onsdag 30 juli 2014

Månadens inköp - MQ, fonder och krigskassa

Juli månads kassaflöde har fördelats enligt följande:

Aktieköp - MQ
Den här månaden har jag gjort ett inköp i MQ som därmed blir ett nytt innehav i portföljen.


MQ har gått ner c:a 10 % den senaste månaden, men efter att ha gjort klart min analys om MQ kunde jag inte låta bli att köpa in mig. De tre senaste kvartalsrapporterna är klart positiv läsning. Risken är dock ganska så hög, men det är också potentialen. För tillfället utgör MQ en väldigt liten andel av portföljen.

Tidigare i månaden gjordes också ett inköp i Mekonomen.

Fondportfölj
Stående månadsinköp i vanlig ordning.

Krigskassa
Även krigskassan har fyllts på och en skaplig slant har satts in i Lannebo Likviditet (räntefond) samt på sparkontot.

tisdag 29 juli 2014

Analys MQ

Under en tid har jag följt och läst på om MQ efter det att jag fått upp ögonen för bolaget främst genom bloggen Fri vid 42. Jag har tidigare påbörjat en analys av bolaget, men först färdigställt den nu. MQ har brottats med en hel del problem under en längre period som resulterat i att tillväxten avstannat och till och med minskat. I augusti förra året tillträdde Christina Ståhl som VD och i och med hennes intåg har mycket positivt hänt. Detta bekräftas inte minst genom de senaste tre kvartalsrapporterna där mycket pekar åt rätt håll. MQ känns som ett intressant turn-around case, men som helt klart innehåller en stor portion risk. 

MQ är en av Sveriges ledande klädhandelskedjor. De säljer såväl egna som andras klädmärken i sina idag 121 butiker. Butikerna finns primärt i Sverige, men även i Norge. MQ har en ambition att lansera MQ i hela Norden och på så sätt skapa tillväxt. Huvudkontoret ligger i Göteborg och de har också produktionskontor i Shanghai och i Dhaka.

MQ har under en tid brottats med stora problem. Bland annat har omsättningen stått och stampat samtidigt som vinsten sjunkit. MQ:s kassaflöde har stundtals varit svagt och nettoskulden hög. Kostnadskostymen har utan tvekan också varit alldeles för stor. Någon tillväxt har det inte varit tal om på ett tag och antalet butiker har inte ökat i någon större omfattning utan istället, under perioder, minskat. Klädbranschen är helt klart mycket tuff att verka i varför jag anser att det krävs en ledning som verkligen kan driva bolaget med hård kostnadskontroll och med förmågan att omvandla omsättning till vinst. Det kan de göra genom att t ex:
 • Sälja mer kläder till fullpris och mindre på rea
 • Arbeta fram ett produktsortiment som är efterfrågat och därför säljer.
Under perioden av problem har MQ:s ledning, enligt min uppfattning, helt enkelt varit för dåliga på just detta.

Det kanske dock är på väg att vända för MQ nu?
Sedan Christina Ståhl tillträdde som VD i augusti 2013 så har väldigt många positiva saker hänt. Bland annat har hon varit med och utformat ett åtgärdsprogram, inklusive ett besparingsprogram, som uppenbarligen börjar ge effekt.

Min tolkning är att besparingsprogrammet syftar till att skapa bättre kostnadskontroll och sy ihop en kostnadskostym som passar. Besparingen beräknas till 50 MSEK på årsbasis.

Övriga delar i åtgärdsprogrammet (återigen min tolkning) syftar bland annat till att:
 • Göra MQ skickligare på att omvandla omsättning till vinst genom att bland annat forma ett produktsortiment som attraherar kunderna och därmed kan säljas i mycket högre grad till fullpris istället för till reapris.
 • Skapa starkare kassaflöden och minska skuldsättningen vilket i sin tur ökar möjligheterna till framtida expansion.
När Q3 nu har passerat kan jag konstatera att flera punkter i främst besparingsprogrammet har lett till synlig effekt. Rörelseresultatet är kraftigt förbättrat, bruttomarginalerna klart högre, kassaflödet mycket starkare, nettoskulden rejält minskad och vinsten per aktie betydligt trevligare.

En titt på insiderlistan visar också att många med just insyn tror på MQ. Flera större köp har skett den senaste tiden bland annat genom investmentbolaget Öresund (Mats Qviberg) samt ett flertal styrelseledamöter.

Mer information om åtgärdsprogrammet återfinns på sidorna 22-23 i delårsrapporten för Q2 - 2014.

Hur ser jag då på MQ:s normala intjäningsförmåga framöver? Bolaget är helt klart ett turn-around case som visat svag intjäningsförmåga under några år. Resultatet för räkenskapsåret 2012/2013 t ex blev 36 MSEK eller 1,78 kr/aktie. Det resultatet är dock kraftigt dopat främst på grund av två väsentliga händelser:
 1. Positiv effekt på resultatet om 35 MSEK på grund av en uppskjuten skatt till följd av ändrad bolagsskattesats.
 2. Negativ effekt på resultatet om 7 MSEK som utbetalats som avgångsvederlag till tidigare VD
Båda ovan faktorer påverkade Q4 - 2013 som därmed blev betydligt bättre än vad som egentligen var fallet. En mer rättvisande bild är därför att resultatet för 12/13 blev 8 MSEK eller 0,78 kr/aktie. Under innevarande verksamhetsår har det dock börjat peka åt rätt håll, ett håll som inte osannolikt kan vara MQ:s normalläge framöver. Jag väljer därför att utgå ifrån innevarande verksamhetsår när jag räknar ut den hållbara och normala intjäningsförmågan. Nu är tre fjärdedelar av MQ:s verksamhetsår avverkat och så här ser det ut:
 • Q1 - 13/14 - Vinsten per aktie blev 0,72 kr/aktie att jämföra med 0,38 kr för Q1 - 12/13
 • Q2 - 13/14 - Vinsten per aktie blev 0,40 kr/aktie att jämföra med 0,02 kr för Q2 - 12/13
 • Q3 - 13/14 - Vinsten per aktie blev 0,90 kr/aktie att jämföra med 0,35 kr för Q3 - 12/13
Efter tre kvartal är vinsten per aktie i MQ alltså 2,02 kr. Vinsten per aktie för rullande 12 månader känns inte intressant att titta på eftersom Q4 - 12/13 var dopad (vinst 1,06 kr/aktie officiellt, men enligt mina beräkningar egentligen 0,23 kr/aktie rensat för extraordinära händelser). Jag har istället valt att titta på hur tidigare Q4:or ser ut försäljningsmässigt samt även tagit med i beräkningen att åtgärdsprogrammet under alla andra kvartal visat god effekt vilket jag antar även blir fallet nu i Q4.

Det jag kommit fram till är att vinsten per aktie i Q4 bör kunna nå 0,63 kr (vilket motsvarar ett resultat efter skatt om 22 MSEK). Det leder till att årets förväntade vinst, enligt mina beräkningar, bör landa på 2,65 kr/aktie. För att räkna ut framtida normal intjäningsförmåga vill jag dock lägga till ytterligare en liten post. Detta eftersom åtgärdsprogrammet först från och med ingången av verksamhetsåret 2014/2015 får full effekt över ett helt år. Jag väljer dock att vara mycket försiktig här och lägger endast på 0,15 öre/aktie på årsbasis. Detta ger att den rimliga framtida och normala intjäningsförmågan är 2,8 kr/aktie. 

Stämmer mina beräkningar så är MQ ett attraktivt köp till dagens kurs om 30,70 kr/aktie. Om MQ i år gör en vinst på 2,65 kr/aktie så ger det ett P/E-tal på 11,6. Om de nästa år kan nå 2,8 kr/aktie sjunker P/E-talet till strax under 11. MQ:s målsättning är att dela ut 50 % av resultatet efter skatt vilket i så fall skulle innebära en direktavkastning för de kommande två utdelningarna om 4,32 % respektive 4,64 % till dagens kursnivå.

Min slutsats är att MQ känns som ett spännande bolag som för den långsiktige aktieägaren har potential att bli en god affär. Bolaget är helt klart på väg åt rätt håll och verkar (för den här gången) ha tagit sig ur den värsta krisen. Risken i caset känns dock ganska hög och branschen som sådan är stentuff. En av de största riskerna jag ser är hur väl MQ kommer att lyckas med att skapa försäljningstillväxt framöver. Just nu gör de många rätt för att ta kontroll på kostnadssidan, men lite elakt skulle jag vilja påstå att den delen i ett ”turn-around case” är den enklaste. Den stora utmaningen kommer när nya butiker ska öppnas och etableras. Den satsningen kommer onekligen öka kostnaderna och sätta press på marginalerna. Utebliven försäljningsframgång när MQ väl väljer att ”gå på attack” leder omedelbart till resultatbesvikelser.

Slutligen, jag sätter motiverat P/E till 13 vilket känns rimligt med hänsyn taget till faktorer såsom tillväxtpotential, skuldsättning etc och en normal intjäningsförmåga till 2,8 kr/aktie. Det ger ett takpris om 36,4 kr/aktie.

Vad anser du om MQ? Kom gärna med kommentarer och invändningar.

måndag 28 juli 2014

Analys Hafslund

Jag har under en tid följt och läst på kring det norska energi- och infrastrukturbolaget Hafslund. Extra intresserad blev jag efter det att Hafslund förvärvade Fortums elnätsverksamhet eftersom affärsområdet elnät (Networks) idag är mycket lönsamt. Min bedömning är att förvärvet kommer att förbättra lönsamheten ytterligare.Hafslund etablerades 1898 och är listat på Oslobörsen. Största ägaren är Oslo kommun med 53,7 % och näst största ägare är Fortum med 34,1 %. Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden:
 • Production - producerar el via egna vattenkraftanläggningar. Normalproduktionen är 3 100 GWh per år och lönsamheten är hög. 2013 omsatte affärsområdet 859 MNOK och hade ett rörelseresultat om 586 MNOK. 
 • Heat - producerar och levererar fjärrvärme till främst privatkunder i Oslo och värme och ånga till industrin i Østfold. Omsättningen 2013 var 1 153 MNOK och rörelseresultatet 329 MNOK.
 • Networks - äger Norges största elnät med över 674 000 kunder (efter förvärvet) i främst Oslo, Akerhus och Østfold. Genom förvärvet fick Hafslund 18 % fler kunder vilket motsvarar 103 000 nya kunder. 2013 omsatte affärsområdet 4 052 MNOK och rörelseresultatet landade på 619 MNOK. Genom förvärvet bör både omsättning och rörelseresultat påverkas positivt. Enligt en pressrelease publicerad den 9:e april 2014 var rörelseresultat 2013 för Fortum Distribution 113 MNOK och för övriga förvärvade verksamheter kring 150 MNOK (i vilka Hafslund dock inte äger 100 %). Detta bör således innebära en ökning av Networks rörelseresultat med uppskattningsvis 150 - 175 MNOK på årsbasis.   
 • Markets - bedriver elhandel med privat- och företagskunder. Inom detta affärsområde ligger även kundservice. Affärsområdet Markets bedriver verksamhet i Norge, Sverige, Finland och Spanien och har över 1 miljon elkunder. 2013 omsatte affärsområdet ca 6 900 MNOK och rörelseresultatet landade på 301 MNOK.
Hafslund har alltså i maj 2014 förvärvat Fortum Distribution AS (som också äger 49 % av aktierna i Trøgstad Elverk AS) samt holdingbolaget Fortum Power and Heat AS som äger 49 % av aktierna i Fredrikstad Energi AS samt 35 % av aktierna i Fredrikstad EnergiNett AS. Genom förvärvet tycker jag att Hafslund har seglat upp som ett klart intressant bolag på min radar. Detta eftersom just elnätsverksamheten inom Hafslund är lönsam och dessutom är ett område som bolaget bevisligen redan är duktiga på. Genom förvärvet stärks Hafslunds position ytterligare som Norges största elnätsägare och faktiskt även som nordens femte största. Det bör också finnas en del effektivseringsmöjligheter som kan påverka, inte minst, resultatet positivt framöver. Hafslund skriver själva att ”Coordinatet operation of and investment in the various grid levels will give operational synergies and strengthen Hafslunds efficiency”. 2013 stod Networks för ungefär 31 % av omsättningen och nästan 34 % av rörelseresultatet. Att äga elnät innebär också en form av monopol vilket bör ge långsiktigt stabila och trygga intäkter även om prissättningen till stor del styrs genom lagstiftning.

Hafslund har en väldigt brokig vinsthistorik som till viss del kan förklaras av en tidigare spretig verksamhet där de som komplement till kärnverksamheten även ägnat sig åt att bedriva verksamhet inom t ex läkemedel, solenergi och säkerhet. Detta faktum innebär så klart att det svårt att komma fram till något rimligt antagande kring normal intjäningsförmåga. Så sent som 2012 visade bolaget dessutom en förlust främst på grund av nedskrivningar om 551 MNOK i BioWood Norway (tillverkning av pellets) och Bio-El Fredrikstad (avfallshantering). Såväl BioWood som Bio-El var verksamheter som inte jag betraktar som en del av kärnverksamheten (det vill säga områden som Hafslund fokuserar på och verkligen kan) utan istället ser jag dem som ledningens försök att skapa tillväxt när möjligheterna till tillväxt inom befintlig verksamhet varit begränsad. Främst kvalitetsproblem sänkte BioWood och vad gäller Bio-El var det låga avfallshanteringspriser som ställde till problem.

Det är dock inte osannolikt att Hafslund nu går in i en något mer stabil period. Min tro är nämligen att ledningen nu äntligen har hittat tillväxtpotential genom köp av Fortums elnätsverksamhet och därmed kan sluta att leta med ljus och lykta efter alternativa investeringar för att skapa tillväxt och bättre lönsamhet. Verksamheten elnät kan bevisligen redan Hafslund vilket jag ser som en oerhörd fördel. Dessutom visar elnätsdelen redan idag god lönsamhet, vilket även förvärvade verksamheter gör, och med Hafslunds kunnande och med de synergier som skapas tror jag vi får se en mer stabil lönsamhet och ökad omsättning framöver. Hafslund kommer nog dock aldrig att bli en tillväxtraket, men inte otänkbart en god utdelare för den långsiktiga aktieägaren.

För att göra någon form av bedömning av långsiktigt hållbar intjäningsförmåga kan vi utgå ifrån 2013 då vinsten per aktie landade på 3,83 NOK. 2013 bör vara lämpligt att utgå ifrån eftersom det var ett verksamhetsår utan extraordinära händelser och med relativt låga elpriser. Genom förvärvet och en ökad fokusering på kärnverksamheten där sidoverksamheter rensats bort tror jag dock på en högre normal intjäningsförmåga än så. Halva 2014 är nu avverkad och då ser det ut som följer:
 • Q1 - 2014 - Vinsten per aktie landade på hela 2,85 NOK/aktie (Q1 2013 - 0,91 NOK/aktie och Q1 2012 - 1,15 NOK/akite). Dock är vinsten per aktie i Q1 - 14 "dopad" eftersom den innehåller en positiv engångspost om 288 MNOK som kommer sig av att norska skatteverket dragit tillbaka sitt krav på att Hafslund skulle betala skatt för försäljningen av aktier i Hatros. Rensar vi för denna extraordinära händelse så landar vinsten per aktie istället på 1,37 NOK/aktie. Det är alltså trots detta en mycket bra siffra och då ska man också komma ihåg att priset för el gått ner med 0,03 NOK/kWh jämfört med Q1 - 2013. 
 • Q2 - 2014 - Vinsten per aktie landade på 0,86 NOK/aktie vilket också får betraktas som bra (Q2 - 2013 - 0,77 NOK/aktie och Q2 - 2012 - 0,72 NOK/aktie). Även under Q1 - 2014 var elpriset lägre jämfört med samma period 2013, nämligen hela 29 % lägre.
Redan efter två kvartal kan alltså Hafslund redovisa en vinst per aktie om 3,71 NOK, alltså nästan samma vinstnivå som för hela 2013. Även rensat för den extraordinära händelsen är resultatet per aktie riktigt stark, nästan 37 % bättre jämfört med H1 - 2013 och detta alltså trots lägre elpriser.

På rullande 12 månader (extraordinär händelse ej medräknad) så är vinsten per aktie 4,385 NOK/aktie och räknar vi med den extraordinära händelsen landar vi på 5,86 NOK/aktie. I dessa siffror är bidrag från förvärvade verksamheter inte med eftersom de ännu inte ingår i räkenskaperna. Om vi försiktigt antar att förvärvade verksamheter bidrar med ytterligare 100 MNOK till resultatet på årsbasis så innebär det ytterligare 0,51 NOK/aktie. Tidigare i mitt inlägg antog jag ett bidrag om 150 - 170 MNOK, men här har jag valt att dra av en ganska stor del eftersom jag vill ta höjd för bland annat ökade räntekostnader. Hafslund finansierar nämligen förvärvet främst genom lån, men också, till viss del, genom eget kassaflöde. Med ovan i åtanke känns en rimlig framtida och normal intjäningsförmåga om 4,4 NOK/aktie inte alls osannolik. I min beräkning har jag alltså utgått ifrån 2013 års vinst per aktie (3,83 NOK) och till det lagt på några procent för förbättrad kostnadseffektivitet generellt vilket jag tycker mig kunna se i 2014 års siffror avseende Q1 och Q2 samt att jag även adderat på förväntat bidrag från förvärvade verksamheter. 

Stämmer mina antaganden något så när så är Hafslund ett ganska attraktivt köp även till dagens kurs. En vinst om 4,4 NOK/aktie skulle till dagens pris om 51 NOK (serie A) ge ett P/E tal på c:a 11,6. Dessutom är Hafslund en stabil utdelare som de senaste 10 åren delat ut pengar till aktieägarna. 2013 var utdelningen 2,50 NOK/aktie som till dagens pris ger en direktavkastning om ungefär 4,9 %. Hur utdelningen blir 2014 och framåt är så klart osäkert. Den förmodat höga vinsten per aktie 2014 bäddar för en höjd utdelning, men samtidigt är bolaget ganska hårt skuldsatt och har idag lån på 10 548 MNOK (delvis som en följd av förvärvet). Det vore därför inte konstigt om Hafslund ligger kvar på samma utdelningsnivå som 2013 och istället prioriterar att stärka balansräkningen genom en mer aggressiv amorteringstakt. Hafslunds policy är dock att dela ut minst 50 % av vinsten efter skatt så en direktavkastning till dagens kursnivå på över 5 % för 2014 känns ändå fullt realistiskt.

Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer som jag inte är helt bekväm med och de främsta tycker jag är:
 • Finansiell ställning - Hafslund är hårt skuldsatt, men förvärvet av delar av Fortums elnät anser jag som attraktivt varför jag kan leva med en sämre soliditet under en period. Det bör nämligen finnas goda möjligheter att det kommer ut något bra i andra änden genom detta förvärv.
 • Intjäning och intjäningstillväxt - Stabiliteten kring intjäningen har väl inte imponerat direkt och det har inte heller tillväxten gjort. Vinsterna har varit mycket volatila för att uttrycka sig milt.
Som jag tidigare skrivit om är det dock svårt att titta för många år bakåt i tiden i det här fallet eftersom Haflslund tidigare haft en spretig verksamhet som till stor del påverkat intjäningen och stabiliteten negativt. Dessutom har ledningen, enligt mitt tycke, ägnat sig åt att försöka hitta tillväxtmöjligheter på annat håll och i sidoverksamheter som de sannolikt inte haft gedigen kunskap om. Jag kan dock förstå att de gjort det eftersom tillväxtpotentialen inom befintlig verksamhet varit begränsad samtidigt som kassaflödena emellanåt varit mycket starka. Den här typen av ”utsvävningar” har dock ofta resulterat i olönsamma affärer som så sent som 2012 innebar att bolaget gick med förlust, Nu när de investerat i något de verkligen kan så känner jag mig mer trygg i att intjäningen kommer stabiliseras. Med tanke på skuldsättningen bör det dessutom inte finnas utrymme för att finansiera några fler utsvävningar på ett bra tag. Hafslund och dess ledning kommer ha tillräckligt många utmaningar på sin tallrik ändå och i det här fallet ser jag det som positivt.

Övriga investeringskriterier så som utdelningstabilitet, ägarbild och bolagets storlek tycker jag ser bra ut. Hafslund har delat ut generöst till aktieägarna de senaste 10 åren (2006 och 2010 även extrautdelningar) och att ha Oslo kommun som huvudägare och Fortum som näst största ägare tycker jag i det här fallet är positivt, det bäddar för långsiktighet. Storleken på bolaget känns också bra.

Jag sätter motiverat P/E till 12 vilket känns rimligt med tanke på faktorer som begränsad tillväxtpotential, hög skuldsättning mm och en normal intjäningsförmåga till 4,4 NOK/aktie. Det ger ett takpris på aktien om 52,8 NOK/aktie.

Vad säger ni om Hafslund, är det en vettig investering? Kom gärna med kommentarer och invändningar.

tisdag 22 juli 2014

Inköp Mekonomen

Förra månadens inköp blev Mekonomen. Aktiekursen har sedan dess fortsatt neråt och jag köpte därför ytterligare ett gäng.


Kursen har fortsatt ned utan några egentliga nyheter, i varje fall inga som jag känner till. Precis som tidigare anser jag att Mekonomen är ett kvalitetsbolag med en hyfsad god direktavkastning. Mitt antagande är också att vi framöver kommer få se en bättre lönsamhet i takt med att Mekonomen får ordning på den danska verksamheten. Nästa rapporttillfälle är den 28:e augusti.

Uppdatering: Delårsrapporten januari - juni 2014 är tidigarelagd till den 21:e augusti istället.

måndag 21 juli 2014

Fyra av tio svenskar sparar inte regelbundet

Jo det är faktiskt sant, i alla fall om man ska tro Alektum Finans som i en artikel på Privata Affärer presenterar delar av sin undersökning. Det är egentligen ganska så skrämmande att hela 40 procent inte sparar undan pengar regelbundet att använda vid regniga dagar.


Värre ska det dock bli för enligt samma undersökning säger 26 procent att de inte skulle klara av att betala en oförutsedd utgift på 10 000 kr utan att låna. Det är ju mer än skrämmande tycker jag. Ett lån som måste tas under de premisserna lär ju dessutom vara en skräpkredit med skyhög ränta som kommer att bygga på skulden än mer. Snacka om ond cirkel!

Jag förstår naturligtvis att det inte är enkelt för t ex en ensamstående med barn att lägga undan en massa pengar varje månad, men att inte kunna ta en utgift på 10 000 kr utan att behöva låna känns helt galet. Av de 26 procent som inte kan klara av att betala en sådan oförutsedd utgift är jag dessutom övertygad om att vi inte bara hittar den ordningsamma ensamstående föräldern som gör allt de kan för att hålla näsan över vattenytan och som sköter sin ekonomi efter bästa förmåga. Nä, jag tror (utan belägg) att majoriteten här är personer med ok inkomster, men som helt enkelt har allt för dålig koll på den privata ekonomin och som dessutom krigar hårt för att ha det som ”alla andra” har. Utlandssemester, finare bil än grannen, större hus än grannen och så vidare. På det temat tycker jag att alla bör läsa Per Pennings tänkvärda inlägg om Verkliga värden samt även De andra, mycket läsvärda tycker jag! Artikeln Se illusionen i statusmarkörer på Morningstar.se är också läsvärd.

Slutligen, när införs privatekonomi på skolschemat? Jag finner det märkligt att det inte redan finns där idag. Vakna politiker!

fredag 18 juli 2014

Positiv rapport från Swedbank

Rapportfloden fortsätter och Swedbank har idag på morgonen lämnat en riktigt stark rapport där t ex rörelseresultatet blev 7 % högre än Q1 och 8 % bättre än väntat. I korta drag:
 • Rörelseresultatet blev 5 436 Mkr, väntat var 5 053 Mkr.
 • Intäkterna uppgick till 10 455 Mkr, väntat var 9 812 Mkr.
 • Resultat per aktie blev 3,94 kr efter utspädning, väntat var 3,67 kr/aktie.
 • Kreditförlusterna uppgick till - 30 Mkr, väntat var -130 Mkr

Citi Research anser dock att resultatet överträffades främst på grund av positiva engångseffekter och att analytikernas vinstprognoser därmed inte kommer att revideras upp i någon större utsträckning.

VD Michael Wolf säger att Batlikum går ”väldigt, väldigt bra”. Han uppger vidare att man har lyckats omprissätta lån samt att det råder en hög inhemsk aktivitet vilket syns på provisionssidan. Krim-krisen säger han vidare inte har påverkat.

Med tanke på ett starkt Q2 och oavsett engångseffekter eller ej så pekar mycket på att resultat per aktie bör kunna landa på minst 14,30 kr, men kanske så mycket som 14,50 kr/aktie för helåret. Det är klart bättre än mitt antagande om 12 kr.

Stark rapport från Betsson

Nu på morgonen presenterade Betsson en riktigt stark rapport och aktien är upp drygt 4 % eller 9,50 kr. I korta drag:
 • Resultatet före skatt blev 188 Mkr, väntat var 174 Mkr.
 • Intäkterna uppgick till 722 Mkr, väntat var 708 Mkr
 • Resultat per aktie blev 3,83 kr, väntat var 3,61
 • Spelöverskottet blev 630 Mkr, väntat var 596 Mkr

VD Magnus Silverberg säger också att det tredje kvartalet intäktsmässigt har inletts på en nivå ”något överstigande det andra kvartalets genomsnitt”. Anledningen sägs främst vara fotbolls-VM. Det går också att läsa att främst kasino och ”sportsbook” växer, medan poker har en nedåtgående trend. Poker står dock för en relativt liten del av Betssons totala intäkter varför påverkan är mycket begränsad.

I mitt tidigare inlägg kring Betsson skrev jag att jag hoppades få se positiva effekter från den holländska förvärven Oranje och Kroon. Detta besannades helt klart då de bidrog med intäkter om 88 Mkr i det andra kvartalet samtidigt som de växte med 13 % jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten under Q2 för Betsson var 15 %.

Med tanke på att det tredje kvartalet inletts starkt tror jag vi kommer få se ett resultat kring 3,7 - 3,9 kr/aktie i snitt för Q3 respektive Q4. Om vi räknar på 3,8 kr/aktie landar vinsten per aktie för hela 2014 på 14,95 kr. Det är nästan 1 kr mer per aktie än mitt antagande kring intjäningsförmåga.

Summa summarum känns Betsson fortsatt högintressant och rapporten var mycket positiv på i princip alla fronter. Synd att inte priset på aktien är kring 200 kr, för om så varit fallet hade jag sannolikt fyllt på.

onsdag 16 juli 2014

Vägen till frihet - livet på andra sidan

Den här bloggen heter Vägen till Frihet som bekant. Genom bloggen får läsaren följa vår resa till att uppnå vår dröm, en dröm som innebär att vi får möjlighet att kliva av ekorrhjulet (om vi vill) och ägna vår tid åt sådant vi verkligen värdesätter.När vi nått den förmodligen krokiga vägens slut ser vi framför oss att vi kan göra vad vi vill, när vi vill och hur vi vill. Vi behöver helt enkelt inte arbeta för pengar om vi nu inte vill det. Det är så vi definierar frihet!

Ett tänkbart land för oss att vistas i hela eller delar av året är Thailand. Här är klimatet härligt, levnadskostnaderna låga och samtidigt finns Svenska Skolan som vi vet är bra och av god kvalitét. Just skolan är en viktig faktor eftersom vi är måna om att vår dotter får tillgång till bra utbildning. Kommer vi att trivas och någon gång i framtiden vilja bosätta oss där då? Den frågan är naturligtvis helt omöjlig att svara på. Det skulle mycket väl kunna bli så att vi får hemlängtan eller rent ut av längtar tillbaka till våra jobb efter ett tag för det är faktiskt så att såväl jag som min fru har intressanta arbeten som vi många gångar finner både glädje och får stimulans av. Problemet är bara att jobben kostar allt för mycket tid och energi vilket vi, i alla fall under delar av året, skulle vilja lägga på andra saker.

Så vad ska vi då göra i Thailand när drömmen väl blivit verklighet? Ja, första tiden blir nog som semester. Några veckor under helt kravlösa förhållanden låter väl inte helt fel? Vakna när man vill, gå och lägga sig när man vill, ha tid för varandra, sola och bada, äta långa middagar, upptäcka landet, förstå kulturen, lära sig grunderna i språket, lära känna nya människor, listan kan göras lång. När de första veckorna har försvunnit så vill vi med stor sannolikhet hitta något meningsfullt att sysselsätta oss med. Det finns dock en väldigt stor skillnad i det här läget och den är att vi inte längre kommer behöva arbeta för att upprätthålla vår levnadsstandard. Pengar från förvärvsarbete är inte längre ett måste, en underbar tanke.

När vi vandrat klart på vägen till frihet kan vi istället välja sysselsättning helt utifrån hjärtat. Jag och min fru skulle verkligen vilja ägna några månader åt att göra något som kommer till gagn för mindre privilegierade människor, människor som inte hade turen att födas i landet Sverige. T ex kan vi tänka oss att arbeta på någon skola, på ett barnhem eller varför inte vara med och gräva vattenbrunnar eller göra en insats av annat slag i någon by med stora behov? Vi är helt övertygade om att den typen av erfarenhet är fantastisk och något man bär med sig i resten av livet. Tänk vilken glädje och stolthet man kommer känna över att göra en insats någonstans där det verkligen behövs och som gör skillnad, på riktigt.

Så, det kanske i slutänden bara visar sig bli ett årligt break på några månader, men hur det än blir så tycker inte vi att det spelar någon större roll. Vår tanke är att bygga en pengamaskin som inte kommer att förbrukas (ett "nest egg" helt enkelt). Ambitionen är att vi ska kunna leva enbart av de passiva inkomster som maskinen genererar. Det innebär att vi då äger vår tid och själva kan bestämma hur den ska disponeras!

Ha en fortsatt trevlig sommar!

fredag 4 juli 2014

Tankar om Betsson och snart semester

Betsson tycker jag är ett mycket spännande bolag och aktien finns också i vår aktieportfölj. Den årliga avkastningen (från utdelning) utifrån mitt inköpspris är c:a 6 %, inte illa. Har suttit och kollat igenom bolaget på nytt efter att jag fick en fråga i en kommentar om vad jag anser är en vettig prisnivå.
Spelmarknaden tycker jag är intressant, inte minst eftersom den är relativt konjunkturokänslig. Det spelas uppenbarligen mycket i såväl hög- som lågkonjunktur. Aktören Betsson känns väl positionerat på denna marknad och har många gånger visat en fin förmåga att genomföra bra och lönsamma förvärv som skapar tillväxt. Dessutom har de en tillräcklig storlek och de finansiella muskler som krävs för att orka fortsätta växa i takt med att spelmarknaderna runt om i världen börjar regleras lokalt. När denna reglering sker så kommer det nämligen krävas en licens för att få verka i landet samtidigt som skatt på spelandet tas ut. Vid en första anblick ser ju inte denna förändring positiv ut eftersom det kommer att påverka vinsterna negativt samtidigt som det lär öka mängden juridiskt och administrativt arbete. Efter att ha funderat lite till och grävt i fakta börjar jag dock se regleringarna snarare som en konkurrensfördel förutsatt att spelbolaget är tillräckligt stort och har starka finanser. Detta eftersom min bedömning är att det kommer bli betydligt svårare för mindre aktörer att slå sig in och överleva när en reglering väl är genomförd. Dessutom visar historien att spelandet efter en tid ökat i länder där regleringar genomförts (varför vet jag dock inte) vilket i de flesta fallen kompenserat mer än väl för det initiala vinstbortfallet.  

Under en ganska lång period har Betsson gjort många förvärv (senast Oranje och Kroon Casino) och även investerat hårt i bland annat den egna mobila spelplattformen. Det senaste kvartalet stod mobila spel för 15 % av intäkterna vilket är 3 % mer än kvartalet innan. Mycket talar för att vi kommer få se en fortsatt uppgång här vilket är positivt eftersom denna del av spelmarknaden just nu växer snabbt. Jämfört med andra spelbolag så är 15 % dessutom en ganska så låg andel så här bör det finnas en uppsida. Inom kasinospel ser det generellt bra ut med en tillväxt om ungefär 12 %.
Oranje och Kroon Casino är inte fullt integrerade ännu och det bör därför finnas samordningsvinster som kan ge, inte minst, lägre kostnader framöver. Dessutom visar dessa bolag redan idag en hög lönsamhet så utgångsläget ser onekligen gynnsamt ut. Från början av mars ingår dessa bolag i redovisningen så vid nästa rapport (18 juli) hoppas jag att vi på allvar börjar få se de positiva effekterna från detta förvärv. Genom förvärvet är Betsson dessutom nummer ett på den holländska marknaden vad gäller kasinospel på nätet.
Med tanke på historiken och deras position bedömer jag att Betsson även kommande år kommer vara framgångsrika med sin förvärvsstrategi och därmed kunna upprätthålla en stark tillväxt (över 15 % nästa år och år två 10-15 %  bör vara fullt rimligt). Dessutom har många investeringar inom de tekniska plattformarna nu gjorts vilket bör innebära en något lägre investeringstakt kommande år även med hänsyn taget till att det går vansinnigt fort inom teknikutvecklingen. I år spås vinsten per aktie landa på 15,46 kr/aktie (snittprognos) vilket jag tycker låter väl högt. En mer rimlig nivå enligt mig är att vi får se en vinst per aktie om 14 kr. Med Betssons utdelningspolicy som lyder ”upp till 75 % av resultatet till aktieägarna förutsatt att en passande kapitalstruktur kan bibehållas” och med hänsyn taget till att det nu borde föreligga lägre investeringsbehov så är det rimligt att anta att Betsson kommer att dela ut 75 % av vinsten nästa år. Det skulle i så fall innebära en utdelning om 10,5 kr/aktie.

Jag har uppdaterat bevakningslistan och satt normal förväntad intjäningsförmåga per aktie till 14 kr (från 13 kr) och ett motiverat P/E tal om 14,5 (från 14). Detta innebär ett nytt köptak om 203 kr (från 182 kr) och vid det priset och förutsatt att mina antaganden ovan är korrekta så får du en direktavkastning om 5,2 %. Till nuvarande kurs (234 kr) landar du istället på c:a 4,5 % vilket inte heller är så illa. Skulle vinsten däremot bli så hög som 15,46 kr/aktie, ja då får du c:a 5 % redan vid dagens kursnivå.


Nu är det dags för semester, underbart. Inom ett par timmar åker vi iväg i någon vecka så mängden nya inlägg lär bli låg en stund framöver. Jag önskar er alla en trevlig sommar och på återseende.

torsdag 3 juli 2014

Genomgång av fondportföljen och krigskassan

Som jag tidigare har skrivit om så är tanken att på sikt allokera om vårt investeringsbara sparkapital så att merparten finns i utdelningsaktier. Det är ju av utdelningar vi ska leva på sikt. Buffertkonton etc för framtida utgifter finns självklart också, men de är ju inte med här.


Just för tillfället köper vi aktier, fyller på fondportföljen samt även kassan månadsvis. Eftersom vi tror starkt på principen ”Dollar Cost Averaging” där aktier köps t ex månadsvis eller kvartalsvis så vill vi gärna fortsätta så även om det nu är svårt att hitta något köpvärt. Att göra som ovan är dock inte ristat i sten och kan komma att ändras beroende på hur våra favoritaktier utvecklar sig. Hittar vi absolut inget köpvärt en viss månad får merparten av månadens kassaflöde gå till kassan.

Det vi klurar på mycket för tillfället är när vi ska avveckla fondportföljen. Faktum är att den går och har gått otroligt bra, men några utdelningar vi själva kan styra över ger den ju inte (även om det givetvis går att sälja av fondandelar vid uppgång). Säljer vi den nu och den förväntade börsdippen dröjer förlorar vi mycket avkastning, men att tajma marknaden är samtidigt omöjligt. Med tanke på det vore nog det bästa att helt enkelt bestämma sig för en tidpunkt att sälja samt, vid större avvikelser, försöka hitta en mekanisk regel att förhålla sig till. Planen vi skissat på ser ut så här:
·       Inled försäljning av fondportföljen med start i januari 2015 förutsatt att börsklimatet ser ut ungefär som idag. Sälja av hela på en gång eller i omgångar, vad säger ni?
·       Om börsen börjar dippa innan januari 2015 tillämpar vi en regel som säkerställer att vi inte tappar allt för mycket av portföljens värde. Exakt hur regeln ska ut vet vi inte, men tänkbart är t ex att säga att ifall portföljen sjunker med 5 % från nuvarande nivå innan januari 2015 säljer vi av hela innehavet. Det låter ju i alla fall som en enkel regel att följa. Vad säger ni, låter det som en bra idé eller finns det bättre förslag på hur vi skulle kunna göra?
I nuläget finns en ansenlig summa placerad i aktiefonder och i kassan. En stor del (men långt ifrån 100 %) av kapitalet i fondportföljen är placerat i fonder som till stor del investerar utanför Norden. Vi har en hel drös med fonder och just nu finns merparten investerat i t ex Skagen Global, Danske Invest Europa, Skandia TIME, Fidelity Thailand, SHB Amerika, Spiltan Investmentbolag och Didner & Gerge Småbolag. Portföljen har presterat väl de senaste åren och har stigit kraftigt. Merparten av kapitalet i kassan är placerat i Lannebo Likviditet som är en kort räntefond.
När försäljningen väl är genomförd får vi på allvar börja hoppas på en börsdipp (gärna med start tidigt 2015 om jag får välja =). I synnerhet hoppas jag på att flera av mina favoritaktier i bevakningslistan då befinner sig på nivåer en bra bit under 100 % av framräknat köptak. Ett problem (om än ett ganska behagligt sådant) är också att vi kommer ha ett stort belopp att investera varför vi måste tänka till på hur de likvida medlen ska sättas i arbete på bästa sätt. Att trycka in allt på en gång känns allt för riskfyllt. Planen just nu är istället att öka på de månatliga inköpen under 24 månader när favoritaktierna väl är köpvärda. Att göra så skulle innebära ett rejält tillskott varje månad. Låter det som en vettig plan? Bör köpen spridas ut under en ännu längre tidsperiod? Kortare?

tisdag 1 juli 2014

Genomgång av aktieportföljen, del 3

Då var det dags att presentera resten av aktieportföljen. Sedan inlägget skrevs har det dock skett några förändringar. Vår position i Mekonomen har förstärks genom månadens inköp och samtidigt har jag sålt en flera år gammal post i Africa Oil vilket är ett bolag som inte alls passar in i min nuvarande portföljstrategi.

Castellum
Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheterna finns främst i Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum känns som en defensiv och så där tråkigt härlig aktie. Utdelningshistoriken är fantastisk med årliga höjningar under många år. Jag skulle helt klart vilja öka mitt innehav i bolaget till c:a 10%. I nuläget känns dock inte aktien köpvärd och den skulle behöva krypa ner till 90-95 kronor för att jag skulle överväga köp.
Mekonomen
Mekonomen erbjuder service av bilar och ett stort utbud av produkter. De har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Mekonomen är enligt mitt tycke ett intressant företag att ha i portföljen långsiktigt. Helt ok lönsamhet, trevligt kassaflöde,  skaplig direktavkastning och en spännande affärsmodell. Utdelningshistoriken är ok, men något ojämn.
TeliaSonera
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutningar och telekommunikationstjänster. De har en internationell verksamhet och finns i t ex Norden, Baltikum, Ryssland, Turkiet och Spanien.
TeliaSonera har vi ägt länge och den köptes när Telia skulle bli en folkaktie och prissattes som om det vore en Rolls-Royce. Andelen i portföljen är därför väldigt liten. Jag skulle dock möjligen kunna tänka mig att öka andelen något förutsatt en prisnivå kring 40 kr. Direktavkastningen är fin, men det som oroar mig är den krympande vinsten och tillväxtmöjligheterna. Med andra ord, är verkligen nuvarande utdelningsnivå långsiktigt hållbar? De faktorerna får mig att tveka.