torsdag 20 november 2014

Tankar om Peabs resultat för 2014 och ny order

Jag fick igår en fråga ifrån en läsare om mina tankar kring Peab efter Q3-rapporten. Med anledning av denna fråga har jag kollat lite på mina tidigare investeringsantaganden för att se om de fortfarande håller eller om de bör justeras.


I min analys av Peab från augusti 2014 satte jag vinsten för helåret 2014 till 3,80 kr per aktie och långsiktigt hållbar VPA till 3,95 kronor. Motiverat P/E-tal valde jag att sätta till låga 12 med tanke på faktorer som tidigare brokig vinst- och intjäningsförmåga mm.

Som läget ser ut nu bör vinsten för 2014 bli bättre än mitt antagande. I Q4 - 2013 blev vinsten per aktie 1,25 kr vilket innebär att rullande 12 månader pekar på en vinst om 4,17 kr/aktie för 2014. Jag bedömer dock att vinsten per aktie för Q4 - 2014 kommer bli något högre än samma period 2013, inte minst med tanke på att Peab de senaste kvartalen tydligt visat på avsevärt bättre kostnadskontroll.

Min uppskattning är därför att vi kommer få se en vinst per aktie för 2014 kring 4,25 - 4,35 kr och då tycker jag ändå att jag är ganska så konservativ. Med tanke på detta tror jag på en kommande utdelning om minst 2,1 kr per aktie jämfört med mitt tidigare antagande om 1,9 kr. Det skulle innebära en utdelningshöjning om 16,7 % jämfört med föregående år, inte helt fel om så blir fallet!

År 2014 har dock inte varit ett exceptionellt starkt år för Peab varför jag tror de har mer att ge. Året (så här långt) har dock bjudit på en kraftigt förbättrad lönsamhet och starka kassaflöden. Den förändrade strategin, som innebär ett mer selektivt orderintag, har bevisligen gett effekt och inga större av- eller nedskrivningar har förstört resultatet. Samtidigt har den nya strategin påverkat orderstock och orderintag negativt vilket långsiktigt inte är positivt. Inom en inte allt för avlägsen framtid bör dock Peab vara bättre rustade för att våga ta de lite större projekten igen. När tillväxt åter står i fokus bör också orderintag och orderstock påverkas positivt.

Trots ovan resonemang finns flera osäkerheter. Situationen med Northland Resources är en riskfaktor och en annan är att det idag är omöjligt att veta hur Peab klarar sig när de väljer att gå för de lite större projekten igen, får vi se nya större nedskrivningar då? Med tanke på detta väljer jag att inte justera tidigare antagen hållbar VPA om 3,95 kr och inte heller motiverat P/E om 12. Det betyder att jag fortsatt finner Peab köpvärd kring nivåer om 47 kr/aktie.

Slutligen, idag meddelade Peab att de fått en order från Trafikverket som innebär att de ska bygga ut järnvägssträckan Hemfosa - Tungelsta i Haninge med dubbelspår. I uppdraget ingår även att bygga två nya gång- och cykelbroar samt en ny stationsbyggnad. Ordern uppges vara värd c:a 229 MSEK och byggstart är nu i december. Se pressreleasen för mer information.

Dina tankar om Peab?

2 kommentarer:

 1. Tusen tack för ditt svar!

  Har en mindre post i Peab, men skulle vilja utöka denna. Nu vet jag ungefär på vilka nivåer jag ska slå till :)

  Christopher

  SvaraRadera
  Svar
  1. Även jag skulle vilja öka, men även om jag tycker att den ser köpvärd ut runt 47 kr så ser jag gärna ett pris runt 40-44 för att jag ska slå till. En viss säkerhetsmarginal skadar aldrig =)

   Radera