torsdag 14 maj 2015

Rapport Q1 2015 - Peab samt utdelning från Industrivärden

Den 13:e maj släppte Peab sin rapport avseende perioden januari - mars 2015. Rapporten var inte riktigt så stark som jag hade hoppats på, men ändå helt ok.


Det är kul att konstatera att Peab fortsätter att utvecklas i rätt riktning där resultat och kassaflöde blir allt bättre samtidigt som nettolåneskulden och kostnaderna minskar. Q1 är också bolagets svagaste kvartal så starten på året känns helt ok och lovar gott.

Nettoomsättningen sjunker dock vilket knappast är positivt. Det är inte heller positivt att orderstocken nu är mindre än samma period föregående år även om orderingången under Q1 var bättre. Att omsättning och orderstock sjunker är dock en direkt följd av det mer selektiva orderintaget som jag i flera tidigare inlägg poängterat att jag tycker var rätt väg framåt.

Genom ledningens fokus på lönsamhet före volym ser Peab nu starkare ut än på länge vilket innebär att bolaget lugnt och metodiskt kan göra saker och ting i rätt ordning och utan stress. Det kommer dock vara viktigt att Peab framöver förmår öka omsättningen, men ändå visa stark lönsamhet. Jag förväntar mig dock inga underverk på den fronten under 2015, men långsiktigt är det något jag vill se sker.

Jag tror och hoppas att 2015 blir ett år utan större engångsavskrivningar. 2014 bjöd på en större sådan i och med Northlands konkurs och åren innan var det mer regel än undantag med större engångsnedskrivningar. Nu känns det dock som om de flesta liken i garderoben har hittats och kastats ur. Viss oro har jag dock för projektet Mall of Scandinavia i Solna som är mycket stort och utmanande. Tidigare har Peab kommunicerat att projektet går enligt plan även om det bjudits på en hel del utmaningar. Hoppas så är fallet!   

Lite intressanta siffror avseende Q1 - 2015 jämfört med samma period 2014:
  • Den operativa nettoomsättningen sjönk och blev 9 001 MSEK (9 194)
  • Det operativa rörelseresultatet förbättrades och landade på 171 MSEK (155)
  • Periodens resultat blev 88 MSEK (55)
  • Vinsten per aktie blev 0,30 SEK (0,19)
  • Nettoskulden har sjunkit avsevärt och uppgår nu till 3 269 MSEK (5 866)
  • Soliditeten har stärkts och är nu 30,1 % (24,5)
  • Orderingången under Q1 blev 9 559 MSEK (9 077)
  • Orderstocken uppgick till 26 750 MSEK (29 475)
  • Kassaflödet före finansiering ökade markant och blev 621 MSEK (131)
  • Soliditeten uppgick till 30,1% (24,5) 

Slutligen inkom igår utdelning från mitt innehav Industrivärden.


Nästa utdelning förväntas inkomma den 20:e maj och då från Investor samt därefter, redan den 21:e maj, från just Peab.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar