fredag 15 maj 2015

Rapport Q1 2015 - Mekonomen

Den 13:e maj kom Mekonomen med sin rapport för perioden januari - mars 2015 och det var ett riktigt starkt första kvartal som redovisades får jag lov att säga.


Jag konstaterar att koncernens intäkter ökade med 7 %, rörelseresultatet med 12 % och resultatet efter finansiella poster med 18 %. Samtliga koncernbolag visar på tillväxt och det egna varumärket ProMeister står nu för 10 % av reservdelsförsäljningen inom koncernen. Mekonomens marinsatsning däremot verkar kämpa lite i motvind. Bolaget skriver att Marinshopen påverkat Mekonomen Nordics resultat negativt i det första kvartalet med 7 MSEK på grund av extra marknadssatsningar och inkurans.

Av intresse finns också information om att bolaget expanderar till Sydkorea. Det handlar om försäljning av det egna reservdelssortimentet ProMeister. Försäljning av detta sortiment sker nu genom ett samarbete med den sydkoreanska distributören EK (Eiko) Global. Säljkanaler i Sydkorea kommer att vara e-handel, detaljhandel och genom verkstäder. Utöver försäljning av reservdelar innebär samarbetet även ett konceptsamarbete med ProMeister-profilerade anläggningar och utbildning via ProMeister Academy. Läs mer i följande pressrelease.
Låt oss titta på lite intressanta siffror avseende Q1 2015 jämfört med 2014:
 • Intäkterna ökade med 7% och blev 1 382 MSEK (1 290)
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12 % och blev 142 MSEK (126).
 • Resultatet efter skatt ökade med 54 % och blev 105 MSEK (68)
 • Resultatet per aktie blev 2,87 SEK (1,83)
 • Nettoskulden uppgick till 1 693 MSEK (1 738)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 MSEK (-71)
En titt på respektive koncernbolag visar att samtliga ökar omsättningen. Meca samt Sörensen og Balchen har också ett förbättrat rörelseresultat:

MECA
 • Nettoomsättning: 444 MSEK (411)
 • Rörelseresultat (EBIT): 68 MSEK (44) 
 • EBIT-marginal: 15 % (11)
Mekonomen Nordic
 • Nettoomsättning: 665 MSEK (634)
 • Rörelseresultat (EBIT): 82 MSEK (88)
 • EBIT-marginal: 12 % (13) 
Sörensen og Balchen
 • Nettoomsättning: 191 MSEK (171)
 • Rörelseresultat (EBIT): 25 MSEK (24) 
 • EBIT-marginal: 13 % (14)
Sammanfattningsvis tycker jag att det var en riktigt bra rapport där omsättningen växer och resultatet förbättras. Nedläggningen i Danmark kommer förhoppningsvis att göra sitt under året samtidigt som Mekonomen säger att marknaden känns något starkare nu än tidigare. Det lovar helt klart gott inför framtiden.

2 kommentarer: