fredag 31 oktober 2014

Rapport Q3 2014 – Bonheur

Idag på morgonen kom Bonheurs Q3-rapport och till min förvåning var den bättre än vad jag hade förväntat mig (men knappast fantastisk).


Alla affärsområden har förbättrat intäkterna och EBITDA förutom Renewable Energy vilket ändå måste ses som positivt. Däremot har EBIT och resultatet försämrats kraftigt för koncernen som helhet vilket främst beror på höga av- och nedskrivningar i affärsområdet Offshore Drilling.
Jag noterar följande för Bonheur som helhet avseende Q3 2014 jämfört med samma period 2013:
 • Intäkterna blev 3 411,1 MNOK (2 647,6).
 • EBITDA landade på 1 213 MNOK (1 155).
 • Avskrivning/Impairment charges blev – 1 023,2 (-557,4).  
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 190 MNOK (597).
 • Resultat före skatt (EBT) blev 19,7 MNOK (509,9).
 • Periodens resultat blev -38 MNOK (494,2).
 • Vinst per aktie blev 0,8 NOK (6,5).
Att vinsten per aktie kan bli positiv även om periodens resultat är negativ beror på ”comprehensive incomes” som går att läsa om i följande artikel på Investopedia eller på Wikipedia. En titt i Bonheurs kvartalsrapport, sidan 10, visar att det främst verkar vara en positiv förändring av valutakurser (USD, EUR och GBP vs NOK) som bidragit positivt med över 350 MNOK.

En titt på respektive affärsområde visar följande:
Offshore Drilling
Affärsområdet Offshore Drilling är den stora boven i dramat och det beror naturligtvis på den kraftigt försämrade utvecklingen för Fred Olsen Energy där Bonheur är stor delägare. EBITDA har förvisso förbättrats något jämfört med samma period 2013, men stora av- och nedskrivningar har påverkat mycket. Sannolikt har FOE nu i Q3 valt att lägga in så många av- och nedskrivningar som möjligt vilket bör kunna innebära en något bättre Q4-rapport. Läs mer om FOEs Q3-rapport i mitt tidigare publicerade inlägg Rapport Q3 2014 –Kvaerner och Fred Olsen Energy.
 • Intäkterna blev 2 094 MNOK (1 838)
 • EBITDA blev 940 MNOK (928)
 • EBIT blev 92 MNOK (567)
 • Nettoresultatet blev -49 MNOK (480)
Renewable Energy
Även affärsområdet Renewable Energy påverkade koncernens resultat negativt. Bonheur anger i rapporten att intäkterna minskat främst på grund av lägre vindhastighet, lägre elpriser och återföring av upplupna intäkter. En högre GBP / NOK växelkurs har påverkat positivt.
 • Intäkterna blev 115 MNOK (132)
 • EBITDA blev 52 MNOK (90)
 • EBIT blev -35 MNOK (25)
 • Nettoresultatet blev -85 MNOK (22)
Shipping/Offshore wind
Affärsområdet Shipping/Offshore wind utvecklas fint och intäkterna har ökat rejält. Bonheur skriver att detta främst beror på högre nyttjande av jack-up fartyg för installation och även av ökad aktivitet för Global Wind tjänster. Försäljningen av tankerverksamheten under Q2 bidrog under Q3 med 52 MNOK.
 • Intäkterna blev 429 MNOK (266)
 • EBITDA blev 167 MNOK (103)
 • EBIT blev 134 MNOK (29)
 • Nettoresultatet blev 78 (53)
Cruise
Affärsområdet Cruise har ofta visat ett negativt resultat, men för den här perioden har såväl intäkterna, EBITDA, EBIT och nettoresultatet förbättrats. Bonheur skriver att den brittiska kryssningsmarknaden fortfarande är tuff, men att de förbättrade intäkterna kommer sig av att man behövt ge mindre rabatter. Antalet sålda passagerardagar har minskat från 323 831 stycken Q3 2013 till 322 175 stycken under samma period 2014. Priserna var dock c:a 4,5 % högre vilket alltså ledde till förbättrade intäkter. Kostnaderna för framdrift av fartygen har också gått ner, främst på grund av billigare pris för drivmedel om jag tolkat det hela rätt.
 • Intäkterna blev 474 MNOK (395)
 • EBITDA blev 102 MNOK (64)
 • EBIT blev 55 MNOK (10)
 • Nettoresultatet blev 44 MNOK (-10)
Other investments
Det här ”affärsområdet” blir man aldrig riktigt klok på. I huvudsak består i varje fall området av ägande i NHST Media Group där Bonheur (tillsammans med Ganger Rolf) numer äger 54 %. I maj 2014 ökade Bonheur, tillsammans med Ganger Rolf, ägandet från 35,6 % till 54 %. Utöver NHST äger också Bonheur 6,3 % av Koksa Eiendom AS (där Ganger Rolf äger ytterligare 6,3 %).
I kvartalsrapporten går det att läsa att NHSTs EBITDA för Q3 blev -7 MNOK (11) samt att Koksa i september betalade utdelning till aktieägarna vilket innebar att Bonheur (och Ganger Rolf) fick 22 MNOK vardera. För detaljer om respektive affärsområde och vad som påverkat, se kvartalsrapporten, sidan 3 och framåt.

Jag kan också konstatera att skuldsättningen har ökat markant. Under perioden har ökningen av lån varit 14 290,2 MNOK (2 360,1) och samtidigt har lån återbetalts med 8 550,4 MNOK (1 078,9). Till viss del förklaras detta av investeringar i bland annat Bollsta Dolphin, men jag får inget riktigt grepp om varför de lånat så stora summar (någon som kan ge mer input?). För mer information, se kvartalsrapporten, sidan 16 (Not 5).

Sammanfattningsvis måste jag säga att rapporten var bättre än jag hade förväntat mig. Det är positivt att intäkterna ökar liksom EBITDA för merparten av alla affärsområden. Höga av- och nedskrivningar har dock påverkat resultatet kraftigt vilket är mindre kul. Ett orosmoln är så klart att affärsområdet Offshore Drilling (med FOE i spetsen) just nu har rejäla problem liksom olje- och gasmarknaden i stort. Detta affärsområde är också det, utan konkurrens, största inom Bonheur. En förhoppning är dock att FOE passade på att ta alla surdegar nu i Q3 och att Q4 och framåt kan bli lite bättre vilket så klart även gynnar Bonheur. Jag kommer att behålla mitt innehav i Bonheur med förhoppningen att det vänder på sikt. Helt omöjligt är det inte, men resan lär bli skakig. Frågan är om Bonheur ”klarar av” att behålla föregående års utdelningsnivå om 7 NOK per aktie? Med tanke på det skakiga läget kanske de måste vara mer restriktiva? Personligen har jag reviderat caset och räknar med en utdelning om 5-6 NOK att utbetalas 2015.
Dina kommentarer om rapporten? Kommentarer/förklaring till den kraftigt ökade skuldsättningen? Kommande utdelning?

25 kommentarer:

 1. Tack för en mycket bra sammanfattning! Även jag blev positivt överraskad av rapporten. Nyfiken, kan du tänka dig att köpa fler aktier i Bonheur till dagens kurs?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Anonym.
   I nuläget tycker jag att det finns allt för många osäkerheter varför jag inte avser utöka mitt innehav (men däremot behålla det jag har). I mitt tidigare investeringsantagande hade jag satt en normal VPA till 11 NOK, men som läget är nu känns det väl optimistiskt. Å andra sidan, får de ordning på saker och ting, oljebranschen kommer ur svackan osv, ja då kan det här visa sig vara ett fyndpris, men å andra sidan...

   Radera
 2. Även jag blev positivt överraskad till rapporten (då vi redan kände till utvecklingen i FOE). Det går sakta framåt på nästan alla områden. Det finns potential inom kryssningsverksamheten även om en eventuell påverkan inte blir allt för stor på Bonheur i sin helhet.

  Jag förstår inte heller den ökade skuldsättningen (soliditet på 35 % om jag inte räknat fel?) så det är ju ingen fara men bakgrunden till lånet förblir obesvarat. Kanske vill man kunna behålla utdelningen och på samma gång betala av lånen? Eller hade man fixat det ändå? Planerar man nya investeringar?

  I princip varje dag de senast veckorna har kursen stigit initialt för att sedan backa, likaså idag. Jag måste förstå 1) nya belåningen, 2) möjligheterna för FOE framöver 3) oljeprisets påverkan på Bonheur (och förväntad utveckling av oljepriset, är inte insatt i råvarumarknaden alls). Förutsatt vettiga svar på dessa tre punkter tror jag att jag kan tänka mig att öka i företaget och på så sätt få ner min ingångskurs rejält. Värderingen förblir ett frågetecken i mina ögon trots svårigheterna, vad missar jag?

  Mycket frågor och lite svar från min sida, hur resonerar du om en eventuell ökning och frågorna ovan?

  //F

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns absolut potential i Bonheur, men utmaningarna är många. Ett köp i Bonheur ger bättre riskspridning än t ex ett köp direkt i FOE, men å andra sidan utgör Offshore Drilling (läs FOE) det, utan konkurrens, största affärsområdet. Med andra ord, går FOE kass så lär Bonheur förr eller senare också gå betydligt sämre (vilket de ju redan gör).

   Som du skriver är soliditeten c:a 35 % så det ser ju inte allt för illa ut i nuläget. Notera dock att soliditeten gått ner rejält den senaste tiden. För inte allt för länge sedan var den runt 70 % så trenden är ingen höjdare.

   Vad gäller dina frågor så kan jag säga att vad gäller belåningen så begriper jag inte den heller fullt ut. Bonheur verkar dock i en extremt investeringstung bransch så sannolikt har det med stora investeringar att göra samt att större lån återbetalts.

   Möjligheterna för FOE och oljeprisets utveckling är svåra att sia om egentligen. För branschen som helhet (och därmed till viss del FOE) har jag dock argumenterat kring i flera tidigare inlägg. Läs gärna inläggen Fred Olsen Energy - köpvärd eller är det dags att fly? (publicerad i september) och Rapport Q3 2014 - Kvaerner och Fred Olsen Energy inkl alla kommentarer. Sammanfattningsvis kan sägas att jag personligen tror på branschen på sikt. Förr eller senare vänder världskonjunkturen och när så sker kommer många länders behov av olja och gas att öka snabbt. Det bör då driva upp priset på olja och även behovet av att "borra nya hål på havsbottnen". Jag ser alltså dagens situation som temporär, men frågan är hur länge den varar? Hur långt är ett snöre?

   Slutligen, oljeprisets påverkan på Bonheur. Jag skulle vilja säga att det har ganska så stor påverkan eftersom FOE utgör en så stor del av verksamheten. Så här resonerar jag: Ett högt och stigande oljepris indikerar att efterfrågan är hög. När efterfrågan är hög och oljebolagen kan få bra betalt kommer de att vilja utvinna mer. Det i sin tur för med sig att riggoperatörerna får mer att göra. Får FOE mer att göra, höga day rates osv, ja då kommer det också att gynna Bonheur. Den stora frågan är dock om och när det vänder? Personligen har jag ingen aning. FOE är ju inte heller ensamma på marknaden utan det finns många konkurrenter som slåss om jobben i såväl hög- som lågkonjunktur.

   Som jag skrivit i en tidigare kommentar. För mig finns det allt för många osäkerheter i nuläget varför jag inte kommer att utöka min position (men däremot behålla den jag har).

   Radera
  2. Tack för intressanta tankar och svar!

   Jag ska läsa dina tidigare inlägg samt andra inlägg och framför allt dyka lite djupare i FOE (sorgligt nog är detta något jag borde gjord redan från början).

   Jag har ett svagt minne (inte kontrollerat det nu dock) av att soliditeten har varierat även tidigare men en såpass negativ trend leder givetvis till (ytterligare) frågor.

   Dina resonemang kring oljepris och dess påverkan på Bonheur (genom Offshore drilling-verksamheten, FOE) är logiska och jag instämmer helt. Att sia om priset är, som du är inne på, inte så lätt och inget jag tror mig behärska.

   Hur långt snöret är återstår att se och genom ditt resonemang kring detta inser jag att jag behöver bättre koll på konkurrenterna inom främst denna delen av verksamheten. Eventuella kunskaper kring detta mottages med glädje.

   Med en ledning som för mig inte är bekant sedan tidigare vågar man inte lita fullt ut på att de "rider ut stormen" bara sådär även om man inte tidigare, vad jag kan hitta, ställt till med några större spektakel.

   Djupdykning i FOE räkenskaper och verksamhet samt en gedigen konkurrensanalys krävs för att jag ska få en bättre bild om i vilket läge jag tror att Bonheur befinner sig när linan löper ut.. Beroende på vilka kunskaper detta arbete medför så är ett nytt köp inte otänkbart, jag planerar att behålla aktierna länge.

   //F

   Radera
  3. I och med att räntan faller och valutan ändras passar många bolag på att refinansiera just nu.

   Radera
  4. Bra input, det känns utan tvekan som en anledning.

   Radera
  5. Angående den ökade belåningen så beror den på slutbetalningen av borrskeppet. Fram till i år har det reserverats stora belopp, men nu blev det kassaflödespåverkande.

   Kassaflödet är mycket starkt även i FOE så någon konkursrisk föreligger inte. Det finns ett stort åtagande nästa år när den nya djuphavsriggen ska betalas, då kommer belåningen att öka ytterligare. Även moderbolaget Bonheur verkar ta höjd för det när nu kassan är uppe i onödigt höga 1 miljard NOK.

   /R

   Radera
  6. Tack R för din input, det gör det hela lite enklare att förstå.
   Vad gäller finansiell styrka så är det absolut så att både Bonheur och FOE ser starka ut.

   Radera
  7. Jo just det, jag tittade lite i ÅR 2013 och det ser ut som i princip hela värdet för Borgny Dolphin är nedskrivet. Nedskrivningen utgör ungefär 4% av det totala värdet för alla riggarna.

   Radera
  8. #Andree - tack för input. Borgny Dolphin är ju nu på land och drar inte in några pengar så därför känns det rätt att de skriver ner hela värdet.

   Radera
 3. Majoritetens andel av resultatet var +27 MNOK därav positivt resultat per aktie. Det finns betydande minoritetsposter i främst FOE.

  /R

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din input. Precis som du säger finns betydande minoritetsposter i främst FOE som påverkar resultatet.

   Radera
  2. Kommentaren var lite korthuggen på grund av tidsbrist, poängen var att detta är förklaringen till varför periodens resultat och resultat per aktie har olika tecken.

   Inget av dem beräknas på totalresultatet (comprehensive income).

   /R

   Radera
  3. Toppen, jag är mycket tacksam för all input som rätar ut de frågetecken som finns.

   Radera
  4. @R Vad tyckte du om rapporten?

   FOE och FOR kom i linje med mina förväntningar, FOC och FOO var över förväntan. FOO verkar vara ett guldkorn som stadigt växer till en guldklimp.

   Köpa mer aktier eller vänta det är frågan.

   Radera
  5. @Andree: jag tyckte den var ganska stark på de flesta punkter faktiskt. Nedskrivningen av riggen var ju lite "lök på laxen", men grundproblemet att den är obelagd var ju känt från tidigare rapporter. Det var trevligt att även kryssningsverksamheten fick en liten ljusning.

   Radera
 4. Håller med i ditt inlägg! Har samma frågor som inlägg nr. 2 av "anonym". Har själv varit sugen att köpa detta bolag men har undvikit köpknappen då oljemarknanden varit mkt stabil.

  Vad anser du om risken för bolaget i nuvarande stund? Vad tror du om utvecklingen/kommande tider? vad talar för? Vad talar emot?

  Som vanligt vill jag tacka för en bra blogg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Sofokles, det gläder mig att du gillar bloggen!

   Jag anser att riskerna i bolaget är höga eftersom osäkerheterna är så många. Branschen upplever just nu dessutom en kris och nu testas verkligen management på allvar. En stund framöver handlar det om att anpassa sin kostnadskostym, göra rätt investeringar och att överleva. Jag ser framför mig att viss panik råder.

   Ur ett makroperspektiv måste vi få se att världskonjunkturen vänder så att behovet av att borra hål i havsbottnen ökar och priset på olja och gas går upp. Det kan ta tid. Samtidigt, Bonheur har även andra affärsområden och att fortsätta att satsa inom dessa kanske på sikt kan minska påverkan från Offshore Drilling. Uppförsbacken är dock rätt kraftig med tanke på att Offshore idag utgör en så pass stor andel av den totala verksamheten.

   Radera
  2. Tack för ditt utförliga svar! Jag köpte en post för 25k idag. Först kändes det "rätt", men när jag nu ser hur FOE reagerade på dagens nyhet från Statoil och utbyggnaden av JS-fältet börjar jag tveka. Ämnar ligga lång men undrar om jag gick in för tidigt...

   Kurser rör sig upp och ned och det var betryggande att se att ingen ville sälja under 86,75 på stängningen idag. Hoppas säljarna är lika hårda imorrn. Jag hoppas det släpper, för enligt mig är det mer uppsida än nedsida i bolaget.

   Dock, jag är bara en "avarge joe"...

   Radera
  3. No guts no glory säger man väl? =) Om du tänker ligga lång så är det ju bara att blunda för aktiekursens utveckling ett tag framöver. Just nu reagerar marknaden inte helt rationellt vad gäller FOE känns det som, men frågan är var botten ligger?

   Radera
 5. Notera följande om FOE: I juni 2014 ingick FOE ett avtal med 6 banker om en förnyad kreditfacilitet om USD 2 000 mill för 6 år. Även om det darrar en smula i oljepriset nu pga överproduktion och lägre efterfrågan så är det faktorer, som långivarna är väl bekanta med. Att lita på deras professionella bedömning gör nattsömnen lite bättre - även om den latenta förlusten för min del f.n. är obehagligt stor. Dock - knappast ett konkurscase i det medellånga perspektivet.
  S

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med, någon konkurs står knappast för dörren utan finanserna ser helt ok ut.

   Radera
 6. Vi ger verkliga svar konkreta lösningar på dina ekonomiska
  problem. Är du avvisas av din bank, eller om du behöver en snabb snabba lån för att möta upp dina finansiella behov lån till lösa dina räkningar, skulder och etablera din verksamhet.
  Ansök om lån nu. Vi ger ut lån med låg ränta 2% per år.

  Om du är intresserad kontakta Via:
  williamfinanceagency@gmail.com och fyll nedan lånet
  ansökningsblankett.

  LÅNE ANSÖKAN:

  Fullständigt namn:
  land:
  adress:
  Telefonnummer:
  Lånebelopp:
  Lån Varaktighet:
  Månatlig Inkomst:
  Kön:
  ålder:
  Kontakt Email: williamfinanceagency@gmail.com
  tack

  William,

  SvaraRadera
 7. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

  SvaraRadera