tisdag 19 augusti 2014

Inför rapport – Peab

Peab släpper sin rapport för det andra kvartalet den 22:e augusti 2014. VD och koncernchef Jesper Göransson tillträdde i mars 2013 med uppgiften att åter göra Peab rejält lönsamt. Än så länge tycker jag att han och ledningen har visat sig handlingskraftig då de bland annat har infört en hårdare riskkontroll genom att fokusera försäljningen till små och medelstora projekt samt att de även har infört ett omfattande kostnadsbesparingsprogram. Det ska bli intressant att se om Peab med dessa förändringar nu kan börja få effekt med i synnerhet en förbättrad lönsamhet som resultat.
Peabs resultat för Q1 blev något lägre än vad jag hade förväntat mig. Däremot låg omsättningen i linje med förväntningarna. En av de mest positiva sakerna i Q1 rapporten var dock den starka orderingången (9,1 miljarder jmf 8,8 för samma period 2013) och den växande orderstocken (29,5 miljarder jmf 28,2 vid årsskiftet). Värt att notera är också att det första kvartalet som regel är lågsäsong för byggbolagen så ett något sämre resultat då känns inte som hela världen. Viktigare känns då istället att VD Jesper Göransson andades optimism om marknadsläget framöver samt kunde visa på en stark orderingång och orderstock. I synnerhet bostadsproduktionen i Sverige ser lovande ut säger han.
Den svenska marknaden är den absolut viktigaste för Peab. Av omsättningen i fjol kom 82 % från Sverige, 12 % från Norge och 6 % från Finland. För Norge och Finland förväntas en dämpad husbyggnadsmarknad och i Finland förväntas även marknaden för anläggningsprojekt att backa något. Det är med tanke på detta skönt att Sverige står för en så stor del av omsättningen.
Nu i Q2 rapporten hoppas jag vi får se positiva tecken vad gäller vinståterhämtning. Det jag i synnerhet kommer att titta på är:
  • Att strategin innebärande fokus kring små och medelstora projekt ger resultat i form av att vi inte får se några nya och större projektnedskrivningar.
  • Att kostnadsbesparingarna om 350 miljoner kronor i årstakt fortsätter att ge effekt.
  • Att Peab kan visa på en fortsatt god orderingång och då i synnerhet vad gäller bostadsproduktion i Sverige.
  • Att orderingången för Anläggning och övriga områden håller sig på en ok nivå.
  • Att kassaflödena fortsätter att förbättras.
Inga nya och större projektnedskrivningar känns som en av de absolut viktigaste faktorerna. Jag vill definitivt inte se något nytt Tele2 Arena projekt som ur alla aspekter varit en ekonomisk katastrof för Peab. Att 2013 blev så pass dåligt för Peab kan till stor del förklaras av detta projekt.
Sammantaget tror jag på en positiv Q2 rapport där lönsamheten kommer att se betydligt bättre ut jämfört med samma period föregående år. I Q2 - 2013 hade Peab dessutom en rejält negativ engångspost om hela 920 MSEK (och 2012 projektnedskrivningar om 425 MSEK) vilket innebar att bolaget då visade en rejäl förlust. För Q2 – 2014 förväntar jag mig endast små nedskrivningar eller inga alls vilket i så fall bör innebära ett kraftigt förbättrat resultat. Detta tillsammans med effekter från besparingsprogrammet och en starkare bobyggnadsmarknad i Sverige medför att förutsättningarna för Peab ser gynnsamma ut. Min bedömning är att Peab under 2014 kommer att redovisa ett rejält förbättrat resultat jämfört med 2013 och jag anser också att Peab även fortsatt är det bolag bland breda byggbolag på Stockholmsbörsen som värderas lägst.

Avslutningsvis redovisar jag några väl valda siffror avseende perioden januari - juni 2013:
  • Nettoomsättning: 19 676 MSEK
  • Rörelseresultat: - 436 MSEK
  • Resultat före skatt: -521 MSEK
  • Resultat per aktie: -1,39 SEK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar