måndag 29 juni 2015

Betsson förvärvar Europe-Bet

Idag meddelade Betsson att de förvärvat den privatägda speloperatören Europe-Bet i Georgien.


Europe-Bet är en av de ledande speloperatörerna i regionen och är licensierat på den reglerade georgiska marknaden. I och med förvärvet får Betsson en marknadsandel i regionen om c:a 30 %.

Köpeskillingen uppgår initialt till 50 miljoner USD, motsvarande 2,5 gånger EBIT för 2014. Utöver denna initiala köpeskilling kan en tilläggsköpeskilling om högst 35 miljoner USD komma att utgå efter ett år. Affären förväntas slutföras under juli månad.

Europe-Bet hade år 2014 intäkter om 52,4 miljoner USD, varav onlineverksamheten stod för 40,8 miljoner USD. Verksamheten är huvudsakligen sportsbok-driven där sportboken stod för 44 % av de totala intäkterna under 2014. EBIT uppgick till 20 miljoner USD och merparten (17,9 miljoner USD) kommer från onlineverksamheten. Bolaget hade en EBIT-marginal om 38,1 % och har genererat en stabil tvåsiffrig tillväxt de senaste åren.

Betsson har en fin historik vad gäller lyckade förvärv och spontant tycker jag att även den här affären ser riktigt intressant ut. Genom Betssons teknik och storlek bör det gå att krama ut ännu mer. Startpunkten är ju inte heller illa eftersom bolaget som förvärvas redan visar på fin tillväxt under god lönsamhet. Det ska bli spännande att följa hur det hela utvecklas!

Magnus Silfverberg, avgående VD och koncernchef för Betsson, säger att "Europe-Bet har framgångsrikt etablerat ett starkt varumärke med flera konkurrenskraftiga produkterbjudanden på den lokalt reglerade marknaden i Georgien. När vi nu tillför Betssons teknik skapar vi en grund för lönsam och hållbar tillväxt både inom och utanför Georgien". 

Tankar om förvärvet?

tisdag 16 juni 2015

Rapport Q3 2014/2015 - MQ

Idag på morgonen presenterade MQ sin rapport avseende det tredje kvartalet för verksamhetsåret 2014/2015. Mest glädjande var att försäljningstillväxten tog lite fart under kvartalet samtidigt som resultatet fortsätter att förbättras och nettolåneskulden sjunker.


Omsättningstillväxten (jämförbara butiker och e-handel) ökade med 4,3 % samtidigt som "marknadens" försäljning sjönk med 3,4 %. Det är starkt! Nettolåneskulden är historiskt låg och soliditeten är nu hela 62 %. Det känns som om MQ därmed står väl rustade och bör kunna våga trampa på tillväxtgasen ännu lite hårdare framöver. Det är också något som nu börjar ske genom bland annat expansion i Norge. MQ är dock måna om att skynda långsamt och arbetar efter en tydlig metodik och struktur där utvecklingsarbetet testas, utvärderas, förändras och följs upp. Det låter sunt i mina öron.

MQ:s VD Christina Ståhl skriver i VD-ordet att bolaget nu håller på att etablera en konceptbutik i Oslo som förväntas öppna i september 2015 samt att de också ska öppna en butik i köpcentrumet Mall of Scandinavia (Arenastaden i Solna, strax norr om Stockholm) i november 2015. Dessutom fortsätter satsningarna på MQ Shop Online som under kvartalet har stärkts med fler externa varumärken såsom bland annat Part Two och Dry Lake. Hon berättar också att MQ kommer att satsa mer på sportmode framöver vilket är en växande marknad. Under sensommaren kommer varumärken som t ex Rains, Esprit Casual samt Björn Borg Sport att lanseras.

En titt på några intressanta siffror och nyckeltal för kvartalet (jämfört med samma period fg år):
 • Nettoomsättning - 363 MSEK (350)
 • Bruttomarginal - 60,1 % (61,3)
 • Rörelseresultat - 47 MSEK (42)
 • Rörelsemarginal - 12,8 % (12,0)
 • Periodens resultat - 36 MSEK (31)
 • Resultat per aktie - 1,01 SEK (0,90)
 • Nettolåneskuld - 119 MSEK (214)
 • Soliditet - 62 % (58)
Resultat per aktie, rullande 12 månader, pekar på att MQ bör kunna nå en vinst per aktie om minst 3 kr, men högst troligt bättre än så. Det är absolut inte otänkbart att VPA landar på 3,15 - 3,25 kr vilket skulle vara mycket starkt. I mitt investeringsantagande har jag satt 2,8 kr som en normal och över tid hållbar intjäningsförmåga och det står jag fast vid ett tag till. Får vi dock se en vinst om säg 3,20 kr/aktie och de inte ändrar utdelningspolicy kan vi aktieägare förvänta oss en utdelning kring 1,60 kr/aktie vilket i så fall skulle innebära en höjning med 17-18 %, inte illa.

Jag måste säga att jag är lite sugen på att utöka min position i bolaget och vid prisnivåer kring 33 kronor eller så klart lägre är det inte otänkbart att jag slår till. Vid 33 kronor är den förväntade direktavkastningen 4,85 % och P/E-talet c:a 10,3 (om nu min prognos är rätt vill säga). Det känns inte speciellt dyrt för ett bolag som MQ tycker jag. Min största oro är väl egentligen att VD Christina Ståhl försvinner för hon har gjort många rätt måste jag säga. Med tanke på hennes bedrift såväl inom MQ som tidigare börjar hon nog tilldra sig marknadens intresse som kanske är beredda att testa henne för ännu större utmaningar. Hoppas jag har fel =)

Tankar om MQ:s rapport? När är aktien köpvärd enligt dig? 

lördag 13 juni 2015

Kvaerner och KBR vann stort Sverdrup-kontrakt

Som jag skrev om i februari i år så var det Ratos innehav Aibel som vann det första riktigt stora kontraktet avseende utveckling av en plattform till Johan Sverdrup-fältet. Enligt vad jag hört så blev Kvaerner då tvåa och jag gissar att den förlusten sved. Dock fanns hoppet så klart kvar om att Kvaerner skulle kunna vinna nästa större kontrakt, men konkurrensen var hög så det fanns ju knappast några garantier.


För några dagar sedan kom dock nyheten om att Kvaerner tillsammans med KBR vunnit ett stort kontrakt avseende att bygga och leverera en "Utility and Living Quarter platform" till Johan Sverdrup-fältet. Ordersumman beräknas uppgå till c:a 6,7 miljarder NOK. Projektet påbörjas omedelbart, men själva byggnationen beräknas starta först våren 2016. Under 2017 är projektet som mest intensivt och då beräknas så många som 1500 - 2000 personer vara involverade.

I och med detta kan jag konstatera att alla större kontrakt avseende det gigantiska Johan Sverdrup-fältet hittills har vunnits av norska bolag. I mitt tidigare inlägg Signaler med positiv inverkan på olje- och gasmarknaden? från november 2014 var jag inne på att det nog skulle vara en stor fördel att vara ett norskt bolag när det väl kom till kritan. Vi får väl dock utgå ifrån att nationaliteten inte var avgörande, men Statoil är ju trots allt statskontrollerat så det är väl inte att sticka ut hakan allt för mycket om jag säger att den norska staten gärna väljer inhemskt då det leder till såväl arbetstillfällen som skatteintäkter?

Det ska bli mycket spännande att se till vilket bolag nästa större kontrakt går till. Om jag förstått saken rätt ska fyra plattformar utvecklas under fas 1 så då bör det finnas två kontrakt kvar att slåss om. Min gissning är att nästa bolag också kommer vara norskt. Någon som vill sätta emot?

måndag 8 juni 2015

Är bubbelfasen över för den här gången?

Att vi nu är inne i den så kallade bubbelfasen eller euforifasen skulle jag vilja påstå är sann. De flesta tecknen för att så är fallet finns där, t ex:
 • Det pratas aktier överallt och på luncherna kommer någon story om ett fint klipp någon gjort. Girigheten är påtaglig, alla vill bli rika och snabbt ska det gå.
 • Nu ska helt plötsligt alla kliva in på aktiemarknaden. Även de som knappt kan stava till aktier ska nu med för ingen vill ju missa tåget. Få av de som kliver in vet dock vad de investerar i.
 • Argument som "det är annorlunda den här gången" och "det finns inga alternativ, räntorna är ju så låga" hörs mer eller mindre hela tiden. Det är för mig kanske den allra största varningssignalen av dem alla. Vi hörde väl liknande tongångar t ex under IT-kraschen år 2000?
 • Mängden nyintroduktioner är enorm och mer eller mindre alla övertecknas.
 • Media (gärna kvällspressen) skriver ofta och gärna om möjliga klipp med rubriker som "aktie x ska upp minst 50 %" eller "så blir du rik på aktier!".
Att bubbelfasen förr eller senare tar slut är nog de flesta överens om. Den stora frågan är dock NÄR den är över? Naturligtvis vet jag lika lite om den saken som alla andra och jag vill därför poängtera att jag absolut inte har någon aning om bubbelfasen är över för den här gången eller inte.

Skulle dock bubbelfasen vara över är nästa steg kraschfasen (Blow off Phase) och då kan det bli åka av här framöver. Min tidigare gissning har dock varit att vi får se ett rejält nedställ på börsen först under 2016, men att vi under 2015 får minst någon rekyl söderut likt den vi hade i oktober 2014. Om det skulle stämma är alltså rådande bubbelfas ännu inte över utan den senaste tidens nedgång är bara ett tillfälligt hack i kurvan.

Hur som helst tycker jag det var lite kul att titta på OMXSPI för de senaste åren och jämföra den med "modellen" för de olika faserna som till slut leder fram till att en bubbla brister:


Ja vad säger man? Med lite fantasi skulle faktiskt bubbelfasen kunna vara över för den här gången. OMXSPI och den röda kurvan i modellen är ju inte helt olika varandra vill jag påstå. Det kan dock lika gärna vara ett tillfälligt hack och där vi kommande dagar får se rejäla uppgångar. Kristallkula någon? =)

Så, vad kännetecknar då de olika faserna och vilka "tecken" är det bra att hålla utkik efter? Låt oss kolla på de olika faserna var för sig.

Stealth Phase (Smygfasen):
I den här fasen investerar de sk "smarta pengarna" vilket generellt är pålästa och erfarna investerare som regelbundet följer börsen, gör egna analyser osv. Under smygfasen vill många "vanliga dödliga" hålla sig väldigt långt borta i från aktiemarknaden eftersom flera av dem fick sig en rejäl näsbränna vid den senaste kraschen (då de självklart klev in under bubbelfasen och då gärna gick "all-in"). I smygfasen är värde och pris ofta i ungefärlig paritet med underliggande fundamentala värden.

Awareness Phase (Uppvaknandefasen):
I Uppvaknandefasen börjar modet komma tillbaka och nu kliver nya (men hyffsat erfarna) investerare in. Ofta börjar nu också institutionella placerare gå med i matchen. När mer kapital hittar till börsen börjar också priserna att stiga och många gånger är det högre än det fundamentala värdet.

En bit in i den här fasen vill en många investerare göra vinsthemtagningar (med tidigare krasch skapligt färskt i minnet) vilket ofta leder till en sk "Bear Trap". Denna fälla är dock temporär eftersom investerarna inser att börsen har mer att ge varför priserna fortsätter uppåt.

Mania Phase (Bubbelfasen):
I bubbelfasen börjar girigheten att visa sitt fula tryne. Nu vill helt plötsligt alla hoppa på tåget och överallt pratas det aktier, investeringar och snabba klipp. Nu börjar också media att skriva på allvar om börsen och dagligdags trummar kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen ut budskapet att "så här blir du rik på aktier".

Entusiasmen är på topp och dåliga nyheter förnekas gärna eller "omtolkas" till något positivt. Argument som "det är annorlunda den här gången" och "det är andra spelregler nu" är tydliga varningstecken. Nu rusar priserna och många aktier kan öka i värde med 10-tals procent på en enda dag om det kommer en nyhet av lite mer positiv karaktär.

Blow off Phase (Kraschfasen):
Till slut börjar det sakta men säkert att smyga sig in visst tvivel. Vad som egentligen utlöser kraschen är inte enkelt att veta och i den här fasen handlar det mycket om psykologi. När tvivlet börjar få fäste börjar börsen sakta men säkert att röra sig söderut. Många förnekar dock fortfarande att proppen kanske är på väg att dras ur. Argument som "det är bara en tillfällig svacka" hörs fortfarande från många håll.

Problemet är dock att allt fler nu börjar trycka på säljknappen och gärna samtidigt. Under kraschfasen kan det uppstå en sk "Bull trap" där priserna återigen letar sig uppåt, men det är högst tillfälligt och snart börjar det gå nedåt igen och nu med klart mer kraft.

Till slut kommer rädslan in på allvar. Nu ska alla ut genom dörren samtidigt och det blir riktigt trångt. Några står emot, men till slut väljer de att kapitulera för att "rädda det som räddas kan". Allmänheten, dvs de som klev in med buller och bång under bubbelfasen, står nu där med byxorna nere och undrar vad som egentligen hände. Nu vräks "de sista" aktierna ut på marknaden. Vilka är det då som står där som kobror och väntar? Jo de är självklart de "smarta pengarna" som nu tycker att det är rena julafton. Hela bevakningslistan lyser tokgrön och fyndpriser står som spön i backen. Nu börjar hela kalaset om och vi är åter inne i smygfasen.

Så, hur går dina tankar? Är vi i bubbelfasen? Har börsen mer att ge eller har vi faktiskt glidit över till kraschfasen?

söndag 7 juni 2015

Historien om miljardsvindlaren Bernard Madoff

Bernard ”Bernie” Madoff är en på många sätt fascinerande och märklig person som under flera decennier lyckades med konststycket att dölja ett av världens genom tiderna största bedrägerier. Madoff svindlade bort osannolika 500 miljarder kronor i ett så kallat ponzibedrägeri vilket slog hårt mot alla inblandade. Bland kunderna fanns såväl kändisar, professionella investerare som vanliga ”Svenssons” vilka alla blev förda bakom ljuset.


Begreppet ponzibedrägeri är en form av investeringsbedrägeri där det inte finns någon egentlig avkastning utan den fiktiva avkastning som blir bygger på att nya investera kommer in. Det handlar alltså om en form av pyramidspel där tidigare investerares avkastning betalas med nya investerares pengar. Begreppet kommer för övrigt från Charles Ponzi som under 1920-talet bedrev ett omfattande bedrägeri i Boston-området.


Bernard Madoff föddes den 29:e april i Queens, New York. Tidigt i sitt liv arbetade Madoff som badvakt/livräddare och även som försäljare av sprinklersystem. Med pengar från dessa arbeten och ett lån från sin svärfar ställde han in siktet på Wall Street och 1960 grundade han så Bernard L Madoff Investment Securities.

Tidigt gjorde sig Madoff ett namn som mäklare av aktier och då främst i småbolag som andra handlare på New York-börsen var ointresserad av. Han fick också snabbt ett rykte som en skicklig trader och fick allt mer respekt inom den innersta finansiella kretsen. Hans rykte kombinerat med hans starka personlighet och karisma innebar att han började få förfrågningar om han kunde tänka sig att förvalta olika privatpersoners förmögenheter vilket han också började göra redan på 60-talet.

Det var dock först på 90-talet som verksamheten tog fart på allvar. Nu stod han på toppen och var verkligen ett aktat namn inom finanseliten. Han hade dessutom varit med och grundat NASDAQ-börsen och var ofta inbjuden som talare till olika event vilket så klart ökade på hans trovärdighet. Ingen (eller i varje fall få) kunde ens tänka tanken att allt egentligen bara var en enorm bluff.

Att få chansen att investera i Madoffs fond ansågs som otroligt förmånligt. Fonden var alltså inte öppen för vem som helst och det här, kombinerat med att utlovad avkastning inte var ”för bra för att vara sann”, har troligen mycket stor betydelse för att bluffen inte avslöjades tidigare. Kombinationen gjorde nämligen att relativt lite pengar togs ur fonden då investerare var rädda för att då inte få vara med igen. Den utlovade avkastningen om c:a 1 % per månad var inte heller uppseendeväckande även om den så klart var hög. Historiken i fonden var också fantastisk, avkastningen var under många år jämn och fin vilket skapade trovärdighet, det var nästan som en ”fixed income-fond” som alltid levererade förutsägbar avkastning. I verkligheten var dock allt en stor bluff.

I praktiken tog Madoff kundernas pengar, låtsades investera dem (vilket är bevisat, under minst 13 år gjordes nämligen inga investeringar alls) och rapporterade därefter en fiktiv avkastning till kunderna. Så länge mindre belopp togs ur fonden var det heller inga problem eftersom inflödet av nytt kapital var högt. Det var troligen till och med positivt att små belopp togs ut eftersom det medförde trovärdighet när nöjda kunder kunde bekräfta att de minsann fått sina pengar. Det i sin tur medförde att ännu fler ville investera i fonden och att de inte heller ställde allt för tuffa frågor. Det blev som en enda stor pyramid.Under den senare delen av 90-talet och början på 2000-talet började han också få in pengar via hedgefonder och fond-i-fonder vilket innebar att inflödet av kapital ökade lavinartat. Dessa fonders förvaltare tog helt enkelt en del av kundernas pengar och investerade i Madoffs fond. En av dessa, Fairfield Greenwich Group, hade t ex hälften av sina pengar investerade hos Madoff. Det innebar ungefär 7,5 miljarder dollar! Nordea var för övrigt ett bolag som investerat i Fairfield och enligt utredningar uppgick summan till så mycket som 530 miljoner kronor.

Till slut kom dock verkligheten i kapp. I och med finanskrisen 2008 ville många av kunderna ta ut större belopp från fonden samtidigt som inflödet av nytt kapital minskade kraftigt. Den ekvationen gick naturligtvis inte ihop och korthuset rasade.

Den 10:e december 2008 har Bernard L Madoff Investment Securities sin årliga julfest på restaurang Roses Mexica på Manhattan i New York och stämningen var på topp. Trots finanskrisen har bolaget åter igen lyckats presentera en fin avkastning. Få kunde då ana att katastrofen bara var några timmar bort. Madoff i egen hög person och hans fru Ruth visste dock att spelet var slut, men visade ingenting. Personligen undrar jag vad paret Madoff tänkte vid det här tillfället? Med på festen var ju många av de personer de lurat och så klart också anställda som snart skulle bli utan arbete.Samma dag hade fru Madoff tagit ut 10 miljoner dollar från sitt privata konto, sannolikt eftersom paret visste att alla deras tillgångar snart skulle bli konfiskerade. Under dagen har också paret Madoffs söner konfronterat Bernard som då erkänt att allt är en stor bluff som pågått i årtionden. Kort därefter informerar sönerna polisen och det är game over. 

Den 11:e december ringer så agenter från FBI på hos familjen Madoff och Bernard erkänner direkt. Den 29:e juni 2009 döms Bernard Madoff på tretton åtalspunkter till 150 års fängelse. Konsekvenserna blev för många enorma och flera personer blev av med sina livs besparingar. De som förlorade mest var Fairfield (7,5 miljarder dollar), Group Santander (3,5 miljarder dollar) och Kingate Management (3,5 miljarder dollar). Två självmord kan också kopplas till den här händelsen. T ex tog adelsmannen Thierry Magon de La Villehuchet sitt liv efter att hans företag förlorat över 10 miljarder kronor av sina kunders pengar och han själv 380 miljoner. Även paret Madoffs ena son, Mark Madoff, tog senare sitt liv som en följd av faderns bedrägeri.

Som sagt, en på många sätt fascinerande, men samtidigt tragisk historia. Jag kan inte sluta undra hur det kunde dröja så länge innan någon upptäckte den enorma bluffen. Jag kan inte heller sluta undra hur någon människa kan vara så is- och känslokall och lura skjortan av människor han faktiskt känner och umgås med personligen.      

lördag 6 juni 2015

Inköp Akelius Pref

Igår fyllde jag på mitt innehav i Akelius Pref. Direktavkastningen är nu c:a 6,5% vilket känns riktigt bra med tanke på risknivå och kvalitet.


Preferensaktier har generellt pressats ner en del i pris den senaste tiden vilket till stor del beror på stigande marknadsräntor. De ganska stora rörelser vi fått se i preffar som Akelius och Klövern känns dock klart överdrivna tycker jag då det känns troligt att vi kommer ha relativt låga räntor under lång tid. I en sådan miljö är preffar intressant som en del av portföljen, men det gäller alltså att ha koll på långa marknadsräntor och hur inflationen utvecklas.

Det gäller också att tänka sig för i valet av preffar som nu börjar bli väldigt många. För egen del vill jag bara ha preffar i bolag som visar stabila kassaflöden och finanser. Akelius är utan tvekan ett bolag som passar i det sammanhanget och nyligen gav S&P Akelius kreditbetyget "BBB- med stabila utsikter".

Vill du veta mer om preferensaktier och hur de fungerar rekommenderar jag dig att läsa bloggkollegan Petruskos inlägg Introduktion till preferensaktier.

tisdag 2 juni 2015

Magnus Silfverberg lämnar som VD för Betsson, börjar inom Ratos

Idag meddelade Betsson att Magnus Silfverberg avgår som VD. Magnus har varit VD i Betsson sedan 2011 och det känns så klart lite surt att han nu väljer att avgå kan jag tycka eftersom han utan tvekan har gjort en fantastiskt fin resa med bolaget. Jag kan dock förstå att inte erbjudanden saknas =) Hur som helst, inget ont som inte för något gott med sig.


Betsson meddelar att Pontus Lindwall blir tf VD. Pontus är i nuläget Betssons styrelseordförande och han kommer att ta över VD-rollen från och med den 20:e juli. Processen med att rekrytera en ny VD inleds dock omedelbart. Nu håller jag tummarna för att Betsson lyckas hitta en minst lika vass VD så att den fina utvecklingen kan fortsätta. Blir mycket intressant att se vem det blir som tar över rodret här framöver.

Det fina i kråksången är dock att den gode Silfverberg i höst blir VD för problembolaget Bisnode där Ratos är huvudägare. Det tycker jag känns riktigt bra! Bisnode kräver rejäl förändring för att komma på fötter igen och kanske kan Betssons fd VD vara rätt person för rollen?


Susanna Campbell, VD på Ratos, säger att "Bisnode genomför en omfattande strategisk och organisatorisk förändringsresa för att möta kundernas ökade behov av att omvandla data till insikter. Magnus har, med sin breda erfarenhet och uppnådda resultat inom försäljning, IT, produktinnovation och affärsutveckling, de bästa möjliga förutsättningarna att bidra till bolagets fortsatta utveckling och stärka den organiska tillväxten när han tar ledarskapet i Bisnode",

Ja det återstår så klart att se hur väl han kan lyckas för nu pratar vi inte spelbransch längre utan något helt annat. Jag tycker dock att valet av VD känns riktigt spännande och med den "track record" han har finns goda chanser till ett lyckat utfall. Betsson sjönk med 2,7 % på nyheten, vilket nog till viss del kan förklaras av att Magnus nu valt att avgå.

Dina tankar om nyheten?