torsdag 9 april 2015

Rapport Q1 - 2015 - Industrivärden samt utdelning

Nu drar rapportfloden igång igen och igår kom Industrivärden med delårsrapporten avseende det första kvartalet.


Industrivärdens rapport var trevlig läsning och bolaget redovisar en totalavkastning på 19 % för perioden. Substansvärdet uppgick till 186 kronor per aktie den 31:e mars vilket är en ökning om 18 % sedan årsskiftet. Som vanligt är dock det mesta känt sedan tidigare och börsen har dessutom varit mycket stark varför den fina rapporten knappast var överraskande.

Låt oss kolla på några siffror och information i sammandrag:
  • Nuvarande VD Anders Nyrén avgår i samband med årsstämman den 6:e maj (han blir styrelseordförande istället) och tf VD blir Bengt Kjell. Industrivärden räknar med att kunna presentera ordinarie VD under Q3 - 2015. 
  • Resultatet efter skatt uppgick till 11 698 MSEK för Q1 - 2015 jämfört med 5 622 MSEK samma period föregående år.
  • Utdelningar från innehav under Q1 uppgick till 1 165 MSEK (1 100).
  • Nettoköp under Q1 var 79 MSEK varav allt i Volvo
  • Nettosälj under Q1 uppgick till 401 MSEK varav 353 MSEK i Skanska.
  • Den korta handeln genererade under Q1 ett resultat om 61 MSESK (82).
  • Förvaltningskostnaden under Q1 uppgick till 61 MSEK (36). Ökningen säger bolaget beror på engångskostnader för organisationsförändringar inom investeringsverksamheten. Förvaltningskostnaden blev 0,17 % av förvaltat värde. 
Jag har också fått utdelning från mitt innehav Klövern Pref den 7:e april. Nästa utdelning bör komma ifrån Telia Sonera den 15:e april.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar