tisdag 6 januari 2015

Kvaerner förlikar med Longview Power, Siemens Energy med flera

Den fjärde januari kom det en pressrelease från Kvaerner där de meddelar att de har nått förlikning med Longview Power, Siemens Energy med flera vad gäller såväl skiljeförfarandet avseende "The Longview Project" (byggandet av ett 700-megawatt kolkraftverk i Maidsville, West Virginia) och den efterföljande konkursen av Longway Power LLC. Detta var klart positiva nyheter eftersom det fram till nu funnits en stor osäkerhet kring vad det kommande ekonomiska utfallet skulle innebära för Kvaerner.


Nu blev utfallet positivt och förlikningen innebär i korta drag att Kvaerner får 48 miljoner dollar mot att de, bland annat, avstår ifrån att ställa ytterligare krav i det pågående konkursförfarandet.

Kvaerner meddelar att de finansiella effekterna av denna förlikning kommer att redovisas under Q1-2015. Bolaget säger också att "förlikningsavatalet högst avsevärt minskar Kvaerners osäkerhet om det slutliga ekonomiska utfallet av skiljeförfarandet samtidigt som det löser alla motkrav från Longview Power".

Slutligen meddelar bolaget att de kommer att fortsätta skiljeförfarandet mot Amec Foster Wheeler North America Corp. Denna process förväntas pågå till Q3-2015.

Läs mer om Longview Powers konkurs och dispyten med Kvaerner i artikeln Longview Power Can Halt Lawsuit Threatening Restructuring på sajten BusinessWeek.com.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar