fredag 22 augusti 2014

Rapport Q2 – Peab

Idag på morgonen presenterade Peab sin delårsrapport avseende Q2. I stora drag kan sägas att den var av blandad kompott, men mestadels positiv enligt mig. Resultatet kom väl in ungefär i linje med mina förväntningar och blev som jag trott rejält mycket bättre, omsättningen blev betydligt högre än vad jag hade förväntat mig, men orderingången blev något av en besvikelse.
För koncernen som helhet ökade alltså försäljningen markant och så även resultatet jämfört med Q2 - 2013. Vi ska dock komma ihåg att Peab i Q2 - 2013 hade en rejäl engångspost, till stor del på grund av projektnedskrivningar, om hela 920 MSEK som belastade resultatet negativt. Så här ser sammanställningen av koncernens räkenskaper ut för perioden april - juni:
Vid en första anblick var den största besvikelsen alltså den svaga orderingången som för Q1 - 2014 uppgick till 7 591 MSEK jämfört med 9 941 MSEK motsvarande period 2013. Orderstocken var 27,5 miljarder kronor jämfört med 30,6 miljarder per den 30:e juni. Efter att ha tänkt lite mer kring den minskade orderingången är jag dock inte längre lika bekymrad. Den minskade orderingången kan nämligen till stor del förklaras av Peabs nya strategi innebärande fokus kring små och medelstora projekt, en strategi jag verkligen tycker är rätt. VD Jesper Göransson säger i delårsrapporten att ”Orderingången inom affärsområde Bygg har minskat under perioden, vilket till viss del är en följd av Peabs selektiva strategi avseende orderintag”. Kanske är orderingången dessutom något bättre än vad som presenterats? VD säger nämligen vidare att ”Kvartalssiffror på orderingången är slagiga siffror i sig och beror på när order registreras”.


Personligen ser jag mycket hellre att volymen minskar till förmån för en stabil och förbättrad lönsamhet. Genom ett mer selektivt orderintag riskerar förvisso orderingången att bli lägre eftersom Peab kommer tacka nej till vissa (stora och komplexa) affärer, men samtidigt innebär den ökade riskkontrollen att bolaget med större sannolikhet kommer kunna undvika stora och katastrofala projektnedskrivningar vilka urholkat lönsamheten i flera fall de senaste åren. Sammantaget innebär detta att jag tycker ledningen gör helt rätt som fullföljer strategin även om det innebär en försämrad orderingång. Fokus kring lönsamhet i första rummet och därefter tillväxt känns betydligt mer bekväm för min del än det motsatta.


I mitt inlägg Inför rapport – Peab skrev jag hur jag trodde att Peabs Q2 rapport skulle se ut. Nedan följer min uppföljning:
Nu i Q2 rapporten hoppas jag vi får se positiva tecken vad gäller vinståterhämtning
Ja det fick vi helt klart se. Resultatet är avsevärt mycket bättre än föregående år.

Att strategin innebärande fokus kring små och medelstora projekt ger resultat i form av att vi inte får se några nya och större projektnedskrivningar.
Ja, strategin verkar onekligen fungera vad gäller ökad riskkontroll genom en förändrad och mer selektiv strategi kring orderintag. Under perioden presenterades inga projektnedskrivningar vilket jag ser som mycket positivt och viktigt. Historiskt (senast 2013 och 2012) innehöll Q2 rejält höga engångsnedskrivningar vilka urholkade resultatet.
Att kostnadsbesparingarna om 350 miljoner kronor i årstakt fortsätter att ge effekt.
Ja, kostnadsbesparingarna fortsätter ge avsedd effekt och har bidragit till det förbättrade resultatet.
Att Peab kan visa på en fortsatt god orderingång och då i synnerhet vad gäller bostadsproduktion i Sverige.
Nej, orderingången blev inte så bra som jag hade hoppats på. För affärsområdet Bygg har orderingången minskat från 13 516 MSEK till 11 871 MSEK (period januari - juni). Efter viss eftertanke är jag dock inte lika bekymrad över detta längre (se information om mina tankar kring detta tidigare i detta inlägg).
Vad gäller marknaden generellt för bostadsproduktion i Sverige finns flera positiva signaler i rapporten. VD säger bland annat att ”På den svenska byggmarknaden är förutsättningarna fortsatt positiva med nyproduktion av bostäder som det starkaste segmentet. Även för övriga segment inom husbyggnad finns det förutsättningar för viss volymökning under 2014”.

Att orderingången för Anläggning och övriga områden håller sig på en ok nivå.

Ja, orderingången för områdena Anläggning och Projektutveckling kombinerat är på en ok nivå. Förvisso har ingången för området Anläggning minskat från 5 627 MSEK till 4 402 MSEK, men samtidigt har ingången ökat för området Projektutveckling från 1 928 MSEK till 3 236 MSEK. Siffrorna avser perioden januari - juni)

Sammantaget innebär detta att orderingången för de båda affärsområdena kombinerat har ökat från 7 555 MSEK till 7 638 MSEK vilket känns stabilt.


Att kassaflödena fortsätter att förbättras.
Ja även här. Kassaflödena fortsätter att förbättras markant. Från den löpande verksamheten uppgick kassaflödet till 1 003 MSEK jämfört med -222 föregående period. Förbättringen är en följd av ett rejält förbättrat rörelseresultat.
Sammantaget känns rapporten positiv, men det finns dock orosmoln på himlen. Dessa mörka moln kommer delvis som en följd av en historiskt svag riskkontroll med enormt stora projekt som Peab haft svårt att klara av samt även från diverse finansiella åtaganden.
Jag bedömer det inte som osannolikt att vi som aktieägare i Peab framöver kommer att drabbas av detta. Slutförandet av det stora byggprojektet Mall of Scandinavia skulle kunna innebära projektnedskrivningar. Dessutom har Peab finansiella åtaganden i bland annat Northland Resources, Friends Arena och Lemminkäinen som skulle kunna slå fel (där Northland känns som den absolut största risken). Peabs totala riskexponering gentemot Northland uppgår till 260 MSEK.
Vad är dina reflektioner kring Peabs rapport?

4 kommentarer:

 1. Jag känner mig lite tveksam till den nya strategin. Å ena talar historiken sitt tydliga språk - stora projekt har inte varit till PEABs fördel. Å andra sidan så tycker jag att slutsatsen som man drar inte är självklar, dvs att sluta hålla på med stora projekt. Det är klart att stora projekt är mer komplexa och riskerna större, men att därifrån dra slutsatsen att man inte skall syssla med stora projekt känns inte självklar. Man skulle också kunna dra slutsatsen att man måste ta tag i problemet att man inte kan hantera stora projekt.

  Jag säger inte att strategin är fel, men att helt sonika säga att man inte skall syssla med stora projekt för att man inte klarar av det, vilket är vad man gör, gör att jag känner mig lite tveksam till företaget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt klart en relevant reflektion. Däremot säger faktiskt inte Peab att man aldrig mer ska ta stora projekt utan tvärt om, avsikten är att på sikt ha förmågan att kunna ta de större projekten.

   Det Peab däremot säger är att just nu och när de bevisligen historiskt inte klarat av den typen av projekt så kör de stenhårt på en strategi som innebär ett mer selektivt orderintag som innebär fokus kring små och medelstora projekt där Peabs historik kring lönsamhet varit bra.

   Parallellt med det har garanterat Peab analyserat vad det är som gör att de inte klarar av större projekt, vad som egentligen felat osv och utifrån det kan de arbeta fram verktyg och rutiner för riskkontroll som innebär att de framöver får förmågan att ta och framgångsrikt genomföra större projekt. Min gissning är att Peab inom en inte allt för avlägsen framtid kommer vara där.

   Så återigen, jag tycker ledningen gör helt rätt utifrån förutsättningarna som finns. Fokus kring att skapa lönsamhet nu och samtidigt förädla bolaget så att förmågan att även ta de större affärerna på sikt öppnas.

   Radera
  2. Jag tror som Vägen till frihet att Peab inte konsekvent kommer att säga nej till stora projekt i framtiden, det finns många stora projekt som Peab har gjort mycket bra på alla sätt. Men just nu slickar man nog såren efter areorna i Stockholm.

   Ett annat bekymmer är att stora projekt kräver mycket personal (vilket är en stor bristvara i branschen) under lång tid. I små och medelstora projekt blir även personalfrågan mer hanterbar och flexibel, vilket borde visa sig ekonomiskt också.

   Personalbrist var tydligen en av anledningarna till att arenabyggena (som pågick samtidigt om jag minns rätt) resulterade i förseningar som sedan i sin tur resulterade i stora nedskrivningar.

   Radera
  3. Personalbrist vet jag mig ha läst har varit (och är?) ett problem. Det ställer ju också ännu större krav på projektmedlemmar när projektet blir stort och komplext.

   Radera