onsdag 26 augusti 2015

Rapport Q2 2015 - Mekonomen

Idag var det dags för Mekonomens nytillträdda (sedan 15:e juni) VD och koncernchef Magnus Johansson att presentera rapporten avseende Q2. Efter att ha läst igenom rapporten skulle jag vilja summera den som stabil med ett flertal positiva inslag.


Försäljningstillväxten blev 10 %, rörelseresultatet har förbättrats till den högsta nivån för ett enskilt kvartal och samtliga koncernbolag visar ett förbättrat rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Samtidigt går det att läsa i VD-kommentaren att MECA:s exportaffär till Danmark har tyngt resultatet. Fortsatta utmaningar med exportaffären kombinerat med valutaeffekter förväntas ge en negativ inverkan på resultatet för Q3.

Det egna varumärket ProMeister utgör nu 12 % av reservdelsförsäljningen i koncernen vilket är positivt. VD säger också att stort fokus nu ligger på att kostnadseffektivisera verksamheten samtidigt som investeringar görs i infrastruktur och organisation. Ett område som Mekonomen ska satsa mer inom är e-handel där en ny koncerngemensam e-handelsplattform för B2B och B2C ska införas.

En titt på lite intressanta siffror avseende Q2 2015 jämfört med 2014:
 • Intäkterna ökade med 10 % och blev 1 527 MSEK (1 387).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 8 % och blev 197 MSEK (182). Marginalen uppgick till 13 % (13).
 • Resultatet per aktie blev 3,74 SEK (3,74).
 • Nettoskulden uppgick till 1 841 MSEK (1 848).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 137 MSEK (192).
 • Soliditeten uppgick till 38 % (39).
 • Antalet butiker i kedjorna uppgick vid perioden utgång till 351 (350) stycken, varav egna butiker 262 (252). Antalet anslutna verkstäder uppgick till 2 175 (2 353).

En titt på respektive koncernbolag visar att samtliga ökar omsättningen. Alla koncernbolag har dessutom förbättrat rörelseresultat:

MECA
 • Nettoomsättning: 473 MSEK (419)
 • Rörelseresultat (EBIT): 77 MSEK (72) 
 • EBIT-marginal: 16 % (17)
Mekonomen Nordic
 • Nettoomsättning: 761 MSEK (700)
 • Rörelseresultat (EBIT): 124 MSEK (104)
 • EBIT-marginal: 16 % (14) 
Sörensen og Balchen
 • Nettoomsättning: 201 MSEK (188)
 • Rörelseresultat (EBIT): 35 MSEK (34) 
 • EBIT-marginal: 17 % (18)
Resultatet per aktie för H1 uppgår nu till 6,59 kr där VPA korrigerats för resultatet från avvecklade verksamheter. Det kan jämföras med föregående års VPA som då uppgick till 4,82 kr. Mitt estimat avseende vinsten per aktie för helåret 2015 är att vi kommer att landa inom intervallet 10,50 - 11,50 kronor. Mitt ursprungliga investeringsantagande kring långsiktigt hållbar vinst ligger på 10,50 kronor per aktie och nu, efter avvecklingen av Danmark, hoppas och tror jag att Mekonomen förmår stabilisera sig kring den nivån.

Med en förväntad fortsatt försäljningstillväxt och än bättre kostnadseffektivitet ser jag dessutom goda möjligheter för bolaget att nå högre höjder än så på lite sikt. I nuläget ser jag dock ingen anledning till att ändra på denna parameter utan vill först se att bolaget klarar av att hålla sig kring den nivån.

Dina tankar om Mekonomen och delårsrapporten?

måndag 24 augusti 2015

Så här agerar jag i börsturbulensen

Jag har den senaste tiden fått såväl kommentarer som ett flertal mail från läsare av bloggen, vilka undrar hur jag agerar nu när börsen rör sig kraftigt söderut. Flera vill också veta vilka bolag som ligger närmst till hands för köp.


För att svara på dessa frågor tänkte jag i detta blogginlägg redogöra för min strategi och hur jag agerar samt även lista de bolag som just nu är närmst till hands för köp. Observera dock att jag är en amatör och att mina framräknade köptak därmed kan vara helt fel. Med andra ord, bilda dig alltid en egen uppfattning innan du själv köper aktier. På så sätt lär du också sova bättre om natten när det utanför är "hela havet stormar".

Först och främst vill jag säga att en större nedgång är något jag väntat och hoppats på ett tag nu. Att äntligen börja se kurser som är på eller nära framräknade köptak är en härlig känsla. Men är det inte jobbigt att se massor av pengar gå upp i rök då tänker du? Självklart är jag inte helt oberörd, men eftersom jag är mycket långsiktig, är nettoköpare av aktier och dessutom fokuserar kring utdelningar så vill jag ju inget hellre än att få möjligheten att köpa riktiga kvalitetsbolag till extrapris. Det gör att jag älskar läget, det ger mig modet att inte följa flocken.

Det är i tider som dessa som förmögenheter skapas. Det är nu det arbete man gjort med att analysera bolag, läsa rapporter, hänga med i nyhetsflöden etc förhoppningsvis ger resultat. Med detta i ryggen tycker i alla fall jag att det är så mycket enklare att inte drabbas av panik. Det ger mig helt enkelt modet att agera tvärtemot "marknaden". När alla andra skriker "sälj" och "rädda dina sparpengar" i ren panik ler jag för mig själv och tänker, nu äntligen börjar det dyka upp fina köplägen i bolag jag verkligen vill vara delägare i "för evigt". Ett lägre pris ger mig ju fler aktier för pengarna och resulterar således i att pengamaskinen växer fortare. Det är ju den maskinen som ska ge familjen VtF en tillräcklig stor passiv inkomst så att vi vågar hoppa och förverkliga drömmen, den dröm vi kämpar så hårt för att nå.

Jag vill alltså kategorisera mig som en "utdelningsinvesterare". För mig innebär det att jag försöker hitta stabila, utdelande bolag med en bra vinst- och utdelningshistorik. Jag köper aldrig bolag som inte tjänar pengar och jag köper inte heller bolag som inte delar ut till aktieägarna. Stor vikt läggs också vid förväntad utdelningstillväxt då den är mycket viktig långsiktigt. Alla utdelningar återinvesteras. Jag är mycket långsiktig i de bolag jag köper in mig i och utgångspunkten är "köp och behåll", i varje fall så länge inget fundamentalt har förändrats i bolaget. Merparten av mina investeringar sker på Large Cap alternativt Mid Cap även om jag ibland kan göra undantag. Så kallade kryddor och förhoppningsbolag däremot är jag helt ointresserad av.

Hur ser då min strategi ut? Jo, min strategi är på sätt och vis mekanisk eftersom jag försöker (även om jag inte alltid lyckas =) agera utifrån min bevakningslista. På bevakninsgslistan finns bolag där jag, efter bästa förmåga, gjort en analys av bolaget och räknat fram ett värde. Detta värde på bolaget leder fram till ett köptak för aktien, dvs det pris jag max är beredd att betala. De bolag jag har på min lista försöker jag dessutom följa så mycket jag kan och då och då ser jag över tidigare gjorda analyser och finner ibland att det är läge att revidera tidigare uträkningar. När så en aktie hamnar kring eller under framräknat köptak gör jag ett köp om nu inte aktien redan utgör den andel av portföljen jag är nöjd med.


För att hålla nere risken är också ambitionen att sprida ut köpen över tid. Målsättningen är att göra ett månatligt inköp, men finns det absolut inget köpvärt enligt bevakningslistan placeras pengarna i krigskassan i väntan på bättre (köp)tider. Kassan är tänkt att användas om och när extra fina köplägen uppstår. Då kan jag göra ett till två extra inköp en enskild månad, men även här är det alltså viktigt att sprida ut köpen över tid.

Vilka bolag i bevakningslistan ligger då närmst till hands för köp? Just för tillfället finns det två bolag vars kurs ligger under köptaket och dessa är MQ och Realty Income. MQ är dock ett Small Cap bolag så jag vill inte att dess andel blir för hög. Som läget är nu är det dock inte osannolikt att jag fyller på om vi får se kurser kring 30-31 kronor. Realty Income anser jag redan är köpvärd så nästa inköp kan mycket väl bli här.

Utöver ovan bolag finns det dessutom några innehav som ligger nära köptaken. Dessa är:
 • Protector Forsikring (60,25 NOK) - Vid kurser kring 59 kronor känns aktien köpvärd tycker jag. Jag är dock ganska så nöjd med nuvarande portföljandel då bolaget är relativt litet. Det gör att jag sannolikt avvaktar med att fylla på. 
 • Nordea (93,55 SEK) - Får vi se kurser kring 90 kronor eller helst något lägre är det högst troligt att jag fyller på.
 • Swedbank (180,40 SEK) - Förvisso en bit kvar, men skulle vi få se kurser runt 170-175 kronor så tycker jag det börjar bli intressant.
Ovan bolag ligger alltså i nuläget högst upp i min bevakningslista och är därmed närmst till hands att fylla på i. Andra intressanta bolag på listan, t ex Castellum, Handelsbanken och Peab behöver komma ner minst 10 % till innan jag är intresserad. Kanske kommer vi dit, kanske inte?

Slutligen vill jag också också nämna att TeliaSonera nu faktiskt börjar komma ner till mer intressanta prisnivåer. Den trogna läsaren av bloggen vet nog att jag inte är något större fan av Telia främst på grund av att deras vinsttrend inte ser bra ut kombinerat med att utdelningsandelen känns ohälsosamt hög. Skulle Telia dock komma ner en bit till i pris börjar det ändå bli lite intressant. Låt säga att vi får se kurser kring 40-42 kronor, ja då tycker jag faktiskt att det finns en så pass fin "fallhöjd" att jag skulle kunna tänka mig att slå till. Vad gäller just Telia vill jag nämligen ha en rejäl  säkerhetsmarginal eftersom jag inte ser det som otänkbart att de på sikt kommer tvingas sänka utdelningen. Det lär inte ske nu, men skulle kunna bli verklighet om t ex 2-3 år ifall vinsttrenden inte förändras. Att då ha kommit in till en riktigt bra prisnivå gör stor skillnad.

Hur agerar du i turbulensen? Håller nerverna? Vilka bolag börjar lysa grönt i din bevakningslista?

fredag 21 augusti 2015

Rapport Q2 2015 - Peab

Idag på morgonen kom byggkoncernen Peab med sin Q2 rapport. Rapporten visar att det är många delar som rör sig i rätt riktning, t ex överraskade den viktiga orderingången positivt, men resultatet blev inte riktigt så starkt som jag hade hoppats och trott på tyvärr.


Sedan jag initialt investerade i Peab för ungefär två år sedan har många positiva saker hänt i bolaget och kursen har stigit rejält. Utvecklingen har dock inte riktigt gått så fort som jag hade hoppats på och bolaget har en liten bit kvar till att med stabilitet nå det långsiktiga VPA mitt investeringsantagande bygger på (vilket är 3,95 kr). Framsteg görs dock hela tiden och jag tycker att VD Jesper Göransson gör ett gott jobb. I år (och de kommande) tror jag dock att VPA kan stabilisera sig på nivåer till och med en bit över mitt tidigare satta antagande.

I synnerhet gillar jag att VD:n så tydligt valde att fokusera på att förbättra lönsamheten och kassaflödet samt minska skuldsättningen och lansera en strategi för bättre hanteringen av projektrisk. Inom dessa viktiga områden har det verkligen hänt massor, t ex ser jag nu en mer optimerad kapitalbindning, ett genomfört sparprogram som givit gott resultat, kraftigt minskad nettoskull mm. Den kanske viktigaste faktorn har dock varit kring hanteringen av projektrisker. Här tog Peab ett kliv tillbaka och valde att satsa på att vinna något mindre projekt, vilka bolaget förmådde att genomföra till lägre risk och med lönsamhet som resultat. Jag har varit mycket positiv till den förändringen och kan konstatera att det har visat sig vara ett mycket klokt beslut.

Under åren jag varit aktieägare har många lik rensats ur garderoben och senast (Q4 - 2014) handlade det om konkursen i Northland Resources där Peab tvingades skriva av ett större belopp. Som läget är nu sker väldigt få projektnedskrivningar och min enda egentliga oro är hur lönsamheten (om det nu blir någon sådan?) kommer att bli i jätteprojektet Mall of Scandinavia som startade innan den nya riskhanteringsstrategin fanns på plats. I VD-ordet står det att

"Köpcentrat Mall of Scandinavia i Solna, vilket är vårt största projekt någonsin, har varit utmanande från start, både på grund av projektets storlek och utifrån förändringar under projektets gång. Projektet framskrider enligt tidplan och öppning är planerad till november 2015. De stora förändringarna i projektet, pågående diskussioner med beställaren avseende omfattningen på ändrings- och tilläggsarbeten samt övriga gränsdragningsfrågor, medför svårigheter att bedöma projektets slutresultat. Detta kommer först att låta sig göras då projektet är överlämnat och slutliga förhandlingar med beställaren kring regleringar är klara".

Jag måste medge att ovan formulering gör mig lite oroad och jag blir inte ett smack förvånad om det visar sig, när projektet väl är avslutat, att lönsamheten uteblev. Hoppas dock att jag har fel för det skulle vara trevligt att få uppleva ett helt verksamhetsår utan större ned- och avskrivningar för omväxlings skull.

Ok, låt oss nu gå över till själva rapporten och kolla på lite intressanta siffror avseende Q2 - 2015 jämfört med samma period 2014:
 • Nettoomsättningen sjönk och blev 11 568 MSEK (11 604). Däremot har bruttoresultatet förbättrats något tack vare lägre produktionskostnader.
 • Rörelseresultatet landade på ungefär samma nivå som 2014 och blev 506 MSEK (505). Här blev jag lite besviken, jag hade verkligen trott och hoppats på ett lite starkare rörelseresultat.
 • Periodens resultat förbättrades och blev 397 MSEK (334). Att resultatet blev så pass mycket bättre beror på ett förbättrat finansnetto vilket är positivt. Skuldsättningen har minskat kraftigt sedan 30:e juni 2014 och vissa villkor har omförhandlats.
 • Vinsten per aktie blev 1,35 SEK (1,13).
 • Som tidigare nämnts har nettoskulden minskat avsevärt och uppgår nu till 4 315 MSEK (5 736).
 • Soliditeten har stärkts och är nu 27,5 % (23,8).
 • Orderingången under Q2 var den kanske mest positiva nyheten i rapporten. Den har ökat markant och blev 9 414 MSEK (7 591).
 • Orderstocken uppgick till 27 162 MSEK (27 499).
 • Periodens kassaflöde minskade markant och blev 41 MSEK (623). Det lägre kassaflödet förklaras med att en ökad kapitalbindning har krävts i projekt relaterade till fastighetsutvecklingsverksamheten.

Avslutningsvis, för H1 uppgår nu vinsten per aktie till 1,64 kronor att jämföra med 1,32 kronor föregående år. Jag förväntar mig inga underverk för resten av året, men om den positiva trenden håller i sig, vilket det mesta pekar på, bör resten av året kunna addera uppskattningsvis 1,70 kronor per aktie i vinst för Q3 (fg år 1,60) samt i varje fall 1,40 kronor för Q4 (fg år 0,56 kronor). Att vinsten per aktie blev så låg som 0,56 kronor Q4 - 2014 beror alltså på att finansnettot då belastades med nedskrivningar motsvarande 261 MSEK avseende Northland (om jag räknat rätt, c:a 88 öre per aktie). Det skulle i så fall innebära ett VPA för hela året om 4,74 kronor, dvs en bra bit över mitt investeringsantagande. Nu hoppas jag bara på att Mall of Scandinavia projektet inte ska överraska negativt för om den överraskningen uteblir bör vi aktieägare kunna se fram emot en trevlig utdelningshöjning.

Dina tankar om Peabs rapport?

onsdag 19 augusti 2015

Fyllt på i MQ

Idag fyllde jag på mitt innehav i MQ.


Aktien har, utan någon anledningen känner jag, letat sig söderut den senaste tiden och då kunde jag inte motstå att fylla på lite i detta spännande bolag som leds av utmärkta VD:n Christina Ståhl. Min avsikt är att bygga på positionen ytterligare framöver, men då vill jag dock se kursen falla en bra bit till.

För de första kvartalen i år har MQ redovisat ett VPA om 2,39 kr (2,02 kr samma period fg år) och det innebär att de på rullande 12 månader har ett VPA om 3,13 kr. Min tro och övertygelse är dock att MQ:s Q4 (föregående år gav en vinst per aktie om 0,74 kr) kommer att bli något bättre än föregående år då klädbranschen visat sig stark i juni kombinerat med att det tidigare lanserade besparingsprogrammet fortsatt bör ge resultat samtidigt som skuldsättningen och därmed finansieringskostnaderna är rekordlåga. Dessutom är min övertygelse att, i varje fall, juni och juli varit ganska så bra månader för klädbranschen generellt med tanke på det förhållandevis kalla och blöta vädret. Ovan saker sammantaget bör innebära att MQ kan nå en VPA för Q4 som är något bättre än föregående år och min uppskattning är att de landar på minst 0,85 kr. Om min prognos stämmer bör vi få se en VPA för helåret om i varje fall 3,24 kr (2,76 kr).

Ovan innebär i så fall ett P/E-tal kring 11 och en direktavkastning om drygt 4,5 % (MQ delar ut 50 % av vinsten normalt). Det tycker jag känns ganska så attraktivt.

lördag 15 augusti 2015

Åter i Sverige...

Då var familjen VtF tillbaka i Sverige efter två underbara veckor vid Medelhavet. Vi har haft det fantastisk bra på semestern måste jag säga och vi har bjudits på toppenväder, underbar mat, goda viner samt, viktigast av allt, mängder av tid att umgås med varandra utan krav på "måsten" såsom matlagning, tvätta, diska osv. En liten detalj som också förgyllde vår resa lite extra var att vi lärde känna ett helt gäng nya trevliga människor som vi lär fortsätta att umgås med.


Nog om det, när vi varit borta har en del hänt på börsfronten. I stora drag kan sägas att Ratos har kommit med sin Q2-rapport, vi har erhållit utdelning från Akelius Pref och ifrån ETF:en SPFF som är ett nytt inköp (se nedan). Utöver köp i SPFF har ytterligare ett inköp gjorts (båda inköpen gjordes egentligen innan vi åkte iväg, men ändå). Här kommer en kort sammanfattning om respektive punkt:

Ratos
Ratos rapport var i stora drag trevlig läsning och bolagens samlade operativa rörelseresultat ökade under Q2 med 14 % (H1 22 %) även om en del av detta kan förklaras av positiva valutaeffekter. Å andra sidan är utvecklingen av nettoomsättningen inte allt för imponerande, +3 % men det är ändå åt rätt håll.

Bolagen som utmärker sig mest på den positiva sidan är DIAB, Ledil och Mobile Climate Control som alla visar på fin tillväxt under god lönsamhet. Bland de bolag som inte presterar märks t ex Aibel och Jøtul. Vad gäller det sistnämnda bolaget säger Ratos VD Susanna Campbell att "vi vill vara ansvarsfulla ägare, men naturligtvis finns det en gräns för hur mycket kapital vi kan stoppa in i ett bolag. Vi måste också vara 'business minded', det är en avvägning".

Värt att nämna är också att Ratos i juni avtalat om förvärv av Speed Group som är en leverantör av logistiktjänster. I nuläget vet jag dock väldigt lite om bolaget, men det får bli att läsa på. Vid en första snabbtitt ser det dock spännande ut.

Utdelning från Akelius Pref och SPFF
Utdelningen från Akelius Pref Landade på mitt konto den 10:e augusti. Den 13:e augusti inkom utdelning från SPFF.

Köp av Realty Income Corp (O) samt Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF)
I slutet av juli köpte jag ett gäng aktier i fastighetsboalget Realty Income Corp. Jag har under lång tid kollat på denna REIT (Real Estate Investment Trust) och bestämde mig nu för att slå till

Bolagsformen REIT innebär i korta drag att ingen skatt behöver betalas så länge som bolaget delar ut 90 % av det redovisade resultatet. Det innebär ju det att de aldrig kan bygga en stor kassa att nyttja för investeringar utan de måste istället finansiera sig via banklån, obligationer, emitteringar osv vilket å ena sidan känns lite obehagligt. Å andra sidan har de ett mycket stort och diversifierat fastighetsbestånd samt betydligt lägre kostnader för fastigheterna jmf normala fastighetsbolag då hyresgästerna får stå för alla kostnader kopplade till "sin" fastighet, t ex fastighetsskatt, försäkring och underhåll.

Realty har också tydligt visat vad de går för. T ex kan de stoltsera med att ha höjt utdelningen 81 gånger sedan 1994 och har alltid delat ut pengar till sina aktieägare varje månad. Nu är ju historik ingen garanti för fortsatt framgång, men uppenbarligen har de klarat av att prestera under lång tid och jag finner ingen anledning till att de inte skulle kunna fortsätta att skapa värde för sina aktieägare. Med tanke på ovan är det inte heller
konstigt att bolaget i januari i år blev inkluderat i S&P High Yield Dividend Aristocrats indexet.

Samma dag som jag inhandlade Realty köpte jag också en bunt SPFF. SPFF är en ETF som (i nuläget) innehåller 47 stycken amerikanska preffar vilket ger fin riskspridning. Läs mer om ETF:en på http://www.globalxfunds.com/SPFF.