måndag 8 december 2014

Peab skriver av fordringar på Northland

Idag gick det att läsa om att Northland Resources inte hittat någon ny investerare och att den pågående rekonstruktionen därmed misslyckats. Nu idag har domstolen godkänt Northland Resources konkursansökan och satt de Svenska dotterbolagen Northland Sweden AB, Northland Resources AB samt Northland Logistics AB i konkurs.

Som en konsekvens av detta har Peab nu valt att skriva av alla fordringar. Peab har tidigare nämnt att den totala exponeringen i balansräkningen gentemot Northland uppgår till c:a 260 MSEK. De har också, i delårsrapporten för Q3, talat om att ifall det blir en konkurs så tillkommer även kostnader för uppsägning av personal samt den avstannande transportverksamheten.


Detta betyder att Peab i Q4 kommer att skriva av utestående räntebärande fordringar. Detta påverkar finansnettot negativt med ungefär 261 MSEK. Därutöver kommer rörelseresultatet att påverkas negativt med c:a 33 MSEK som en följd av avvecklingskostnader. Peabs VD Jesper Göransson säger att ”Det är naturligtvis mycket tråkigt att Northland inte klarade av rekonstruktionen och det känns tungt att tvingas ta den här typen av nedskrivningar. Det som är positivt är, att under tiden som gruvan varit i drift, har vi skapat en effektiv logistikhantering som vi hoppas kunna använda vid en framtida uppstart av gruvan och även kunna erbjuda till andra kunder med liknande behov”.

För mig som aktieägare i Peab är detta så klart inte positivt, men det var ändå ganska så väntat. Jag har tidigare skrivit om risken för konkurs i Northland och att jag såg det då som högst sannolikt att smällen skulle komma i Q4.
Den stora frågan nu är dock om detta kommer att påverka utdelningen negativt? Min gissning är att så inte kommer bli fallet eftersom merparten av den totala kostnaden Peab nu tvingas ta inte bör påverka kassaflödet. Peab har dessutom, vid tidigare tillfällen, valt att bortse ifrån avskrivningar av engångskaraktär och de bör med andra ord göra samma sak i detta fall. Rent kassaflödesmässigt bör det absolut inte vara några problem att höja utdelningen med tanke på att 2014 visat på en rejält förbättrad lönsamhet kombinerat med avsevärt förbättrade kassaflöden. Se mitt inlägg Rapport Q3 2014 - Peab för mer information. Sammanfattningsvis tror jag att vi kommer få se en utdelning kring 2,1 kr per aktie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar