torsdag 18 december 2014

Rapport Q1 2014/2015 - MQ

Idag presenterade MQ sin rapport avseende det första kvartalet 2014/2015. I stora drag var rapporten ok, men inte fantastisk.


Det är dock glädjande att konstatera att MQ fortsätter att stärka såväl resultatet som kassaflödet samtidigt som skuldsättningen fortsätter att gå ner. På minussidan finns att nettoomsättningen minskade med 4 %.

MQ:s första kvartal 14/15 jämfört med samma period föregående år ser ut som följer:

I presentationen sammanfattas kvartalet
så här:
 • Starkare rörelseresultat genom ökad bruttomarginal (noga utvalt sortiment samt färre kampanjer) och kostnadskontroll (effekt från kostnadsbesparingsprogrammet).
 • Förstärkt kassaflöde (bättre resultat, jämnare varuflöde och kontrollerat varulager) och en rejält minskad nettolåneskuld.
 • Svag efterfrågan på säsongsbetonade plagg under hösten, övriga kategorier har dock utvecklats väl.
 • Intensifierat tillväxtfokus och utvecklingsarbete på flera plan.
  • MQ har intensifierat arbetet för nystart i Norge. Tack vare en starkare och mer stabil finansiell ställning är detta möjligt.
  • MQ Shop Online lanseras i Norge i mars 2015.
  • Det externa varumärket Jumperfabriken lanseras på MQ Shop Online.
 • MQ stänger en butik på Bogstadveien i Oslo, men skriver samtidigt kontrakt på Grensen i Oslo för att skapa MQ:s första ”flagship store” i Norge.
MQ säger att verksamhetsåret 2014/2015 blir ett utvecklingsår och att de är långt ifrån färdigutvecklade rent konceptuellt. Det finns stor potential som ännu inte är levererad. Tack vare stabila finanser ligger fokus nu på tillväxt. Glädjande nyheter tycker jag.

Tankar om MQ:s rapport?

onsdag 17 december 2014

Inköp Nordea

Igår köpte jag in Nordea till portföljen. De ger en direktavkastning om c:a 4,5 %.Saken är dock den att jag tror vi kommer få se en betydligt högre utdelningsnivå i vår. Jag ser det som högst troligt att de kommer att höja utdelningen till minst 4,50 kr/aktie, men det skulle till och med kunna bli så mycket som drygt 5 kr/aktie .

Nordea uppvisade senast en stabil rapport. Nedskrivningar av ett IT-system om hela 344 miljoner Euro var så klart ett hack i kurvan, men den underliggande intäktsutvecklingen kombinerat med kostnadskontrollen de visar gör mig trygg. Fortsätter de på inslagen väg bör det finnas goda möjligheter till fortsatta utdelningshöjningar framöver och det ifrån en nivå som redan känns attraktiv.

tisdag 16 december 2014

Mekonomen tar krafttag i Danmark

Idag meddelar Mekonomen att de genomför en omfattande strukturförändring inom den danska verksamheten. Samtliga 28 butiker läggs ned liksom centrallager och huvudkontor. Mekonomen kommer dock att behålla sina franchiseverkstäder, Mekonomen Autoteknik och MekoPartner, där de satsar på logistik utan mellanled i distributionskedjan.


Det här tycker jag var mycket positiva nyheter. Den danska verksamheten har bara det senaste året gått med förlust om 90 MSEK och jag har, med anledning av detta, i tidigare inlägg ställt mig frågan om ledningen gör tillräckligt för att stoppa blodflödet. Genom den här insatsen bör möjligheterna för att få stopp på de skenande förlusterna vara goda.

Mekonomen meddelar att denna förändring kommer innebära engångskostnader om 280 MSEK som kommer påverka rörelseresultatet i december 2014. Förändringen förväntas däremot ge en positiv effekt på rörelseresultatet 2015 och framåt. Även kassaflödet förväntas förbättras något.

Bolaget skriver att marknaden i Danmark har präglats av hård konkurrens och prispress och att förändringen genomförs för att säkra lönsamhet i Danmark 2015. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef inom Mekonomen Group säger att: "Den strukturförändring som nu vidtas är nödvändig och möjliggör en långsiktig närvaro på den danska marknaden via våra franchiseverkstäder samt kommer att bidra positivt till Mekonomen Groups lönsamhet och utveckling"

Dina tankar om denna förändring?

måndag 8 december 2014

Peab skriver av fordringar på Northland

Idag gick det att läsa om att Northland Resources inte hittat någon ny investerare och att den pågående rekonstruktionen därmed misslyckats. Nu idag har domstolen godkänt Northland Resources konkursansökan och satt de Svenska dotterbolagen Northland Sweden AB, Northland Resources AB samt Northland Logistics AB i konkurs.

Som en konsekvens av detta har Peab nu valt att skriva av alla fordringar. Peab har tidigare nämnt att den totala exponeringen i balansräkningen gentemot Northland uppgår till c:a 260 MSEK. De har också, i delårsrapporten för Q3, talat om att ifall det blir en konkurs så tillkommer även kostnader för uppsägning av personal samt den avstannande transportverksamheten.


Detta betyder att Peab i Q4 kommer att skriva av utestående räntebärande fordringar. Detta påverkar finansnettot negativt med ungefär 261 MSEK. Därutöver kommer rörelseresultatet att påverkas negativt med c:a 33 MSEK som en följd av avvecklingskostnader. Peabs VD Jesper Göransson säger att ”Det är naturligtvis mycket tråkigt att Northland inte klarade av rekonstruktionen och det känns tungt att tvingas ta den här typen av nedskrivningar. Det som är positivt är, att under tiden som gruvan varit i drift, har vi skapat en effektiv logistikhantering som vi hoppas kunna använda vid en framtida uppstart av gruvan och även kunna erbjuda till andra kunder med liknande behov”.

För mig som aktieägare i Peab är detta så klart inte positivt, men det var ändå ganska så väntat. Jag har tidigare skrivit om risken för konkurs i Northland och att jag såg det då som högst sannolikt att smällen skulle komma i Q4.
Den stora frågan nu är dock om detta kommer att påverka utdelningen negativt? Min gissning är att så inte kommer bli fallet eftersom merparten av den totala kostnaden Peab nu tvingas ta inte bör påverka kassaflödet. Peab har dessutom, vid tidigare tillfällen, valt att bortse ifrån avskrivningar av engångskaraktär och de bör med andra ord göra samma sak i detta fall. Rent kassaflödesmässigt bör det absolut inte vara några problem att höja utdelningen med tanke på att 2014 visat på en rejält förbättrad lönsamhet kombinerat med avsevärt förbättrade kassaflöden. Se mitt inlägg Rapport Q3 2014 - Peab för mer information. Sammanfattningsvis tror jag att vi kommer få se en utdelning kring 2,1 kr per aktie.

onsdag 3 december 2014

Inköp Ratos

Jag har under en ganska lång tid sneglat på Ratos, men har aldrig tryckt på köpknappen. Idag gjorde jag dock det och köpte en liten post.


De främsta skälen till att jag aldrig köpt har berott på att jag tycker det är så svårt att analysera deras innehav (vilket jag fortfarande tycker) samtidigt som deras modell, dvs köpa bolag "billigt", förädla och därefter sälja "dyrt", är svår att fullt ut värdera. Hur väl kommer de att lyckas med detta framöver? Vilken IRR kan befintliga och framtida portföljbolag generera? Jag inser att det i slutänden handlar mycket om förtroendet för att ledning och styrelse kan skapa fina värden för aktieägarna och ett sådant förtroende måste jag ändå säga att jag har även om jag knappast skulle vilja gå "all in".

Den senaste tiden har jag försökt läsa på mer om Ratos innehav samt att jag även försökt räkna lite på värdering och jag finner då att bolaget ser köpvärt ut på nivåer omkring 45 kr. Osäkerheten i min uträkning känns dock ganska så hög, men bedömningen är ändå att risk/reward till nuvarande pris är attraktiv. Dessutom är direktavkastningen trevlig och jag kan inte finna något skäl till att utdelningen kommer att sänkas i närtid. För den som vill läsa mer om Ratos kan jag rekommendera följande inlägg: