tisdag 3 februari 2015

Rapport Q4 och helår 2014 - Swedbank

Idag kom Swedbank med sin bokslutskommuniké avseende 2014. Rapporten var väl helt ok, men Q4 och därmed helåret blev ändå något svagare än vad jag hade förväntat mig och hoppats på.

I synnerhet var det på intäktssidan som Swedbank inte riktigt kom i mål. De totala intäkterna för Q4 uppgick till 9 379 MSEK vilket är klart lägre än samma period 2013 då de uppgick till 9 652 MSEK.


På kostnadssidan däremot verkar sparplanen fortskrida som tänkt. Banken har tidigare kommunicerat att målet är att kostnaderna ska understiga 17 miljarder SEK 2015 och därefter omkring 16 miljarder SEK 2016. VD och koncernchef Michael Wolf säger i VD-kommentaren att "Kostnadskontrollen i banken är god och vi uppnådde vårt satta kostnadsmål". Han säger också att "En mindre kostnadskostym hjälper oss också att möta den låga inflationen och räntemiljön samt den ökade konkurrensen i spåret av digitalisering".

Utdelningen höjs med 12,4 % och föreslås bli 11,35 kr per aktie (10,1 kr). Swedbank står fast vid utdelningspolicyn som är att dela ut c:a 75 % av vinsten. Michael Wolf säger att "Vår kapitalisering är fortsatt stark med stora buffertar att motstå ekonomiska påfrestningar. Ännu kvarstår viss osäkerhet kring kapitalregleringar, främst från internationellt håll. Vi förväntar oss att de till stor del kommer att klargöras under 2015".

Hans Wolf konstaterar i VD-kommentaren att det är oroligt i omvärlden, men att detta (ännu?) inte påverkat Swedbank nämnvärt. Han säger att "Det ekonomiska och politiska läget i Europa försämrades under kvartalet och präglades av oro. Fallet i energipriset, försämringen av det ekonomiska läget i Ryssland och stora valutarörelser gjorde att riskbilden förändrades". Han poängterar dock att resultatet i den baltiska verksamheten trots detta är fortsatt stark och att kreditkvalitén är god.

För helåret redovisades följande siffror av intresse:
 • Intäkterna landade på 39 304 MSEK (36 938 MSEK)
 • Räntenetto uppgick till 22 642 MSEK (22 029 MSEK)
 • Provisionsnettot uppgick till 11 204 MSEK (10 132 MSEK)
 • Kreditförluster netto uppgick till 419 MSEK (60 MSEK)
 • Rörelseresultatet blev 21 026 MSEK (19 355 MSEK)
 • Periodens resultat blev 16 463 MSEK (12 916 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 15,05 kr (13,79 kr)
 • K/I talet blev 0,45 (0,45)
Trots att rapporten inte var fantastisk är resultatet för året över mitt investeringsantagande om en hållbar VPA om 12,50 kr/aktie. Motiverat P/E tycker jag fortfarande är rimlig att sätta på 13. Det finns dock en del osäkerheter kring Swedbank som visade sig i rapporten, inte minst på intäktssidan, men också kring kreditförlusterna, som gör att jag även fortsatt tycker att köptaket ligger inom intervallet 163 - 169 kronor.

Dina tankar om Swedbanks rapport?

6 kommentarer:

 1. Tack för en bra sammanfattning! Intressant blogg du har, gillar.
  //G

  SvaraRadera
 2. En 20% övervärdering tycker du alltså med nuvarande pris? Tänker du göra något eller sitter du still i båten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kommer sitta still, tror ändå på dem och jag har en YOC nu på c:a 7,5% vilket känns trevligt =)

   Radera
 3. Ja, men banken är ju inte välkapitaliserad. Å andra sidan, vad ska Wolf säga: att banken riskerar konkurs, men att han skiter i det ? Swedbank borde ha mer i kassavalvet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det håller jag inte med om, jag skulle nog vilja säga att Swedbank har en helt ok kapitalsituation och kreditportfölj.

   Detta bekräftades ju dessutom nyligen i det stresstest som gjordes av Europeiska bankmyndiheten och Europeiska Centralbanken. Resultatet visar att Swedbank och de baltiska dotterbolagen skulle klara ett allvarligt stressat scenario.

   Mer info via länkarna nedan:

   https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-templates-for-the-2014-eu-wide-stress-test

   https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html

   Radera