onsdag 22 oktober 2014

Rapport Q3 2014 – Investor och Handelsbanken

Tidigare idag rapporterade mina innehav Investor och Handelsbanken två, i mina ögon, bra rapporter avseende Q3. Nedan mina noteringar efter att ha ögnat igenom båda rapporterna.

Handelsbankens rapport var mycket positiv läsning. Nedan en sammanfattning av perioden januari – september 2014 jämfört med samma period 2013: 
  • Intäkterna blev 28 758 Mkr (27 049) vilket innebär en förbättring om 6 %
  • Räntenettot blev 20 361 Mkr (19 897) vilket är en förbättring med 2 %. På marknaderna utanför Sverige (där mycket av tillväxtpotentialen finns) steg dock räntenettot med hela 12 %.
  • Rörelseresultatet blev 14 901 Mkr (13 630) vilket är en ökning på c:a 9 %. På marknaderna utanför Sverige steg rörelseresultatet med 12 %.
  • Resultatet efter skatt blev 11 842 Mkr (10 768), en ökning med 10 %.
  • Resultatet per aktie blev 18,63 kr (16,96).
  • K/I-talet blev 44,4 % (46,6) och har även det förbättrats.
  • Kreditförlustnivån uppgår till 0,08 % (0,07).
Sammanfattningsvis tycker jag att rapporten var riktigt bra med positiva siffror i princip rakt igenom. Det känns också extra bra att konstatera att Storbritannien, som är den viktigaste tillväxtmarknaden för SHB just nu, fortsätter att växa. Växer gör för övrigt en stor del av övriga marknader också (Danmark, Finland och Nederländerna), men jag noterar att Q3 – 2014 faktiskt är sämre än samma period 2013 för Norge även om det inte handlar om speciellt dramatiska differenser.

Även Investors Q3 rapport var positiv läsning.
Till att börja med går det i VD-ordet bland annat att läsa några stycken vilka jag som långsiktig ägare verkligen tycker om. ”De senaste veckorna har kapitalmarknaden återigen känt av en kylig vind. Vart den vinden för oss återstår att se, men de makroekonomiska och geopolitiska experterna vill säkert dela med sig av sina bedömningar. I denna omgivning är vårt ledljus fortsatt att långsiktigt äga starka företag.” samt att jag även gillar ”I kombination med den starka kassaflödesgenereringen i våra tillgångar, nu även i dotterföretag (ja, Mölnlycke distribuerade kapital för första gången), ger detta oss en stark investeringskapacitet utan att vi äventyrar vår förmåga att betala en stadigt stigande utdelning. Tvärtom, genom att återinvestera i vår verksamhet stärker vi vår långsiktiga utdelningstillväxt.” Den typen av kommentarer från Vd Börje Ekholm måste man ju bara gilla =)

I övrigt noterar jag följande:
  • Substansvärdet uppgick till 324 kronor per aktie vilket är en ökning med 19 kr/aktie under kvartalet.
  • Ytterligare 15,8 miljoner aktier förvärvades i Wärtsilä vilket innebär att Investors kapital och röster nu uppgår till 16,8 % (8,8 %).
  • Mölnlycke Health Care genomförde sin första kapitaldistribution till Investor, uppgående till 130 MEUR.
  • Rörelseresultatet för perioden första januari till sista september 2014 uppgick till 38 285 Mkr (32 748).
  • Periodens resultat (samma period som ovan) uppgick till 37 693 Mkr (30 989).
  • Resultat per aktie före utspädning (samma period som ovan) uppgick till 49,48 kr (40,77).
Sammanfattningsvis en fin rapport och för den långsiktige är Investor verkligen ett spännande alternativ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar