onsdag 17 december 2014

Inköp Nordea

Igår köpte jag in Nordea till portföljen. De ger en direktavkastning om c:a 4,5 %.Saken är dock den att jag tror vi kommer få se en betydligt högre utdelningsnivå i vår. Jag ser det som högst troligt att de kommer att höja utdelningen till minst 4,50 kr/aktie, men det skulle till och med kunna bli så mycket som drygt 5 kr/aktie .

Nordea uppvisade senast en stabil rapport. Nedskrivningar av ett IT-system om hela 344 miljoner Euro var så klart ett hack i kurvan, men den underliggande intäktsutvecklingen kombinerat med kostnadskontrollen de visar gör mig trygg. Fortsätter de på inslagen väg bör det finnas goda möjligheter till fortsatta utdelningshöjningar framöver och det ifrån en nivå som redan känns attraktiv.

4 kommentarer:

 1. Hur mycket är företaget värt enligt dina beräkningar? Hur har du räknat när du kommit fram till det, och hur har dina resonemang gått?

  SvaraRadera
 2. Mitt köptak ligger på c:a 96 kr. Motiverat P/E sätter jag till 15 vilket känns rimligt för en bank av den här storleken. Hållbar VPA sätter jag till 6,40 kr och då anser jag mig ha i varje fall en viss säkerhetsmarginal i det antagandet (rullande 12 mån pekar i år på en vinst kring 7,38 kr/aktie).

  I övrigt har jag resonerat ungefär som följer:

  * Jag gillar Nordeas diversifiering vad avser såväl bransch som geografi (visst minus dock för deras ganska stora exponering mot Ryssland).

  * Finns en hel del fortsatt de kan och kommer göra på kostnadssidan vilket jag bedömer kommer förbättra lönsamheten ytterligare.

  * Nordea har starka finanser som möter kapitalkraven mer än väl.

  * Min bedömning är att de kommer att höja utdelningsandelen framgent i likhet med vad flera andra banker gjort. Som sagt, finanserna ser starka ut så utrymmet finns. Fortsätter de på inslagen väg ser jag dessutom att utrymmet för fortsatt utdelningstillväxt ser bra ut.

  SvaraRadera
 3. En reflektion till din motivering:

  Jag tycker att man lurar sig själv om man vid en bedömning av banker nöjer sig med att studera intäkts- och kostnadsutvecklingen i förra rapporten.

  Den stora risken i banker är kreditförlusterna. Kreditförluster drabbar främst giriga banker som lånar ut pengar allt för frikostigt. Dessa banker är ofta mycket lönsamma i stabila finansiella tider, som vi haft de senaste åren, däremot kan det gå riktigt illa då finansmarknaden blir osäker. Senast finansmarknaderna svajade ordentligt var efter Lehmankraschen 2008. Jag rekommenderar alla som är intresserade att investera i bankaktier att ta en titt på rapporterna som de svenska storbankerna presenterade 2008 och 2009.

  Swedbank höll på att krascha fullständigt och man tvingades göra två riktigt stora nyemissioner. Nordea och SEB tvingades också till större nyemissioner även om deras situation inte var lika illa som för Swedbank. Den enda av storbankerna som stod pall var Handelsbanken som istället för nyemission belönade aktieägarna med en helt ok utdelning. Anledningen till att Handelsbanken klarade sig bra tack var främst att man aldrig har valt att satsa på de Baltiska marknaderna till skillnad från de andra bankerna. Länderna i Baltikum drabbades mycket hårt av finanskrisen.

  Om Sverige skulle drabbas av en finansiell kris skulle Nordea åka på rejält med stryk men antagligen klara sig bättre än de andra nämnda bankerna (möjligtvis med undantag av Handelsbanken som är en erkänt försiktig bank) eftersom dom har en större exponering mot andra nordiska länder.

  /RM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för reflektionen RM. Jag håller med dig helt och hållet, kreditförluster är en stor risk som kan slå riktigt hårt mot bankerna.

   Detta är något jag försökt ta hänsyn till även om jag missade att poängtera det i min kommentar ovan. Precis som du skriver, får vi en finansiell kris kommer alla banker åka på stryk, men i det läget tror jag Nordea och SHB kommer klara sig bäst. Nordea tack vare sin storlek, diversifiering och starka finanser samt SHB som är erkänt försiktiga och dessutom har starka finanser.

   Radera