onsdag 26 augusti 2015

Rapport Q2 2015 - Mekonomen

Idag var det dags för Mekonomens nytillträdda (sedan 15:e juni) VD och koncernchef Magnus Johansson att presentera rapporten avseende Q2. Efter att ha läst igenom rapporten skulle jag vilja summera den som stabil med ett flertal positiva inslag.


Försäljningstillväxten blev 10 %, rörelseresultatet har förbättrats till den högsta nivån för ett enskilt kvartal och samtliga koncernbolag visar ett förbättrat rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Samtidigt går det att läsa i VD-kommentaren att MECA:s exportaffär till Danmark har tyngt resultatet. Fortsatta utmaningar med exportaffären kombinerat med valutaeffekter förväntas ge en negativ inverkan på resultatet för Q3.

Det egna varumärket ProMeister utgör nu 12 % av reservdelsförsäljningen i koncernen vilket är positivt. VD säger också att stort fokus nu ligger på att kostnadseffektivisera verksamheten samtidigt som investeringar görs i infrastruktur och organisation. Ett område som Mekonomen ska satsa mer inom är e-handel där en ny koncerngemensam e-handelsplattform för B2B och B2C ska införas.

En titt på lite intressanta siffror avseende Q2 2015 jämfört med 2014:
 • Intäkterna ökade med 10 % och blev 1 527 MSEK (1 387).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 8 % och blev 197 MSEK (182). Marginalen uppgick till 13 % (13).
 • Resultatet per aktie blev 3,74 SEK (3,74).
 • Nettoskulden uppgick till 1 841 MSEK (1 848).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 137 MSEK (192).
 • Soliditeten uppgick till 38 % (39).
 • Antalet butiker i kedjorna uppgick vid perioden utgång till 351 (350) stycken, varav egna butiker 262 (252). Antalet anslutna verkstäder uppgick till 2 175 (2 353).

En titt på respektive koncernbolag visar att samtliga ökar omsättningen. Alla koncernbolag har dessutom förbättrat rörelseresultat:

MECA
 • Nettoomsättning: 473 MSEK (419)
 • Rörelseresultat (EBIT): 77 MSEK (72) 
 • EBIT-marginal: 16 % (17)
Mekonomen Nordic
 • Nettoomsättning: 761 MSEK (700)
 • Rörelseresultat (EBIT): 124 MSEK (104)
 • EBIT-marginal: 16 % (14) 
Sörensen og Balchen
 • Nettoomsättning: 201 MSEK (188)
 • Rörelseresultat (EBIT): 35 MSEK (34) 
 • EBIT-marginal: 17 % (18)
Resultatet per aktie för H1 uppgår nu till 6,59 kr där VPA korrigerats för resultatet från avvecklade verksamheter. Det kan jämföras med föregående års VPA som då uppgick till 4,82 kr. Mitt estimat avseende vinsten per aktie för helåret 2015 är att vi kommer att landa inom intervallet 10,50 - 11,50 kronor. Mitt ursprungliga investeringsantagande kring långsiktigt hållbar vinst ligger på 10,50 kronor per aktie och nu, efter avvecklingen av Danmark, hoppas och tror jag att Mekonomen förmår stabilisera sig kring den nivån.

Med en förväntad fortsatt försäljningstillväxt och än bättre kostnadseffektivitet ser jag dessutom goda möjligheter för bolaget att nå högre höjder än så på lite sikt. I nuläget ser jag dock ingen anledning till att ändra på denna parameter utan vill först se att bolaget klarar av att hålla sig kring den nivån.

Dina tankar om Mekonomen och delårsrapporten?

2 kommentarer:

 1. Hur ser du på nuvarande värdering? Jag plockade upp Meknomen i samband med att den stod i 150 och varit med om en fin uppgång. Bolaget har som 4020 påpekat fina friakassaflöden och låg operationell risk = bolag man vill äga.

  På din estimat för helåret så landar P/E på 19-21(?) Skall ett stabilt ej så konjunkturkänsligt bolag men utan någon jättestor tillväxt värderas till de multiplarna? Jag är helt enkelt osäker hur stor ens framtida avkastning i mekonomen kommer vara på nuvarande värdering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar Carl.

   Vad gäller nuvarande värdering skulle jag vilja säga att aktien knappast är billig. Min prognos kring P/E för 2015 ligger, som du säger, kring 19-21, men jag tror å andra sidan att det talet kommer att sjunka från 2016.

   Nu är ju börsen generellt rätt högt värderad så utifrån det perspektivet tycker jag inte att Mekonomen sticker ut allt för mycket. Det kryllar av bolag som jag skulle vilja påstå värderas väl högt. Vad gäller Mekonomen erbjuder ju faktiskt det innehavet, som du säger, fina fria kassaflöden, har en riktigt spännande affärsmodell, en låg operationell risk och är dessutom relativt konjunktursokänsligt vilket är värt en hel del tycker jag.

   Framöver kan vi nog förvänta oss viss tillväxt kombinerat med bättre kostnadseffektivitet. Mekonomen är knappast ett högoktanigt tillväxtbolag, men å andra sidan stabilt och relativt pålitligt.

   Hur som helst, till nuvarande kurs kan jag inte tänka mig att fylla på, men jag kommer inte heller att sälja eftersom jag gillar bolag med Mekonomens egenskaper. Dessutom förväntar jag mig att bolaget kommer ha fina möjligheter att successivt höja utdelningarna.

   Radera