onsdag 4 februari 2015

Rapport Q4 och helår 2014 - Handelsbanken

Idag på morgonen kom Handelsbanken med sin bokslutskommuniké för 2014. Likt Swedbanks kommuniké var rapporten ok, men inte fantastisk. Q4 blev något svagare än vad jag hade hoppats, men bankens rörelseresultat för helåret är dock det bästa i bankens 143-åriga historia vilket verkligen inte är illa. Marknaden hade uppenbarligen förväntat sig mer och B-aktien sjönk under dagen med 3,66 % (14,50 kr) och A-aktien med 5,38 % (21,30 kr).


För helåret redovisades följande siffror för koncernen:
  • Intäkterna ökade med 5% och blev 38 314 MSEK (36 327 MSEK)
  • Räntenetto ökade med 2% och uppgick till 27 244 MSEK (26 669 MSEK)
  • Provisionsnettot ökade med 10% och uppgick till 8 556 MSEK (7 804 MSEK)
  • Kreditförlusterna ökade med 49% och landade på 1 781 MSEK (1 195 MSEK)
  • Rörelseresultatet ökade med 6% och blev 19 212 MSEK (18 088 MSEK)
  • Periodens resultat ökade också med 6% och uppgick till 15 184 MSEK (14 295 MSEK)
  • Resultatet per aktie efter utspädning blev 23,51 kr (22,26 kr)
  • K/I talet blev 0,452 (0,47)
Det kanske mest överraskande (negativt) var att kreditförlusterna ökat så pass mycket jämfört med 2013. Från 1 195 MSEK till 1 781 MSEK, det är en ökning på 49%. Banken säger att det beror på ett fåtal äldre engagemang och pekar särskilt på Danmark och Finland. En titt på respektive marknad pekar dock på något annat. Det stämmer förvisso att Danmark sticker ut lite extra, där har kreditförlusterna nämligen ökat med hela 229% jämfört 2013. I Finland däremot har kreditförlusterna bara ökat med 3 % vilket ju inte känns så blodigt. Istället kan jag konstatera att det är i Sverige som ökningen av kreditförlusterna har ökat som mest (med undantag av Danmark). Tabellen nedan summerar kreditförlusterna per marknad:


Banken säger dock att kreditportföljen som helhet ändå får ses som stabil, men jag ställer mig lite frågande till det påståendet eftersom jag kan konstatera att de osäkra fordringarna har ökat en hel del under året. Per den 31:e december 2013 uppgick de till 6 944 MSEK och per den 31:e december 2014 hade de vuxit till 8 702 MSEK. Det motsvarar en ökning på över 25 %. Det här är något att hålla koll på framöver.

Utdelningen höjs med drygt 6 % till 17,50 kr per aktie (12,50 kr ordinarie utdelning och 5 kr extrautdelning) jämfört med 16,50 kr per aktie föregående år (11,50 kr i ordinarie utdelning och samma nivå på extrautdelning).

Jag kan konstatera att såväl intäkt som rörelseresultat har sjunkit något i Sverige vilket naturligtvis inte är positivt. Däremot sticker bland annat Storbritannien ut som en lysande stjärna. Intäkterna ökade med hela 35% och rörelseresultatet med 41%. Nedan en summering: 


Slutligen några övriga delar av intresse. Banken föreslår en split 3:1. Dessutom har Frank Vang-Jensen utsetts till ny VD för Handelsbanken. Han tillträder tjänsten den 25:e mars 2015. Nuvarande VD och koncernchef Pär Boman föreslås bli ny ordförande.

Rapporten var definitivt inte fantastisk, men resultatet för året är ändå en bra bit över mitt investeringsantagande om en hållbar VPA på 20 kr/aktie. Motiverat P/E tycker jag fortfarande är rimlig att sätta på 15 för det finns trots allt mycket kvalitet i SHB samtidigt som utvecklingen, inte minst i Storbritannien, är lovande. Det finns dock en del osäkerheter (främst kring kreditförluster och osäkra kundfordringar) som gör att jag även fortsatt tycker att köptaket ligger inom intervallet 290 - 300 kronor. Vid den nivån skulle jag sannolikt välja att fylla på.

Dina tankar kring Handelsbankens bokslutskommuniké?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar