lördag 9 maj 2015

Rapport Q1 2015 - Ratos

Den 7:e maj kom Ratos med rapporten för Q1 och jag kan konstatera att året inletts på ett positivt sätt där många av innehaven utvecklats i rätt riktning. Totalavkastningen för Ratos-aktien uppgick under perioden till +26 %.


Portföljen består för närvarande av 18 innehav, men under april har försäljningen av Nordic Cinema Group till det brittiska bolaget Bridgepoint aviserats liksom försäljning av aktier i innehavet Inwido (där Ratos dock fortfarande äger 10,4 % av samtliga aktier). Försäljningen av NCG är villkorad av myndigheternas godkännande och förväntas slutföras under sommaren. I praktiken innebär det alltså att Ratos portfölj inom kort består av 17 innehav.

I februari tilldelades Aibel ett nybyggnationskontrakt för Johan Sverdrup-fältet. Kontraktsvärdet uppgår till ungefär 8 miljarder NOK. Arbetat har påbörjats, men den stora resultateffekten dröjer till efter 2015.

Jag kan konstatera att resultatet från flera av innehaven har förbättrats avsevärt under perioden jämfört med samma period föregående år. Resultatet (Ratos andel) uppgick till 160 MSEK jämfört med -7 MSEK Q1 - 2014 och då ska man även beakta att nu sålda SB Seating bidrog positivt med 54 MSEK i Q1 - 2014, men inget alls Q1 - 2015. Bland de innehav som visat mest förbättring på resultatsidan märks:
 • Aibel - från -34 MSEK 2014 till -8 MSEK 2015 (dock sjunker omsättningen kraftigt!)
 • Arcus Gruppen - från -41 MSEK 2014 till -26 MSEK 2015
 • Bisnode - från -23 MSEK 2014 till 0 MSEK 2015
 • DIAB - från -16 MSEK 2014 till 28 MSEK 2015 (riktigt stark utveckling!)
 • Inwido - från -84 MSEK 2014 till 7 MSEK 2015
 • Nordic Cinema Group - från 92 MSEK 2014 till 136 MSEK 2015 
Det finns dock fler innehav än ovan som visar styrka och lite extra kul är att se att det relativt nya innehavet Ledil växer så det knakar (+37% och +26% justerat för valutaeffekter) samtidigt som EBITA-marginalen förbättrats med 32,4 %. Som jag tidigare skrivit om ser jag fin potential i Ledil och tror på en fortsatt stark utveckling.

Å andra sidan finns det också innehav som uppvisar en mindre trevlig utveckling. Inte helt otippat fortsätter Jøtul att gå dåligt (resultat Q1 2015 är -32 MSEK jämfört med -21 MSEK samma period föregående år). Innehavet HL Display har också hamnat i problem och visar ett resultat om -22 MSEK jämfört med +4 MSEK samma period 2014. Här har Ratos onekligen en del att bita i för att vända den dåliga trenden.

Med försäljningar av hela Nordic Cinema Group och delar av Inwido är kassan sprängfull och uppgår till c:a 4,8 miljarder SEK. När Ratos nu säljer av NCG så försvinner också en betydande del av det totala resultatet eftersom såväl NCG som Inwido är innehav som bidrar mycket positivt. Det börjar därför bli oerhört viktigt att hitta nya innehav som på sikt kan bidra positivt samtidigt som Ratos lyckas utveckla befintliga innehav i rätt riktning (Q1 var onekligen en bra start).

Den stora kassan ger mer än väl utrymme för nya förvärv under 2015. I VD-ordet säger Susanna Campbell att "Vi fortsätter att arbeta hårt med att hitta intressanta förvärv. Detta är mer utmanande i en miljö med en stark transaktionsmarknad... det är oerhört viktigt att ha is i magen". Jag håller helt och fullt med, det är klart viktigare att hitta innehav med rätt kvalitet och potential än att bara köpa för sakens skull, men med tanke på alla försäljningar vill jag verkligen se minst ett par nya och spännande förvärv under året.

Summa summarum tycker jag att rapporten var positiv där merparten av alla innehav visar en utveckling som går i rätt riktning. Försäljningen av NCG var riktigt vältajmad och skapade mycket värde för oss aktieägare (IRR 42 %). Å andra sidan skapar också försäljningarna viss "stress" eftersom såväl NCG som Inwido bidrar så positivt till Ratos totala resultat och omsättning. Det blir nu otroligt viktigt att hitta nya spännande innehav att addera till portföljen. Den här situationen kan visa sig bli en rejäl utmaning för Ratos ledning med tanke på att tillgången till billigt kapital skapar en stark transaktionsmarknad och därmed hård konkurrens om spännande förvärvsobjekt. Det blir helt enkelt svårare att köpa bolag till fyndpriser.

Dina tankar om Ratos rapport? 

2 kommentarer:

 1. Jag tycker alltid att det är svårt att utvärdera Ratos. Det jag skulle vilja göra är att räkna på är hur många surdegar som varit kvar 5-10 år utan tydliga förättringar som portföljen innehåller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej det är onekligen inte enkelt att utvärdera Ratos. Det finns surdegar i portföljen helt klart, t ex Jøtul och det vore väldigt intressant att göra den övningen du beskriver. Har en känsla av att just Jøtul inte vore någon speciellt festlig läsning =) Å andra sidan finns det också spännande innehav med fin potential i portföljen, t ex Ledil och Diab.

   Radera