torsdag 28 augusti 2014

Analys Peab

Peab, som är ett innehav i min portfölj, har haft en ganska så tuff period bakom sig där vinsten per aktie dalat rejält från 6,56 kr per aktie 2008 och därefter ner varje år till att 2013 vara endast 1,01 kr. Flera incidenter, t ex stora projektnedskrivningar bland annat avseende Tele2 Arena, har uppenbarligen pressat bolaget. Samtidigt har Peab en stark position inom den nordiska byggmarknaden och är mycket väl positionerade på den svenska marknaden där framtiden de närmsta åren spås bli ljus (till skillnad från främst Finland, men även Norge). I mars 2013 tillträdde Jesper Göransson som VD och i och med det så har Peab börjat vidta en hel del åtgärder med fokus på lönsamhet, förbättrade kassaflöden och riskkontroll vilka jag sammantaget bedömer kommer få Peab på rätt köl igen.


Peab är ett nordiskt bygg- och anläggningsföretag med en omsättning överstigande 40 miljarder kronor. Peab har c:a 13 000 medarbetare Sverige, Norge och Finland. Den svenska marknaden är den absolut viktigaste för Peab. Av omsättningen i fjol kom 82 % från Sverige, 12 % från Norge och 6 % från Finland. Verksamheten är uppdelad i fyra olika affärsområden:
 • Bygg utför entreprenader åt externa beställare såväl som åt interna enheter inom Peab. Verksamheten omfattar allt från nyproduktion av bostäder och lokaler till renovering och byggservicetjänster.
 • Anläggning arbetar med såväl den lokala anläggningsmarknaden som med infrastrukturprojekt såsom broar, vägar och järnvägar. De utför även drift och underhåll av gator och vägar.
 • Industri levererar bland annat asfalt, betong, grundläggning, eltjänster, transport-, maskin- och krantjänster samt prefabricerade byggelement både till externa kunder och till övriga enheter inom Peab.
 • Projektutveckling utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Affärsområdet kompletterar koncernens erbjudande till kund. Verksamheten ska också ett mervärde i och med att det genererar entreprenader till övriga affärsområden.
Peab på väg åt rätt håll igen? Peab har som sagt var haft ganska så stora problem med lönsamheten under flera år vilket lett till en försämrad finansiell ställning. När Jesper Göransson klev in i rollen som VD har dock flera åtgärder börjat vidtas för att få ordning på verksamheten igen. De viktigaste åtgärderna enligt mig är:
 • Fokus på lönsamhet före volym genom ett mer selektivt orderintag med fokus på små till medelstora projekt istället för stora. I de små och medelstora projekten har Peab nämligen haft en klart bättre ”track record” med god lönsamhet och få projektnedskrivningar. Det är också uppenbart, med facit i hand, att Peab inte haft (och ännu har?) verktygen, rutinerna, personalen och kompetensen som krävs för att med acceptabel risk och därmed lönsamhet hantera de större projekten. Peab har också omorganiserat affärsområdet Bygg som under en längre period haft en allt för svag lönsamhet.
 • Anpassa kostnadskostymen genom ett besparingsprogram som sänker kostnaden med 350 Mkr på årsbasis.
 • Starkare kassaflöden genom bland annat effektivisering av kapitalbindningen samt ökad lönsamhet.
Ovan åtgärder bedömer jag kommer att leda till en klart högre lönsamhet 2014 och framåt jämfört med 2013. Den nya strategin (selektivt orderintag) ser jag alltså positivt på. På kort sikt kommer det troligen att innebära en något lägre orderingång till förmån för få eller inga projektnedskrivningar vilket tveklöst kommer resultera i en kraftigt förbättrad lönsamhet, starkare kassaflöden och därmed ett större handlingsutrymme. På något längre sikt bör Peab dock ha fått fram verktygen/rutinerna och säkerställt nödvändiga resurser samt kompetens för att, med lönsamhet och begränsad risk, kunna ta även de större projekten. Det är min övertygelse att så också kommer ske. Se gärna kommentarer i inlägget Rapport Q2 – Peab för mer information.

Trots allt fler positiva tecken så lurar det ett antal mörka moln i horisonten. Dessa mörka moln kommer delvis som en följd av en historiskt svag riskkontroll med enormt stora projekt som Peab haft svårt att klara av, men även från diverse finansiella åtaganden.
Bland de orosmoln som främst är värda att nämna finns slutförandet av det stora byggprojektet Mall of Scandinavia som skulle kunna innebära framtida projektnedskrivningar. Dessutom har Peab finansiella åtaganden i bland annat Northland Resources, Friends Arena och Lemminkäinen som skulle kunna slå fel (där Northland känns som den absolut största risken). Peabs totala riskexponering gentemot Northland uppgår till 260 MSEK.
Den minskade orderingången är också något att hålla koll på framöver även om jag inte är allt för bekymrad över den på kort sikt. Jag ser den som en effekt av det mer selektiva orderintaget, men tror samtidigt att det kommer se bättre ut framöver när väl allt satt sig. Som sagt, just nu känns det viktigare med fokus kring lönsamhet och starkare kassaflöden. Tillväxt blir därefter enklare att nå.

Hur går då mina tankar kring Peabs normala intjäningsförmåga? Resultatet för verksamhetsåret 2013 var inget att skryta med. Peab omsatte ungefär 43 miljarder kronor och hade ett resultat före skatt om endast 383 Mkr (vilket motsvarar 1,01 kr i vinst per aktie). Resultatet är dock inte vägledande eftersom Peab under 2013 tvingades ta en (onormalt) hög engångskostnad om hela 920 Mkr som så klart påverkade resultatet rejält. Om vi exkluderar (delar av) den stora engångsposten så borde vinsten per aktie istället legat kring 3,60 kr.

I dessa 920 Mkr fanns reservationer för bland annat:

 • Rejält ökade kostnader i jätteprojektet Tele2 Arena
 • Värdekorrigeringar av projektfastigheter
 • Förväntat sämre utfall i ytterligare tre projekt
 • Avvecklingskostnader för personal

Att ett bolag som Peab har någon form av projektnedskrivning per år får nog anses som normalt, men definitivt inte så stora som under 2013 och även 2012. Min bedömning är att vi kommer få se betydligt mindre nedskrivningar framöver nu när Peab är mer selektiva vid orderintag. Det är också intressant att konstatera att Peab de senaste fyra kvartalen inte haft någon projektnedskrivning alls vilket skulle kunna tolkas som en effekt av implementerad strategi.

Än så länge har Peab redovisat Q1 och Q2 – 2014 där Q1 normalt brukar vara det sämsta för byggbolagen. Så här ser det ut jämfört med samma period 2013:

Så här långt ser det alltså betydligt bättre ut på alla punkter för Peab. Vinsten per aktie för H1 - 2014 blev 1,32 kr och är på rullande 12 månader 3,72 kr. Mitt antagande är att vi kommer få en vinst kring 3,80 kr/aktie för 2014 då mycket pekar på att kommande två kvartal kommer bli något starkare än samma period 2013 främst på grund av effekter från åtgärdsprogrammet. Resultatet per aktie Q3 och Q4 – 2013 var:
 • Q3 – 1,15 kr/aktie
 • Q4 – 1,25 kr/aktie
Min bedömning är dock att normalläget för Peab kan antas bli något bättre än vinstprognosen avseende 2014. Jag vill dock vara försiktig i detta antagande eftersom det känns rimligt att räkna med någon form av projektnedskrivning per år samt att den, för tillfället, minskade orderingången till följd av det selektiva orderintaget kommer att påverka. Tidigare angivna orosmoln skulle också kunna påverka negativt. Sammantaget innebär det att jag inte sätter den normala intjäningsförmågan till mer än 3,95 kr/aktie, det vill säga marginellt högre än förväntad vinst per aktie för 2014. När dock Peab är redo att åter konkurrera om de lite större projekten igen så finns potentialen att vi får se en betydligt högre vinst per aktie. Jag väljer dock att inte ta någon hänsyn till det i nuläget.
Stämmer mina beräkningar så börjar Peab se intressant ut vid kurser kring 47 kr. Till kursen 47 kr blir P/E c:a 12,3 på prognosticerad vinst för 2014 och knappt 11,9 vid antagen hållbar och förväntad vinst för 2015. Motiverat P/E sätter jag till 12 vilket är försiktigt, men ändå rimligt med hänsyn taget till faktorer såsom den skakiga intjänings- och vinsthistoriken, tillväxtpotentialen, branschförutsättningarna mm.
Peabs målsättning är att dela ut 50 % av resultatet efter skatt vilket för 2014 skulle innebära en direktavkastning om drygt 4 % till kursen 47 kr och c:a 4,2 % beräknat på normal intjäningsförmåga. Det är väl förvisso inte en fantastisk direktavkastning, men får ändå anses som en ok nivå. Speciellt intressant ser det ut eftersom utdelningstillväxten i Peab har klar potential att bli mycket god de närmsta åren.
Min slutsats är att det känns som om Peab definitivt är på väg åt rätt håll. Utsikterna ser ganska så gynnsamma ut samtidigt som Peabs fokus kring lönsamhet och att ta projekt med lägre risk just nu känns som rätt väg framåt.
Av de stora bolagen i branschen så tycker jag att Peab är ett av de klart intressantaste alternativen. Ledningen tycker jag känns trovärdig och ägarbilden, med familjen Paulsson som största ägare, ser jag positivt på. Peab är dessutom aktieägarvänligt och har delat ut varje år de senaste 10 åren (ej kollat längre än så). Faktorer som intjäningsstabilitet och vinsttillväxt är förstås inte något att skryta med, men genom vidtagna åtgärder såsom ett mer selektivt orderintag och kostnadsbesparingar så bedömer jag att det framöver kommer se betydligt mer stabilt ut. Höjer jag blicken ytterligare ser jag också goda möjligheter för Peab att skapa tillväxt när de väl börjar ta de lite större projekten igen.

Vad anser du om Peab? Vilken är din favoritaktie i branschen? Kom gärna med kommentarer och invändningar.

lördag 23 augusti 2014

Inlägg från Fru Vägen till Frihet - Att förändra sitt konsumtionsbeteende

Så var det dags för Fru Vägen till Frihet att skriva några rader på vår väg till frihet. Jag och min man drömmer och längtar till ett liv långt ifrån det intensivt snurrande ekorrhjulet, ett liv där vi styr över vår egen tid och kan njuta av mer tid tillsammans i sol och värme.


För att vår dröm ska bli sann och för att vi ska våga ”slå oss fria” behöver vi bygga upp en pengamaskin, en maskin som genererar tillräckligt med passiva inkomster som gör det möjligt för oss att leva på dem.

Vi har läst många intressanta blogginlägg och artiklar på temat ”Spara och Slösa”, men blogginlägget ”Är din ekonomi en trasig badring?” på bloggen Fri vid 42 fick oss att skratta lite extra gott och igenkännande. Det inlägget är helt enkelt ”spot on” för mitt beteende historiskt. Det är nämligen ingen hemlighet att det i vår familj är jag som är (har varit) den stora Slösa och att min badring förvisso haft en ganska så stor pump (inkomster), men att antalet hål (kostnader) samtidigt har varit oräkneliga. Herr Vägen till Frihet har däremot begåvats med ett större ekonomiskt sinne och har därför också haft färre hål i sin badring, tur det.

Med tanke på min historik som den stora Slösa så har det ibland känts extra utmanande för mig att förändra mitt beteendet. Jag är dock mycket glad att jag äntligen fått upp ögonen för detta på allvar vilket så klart är en förutsättning för förändring. Jag vill, på riktigt, stoppa mitt slentrianmässiga slösande där småsummor hit och småsummor dit snabbt växer och blir till stora pengar. Pengar som dessutom har lagts på något jag egentligen aldrig saknat eller behövt. Ju mer jag tänkt på detta, desto mer motiverad till förändring har jag blivit. Genom att ändra på mitt beteende inser jag nämligen att jag och min familj snabbare kan nå drömmen. Jag är dessutom medveten om att vi med en relativt liten förändring nu, kan korta ner tiden till att nå drömmen med flera år. Den känslan är helt fantastisk och minskar inte direkt motivationen!

”Besparingsåtgärderna” innebär i stort att synliggöra kostnaderna bättre, fundera kring hur de fördelas, vad som egentligen är värt att lägga pengarna på och därefter hålla sig till budgeten. När väl disciplinen infunnit sig och jag klarar av att hålla budgeten kan jag ta nästa steg och förhoppningsvis dra ner på kostnaderna ytterligare. Det blir en form av ständigt förbättringsarbete med fokus kring att öka sparandet utan att för den skull göra avkall på livskvaliteten. Bara denna ”lilla” förändring kommer innebära massor av sparade tusenlappar varje månad. Jag måste dock erkänna att det naturligtvis varit ”lyxigt” och bekvämt att inte behöva ha så stor koll på pengarna tidigare utan bara kunna köpa det man velat för stunden. Nu känns dock ett sådant beteende mest ”korkat” och det är ju märkligt att det skulle behöva ta så många år att inse!

En viktig del för ett hållbart ökat sparande känner jag ligger i att minska den synliga konsumtionen, men vidhålla kvaliteten på den osynliga konsumtionen (se artikeln ”Se illusionen i statusmörkret”). Ett område som vi t ex insett att vi kan spara mycket pengar på är mat. Här finns det mycket pengar att spara genom att laga mer egen mat. Maten vi äter kan, trots en hög kvalitet, ändå innebära att vi sparar pengar genom färre luncher på restaurang, mindre snabbmat och bättre inköpsplanering. Sammantaget gör dessa förändringar underverk för ekonomin och troligen även för hälsan.

För mig är det också viktigt att råvarorna jag köper håller en hög kvalitet och att framställningen är hållbar för miljön. Ekologiska varor är därför inget jag prutar på även om de allt som oftast är lite dyrare (monetärt, men inte nödvändigtvis mätt som energi per krona). Genom att synliggöra kostnaderna för matinköp och föra kassabok så kan jag nu tydligt se att priset för en och samma ekologiska vara kan skilja kraftigt i pris. Det gläder mig därför att kunna handla även ekologiska varor mer ekonomiskt.

Slutligen så känns det skönt och inspirerande att genomföra den här resan tillsammans - hela familjen. En ökad medvetenhet leder till mer genomtänkta och kloka beslut i vardagen. Fler kloka beslut i vardagen leder oss snabbare mot målet. För ju mer vi kan spara, utan att för den skull försämra vår livskvalitet här och nu, desto snabbare kommer vi att ta oss till målet. Det är ingen tvekan, vi har bestämt oss och drömmen ska vi nå! Den stora frågan är bara NÄR vi kommer iväg? Med den kunskap jag nu sitter på så inser jag att jag faktiskt, till stor del, kan påverka utfallet själv genom mitt egna beteende. Det känns onekligen väldigt motiverande!

Med önskan om en trevlig helg!

/Fru Vägen till Frihet

fredag 22 augusti 2014

Rapport Q2 – Peab

Idag på morgonen presenterade Peab sin delårsrapport avseende Q2. I stora drag kan sägas att den var av blandad kompott, men mestadels positiv enligt mig. Resultatet kom väl in ungefär i linje med mina förväntningar och blev som jag trott rejält mycket bättre, omsättningen blev betydligt högre än vad jag hade förväntat mig, men orderingången blev något av en besvikelse.
För koncernen som helhet ökade alltså försäljningen markant och så även resultatet jämfört med Q2 - 2013. Vi ska dock komma ihåg att Peab i Q2 - 2013 hade en rejäl engångspost, till stor del på grund av projektnedskrivningar, om hela 920 MSEK som belastade resultatet negativt. Så här ser sammanställningen av koncernens räkenskaper ut för perioden april - juni:
Vid en första anblick var den största besvikelsen alltså den svaga orderingången som för Q1 - 2014 uppgick till 7 591 MSEK jämfört med 9 941 MSEK motsvarande period 2013. Orderstocken var 27,5 miljarder kronor jämfört med 30,6 miljarder per den 30:e juni. Efter att ha tänkt lite mer kring den minskade orderingången är jag dock inte längre lika bekymrad. Den minskade orderingången kan nämligen till stor del förklaras av Peabs nya strategi innebärande fokus kring små och medelstora projekt, en strategi jag verkligen tycker är rätt. VD Jesper Göransson säger i delårsrapporten att ”Orderingången inom affärsområde Bygg har minskat under perioden, vilket till viss del är en följd av Peabs selektiva strategi avseende orderintag”. Kanske är orderingången dessutom något bättre än vad som presenterats? VD säger nämligen vidare att ”Kvartalssiffror på orderingången är slagiga siffror i sig och beror på när order registreras”.


Personligen ser jag mycket hellre att volymen minskar till förmån för en stabil och förbättrad lönsamhet. Genom ett mer selektivt orderintag riskerar förvisso orderingången att bli lägre eftersom Peab kommer tacka nej till vissa (stora och komplexa) affärer, men samtidigt innebär den ökade riskkontrollen att bolaget med större sannolikhet kommer kunna undvika stora och katastrofala projektnedskrivningar vilka urholkat lönsamheten i flera fall de senaste åren. Sammantaget innebär detta att jag tycker ledningen gör helt rätt som fullföljer strategin även om det innebär en försämrad orderingång. Fokus kring lönsamhet i första rummet och därefter tillväxt känns betydligt mer bekväm för min del än det motsatta.


I mitt inlägg Inför rapport – Peab skrev jag hur jag trodde att Peabs Q2 rapport skulle se ut. Nedan följer min uppföljning:
Nu i Q2 rapporten hoppas jag vi får se positiva tecken vad gäller vinståterhämtning
Ja det fick vi helt klart se. Resultatet är avsevärt mycket bättre än föregående år.

Att strategin innebärande fokus kring små och medelstora projekt ger resultat i form av att vi inte får se några nya och större projektnedskrivningar.
Ja, strategin verkar onekligen fungera vad gäller ökad riskkontroll genom en förändrad och mer selektiv strategi kring orderintag. Under perioden presenterades inga projektnedskrivningar vilket jag ser som mycket positivt och viktigt. Historiskt (senast 2013 och 2012) innehöll Q2 rejält höga engångsnedskrivningar vilka urholkade resultatet.
Att kostnadsbesparingarna om 350 miljoner kronor i årstakt fortsätter att ge effekt.
Ja, kostnadsbesparingarna fortsätter ge avsedd effekt och har bidragit till det förbättrade resultatet.
Att Peab kan visa på en fortsatt god orderingång och då i synnerhet vad gäller bostadsproduktion i Sverige.
Nej, orderingången blev inte så bra som jag hade hoppats på. För affärsområdet Bygg har orderingången minskat från 13 516 MSEK till 11 871 MSEK (period januari - juni). Efter viss eftertanke är jag dock inte lika bekymrad över detta längre (se information om mina tankar kring detta tidigare i detta inlägg).
Vad gäller marknaden generellt för bostadsproduktion i Sverige finns flera positiva signaler i rapporten. VD säger bland annat att ”På den svenska byggmarknaden är förutsättningarna fortsatt positiva med nyproduktion av bostäder som det starkaste segmentet. Även för övriga segment inom husbyggnad finns det förutsättningar för viss volymökning under 2014”.

Att orderingången för Anläggning och övriga områden håller sig på en ok nivå.

Ja, orderingången för områdena Anläggning och Projektutveckling kombinerat är på en ok nivå. Förvisso har ingången för området Anläggning minskat från 5 627 MSEK till 4 402 MSEK, men samtidigt har ingången ökat för området Projektutveckling från 1 928 MSEK till 3 236 MSEK. Siffrorna avser perioden januari - juni)

Sammantaget innebär detta att orderingången för de båda affärsområdena kombinerat har ökat från 7 555 MSEK till 7 638 MSEK vilket känns stabilt.


Att kassaflödena fortsätter att förbättras.
Ja även här. Kassaflödena fortsätter att förbättras markant. Från den löpande verksamheten uppgick kassaflödet till 1 003 MSEK jämfört med -222 föregående period. Förbättringen är en följd av ett rejält förbättrat rörelseresultat.
Sammantaget känns rapporten positiv, men det finns dock orosmoln på himlen. Dessa mörka moln kommer delvis som en följd av en historiskt svag riskkontroll med enormt stora projekt som Peab haft svårt att klara av samt även från diverse finansiella åtaganden.
Jag bedömer det inte som osannolikt att vi som aktieägare i Peab framöver kommer att drabbas av detta. Slutförandet av det stora byggprojektet Mall of Scandinavia skulle kunna innebära projektnedskrivningar. Dessutom har Peab finansiella åtaganden i bland annat Northland Resources, Friends Arena och Lemminkäinen som skulle kunna slå fel (där Northland känns som den absolut största risken). Peabs totala riskexponering gentemot Northland uppgår till 260 MSEK.
Vad är dina reflektioner kring Peabs rapport?

torsdag 21 augusti 2014

Rapport Q2 – Mekonomen

Idag kl 07:30 presenterade Mekonomen delårsrapporten avseende Q2. I stora drag kan sägas att rapporten blev ungefär som jag förväntade mig och den innehöll inte heller några större överraskningar. Samtidigt fortsätter Danmark att tynga och dessutom mer än vad i alla fall jag hade hoppats på.


För koncernen som helhet sjönk försäljningen och resultatet. Så här ser en sammanställning av koncernens räkenskaper ut:

Rörelsemarginalen är dock stabil på 10 % vilket känns positivt. Rörelseresultatet har också påverkats negativt med 9 MSEK på grund av engångskostnader för åtgärdsplanen i Danmark. Mekonomen skriver också att "Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar så minskade intäkterna under det andra kvartalet med 2 %. Konsolideringen av butiksnätet har påverkat försäljningen, som i jämförbara enheter minskade med 1 % under det andra kvartalet”
VD Håkan Lundstedt säger också att "Mekonomen Group står väl rustat och tar marknadsandelar i en generellt svag marknad och med en stabil rörelsemarginal, men vår ambition är högre".

I mitt inlägg Inför rapport – Mekonomen skrev jag hur jag trodde att Mekonomens Q2 rapport skulle se ut. En uppföljning kring detta är därför på sin plats:

På övriga marknader (dvs Sverige och Norge men inte Danmark), tror jag på en marginellt bättre försäljning jämfört med samma period föregående år.

Efter att ha läst rapporten kan jag konstatera att så inte blev fallet. Försäljningen blev något lägre för såväl MECA (exkl. Danmark), Mekonomen Nordic som Sörensen og Balchen. Däremot uppvisar både MECA (exkl Danmark) och Sörensen og Balchen ett klart förbättrat rörelseresultat. Så här ser det ut:Vad gäller Q2 så är dock min tro att det går fortsatt trögt i Danmark
Jag kan konstatera att min profetia tyvärr slog in. Rörelseresultatet minskade till -26 MSEK jämfört med -12 MSEK föregående år. 9 MSEK kan förklaras av engångskostnader kopplade till åtgärdsplanen. Nettoomsättningen har också minskat till 145 MSEK jämfört med 169 MSEK föregående år. Marknaden är fortsatt svag och konkurrensen stenhård, det skapar stora utmaningar för den danska verksamheten helt uppenbart.
Jag hade hoppats på att få se någon ljusglimt som visar att Mekonomen är på väg åt rätt håll i Danmark. Jag är inte helt övertygad om att jag ser någon sådan glimt efter att ha läst rapporten, men samtidigt har VD Håkan Lundstedt tidigare skrivit att åtgärdsplanen först väntas ge ordentlig effekt vid ingången av 2015, så jag kanske får ha lite bättre tålamod.
Under perioden har implementation av åtgärdsplanen fortsatt och åtgärder har vidtagits. Bland annat har Mekonomen lagt ner sju enheter i Danmark och minskat personalstyrkan med c:a 70 personer. Under Q3 kommer arbetet att fortsätta och engångskostnader förenat med detta förväntas uppgå till 10 MSEK.
Håkan Lundstedt säger att "Med en stark kärna av färre och större enheter i Danmark och en lägre total kostnadsmassa, har vi bättre möjlighet att generera lönsamhet". Frågan jag ställer mig är dock om åtgärderna som nu vidtas är tillräckligt kraftfulla? Med tanke på marknadsläget och den extremt tuffa konkurrensen i Danmark så skulle jag gärna se att ännu mer gjordes för att stoppa blodflödet. Mitt förtroende för ledningen är dock (än så länge) intakt varför jag förutsätter att de har kontroll på situationen och genomför de åtgärder som krävs. Tålamod, vilket jag skrivit om förut, är viktigt.
Sammantaget tror jag alltså på en ok rapport utan större överraskningar
Ja, det tycker jag ändå var en ganska så bra slutsats. Det fanns egentligen ingenting i rapporten som var direkt uppseendeväckande. Försäljningen och resultatet blev förvisso något lägre än vad jag hade trott och hoppats på, men ändå hyfsat i linje med mina egna prognoser. Min uppfattning är fortsatt att Mekonomen långsiktigt är ett bra innehav, men jag kommer helt klart att vara mycket observant på hur i synnerhet Danmark utvecklas framöver, vilka åtgärder ledningen vidtar och effekten av dessa.
Vad är dina reflektioner kring Mekonomens rapport?

tisdag 19 augusti 2014

Inför rapport – Peab

Peab släpper sin rapport för det andra kvartalet den 22:e augusti 2014. VD och koncernchef Jesper Göransson tillträdde i mars 2013 med uppgiften att åter göra Peab rejält lönsamt. Än så länge tycker jag att han och ledningen har visat sig handlingskraftig då de bland annat har infört en hårdare riskkontroll genom att fokusera försäljningen till små och medelstora projekt samt att de även har infört ett omfattande kostnadsbesparingsprogram. Det ska bli intressant att se om Peab med dessa förändringar nu kan börja få effekt med i synnerhet en förbättrad lönsamhet som resultat.
Peabs resultat för Q1 blev något lägre än vad jag hade förväntat mig. Däremot låg omsättningen i linje med förväntningarna. En av de mest positiva sakerna i Q1 rapporten var dock den starka orderingången (9,1 miljarder jmf 8,8 för samma period 2013) och den växande orderstocken (29,5 miljarder jmf 28,2 vid årsskiftet). Värt att notera är också att det första kvartalet som regel är lågsäsong för byggbolagen så ett något sämre resultat då känns inte som hela världen. Viktigare känns då istället att VD Jesper Göransson andades optimism om marknadsläget framöver samt kunde visa på en stark orderingång och orderstock. I synnerhet bostadsproduktionen i Sverige ser lovande ut säger han.
Den svenska marknaden är den absolut viktigaste för Peab. Av omsättningen i fjol kom 82 % från Sverige, 12 % från Norge och 6 % från Finland. För Norge och Finland förväntas en dämpad husbyggnadsmarknad och i Finland förväntas även marknaden för anläggningsprojekt att backa något. Det är med tanke på detta skönt att Sverige står för en så stor del av omsättningen.
Nu i Q2 rapporten hoppas jag vi får se positiva tecken vad gäller vinståterhämtning. Det jag i synnerhet kommer att titta på är:
 • Att strategin innebärande fokus kring små och medelstora projekt ger resultat i form av att vi inte får se några nya och större projektnedskrivningar.
 • Att kostnadsbesparingarna om 350 miljoner kronor i årstakt fortsätter att ge effekt.
 • Att Peab kan visa på en fortsatt god orderingång och då i synnerhet vad gäller bostadsproduktion i Sverige.
 • Att orderingången för Anläggning och övriga områden håller sig på en ok nivå.
 • Att kassaflödena fortsätter att förbättras.
Inga nya och större projektnedskrivningar känns som en av de absolut viktigaste faktorerna. Jag vill definitivt inte se något nytt Tele2 Arena projekt som ur alla aspekter varit en ekonomisk katastrof för Peab. Att 2013 blev så pass dåligt för Peab kan till stor del förklaras av detta projekt.
Sammantaget tror jag på en positiv Q2 rapport där lönsamheten kommer att se betydligt bättre ut jämfört med samma period föregående år. I Q2 - 2013 hade Peab dessutom en rejält negativ engångspost om hela 920 MSEK (och 2012 projektnedskrivningar om 425 MSEK) vilket innebar att bolaget då visade en rejäl förlust. För Q2 – 2014 förväntar jag mig endast små nedskrivningar eller inga alls vilket i så fall bör innebära ett kraftigt förbättrat resultat. Detta tillsammans med effekter från besparingsprogrammet och en starkare bobyggnadsmarknad i Sverige medför att förutsättningarna för Peab ser gynnsamma ut. Min bedömning är att Peab under 2014 kommer att redovisa ett rejält förbättrat resultat jämfört med 2013 och jag anser också att Peab även fortsatt är det bolag bland breda byggbolag på Stockholmsbörsen som värderas lägst.

Avslutningsvis redovisar jag några väl valda siffror avseende perioden januari - juni 2013:
 • Nettoomsättning: 19 676 MSEK
 • Rörelseresultat: - 436 MSEK
 • Resultat före skatt: -521 MSEK
 • Resultat per aktie: -1,39 SEK

söndag 17 augusti 2014

Inför rapport – Mekonomen

Nu i veckan (21:e augusti) delger Mekonomen sin delårsrapport för perioden januari till juni 2014. Rapporten för Q1 var relativt trevlig läsning där Mekonomen över lag stärkte sin position med undantag Danmark. I stora drag redovisade Mekonomen då följande:
 • Intäkterna ökade med 3 % jämfört med Q1 – 2013 och uppgick till 1 441 MSEK
 • Rörelseresultatet var +/- 0 % jämfört med Q1 – 2013 och uppgick till 103 MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade med 5 % jämfört med Q1 – 2013 och uppgick till 68 MSEK
 • Resultatet per aktie ökade med 3 % jämfört med Q1 – 2013 och uppgick till 1,83 kr

Så vad kan vi då förvänta oss av Q2? Först och främst kan jag konstatera att antalet vardagar är något färre nu jämfört med Q2 – 2013. Så här ser det ut:
 • 2014: Sverige – 59 dagar, Norge – 59 dagar, Danmark – 59 dagar och Finland – 60 dagar
 • 2013: Sverige – 60 dagar, Norge – 60 dagar, Danmark – 60 dagar och Finland – 61 dagar
Att det är 4 vardagar färre nu i år jämfört med samma period 2013 bör innebära att försäljningen påverkas negativt. Hur mycket vet jag inte, men helt klart påverkar det.

Branschen som Mekonomen verkar inom är hårt konkurrensutsatt. Samtidigt anser jag att Mekonomen är mycket väl positionerat med en klart effektiv affärsmodell och en skalbarhet inom tex inköp och logistik. Med tanke på detta så är min bedömning att Mekonomen står sig väl i konkurrensen och bör ha goda förutsättningar för att fortsätta ta marknadsandelar.  
Vad gäller Q2 så är dock min tro att det går fortsatt trögt i Danmark där det råder fullt priskrig. Min förhoppning är dock att åtgärdsplanen, bland annat innebärande kostnadsbesparingar och en ökad satsning på de välpositionerade verkstadskedjorna i Danmark, så smått börjar visa effekt. Full effekt går nog inte att räkna med ännu, men jag hoppas i Q2-rapporten kunna utläsa någon ljusglimt som i alla fall visar att de är på väg åt rätt håll.  
På övriga marknader tror jag på en marginellt bättre försäljning jämfört med samma period föregående år. Att det är färre vardagar nu jämfört med samma period förra året påverkar så klart.
Sammantaget tror jag alltså på en ok rapport utan större överraskningar. Såväl försäljningen som rörelseresultatet för koncernen som helhet tror jag kommer att ligga i linje med Q2 – 2013 trots färre vardagar. Det jag främst kommer att titta efter i rapporten är att Mekonomen nu är på rätt väg avseende Danmark och att övriga marknader fortsätter att utvecklas positivt. Det finns helt klart en hel del utmaningar och problem att lösa, men långsiktigt bedömer jag att Mekonomen, på den nordiska marknaden, har mycket goda förutsättningar att stärka sina positioner ytterligare.
Avslutningsvis redovisar jag intressanta siffror avseende perioden april – juni 2013 som blir intressanta att jämföra med:
 • Intäkter – 1 591 MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) – 166 MSEK
 • Resultat efter skatt – 120 MSEK
 • Resultat per aktie – 3,24 SEK
 • EBIT-marginal – 10 %
Vad tror ni om Mekonomens rapport för det andra kvartalet?

tisdag 12 augusti 2014

Sommarpratarna - Björn ”Nalle” Wahlroos

Sommarpratarna i P1 tycker jag är intressant att lyssna på. Speciellt spännande blir det när en företagsledare, entreprenörer eller investerare får chansen. Idag var det Björn Wahlroos sommarprat och det var kanske inte det bästa sommarpratet jag hört, men ändå väldigt intressant.Björn får nog anses vara en av Skandinaviens mäktigaste företagsledare. Idag är han styrelseordförande i Nordea, Sampo (där If ingår) samt skogsföretaget UPM-Kymmene. Dessutom är Björn en investerare som bland annat äger 2,1 % av Sampo Group. 1979 doktorerade han i nationalekonomi och fungerade därefter som professor i samma ämne till 1985 då han började arbeta inom näringslivet. Björn är omskriven för sin frispråkighet och för att han numera är den sortens makthavare som han gick till strid mot som ung vänsterradikal. I sina tonår (1968) deltog han bland annat i ockupationen av Gamla studenthuset i Helsingfors.

I sommarpratet pratar Björn om en en del intressanta områden ifall man nu är intresserad av ekonomi på såväl global som nationell nivå. En stor del av programmet ägnades åt att visa att den franske ekonomen Thomas Piketty, författare till boken Kapitalet i det 21:a århundradet, har fel vad gäller ekonomisk ojämlikhet (om Thomas eller Björn har rätt eller fel vet jag dock inte). Björn pratar också om förutsättningar för nationell ekonomisk tillväxt, om sin syn på hur man skapar mer och bättre företagande. Han passar också på att kritisera europeisk konsensuskultur m.m. Är du intresserad av ekonomi tycker jag helt klart att du ska lyssna på programmet.     

Ni som har lyssnat på programmet, vad tycker ni? Favoriter från tidigare år på samma tema?