fredag 18 juli 2014

Positiv rapport från Swedbank

Rapportfloden fortsätter och Swedbank har idag på morgonen lämnat en riktigt stark rapport där t ex rörelseresultatet blev 7 % högre än Q1 och 8 % bättre än väntat. I korta drag:
  • Rörelseresultatet blev 5 436 Mkr, väntat var 5 053 Mkr.
  • Intäkterna uppgick till 10 455 Mkr, väntat var 9 812 Mkr.
  • Resultat per aktie blev 3,94 kr efter utspädning, väntat var 3,67 kr/aktie.
  • Kreditförlusterna uppgick till - 30 Mkr, väntat var -130 Mkr

Citi Research anser dock att resultatet överträffades främst på grund av positiva engångseffekter och att analytikernas vinstprognoser därmed inte kommer att revideras upp i någon större utsträckning.

VD Michael Wolf säger att Batlikum går ”väldigt, väldigt bra”. Han uppger vidare att man har lyckats omprissätta lån samt att det råder en hög inhemsk aktivitet vilket syns på provisionssidan. Krim-krisen säger han vidare inte har påverkat.

Med tanke på ett starkt Q2 och oavsett engångseffekter eller ej så pekar mycket på att resultat per aktie bör kunna landa på minst 14,30 kr, men kanske så mycket som 14,50 kr/aktie för helåret. Det är klart bättre än mitt antagande om 12 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar