torsdag 28 maj 2015

Nu är sajten Trade Venue lanserad

Idag lanseras den heltäckande börs- och ekonomisajten Trade Venue som är en social mötesplats för investerare. På sajten kan användarna interagera med varandra, diskutera frågor kring börsrelaterad handel och ekonomiska frågor i allmänhet, följa olika bloggare, skapa en egen blogg eller använda någon av de gadgets som sajten erbjuder. Allt är dessutom helt kostnadsfritt.

Jag har under en tid haft kontakt med gänget bakom Trade Venue och har under resan fått chansen att vara med och bidra i utvecklingen av den nya plattformen. Jag måste säga att jag gillar hela idéen och uppskattar också de tjänster som sajten erbjuder. Det känns därför naturligt för mig att framöver blogga på Trade Venue även om jag under en övergångsperiod kommer att publicera vissa inlägg även på nuvarande plattform. Min blogg hittar du här.

Gänget bakom Trade Venue arbetar nu dag som natt med att skapa en så heltäckande börs- och ekonomisajt som möjligt. Just nu utvecklas många funktioner som kommer förbättra för såväl användarna som för oss bloggare. Trade Venue har ambitionen att, tillsammans med oss bloggare, utveckla marknadens modernaste bloggplattform och visst finns det en del kvar att göra för att nå dit, men förbättringar kommer hela tiden.

torsdag 21 maj 2015

Utdelning Peab

Idag kom utdelningen från Peab in på kontot.


Nästa utdelning bör komma från Betsson kring mitten av juni.

onsdag 20 maj 2015

Utdelning - Investor

Idag inkom utdelningen från Investor på kontot. 


Imorgon bör utdelningen från Peab landa på kontot.

fredag 15 maj 2015

Rapport Q1 2015 - Mekonomen

Den 13:e maj kom Mekonomen med sin rapport för perioden januari - mars 2015 och det var ett riktigt starkt första kvartal som redovisades får jag lov att säga.


Jag konstaterar att koncernens intäkter ökade med 7 %, rörelseresultatet med 12 % och resultatet efter finansiella poster med 18 %. Samtliga koncernbolag visar på tillväxt och det egna varumärket ProMeister står nu för 10 % av reservdelsförsäljningen inom koncernen. Mekonomens marinsatsning däremot verkar kämpa lite i motvind. Bolaget skriver att Marinshopen påverkat Mekonomen Nordics resultat negativt i det första kvartalet med 7 MSEK på grund av extra marknadssatsningar och inkurans.

Av intresse finns också information om att bolaget expanderar till Sydkorea. Det handlar om försäljning av det egna reservdelssortimentet ProMeister. Försäljning av detta sortiment sker nu genom ett samarbete med den sydkoreanska distributören EK (Eiko) Global. Säljkanaler i Sydkorea kommer att vara e-handel, detaljhandel och genom verkstäder. Utöver försäljning av reservdelar innebär samarbetet även ett konceptsamarbete med ProMeister-profilerade anläggningar och utbildning via ProMeister Academy. Läs mer i följande pressrelease.
Låt oss titta på lite intressanta siffror avseende Q1 2015 jämfört med 2014:
 • Intäkterna ökade med 7% och blev 1 382 MSEK (1 290)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12 % och blev 142 MSEK (126).
 • Resultatet efter skatt ökade med 54 % och blev 105 MSEK (68)
 • Resultatet per aktie blev 2,87 SEK (1,83)
 • Nettoskulden uppgick till 1 693 MSEK (1 738)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 MSEK (-71)
En titt på respektive koncernbolag visar att samtliga ökar omsättningen. Meca samt Sörensen og Balchen har också ett förbättrat rörelseresultat:

MECA
 • Nettoomsättning: 444 MSEK (411)
 • Rörelseresultat (EBIT): 68 MSEK (44) 
 • EBIT-marginal: 15 % (11)
Mekonomen Nordic
 • Nettoomsättning: 665 MSEK (634)
 • Rörelseresultat (EBIT): 82 MSEK (88)
 • EBIT-marginal: 12 % (13) 
Sörensen og Balchen
 • Nettoomsättning: 191 MSEK (171)
 • Rörelseresultat (EBIT): 25 MSEK (24) 
 • EBIT-marginal: 13 % (14)
Sammanfattningsvis tycker jag att det var en riktigt bra rapport där omsättningen växer och resultatet förbättras. Nedläggningen i Danmark kommer förhoppningsvis att göra sitt under året samtidigt som Mekonomen säger att marknaden känns något starkare nu än tidigare. Det lovar helt klart gott inför framtiden.

torsdag 14 maj 2015

Rapport Q1 2015 - Peab samt utdelning från Industrivärden

Den 13:e maj släppte Peab sin rapport avseende perioden januari - mars 2015. Rapporten var inte riktigt så stark som jag hade hoppats på, men ändå helt ok.


Det är kul att konstatera att Peab fortsätter att utvecklas i rätt riktning där resultat och kassaflöde blir allt bättre samtidigt som nettolåneskulden och kostnaderna minskar. Q1 är också bolagets svagaste kvartal så starten på året känns helt ok och lovar gott.

Nettoomsättningen sjunker dock vilket knappast är positivt. Det är inte heller positivt att orderstocken nu är mindre än samma period föregående år även om orderingången under Q1 var bättre. Att omsättning och orderstock sjunker är dock en direkt följd av det mer selektiva orderintaget som jag i flera tidigare inlägg poängterat att jag tycker var rätt väg framåt.

Genom ledningens fokus på lönsamhet före volym ser Peab nu starkare ut än på länge vilket innebär att bolaget lugnt och metodiskt kan göra saker och ting i rätt ordning och utan stress. Det kommer dock vara viktigt att Peab framöver förmår öka omsättningen, men ändå visa stark lönsamhet. Jag förväntar mig dock inga underverk på den fronten under 2015, men långsiktigt är det något jag vill se sker.

Jag tror och hoppas att 2015 blir ett år utan större engångsavskrivningar. 2014 bjöd på en större sådan i och med Northlands konkurs och åren innan var det mer regel än undantag med större engångsnedskrivningar. Nu känns det dock som om de flesta liken i garderoben har hittats och kastats ur. Viss oro har jag dock för projektet Mall of Scandinavia i Solna som är mycket stort och utmanande. Tidigare har Peab kommunicerat att projektet går enligt plan även om det bjudits på en hel del utmaningar. Hoppas så är fallet!   

Lite intressanta siffror avseende Q1 - 2015 jämfört med samma period 2014:
 • Den operativa nettoomsättningen sjönk och blev 9 001 MSEK (9 194)
 • Det operativa rörelseresultatet förbättrades och landade på 171 MSEK (155)
 • Periodens resultat blev 88 MSEK (55)
 • Vinsten per aktie blev 0,30 SEK (0,19)
 • Nettoskulden har sjunkit avsevärt och uppgår nu till 3 269 MSEK (5 866)
 • Soliditeten har stärkts och är nu 30,1 % (24,5)
 • Orderingången under Q1 blev 9 559 MSEK (9 077)
 • Orderstocken uppgick till 26 750 MSEK (29 475)
 • Kassaflödet före finansiering ökade markant och blev 621 MSEK (131)
 • Soliditeten uppgick till 30,1% (24,5) 

Slutligen inkom igår utdelning från mitt innehav Industrivärden.


Nästa utdelning förväntas inkomma den 20:e maj och då från Investor samt därefter, redan den 21:e maj, från just Peab.

tisdag 12 maj 2015

Inköp - Swedbank och Ratos

Idag fyllde jag på i ett par befintliga innehav vilka alltså är Swedbank och Ratos. Efter en liten dipp i båda aktierna (och börsen generellt) kändes det rätt, i synnerhet då kassan just nu är (allt för) välfylld.


Swedbank verkar för tillfället inte vara populär bland aktieanalytikerna och då luktar det väl ändå lite köpläge? Bolaget går bra, har en generös utdelning som lär fortsätta ett tag till och dessutom har aktien dippat en del i år, närmare bestämt är den på c:a - 2,8 % för året. Jag gör därför som Sampo och ökar i aktien. En viss skillnad är dock att jag inte köpt på mig drygt 11 miljoner aktier som Sampo har gjort =)


Utöver Swedbank ökade jag även på min position i Ratos. Efter rapporten för Q1, som knappast var en kioskvältare men ett steg i rätt riktning, ser jag positiva möjligheter för bolaget samtidigt som Ratos kassa är fylld till bredden. Den välfyllda kassan bör ge goda förutsättningar till spännande förvärv framöver.

lördag 9 maj 2015

Rapport Q1 2015 - Ratos

Den 7:e maj kom Ratos med rapporten för Q1 och jag kan konstatera att året inletts på ett positivt sätt där många av innehaven utvecklats i rätt riktning. Totalavkastningen för Ratos-aktien uppgick under perioden till +26 %.


Portföljen består för närvarande av 18 innehav, men under april har försäljningen av Nordic Cinema Group till det brittiska bolaget Bridgepoint aviserats liksom försäljning av aktier i innehavet Inwido (där Ratos dock fortfarande äger 10,4 % av samtliga aktier). Försäljningen av NCG är villkorad av myndigheternas godkännande och förväntas slutföras under sommaren. I praktiken innebär det alltså att Ratos portfölj inom kort består av 17 innehav.

I februari tilldelades Aibel ett nybyggnationskontrakt för Johan Sverdrup-fältet. Kontraktsvärdet uppgår till ungefär 8 miljarder NOK. Arbetat har påbörjats, men den stora resultateffekten dröjer till efter 2015.

Jag kan konstatera att resultatet från flera av innehaven har förbättrats avsevärt under perioden jämfört med samma period föregående år. Resultatet (Ratos andel) uppgick till 160 MSEK jämfört med -7 MSEK Q1 - 2014 och då ska man även beakta att nu sålda SB Seating bidrog positivt med 54 MSEK i Q1 - 2014, men inget alls Q1 - 2015. Bland de innehav som visat mest förbättring på resultatsidan märks:
 • Aibel - från -34 MSEK 2014 till -8 MSEK 2015 (dock sjunker omsättningen kraftigt!)
 • Arcus Gruppen - från -41 MSEK 2014 till -26 MSEK 2015
 • Bisnode - från -23 MSEK 2014 till 0 MSEK 2015
 • DIAB - från -16 MSEK 2014 till 28 MSEK 2015 (riktigt stark utveckling!)
 • Inwido - från -84 MSEK 2014 till 7 MSEK 2015
 • Nordic Cinema Group - från 92 MSEK 2014 till 136 MSEK 2015 
Det finns dock fler innehav än ovan som visar styrka och lite extra kul är att se att det relativt nya innehavet Ledil växer så det knakar (+37% och +26% justerat för valutaeffekter) samtidigt som EBITA-marginalen förbättrats med 32,4 %. Som jag tidigare skrivit om ser jag fin potential i Ledil och tror på en fortsatt stark utveckling.

Å andra sidan finns det också innehav som uppvisar en mindre trevlig utveckling. Inte helt otippat fortsätter Jøtul att gå dåligt (resultat Q1 2015 är -32 MSEK jämfört med -21 MSEK samma period föregående år). Innehavet HL Display har också hamnat i problem och visar ett resultat om -22 MSEK jämfört med +4 MSEK samma period 2014. Här har Ratos onekligen en del att bita i för att vända den dåliga trenden.

Med försäljningar av hela Nordic Cinema Group och delar av Inwido är kassan sprängfull och uppgår till c:a 4,8 miljarder SEK. När Ratos nu säljer av NCG så försvinner också en betydande del av det totala resultatet eftersom såväl NCG som Inwido är innehav som bidrar mycket positivt. Det börjar därför bli oerhört viktigt att hitta nya innehav som på sikt kan bidra positivt samtidigt som Ratos lyckas utveckla befintliga innehav i rätt riktning (Q1 var onekligen en bra start).

Den stora kassan ger mer än väl utrymme för nya förvärv under 2015. I VD-ordet säger Susanna Campbell att "Vi fortsätter att arbeta hårt med att hitta intressanta förvärv. Detta är mer utmanande i en miljö med en stark transaktionsmarknad... det är oerhört viktigt att ha is i magen". Jag håller helt och fullt med, det är klart viktigare att hitta innehav med rätt kvalitet och potential än att bara köpa för sakens skull, men med tanke på alla försäljningar vill jag verkligen se minst ett par nya och spännande förvärv under året.

Summa summarum tycker jag att rapporten var positiv där merparten av alla innehav visar en utveckling som går i rätt riktning. Försäljningen av NCG var riktigt vältajmad och skapade mycket värde för oss aktieägare (IRR 42 %). Å andra sidan skapar också försäljningarna viss "stress" eftersom såväl NCG som Inwido bidrar så positivt till Ratos totala resultat och omsättning. Det blir nu otroligt viktigt att hitta nya spännande innehav att addera till portföljen. Den här situationen kan visa sig bli en rejäl utmaning för Ratos ledning med tanke på att tillgången till billigt kapital skapar en stark transaktionsmarknad och därmed hård konkurrens om spännande förvärvsobjekt. Det blir helt enkelt svårare att köpa bolag till fyndpriser.

Dina tankar om Ratos rapport? 

fredag 8 maj 2015

Utdelningar - Protector och Akelius Pref

Det har varit fullt upp på jobbet den senaste tiden, men glädjande nog har det under tiden trillat in ytterligare utdelningar på kontot.


Utdelningar har erhållits ifrån Protector Forsikring samt från Akelius Preffarna.