som 75 % av vinsten delas ut till ägarna är dock ett tecken på att banken inte hittar tillräckligt intressanta investeringsalternativ för fortsatt tillväxt. Det är något att hålla ögonen på framöver. Jag skulle kunna tänka mig att öka på min position i Swedbank om priset var mer attraktivt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar