torsdag 30 april 2015

Rapport Q1 2015 - Protector & inköp Klövern Pref

Idag kom Protector Forsikring med sin Q1-rapport och vilken rapport! Även denna gång förbättrar Protector sig på så gott som alla punkter och passar också på att meddela att 2015 kommer bli bättre än tidigare lagd prognos, imponerande!


Gross Written Premiums ökade med 25 % under Q1 jämfört med samma period föregående år och Gross Cost Ratio sjönk samtidigt till 7,5 % (8,1). Denna kombination leder så klart till ökad lönsamhet där Protector visar det bästa rörelseresultatet någonsin. Net Combined Ratio blev 82,4 % (79,9) och investeringsportföljen avkastade 2,2 % (1,9  %). Bolagets guidning för resten av 2015 skrivs dessutom upp och som vanligt är alltså Protectors prognoser försiktiga innebärande att de ofta överträffas.

Så hur går det då för respektive marknad?

Norge
GWP i Norge har vuxit med 9 % och ett antal viktiga kontrakt har vunnits under kvartalet. Renewal rate är 93 % över hela linjen och inom kommun hela 99 %. Bolaget meddelar att starten på Q2 har varit något seg, men helt ok.

Sverige
Sverige fortsätter att gå bra och GWP växte med 39 %. Tre större kontrakt har vunnits och renewal rate är över 100 % vilket bör innebära att prishöjningar gjorts. Starten på Q2 har varit riktigt stark där två mycket stora kontrakt har vunnits samt ytterligare två större.

Danmark
Danmark växer så det knakar och GWP ökade med 74%. Tre större kontrakt säkrades samtidigt som inget tappades. Renewal rate är 97 %. Starten på Q2 har varit något seg, men helt ok.

En titt på några intressanta siffor för Q1 - 2015 jämfört med samma period 2014:
 • Gross premiums written blev 1 515,8 MNOK (1 208,6).
 • Combined Ratio Net blev 82,4% (79,9 %).
 • ROI från investeringsportföljen blev 2,2 % (1,9).
 • Rörelseresultatet blev 210,5 MNOK (162,4).
 • Periodens resultat blev 141,6 MNOK (98,4).
 • Vinsten per aktie blev 1,81 NOK (1,24).  
 • Investeringsportföljen uppgick till 5 886 MNOK per den 31:e mars 2015. Det betyder att den har vuxit med 25,5 % sedan 31:e mars 2014.
Samtidigt passar Protector på att tala om att man nu har tagit beslut om att kliva in i UK. Att expansion till annan geografisk marknad varit på tapeten är sedan tidigare känt och i rapporten för Q3-2014 redogjorde de för att ett beslutsunderlag var under arbete. I presentationen avseende Q1-2015 framgår bland annat att:
 • Samma strategi ska tillämpas som för Skandinavien.
 • Kommuner i fokus, etablerar sig i Manchester.
 • Rekrytering av personal har startat.
 • Etableringskostnader är medräknade i 2015 års guidning.
 • Liten volym väntas under 2016.
Vad gäller guidning för resten av 2015 så skrivs det mesta upp vilket ju känns fantastiskt. Att förvänta sig fortsatt stark tillväxt och hög lönsamhet trots etablering på ny geografisk marknad är inget annat än imponerande. I stora drag är Protectors guidning som följer:


Sammanfattningsvis var det här en lysande rapport. Om vinsten per aktie kan nå 5,9 NOK som guidningen indikerar blir P/E talet till nuvarande kurs (72 NOK) c:a 12 vilket inte känns allt för dyrt. Jag är dock nöjd med den portföljandel jag har även om jag måste säga att jag är lite sugen på att öka, i varje fall på kurser där P/E ligger kring 10-11. Det ska bli väldigt spännande att följa hur satsningen i UK utvecklas.

Dina tankar om Protector och rapporten?

Slutligen har jag i veckan utökat min position i Klövern Pref. Vid Klöverns stämma den 23:e april togs beslut om att höja inlösenkursen till 500 kronor. Samtidigt började jag få allt för mycket pengar i kassan varför jag valde att köpa på mig ytterligare några preferensaktier.

onsdag 29 april 2015

Rapporter Q1 2015 - Swedbank, Nordea och SHB samt Ratos cashar hem

Rapportperioden är nu minst sagt intensiv och de senaste dagarna har det kommit in rapporter från mina innehav Swebank, Nordea och SHB.

Med tanke på rådande ränteläge var det väntat att räntenettot skulle vara pressat vilket också visade sig vara fallet för såväl Swedbank som Nordea. Handelsbanken däremot visade styrka och redovisade ett marginellt högre räntenetto jämfört med Q4 - 2014. Bäst rapport kom från Handelsbanken, därefter Nordea och sist Swedbank. Trots det skulle jag ändå säga att samtliga tre banker redovisade helt ok rapporter och tjänar fortsatt bra med pengar. Räntenettopressen bör man dock hålla koll på framöver då den är väldigt betydelsefull för en bank. Positivt överlag var också att kreditförlusterna generellt var under kontroll och i flera fall lägre än förväntat.

Swedbank
Swedbanks rapport tycker jag överlag var helt ok och där intäkterna ökar samtidigt som kostnaderna går ner vilket ger en högre vinst per aktie. Kreditförlusterna är också låga vilket är positivt.


På minussidan finns det faktum att räntenettot utan tvekan är pressat och troligen kommer Swedbank behöva revidera räntenettoprognosen. Någon analytiker skriver att "Hedgen i Swedbanks Treasury-verksamhet håller uppe räntenettot medan alla divisioners räntenetto faller på kvartalsbasis, framför allt den svenska kontorsrörelsen som är ned mer än 100 miljoner kronor. Då ska man tänka på att Stibor är ned ungefär 25 punkter jämfört med snittnivån i det första kvartalet - och Swedbank har en räntekänslighet på 1,1 miljarder kronor på 25 punkter lägre Stibor, så vad man än gör måste man ta ned räntenettoprognosen". Ytterligare något att lägga på minuskontot är att provisionsnettot inte kom upp i nivå.

I VD-ordet konstaterar Michael Wolf att det just nu råder "exceptionella marknadsförutsättningar" vilket är helt sant. Jag rekommenderar alla intresserade att läsa hela VD-ordet där Wolf bland annat lyfter fram att han tycker det är olyckligt att Finansinspektionens förslag till amorteringskrav dragits tillbaka, att han ser en risk för att den negativa räntan kan få motsatt effekt, dvs till och med riskerar dämpa tillväxt och produktivitet samt att han påpekar att Sverige behöver vidta åtgärder för att öka bostadsbyggandet och få till stånd fler infrastruktursatsningar.

Lite intressanta siffror för Q1 - 2015 jämfört med Q1 - 2014:
 • Intäkterna landade på 9 618 MSEK (9 320 MSEK)
 • Räntenetto uppgick till 5 719 MSEK (5 483 MSEK)
 • Provisionsnettot uppgick till 2 744 MSEK (2 693 MSEK)
 • Kreditförluster netto uppgick till 59 MSEK (- 100 MSEK)
 • Rörelseresultatet blev 5 376 MSEK (5 059 MSEK)
 • Periodens resultat blev 4 324 MSEK (3 958 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 3,84 kr (3,59 kr)
 • K/I talet blev 0,43 (0,45)  

Nordea
Nordeas rapport var i flera avseenden stark. Jämfört med samma kvartal 2014 steg intäkterna med 9 % (lokala valutor 11 %), rörelseresultatet var upp hela 27 % (i lokala valutor 29 %), kostnaderna har minskat med 4 % (lokala valutor -2 %) samtidigt som kreditförlusterna också har minskat och VD säger att "kreditkvaliteten förblir solid".


Liksom Swedbank är dock räntenettot pressat. VD:n Christian Clausen säger att "De extremt låga räntorna medför press på våra nettoräntemarginaler, men skapar också ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster i andra delar av banken". Nordea visar också på ett fortsatt starkt resultat avseende avgifts- och provisionsnetto.

Lite intressanta siffror för Q1 - 2015 jämfört med Q1 - 2014:
 • Rörelseintäkterna blev 2 714 MEURO (2 501 MEURO)
 • Räntenetto uppgick till 1 288 MEURO (1 362 MEURO)
 • Avgifts- och provisionsnettot uppgick till 757 MEURO (704 MEURO)
 • Kreditförluster netto uppgick till 122 MEURO (158 MEURO)
 • Rörelseresultatet blev 1 408 MEURO (1 106 MEURO)
 • Periodens resultat blev 1 082 MEURO (831 MEURO)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,27 Euro (0,22 Euro)
 • K/I talet blev 0,44 (0,49)
 • Det förvaltade kapitalet nådde rekordnivåer och uppgår till 290 miljarder Euro.  
Handelsbanken
Handelsbankens rapport var den allra starkaste. Som enda bank av dessa tre lyckades Handelsbanken förbättra såväl räntenetto som provisionsnetto. Jämfört med Q4 - 2014 ökade intäkterna med 2 %, rörelseresultatet ökade med 15 %, resultatet per aktie ökade med hela 17 % samtidigt som kreditförlustnivån minskade rejält. Sammantaget riktigt starkt!


Lite intressanta siffror för Q1 - 2015 jämfört med Q1 - 2014:
 • Intäkterna landade på 9 745 MSEK (9 481 MSEK)
 • Räntenetto uppgick till 6 916 MSEK (6 653 MSEK)
 • Provisionsnettot uppgick till 2 310MSEK (2 060 MSEK)
 • Kreditförluster netto uppgick till 305 MSEK (315 MSEK)
 • Rörelseresultatet blev 4 955 MSEK (4 920 MSEK)
 • Periodens resultat blev 3 911 MSEK (3 909 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 6,03 kr (6,08 kr)
 • K/I talet blev 0,46 (0,448)  
Dina tankar om banksektorn och rapporterna?


Slutligen några ord om Ratos. Först och främst är det nu klart att Ratos säljer Nordic Cinema Group till det brittiska riskkapitalbolaget Bridgepoint. Pressreleasen släpptes den 28:e april.


Försäljningspriset blev 4,7 miljarder SEK, varav Ratos andel är ungefär 1,7 miljarder. Försäljningen ger Ratos en exitvinst på 900 MSEK vilket är en årlig genomsnittlig avkastning om hela 42 %. Snyggt jobbat säger jag som aktieägare!

Den 29:e april meddelade också Ratos att man sålt 20,9 % av det totala antalet aktier i Inwido AB till ett begränsat antal nordiska och internationella investerare. Priset per aktie landade på 91 kr vilket ger 1 103 MSEK och en exitvinst på ungefär 230 MSEK. Efter försäljningen äger Ratos fortsatt 10,4 % av aktierna i Inwido.

Efter dessa försäljningar är Ratos kassa sprängfylld så nu hoppas jag på något riktigt spännande förvärv här framöver.

måndag 27 april 2015

Fredrik Lundberg bir ny ordförande i Industrivärden

Nyheten om att Anders Nyrén helt lämnar Industrivärden och att Fredrik Lundberg tar över ordförandeposten slog idag ner som en liten bomb i media. Personligen är jag klart positiv till denna förändring och ser med tillförsikt på vad detta kan betyda för Industrivärden långsiktigt.


Nyréns turer inom SCA den senaste tiden blev till slut för mycket vilket jag har full förståelse för. I pressmeddelandet framgår att "Huvudägarna i Industrivärden, L E Gruppen och Handelsbanken, har meddelat att de inte anser det lämpligt att Anders Nyrén leder styrelsearbetet i Industrivärden och har därför återtagit sitt tidigare förslag till valberedningen."

Tillvägagångssättet kan nästan kännas lite kupp mässigt och har även lett till att styrelseledamöterna Boel Flodgren samt Stuart Graham valt att avgå ur styrelsen med omedelbar verkan. Dessa två, samt Anders Nyrén, deltog inte i beslutet. Som sagt var, jag tycker att beslutet känns helt rätt och tror att det kommer göra Industrivärden gott. Herr Lundgren har jag mycket stort förtroende för och jag ser fram emot att han får ett större inflytande. Tillsammans med lite annat nytt blod i styrelsen tror jag att det kommer gynna mig som aktieägare.

Anders Nyrén meddelar också att han kommer informera valberedningen i Sandvik att han inte står till förfogande. Han lämnar också styrelserna i SCA och Handelsbanken per den 30:e april.

lördag 25 april 2015

Rapport Q1 2015 - Betsson samt utdelning

Rapportfloden är nu i full gång och den 24:e april kom Betsson med sin rapport avseende Q1. Det var en riktigt stark rapport från Betsson och jag kan konstatera att bolaget fortsätter att leverera på topp. Jag lyfter på hatten och är minst sagt en nöjd aktieägare!


Det är imponerande att bolaget kan visa en så pass kraftig tillväxt och samtidigt leverera en lönsamhetsökning kring 40 % jämfört med samma kvartal år 2014. En förklaring är att de mobila intäkterna växer kraftigt och har ökat med 131 %. Bolaget uppger att de mobila intäkterna nu står för 28 % av de totala intäkterna, men att det finns mer att ge. Noterbart är också att bruttoomsättningen i "sportboken" visar en tillväxt på 60 %, dock med en minskad marginal som nu uppgick till 6,2 % (8).

VD och koncernchefen Magnus Silfverberg säger att "Betsson levererar en organisk tillväxt på 14 % och den högsta operativa rörelsemarginalen på tolv kvartal." Det är riktigt starkt. I rapporten framgår det också att starten på Q2 ser lika lovande ut som Q1 vilket indikerar att H1 - 2015 ser ut att bli riktigt stark för bolaget. Rapporten togs onekligen emot positivt av marknaden och aktien steg 3,67 % eller 12,50 kronor.

I övrigt noterar jag följande för kvartalet jämfört med samma period fg år:
 • Intäkterna ökade med 24 % till 847,4 MSEK (686) vilket för övrigt är den hittills högsta intäkten bolaget nått under ett kvartal.
 • Rörelseresultatet ökade med 39 % och blev 238 MSEK (171,2)
 • Resultatet blev 224,1 MSEK (157,7).
 • Vinsten per aktie uppgick till 4,87 kr (3,52)
 • Soliditeten är nu 64 % (57)
Dina tankar om Betssons rapport?


Slutligen har jag fått ytterligare en utdelning och den här gången från Kvaerner. Under maj månad förväntas utdelningar från Protector Forsikring (7:e maj), Akelius Pref (8:e maj), Industrivärden (13:e maj), Investor (20:e maj) samt Peab (21:e maj).

fredag 24 april 2015

Ytterligare en utdelning - Ratos

Då har det återigen kommit in en utdelning på kontot, den här gången från Ratos. Härliga tider detta =)


Nästa utdelning, från Kvaerner, bör komma in på kontot under dagen.

onsdag 22 april 2015

Utdelning Mekonomen

Den 21:e april inkom utdelning från Mekonomen på kontot.


Nästa utdelning bör komma redan imorgon, då från Ratos.

tisdag 21 april 2015

Rapport Q1 2015 - Investor och TeliaSonera

Idag släppte såväl Investor som TeliaSonera sina delårsrapporter avseende perioden januari - mars 2015.

Investor släppte en trevlig rapport för oss aktieägare där totalavkastningen för perioden uppgick till 20,7 %. Under kvartalet har bolaget valt att öka positionen i ABB genom köp av 5,4 miljoner aktier.


I övrigt noterar jag följande:
 • Substansvärdet uppgick till 388 kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 13 % jämfört samma kvartal föregående år.
 • Aleris ingick avtal om förvärv av Teres Medical Group.
 • Permobil aviserade ett förvärv av ROHO Group.
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 7,5 % (8,7).
 • Investor säger att de förväntar sig utdelningar om c:a 7,5 mdr kronor under 2015.

Telia Sonera släppte också sin rapport idag och det var inte lika munter läsning. Som jag tidigare skrivit om är jag inte direkt positiv till Telia med tanke på att de verkar ha så otroligt svårt att bryta den dåliga trenden kring en ständigt sjunkande vinst kombinerat med att utdelningsnivån är osunt hög. Fortsätter trenden kommer bolaget i närtid inte kunna nå en vinst som ens motsvarar årets utdelning om 3 kronor per aktie (föregående år blev vinst 3,35 kr/aktie). På den positiva sidan finns dock att nettoomsättningen ökade.


Jag noterar följande av intresse:
 • Nettoomsättningen ökade med 8,8 % till 26 041 MSEK (23 926).
 • Rörelseresultatet före engångsposter sjönk med hela 12,6 % till 5 496 MSEK (6 286).
 • Resultatet per aktie sjönk med 5,9 % till 0,86 kr/aktie (0,91).
 • Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 11,5 % (13,4).
 • Nettolåneskulden har ökat och uppgick till 60 767 MSEK (52 879).
 • Bolaget meddelar att man nått en överenskommelse med Turkcell kring utdelningar efter nästan fem års dödläge.
 • Bolaget säger att utsikterna för 2015 är oförändrade och att målsättningen är att dela ut minst 3 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015. Det känns inte orimligt, men då kanske vi pratar om en utdelningsandel om runt 92-94 % vilket jag anser är långsiktigt ohållbart. I synnerhet som CAPEX ändå förväntas vara ganska så omfattande och skuldsättningen ökar.
Dina tankar om rapporterna?

söndag 19 april 2015

När tålamodet testas

De senaste månaderna har mitt tålamod testas på allvar. Hur jag än vrider och vänder på saker och ting så kan jag inte hitta någon köpvärd aktie. Jag kan helt enkelt inte förmå mig att trycka på köpknappen när känslan är att jag i så fall betalar ett överpris.


I lägen som dessa är det lätt att börja tulla på det egna regelverket i jakten på avkastning. Det kan resultera i aktieköp till en betydligt högre kurs än vad du egentligen finner köpvärt eller att du börjar leta köplägen i bolag med betydligt lägre kvalitet, men där risken är avsevärt mycket högre. När börsen förr eller senare faller kraftigt riskerar man i ett sådant läge att bli sittande på "Svarte Petter" och det är något i alla fall jag vill försöka undvika.

Jag måste dock säga att det är frustrerande att ställa sig på sidlinjen när börsen fortsätter upp, men allt på bevakningslistan lyser rött. Ok, helt på sidan om står jag ju knappast med tanke på att jag är investerad på aktiemarknaden relativt hårt. Hur som helst, ibland gör jag en insats och försöker hitta något att köpa, men än så länge har jag gått bet varje gång. Samtidigt som det är frustrerande så tror jag att det här "testet" kan vara väldigt nyttigt också. Genom att analysera hur jag agerar och samtidigt påminna mig om varför jag gör som jag gör kan jag få fram många intressanta svar om mitt agerande och psyke.

Frågor jag t ex velat få svar på är: Har jag tålamodet som krävs för att hålla fast vid min strategi eller tryter tålamodet så att jag börjar fuska? samt Försöker jag att hitta genvägar genom att öka riskerna i syfte att nå en högre kortsiktig avkastning eller är jag tålmodig och vilar på hanen? Jag kan konstatera att jag än så länge lyckats hålla mig till det satta regelverket vilket känns bra. Det har dock varit nära minst en gång att jag köpt till en prislapp jag anser är för hög, men genom att påminna mig själv har jag lyckats avstå.

Min målsättning är att göra minst ett månatligt inköp i någon av de aktier jag har på min bevakningslista som enligt mig innehåller bolag av hög kvalitet med fin historik, lönsamhet och en förmodat växande direktavkastning. Enligt mitt eget "regelverk" köper jag så länge aktien ligger under framräknat köptak och möjligen också om det ligger något över. Genom regelbundna köp sprids tillfällena ut över tid vilket bör minska riskerna om det visar sig att egen analys var fel.


Jag kan dock känna att det jag håller på med är någon form av försök till marknadstajming. Det är ett faktum jag egentligen inte tycker om eftersom jag inte tror att jag har någon större förmåga till att tajma marknaden. Det jag däremot tror på är min förmåga att, med basen i fundamental analys, räkna fram ett något så när rättvisande köptak. Det är något jag lägger många timmar på och som tveklöst gör mig mer trygg i mina investeringar. Med andra ord, visst kan det ses som marknadstajming till viss del, men i mitt fall låter jag bevakningslistan och regelverket styra mitt agerande:
 • Finns inget köpvärt - ha tålamod och fyll på krigskassan
 • Finns något köpvärt - köp
 • Rekylerar börsen ordentligt - sprid ut köpen, men våga "gå på attack" och använd också delar av krigskassan utöver månatligt kassaflöde.
Den sista punkten, dvs när börsen faller kraftigt, är mycket intressant för här handlar det i stor utsträckning om psyke kombinerat med tron på den egna bevakningslistan eller rättare sagt på den egna förmågan att göra bolagsanalys. Innehåller den bolag av hög kvalitet där du lagt massor av tid på att analysera fram ett rättvisande värde känner du dig förmodligen mer trygg i att aktien, trots att den då faller, kommer återhämta sig på sikt än om du bara köpt för att det stod i tidningen att bolag A är "billig". Jag påstår därför att det är oerhört viktigt att ha gjort hemläxan för om du inte har gjort den så kommer det bli betydligt tuffare att gå mot strömmen den dagen börsen börjar falla handlöst.

I oktober 2014 fick vi en liten (med betoning på liten) rekyl söderut där börsen på kort tid gick ner med drygt 10 %. Säljtrycket blev stort och, enligt min bevakningslista, dök det upp några köplägen. Personligen kändes det underbart att trycka på köpknappen och gå mot strömmen. Detta eftersom jag hade (och har) förtroende för den egna bevakningslistan och bolagens kvalitet däri.

Nu hoppas jag verkligen på att vi får en något större rekyl inom 1-12 månader. Jag känner mig redo att gå mot strömmen och har gott om torrt krut att sätta i arbete. Tålamod att stå fast vid min strategi har jag visat för mig själv att jag har och jag har även bevisat att jag vågar vara aggressiv när köplägen väl dyker upp på en snabbt fallande börs. Den dagen det smäller får vi se om jag verkligen har vad som krävs. Personligen tror jag det, men för säker ska man aldrig vara.

Hur känner du? Har du tålamodet och psyket? Litar du på den egna analysförmågan?

onsdag 15 april 2015

Rapport Q1 2015 - Castellum samt utdelning

Idag klockan 13:00 släppte Castellum sin delårsrapport avseende perioden januari - mars 2015. Rapporten var positiv läsning och innehöll inga egentliga överraskningar.


Extra positivt tycker jag det är att bolaget fortsätter att förbättra förvaltningsresultatet (upp 5 % från föregående år) vilket jag bedömer är en direkt följd av Castellums fokus på att växla fastigheter i regioner med lägre tillväxt till fastigheter i regioner med högre tillväxt (vilket jag skrivet om i inlägget Castellum säljer fastigheter för 2 miljarder kronor). Om detta går också att läsa mer om i VD-ordet i delårsrapporten där VD konstaterar att de i höstas avyttrade fastigheter för 3,3 miljarder kronor.

Förvisso har hyresintäkterna minskat något för Q1 - 2015 jämfört med samma period föregående år, från 820 MSEK till nu 801 MSEK. Samtidigt har dock drifts- och underhållskostnaderna sjunkit vilket påverkat positivt. Att hyresintäkterna sjunkit beror på att Castellum under Q4-2014 gjorde den "största enskilda försäljning sedan Castellum börsintroducerades 1997" som ett led i att växla fastigheter till regioner med högre tillväxt. Under Q1 - 2015 gjordes dock förvärv om 800 MSEK och i april ytterligare affärer. 

VD Henrik Saxborn skriver i delårsrapporten att "Även om 2015 kommer att betraktas som ett år som påverkas av omstruktureringarna i portföljen rent tillväxtmässigt är jag dock övertygad om att vi nu har förbättrat förutsättningarna avsevärt för högre tillväxt framöver". Han skriver också i VD-ordet något som jag som utdelningsinvesterare gillar att läsa, nämligen "För sjuttonde året i rad höjdes Castellums utdelning för 2014. Denna gång till 4,60 kr per aktie. Jag är övertygad om att fler år kommer läggas till denna imponerande rad, som vi ju faktiskt är ensamma om på hela Stockholmsbörsen".

I övrigt noterar jag följande av intresse, i vissa fall avseende Q1 - 2015 jämfört med samma period föregående år :
 • Castellum kommer under året att sjösätta ett koncerngemensamt effektiviseringsprogram som beräknas sänka kostnadsnivån med tiotals miljoner kronor.
 • Bolagets nettouthyrning under det första kvartalet uppgick till 21 MSEK vilket är ett tecken på en positiv marknad enligt VD.
 • Förvaltningsresultatet blev 2,06 kr/aktie (1,97)
 • Belåningsgraden uppgår till 51 % (54 %)
 • Räntetäckningsgraden är 324 % (291 %)
 • Nettoinvesteringar 1 039 MSEK (864)
Dina tankar om Castellum och delårsrapporten?

Slutligen så har jag också fått en liten utdelning från mitt innehav TeliaSonera. Härnäst bör det inkomma utdelning från Mekonomen den 21:e april och därefter från Ratos den 23:e april och slutligen, för april, den 24:e med utdelning från Kvaerner. Därefter fortsätter en trevlig utdelningsmånad även i maj innan det lugnar ner sig något.

torsdag 9 april 2015

Rapport Q1 - 2015 - Industrivärden samt utdelning

Nu drar rapportfloden igång igen och igår kom Industrivärden med delårsrapporten avseende det första kvartalet.


Industrivärdens rapport var trevlig läsning och bolaget redovisar en totalavkastning på 19 % för perioden. Substansvärdet uppgick till 186 kronor per aktie den 31:e mars vilket är en ökning om 18 % sedan årsskiftet. Som vanligt är dock det mesta känt sedan tidigare och börsen har dessutom varit mycket stark varför den fina rapporten knappast var överraskande.

Låt oss kolla på några siffror och information i sammandrag:
 • Nuvarande VD Anders Nyrén avgår i samband med årsstämman den 6:e maj (han blir styrelseordförande istället) och tf VD blir Bengt Kjell. Industrivärden räknar med att kunna presentera ordinarie VD under Q3 - 2015. 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11 698 MSEK för Q1 - 2015 jämfört med 5 622 MSEK samma period föregående år.
 • Utdelningar från innehav under Q1 uppgick till 1 165 MSEK (1 100).
 • Nettoköp under Q1 var 79 MSEK varav allt i Volvo
 • Nettosälj under Q1 uppgick till 401 MSEK varav 353 MSEK i Skanska.
 • Den korta handeln genererade under Q1 ett resultat om 61 MSESK (82).
 • Förvaltningskostnaden under Q1 uppgick till 61 MSEK (36). Ökningen säger bolaget beror på engångskostnader för organisationsförändringar inom investeringsverksamheten. Förvaltningskostnaden blev 0,17 % av förvaltat värde. 
Jag har också fått utdelning från mitt innehav Klövern Pref den 7:e april. Nästa utdelning bör komma ifrån Telia Sonera den 15:e april.

tisdag 7 april 2015

Börskraschen 2008 – en finanskris av rang

Börskraschen 2008 var egentligen en finanskris av sällan skådat slag. Krisen innebar enorma globala konsekvenser och för vissa länder till och med recession och hot om konkurs. Än idag ser vi spåren från krisen, t ex har Greklands skuldberg att göra med den. Andra länder, såsom Island, låg riktigt illa till, men har idag återhämtat sig relativt väl. Av många anses finanskrisen 2007-2008 vara den värsta sedan depressionen på 1930-talet.


I princip kan man säga att det var tre olika och länkade händelser som ledde till den svåra krisen. Bolånekrisen i USA, Lehman Brothers fall samt att den amerikanska staten valde att inte rädda Lehman Brothers utan istället lät dem gå i konkurs.

Det som utan tvekan var det som drog igång hela händelseförloppet var den bolånekris som uppstod på grund av vidlyftig utlåning. Bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac verkade för att en viss andel av bolånen skulle gå till personer med inkomster under medianen (under devisen ”alla ska ha rätt att bo i eget hus”). Det kom att kallas ”subprime-lån” och senare, under krisen, för ”toxic loans”. År 2005, dvs under president Bush, skulle t ex 52 % av lånen från dessa institut gå till personer med inkomster under medianen. Dessutom skulle 12 % av lånen gå till en verkligt riskfylld grupp, det vill säga de med riktigt låga inkomster. Senare ökades den andelen dessutom på och blev till slut hela 28 %.
Saken är också den att bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac inte utgav lån direkt till privatpersonen utan till bankerna. Det i sin tur innebar att det blev bankerna som stod som ansvariga för lånen mot slutkund. Med andra ord satt banken på ”Svarte Petter” då låntagaren inte längre kunde betala. Under den här perioden var det också populärt att paketera dessa ”subprime-lån” och sälja dem vidare till olika finansiella aktörer. Dessa paketeringar kombinerat med att paketen oftast såldes vidare i flera led gjorde det mycket svårt, eller snarare omöjligt, att få en överblick av riskerna. Vem av alla aktörer satt egentligen på ”Svarte Petter”?

Bankerna lånade ut för allt vad tygen höll och inte minst till personer med låg kreditvärdighet. Så var ju regelverket konstruerat. ”Säkerheten” ,enligt bankerna, var att värdet på bostäderna alltid förväntades gå upp vilket i sin tur gjorde det enkelt att skjuta fram amorteringar och räntebetalningar om så krävdes. Om låntagaren, ”mot förmodan”, inte skulle ha råd att betala var det inte heller hela världen. Banken skulle förvisso få ta över fastigheten, men då skulle den ha ett högre värde än det faktiska lånet och alltså i slutänden bli en fin affär för banken.
Reglerna i USA skiljer sig åt väsentligt på den här punkten jämfört med Sverige. I USA är det möjligt för privatpersonen att göra en så kallad ”walk out” vilket kort och gott innebär att husägaren ”lämnar över” huset till banken och då inte behöver stå för en eventuell kostnad i händelse av att fastighetens marknadspris är lägre än lånebeloppet. Den risken får istället banken stå för. I Sverige fungerar det inte så, här skulle låntagaren bli personligt betalningsansvarig.
Nu stämde inte tesen om att bostadsfastigheter ständigt stiger i värde. Istället inträffade det som satte hela finansbranschen i gungning - stagnerade eller till och med fallande bostadspriser. Som om inte det vore nog ökade dessutom arbetslösheten och inte minst hos dem som redan hade en låg betalningsförmåga (och bostadslån). Det innebar att kreditförlusterna snabbt eskalerade, fastighetspriserna rasade i värde och finansmarknaden drog efter andan. De paketerade ”subprime-lånen” innebar också att ingen riktigt visste vem som satt på de riktigt dåliga säkerheterna vilket skapade panik. Det blev helt enkelt en kedja som snabbt fick bostadsbubblan i USA att spricka och satte hela finansbranschen i gungning.

Den andra orsaken var när investmentbanken Lehman Brothers gick omkull. Lehman Brothers var en av de aktörer på finansmarknaden som hade en mycket stor exponering mot paketerade ”subprime-lån”. När nu inte låntagarna längre kunde betala samtidigt som bostadspriserna kraschade blev deras tillgångar mer eller mindre värdelösa. Den 15:e september 2008 lämnade så USA:s då fjärde största investmentbank in sin ansökan om konkursskydd. Denna händelse ledde till panik och börserna föll handlöst.
Den tredje orsaken var alltså att staten inte ville rädda Lehman Brothers från konkurs. Kort efter den 15:e september meddelade Amerikanska myndigheter att de inte tänkte rädda Lehman Brothers från konkurs med hjälp av skattepengar. Potentiella köpare valde också att dra sig ur och på kort tid rasade Lehman Brothers aktiekurs från 82 dollar till under 4 dollar.

Konkursen i Lehman Brothers ledde till att banker ville rädda sitt eget skinn varför det blev en period där det var mycket svårt att låna pengar. Misstänksamheten var stor gentemot varandra. Svårigheten att låna pengar medförde i sin tur att andra banker gick eller riskerade att gå i konkurs. Många banker hade vid den här tidpunkten stora problem med likviditeten. T ex togs investmentbanken Bear Stearns över av FED, Merrill Lynch fick gå samman med Bank of America för att klara finanserna och Morgan Stanley samt Goldman Sachs hamnade under FED:s beskydd genom att konverteras till affärsbanker.
Investerare och gemene man blev så klart nervösa och det började bli rätt trångt vid utgången. ”Alla” ville sälja sina aktier och många ville ta ut sina pengar från banken. Detta tvingade till slut stater och centralbanker över hela världen att agera. De fick helt enkelt gå in med pengar för att säkerställa att bankerna kunde fortsätta att fungera och att allmänhetens förtroende för bankväsendet återupprättades.
På Stockholmsbörsen blev det också trångt vid utgången. Finanskrisen hade nu kommit betydligt närmre oss och inte minst Island drabbades hårt. Den 6:e oktober 2008 faller börsen 7,1 % och under hela år 2008 gick den ner med nästan 42 %. Återhämtningen på börsen gick ändå ganska snabbt för redan en bit in på 2009 började det att vända uppåt igen.
För många länder gör sig krisen dock fortfarande påmind och den stora frågan är så klart när nästa kris kommer inträffa. Vad blir egentligen konsekvenserna av negativ ränta och massiva QE-program? I det korta perspektivet medför denna konstgjorda andning att bland annat börsen går upp eftersom alternativen till hygglig avkastning på annat håll är ytterst begränsad. Den stora frågan är dock vad som händer när staterna runt om i världen avbryter den konstgjorda andningen och låter den bli mer normal igen?
Jag sitter så klart inte på svaret och frågan är om någon egentligen gör det? Situationen är unik på många sätt. Det är naturligtvis också omöjligt att veta när börsen kommer falla tillbaka och hur djup sättningen då blir. Kanske fortsätter börsen upp länge än, kanske inträffar något inom kort som får en redan nervös marknad att snabbt och i flock springa mot utgången? Trenden är fortfarande mycket stark, men nog börjar det dyka upp en hel del varningssignaler nu. Personligen är jag lite mer försiktig och tror på en rekyl inom 12 månader. Då står jag redo att köpa kvalitet till mer rimliga priser!
Vad är dina tankar om finanskrisen 2008? Vad tror du utlöser nästa större rekyl och när kommer den?

UPDATE: Läs gärna mitt inlägg om IT-kraschen också där du även får mina betraktelser från insidan.

lördag 4 april 2015

Utdelning Swedbank

Nu är utdelningssäsongen igång på riktigt allvar och den 2:e april var det dags för Swedbank att dela ut till aktieägarna.


Nästa utdelning bör komma från Klövern Pref tisdagen den 7:e april.