onsdag 3 september 2014

Kvaerner – mer om ramavtalet och avsiktsförklaringen

Som jag skrev om i inlägget Månadens inköp – augusti så har jag köpt en liten post i Kvaerner. Köpet ser jag som en chansning eftersom mycket av uppsidan i caset bygger på att Statoils avsiktsförklaring kring utvecklingen av två ”jackets” i Sverdrup dealen blir verklighet.


Min bedömning för att denna avsiktsförklaring blir till verklighet är dock hög. Om jag inte trodde det skulle jag naturligtvis aldrig ha köpt in mig. Redan nu är det alltså känt att Statoil och Kvaerner har tecknat ett ramavtal som i stora drag innebär att Kvaerner ska få leverera ”jackets” till och med år 2020. Dessutom har bolagen undertecknat ett Letter of Intent avseende ett första projekt (i enlighet med ramavtalet) som innebär utveckling av två stycken ”steel jackets”. Att Statoil väljer att teckna ett ramavtal och även ingå en avsiktsförklaring kring ett första projekt kan jag inte tolka annat än positivt. Att Statoil skulle ingå ett sådant avtal utan att mena allvar bedömer jag som helt osannolikt.

Det finns dock ett stort men här. För att det initiala projekt för Kvaerner verkligen ska bli av (det vill säga att avsiktsförklaringen blir på riktigt) så krävs ett investeringsbeslut vilket förväntas vara på plats i februari 2015. Det är också här den stora risken finns. Låt säga att investeringsbeslutet går i fel riktning, ja då blir det stora problem för Kvaerner. Å andra sidan, går beslutet i rätt riktning, ja då kan Kvaerner bli en riktig vinnare och vi aktieägare kan förvänta oss fortsatt höga utdelningar  under lång tid (och en rejält stigande aktiekurs för den som går igång på det).

Så, varför valde då Statoil att teckna ett ramavtal och skriva ett LoI med Kvaerner? Statoil säger att: ”The frame agreement with Kvaerner ensures greater consistency and secures Statoil the access to competitive expertise and capacity that will be crucial to forthcoming developments".
Statoils CEO Helge Lund säger vidare att ”The Sverdrup development is historical and the biggest on the Norwegian continental shelf since the 1980s. It is an industrial development with a 50-year perspective.
This letter of intent signifies a fresh step forward in planning the first phase of Johan Sverdrup. It is highly pleasing that Kvaerner has managed to come up with a competitive and forward-looking delivery model. By so doing, Kvaerner has demonstrated that cost-reduction measures and increased efficiency do bear fruit. This is inspiring for us in Statoil. Safe and cost-effective resource utilisation and long-term value creation are our most important tasks
Uttalandet stärker min tro kring ett positivt utfall, men osäkerheten och riskerna kan knappast betraktas som små. För oss aktieägare återstår nu en lång väntan innan besked kommer. Fram till dess kommer säkerligen kursen fortsatt vara volatil med större svängningar utan att ny information av vikt egentligen finns tillgänglig. För egen del väljer jag att ha is i magen och inte ägna allt för mycket tid åt att studera aktiekursen. För mig är den egentligen ganska så ointressant innan det framkommer ny information som kan tänkas förändra utsikterna för Kvaerner.

För den som är intresserad av att få veta senaste nytt kring Kvaerner och generellt hänga med i vad som händer inom offshore industrin så kan jag rekommendera sajten OE. Jag rekommenderar i synnerhet alla Kvaerner intresserade att läsa nedan artiklar:

Önskar alla en trevlig kväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar