fredag 4 juli 2014

Tankar om Betsson och snart semester

Betsson tycker jag är ett mycket spännande bolag och aktien finns också i vår aktieportfölj. Den årliga avkastningen (från utdelning) utifrån mitt inköpspris är c:a 6 %, inte illa. Har suttit och kollat igenom bolaget på nytt efter att jag fick en fråga i en kommentar om vad jag anser är en vettig prisnivå.
Spelmarknaden tycker jag är intressant, inte minst eftersom den är relativt konjunkturokänslig. Det spelas uppenbarligen mycket i såväl hög- som lågkonjunktur. Aktören Betsson känns väl positionerat på denna marknad och har många gånger visat en fin förmåga att genomföra bra och lönsamma förvärv som skapar tillväxt. Dessutom har de en tillräcklig storlek och de finansiella muskler som krävs för att orka fortsätta växa i takt med att spelmarknaderna runt om i världen börjar regleras lokalt. När denna reglering sker så kommer det nämligen krävas en licens för att få verka i landet samtidigt som skatt på spelandet tas ut. Vid en första anblick ser ju inte denna förändring positiv ut eftersom det kommer att påverka vinsterna negativt samtidigt som det lär öka mängden juridiskt och administrativt arbete. Efter att ha funderat lite till och grävt i fakta börjar jag dock se regleringarna snarare som en konkurrensfördel förutsatt att spelbolaget är tillräckligt stort och har starka finanser. Detta eftersom min bedömning är att det kommer bli betydligt svårare för mindre aktörer att slå sig in och överleva när en reglering väl är genomförd. Dessutom visar historien att spelandet efter en tid ökat i länder där regleringar genomförts (varför vet jag dock inte) vilket i de flesta fallen kompenserat mer än väl för det initiala vinstbortfallet.  

Under en ganska lång period har Betsson gjort många förvärv (senast Oranje och Kroon Casino) och även investerat hårt i bland annat den egna mobila spelplattformen. Det senaste kvartalet stod mobila spel för 15 % av intäkterna vilket är 3 % mer än kvartalet innan. Mycket talar för att vi kommer få se en fortsatt uppgång här vilket är positivt eftersom denna del av spelmarknaden just nu växer snabbt. Jämfört med andra spelbolag så är 15 % dessutom en ganska så låg andel så här bör det finnas en uppsida. Inom kasinospel ser det generellt bra ut med en tillväxt om ungefär 12 %.
Oranje och Kroon Casino är inte fullt integrerade ännu och det bör därför finnas samordningsvinster som kan ge, inte minst, lägre kostnader framöver. Dessutom visar dessa bolag redan idag en hög lönsamhet så utgångsläget ser onekligen gynnsamt ut. Från början av mars ingår dessa bolag i redovisningen så vid nästa rapport (18 juli) hoppas jag att vi på allvar börjar få se de positiva effekterna från detta förvärv. Genom förvärvet är Betsson dessutom nummer ett på den holländska marknaden vad gäller kasinospel på nätet.
Med tanke på historiken och deras position bedömer jag att Betsson även kommande år kommer vara framgångsrika med sin förvärvsstrategi och därmed kunna upprätthålla en stark tillväxt (över 15 % nästa år och år två 10-15 %  bör vara fullt rimligt). Dessutom har många investeringar inom de tekniska plattformarna nu gjorts vilket bör innebära en något lägre investeringstakt kommande år även med hänsyn taget till att det går vansinnigt fort inom teknikutvecklingen. I år spås vinsten per aktie landa på 15,46 kr/aktie (snittprognos) vilket jag tycker låter väl högt. En mer rimlig nivå enligt mig är att vi får se en vinst per aktie om 14 kr. Med Betssons utdelningspolicy som lyder ”upp till 75 % av resultatet till aktieägarna förutsatt att en passande kapitalstruktur kan bibehållas” och med hänsyn taget till att det nu borde föreligga lägre investeringsbehov så är det rimligt att anta att Betsson kommer att dela ut 75 % av vinsten nästa år. Det skulle i så fall innebära en utdelning om 10,5 kr/aktie.

Jag har uppdaterat bevakningslistan och satt normal förväntad intjäningsförmåga per aktie till 14 kr (från 13 kr) och ett motiverat P/E tal om 14,5 (från 14). Detta innebär ett nytt köptak om 203 kr (från 182 kr) och vid det priset och förutsatt att mina antaganden ovan är korrekta så får du en direktavkastning om 5,2 %. Till nuvarande kurs (234 kr) landar du istället på c:a 4,5 % vilket inte heller är så illa. Skulle vinsten däremot bli så hög som 15,46 kr/aktie, ja då får du c:a 5 % redan vid dagens kursnivå.


Nu är det dags för semester, underbart. Inom ett par timmar åker vi iväg i någon vecka så mängden nya inlägg lär bli låg en stund framöver. Jag önskar er alla en trevlig sommar och på återseende.

3 kommentarer:

  1. Great company! Their ability to generate and distribute cash to shareholders while maintaining low levels of debt is fascinating. If there are more companies like this in the Nordics (except online gaming companies) it would be interesting to know.

    SvaraRadera
  2. Önskar även er en faktisk sommar och semester. :)

    SvaraRadera