onsdag 29 april 2015

Rapporter Q1 2015 - Swedbank, Nordea och SHB samt Ratos cashar hem

Rapportperioden är nu minst sagt intensiv och de senaste dagarna har det kommit in rapporter från mina innehav Swebank, Nordea och SHB.

Med tanke på rådande ränteläge var det väntat att räntenettot skulle vara pressat vilket också visade sig vara fallet för såväl Swedbank som Nordea. Handelsbanken däremot visade styrka och redovisade ett marginellt högre räntenetto jämfört med Q4 - 2014. Bäst rapport kom från Handelsbanken, därefter Nordea och sist Swedbank. Trots det skulle jag ändå säga att samtliga tre banker redovisade helt ok rapporter och tjänar fortsatt bra med pengar. Räntenettopressen bör man dock hålla koll på framöver då den är väldigt betydelsefull för en bank. Positivt överlag var också att kreditförlusterna generellt var under kontroll och i flera fall lägre än förväntat.

Swedbank
Swedbanks rapport tycker jag överlag var helt ok och där intäkterna ökar samtidigt som kostnaderna går ner vilket ger en högre vinst per aktie. Kreditförlusterna är också låga vilket är positivt.


På minussidan finns det faktum att räntenettot utan tvekan är pressat och troligen kommer Swedbank behöva revidera räntenettoprognosen. Någon analytiker skriver att "Hedgen i Swedbanks Treasury-verksamhet håller uppe räntenettot medan alla divisioners räntenetto faller på kvartalsbasis, framför allt den svenska kontorsrörelsen som är ned mer än 100 miljoner kronor. Då ska man tänka på att Stibor är ned ungefär 25 punkter jämfört med snittnivån i det första kvartalet - och Swedbank har en räntekänslighet på 1,1 miljarder kronor på 25 punkter lägre Stibor, så vad man än gör måste man ta ned räntenettoprognosen". Ytterligare något att lägga på minuskontot är att provisionsnettot inte kom upp i nivå.

I VD-ordet konstaterar Michael Wolf att det just nu råder "exceptionella marknadsförutsättningar" vilket är helt sant. Jag rekommenderar alla intresserade att läsa hela VD-ordet där Wolf bland annat lyfter fram att han tycker det är olyckligt att Finansinspektionens förslag till amorteringskrav dragits tillbaka, att han ser en risk för att den negativa räntan kan få motsatt effekt, dvs till och med riskerar dämpa tillväxt och produktivitet samt att han påpekar att Sverige behöver vidta åtgärder för att öka bostadsbyggandet och få till stånd fler infrastruktursatsningar.

Lite intressanta siffror för Q1 - 2015 jämfört med Q1 - 2014:
 • Intäkterna landade på 9 618 MSEK (9 320 MSEK)
 • Räntenetto uppgick till 5 719 MSEK (5 483 MSEK)
 • Provisionsnettot uppgick till 2 744 MSEK (2 693 MSEK)
 • Kreditförluster netto uppgick till 59 MSEK (- 100 MSEK)
 • Rörelseresultatet blev 5 376 MSEK (5 059 MSEK)
 • Periodens resultat blev 4 324 MSEK (3 958 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 3,84 kr (3,59 kr)
 • K/I talet blev 0,43 (0,45)  

Nordea
Nordeas rapport var i flera avseenden stark. Jämfört med samma kvartal 2014 steg intäkterna med 9 % (lokala valutor 11 %), rörelseresultatet var upp hela 27 % (i lokala valutor 29 %), kostnaderna har minskat med 4 % (lokala valutor -2 %) samtidigt som kreditförlusterna också har minskat och VD säger att "kreditkvaliteten förblir solid".


Liksom Swedbank är dock räntenettot pressat. VD:n Christian Clausen säger att "De extremt låga räntorna medför press på våra nettoräntemarginaler, men skapar också ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster i andra delar av banken". Nordea visar också på ett fortsatt starkt resultat avseende avgifts- och provisionsnetto.

Lite intressanta siffror för Q1 - 2015 jämfört med Q1 - 2014:
 • Rörelseintäkterna blev 2 714 MEURO (2 501 MEURO)
 • Räntenetto uppgick till 1 288 MEURO (1 362 MEURO)
 • Avgifts- och provisionsnettot uppgick till 757 MEURO (704 MEURO)
 • Kreditförluster netto uppgick till 122 MEURO (158 MEURO)
 • Rörelseresultatet blev 1 408 MEURO (1 106 MEURO)
 • Periodens resultat blev 1 082 MEURO (831 MEURO)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,27 Euro (0,22 Euro)
 • K/I talet blev 0,44 (0,49)
 • Det förvaltade kapitalet nådde rekordnivåer och uppgår till 290 miljarder Euro.  
Handelsbanken
Handelsbankens rapport var den allra starkaste. Som enda bank av dessa tre lyckades Handelsbanken förbättra såväl räntenetto som provisionsnetto. Jämfört med Q4 - 2014 ökade intäkterna med 2 %, rörelseresultatet ökade med 15 %, resultatet per aktie ökade med hela 17 % samtidigt som kreditförlustnivån minskade rejält. Sammantaget riktigt starkt!


Lite intressanta siffror för Q1 - 2015 jämfört med Q1 - 2014:
 • Intäkterna landade på 9 745 MSEK (9 481 MSEK)
 • Räntenetto uppgick till 6 916 MSEK (6 653 MSEK)
 • Provisionsnettot uppgick till 2 310MSEK (2 060 MSEK)
 • Kreditförluster netto uppgick till 305 MSEK (315 MSEK)
 • Rörelseresultatet blev 4 955 MSEK (4 920 MSEK)
 • Periodens resultat blev 3 911 MSEK (3 909 MSEK)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 6,03 kr (6,08 kr)
 • K/I talet blev 0,46 (0,448)  
Dina tankar om banksektorn och rapporterna?


Slutligen några ord om Ratos. Först och främst är det nu klart att Ratos säljer Nordic Cinema Group till det brittiska riskkapitalbolaget Bridgepoint. Pressreleasen släpptes den 28:e april.


Försäljningspriset blev 4,7 miljarder SEK, varav Ratos andel är ungefär 1,7 miljarder. Försäljningen ger Ratos en exitvinst på 900 MSEK vilket är en årlig genomsnittlig avkastning om hela 42 %. Snyggt jobbat säger jag som aktieägare!

Den 29:e april meddelade också Ratos att man sålt 20,9 % av det totala antalet aktier i Inwido AB till ett begränsat antal nordiska och internationella investerare. Priset per aktie landade på 91 kr vilket ger 1 103 MSEK och en exitvinst på ungefär 230 MSEK. Efter försäljningen äger Ratos fortsatt 10,4 % av aktierna i Inwido.

Efter dessa försäljningar är Ratos kassa sprängfylld så nu hoppas jag på något riktigt spännande förvärv här framöver.

2 kommentarer:

 1. Kurserna i storbankerna har nu prisat in kommande press på räntenettot tycks det. Köper själv lite fler i Nordea, Handelsbanken och Swedbank.

  Ratos ska nog ha lite is i magen, då jag tror att fyndlägen kan dyka upp de närmaste 1-2 åren. De har väl, liksom vi aktieägare, svårigheter att hitta bra bolag att köpa till ett bra pris :)
  Troligen får väl det i sig en viss påverkan på avkastningen av så mycket kassa som Ratos nu innehar. Å andra sidan känns väl kommande utdelningar säkrade?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad gäller bankerna avvaktar jag med nya köp och hoppas på att få se lite lägre priser framöver.

   Ja det är inte osannolikt att fyndlägen kan dyka upp =) Tror du har helt rätt i att de har svårt att hitta rätt bolag till rätt pris just nu. Med den kassa Ratos har nu bör definitivt kommande utdelningar vara säkrade och den exit de gjorde i NCG var inte fy skam, de kan skratta hela vägen till banken =)

   Radera