torsdag 12 november 2015

Rapporter Q3 2015 - Peab och Mekonomen

Idag vi klockan 13 kom Peab med sin rapport avseende det tredje kvartalet. Vad gäller Peab så tycker jag att rapporten till absolut största del var positiv läsning. Väldigt mycket pekar i rätt riktning, t ex nettoomsättningstillväxt, en mycket trevlig orderingång, förbättrad orderstock, en fortsatt minskad nettoskuld och fortsatt starkt kassaflöde. Aktien handlades dock ned med nästan 3% och det skulle jag vilja kalla för en rejäl överreaktion. Själv är jag dock långsiktig så den får gärna fortsätta att gå ner lite till så jag kan fylla på =)


Igår på morgonen kom Mekonomen med sin Q3-rapport och även den tycker jag var helt ok. Bolaget fortsätter att visa tillväxt och kassaflödet har stärkts. Däremot visar bolaget ett sämre resultat vilket främst beror på negativa valutaeffekter om hela 32 MSEK. Danmark fortsätter också att vara en surdeg, lägg ner säger jag! Mekonomen skriver i rapporten att den svaga norska kronan förväntas påverka resultatet negativt även i Q4.


Nåväl, låt oss börja med att titta på Peabs Q3-rapport. Först och främst är det glädjande att se att Peab visar på omsättningstillväxt. Nettoomsättningen blev för Q3-2015 11 708 MSEK jämfört med 10 811 MSEK samma kvartal 2014. Kostnader för produktion har dock stigit varför bruttoresultatet, trots en högre omsättning, faktiskt är något svagare än samma period föregående år. Det är naturligtvis inte positivt och exakt vad detta beror på vet jag inte, men Peab skriver i rapporten att det finns utmaningar kring resursbrist (vilket bör leda till högre lönekostnader), kostnadsökningar kring underentreprenad samt ökade markpriser. Det här gäller det att hålla koll på framöver för en fortsatt negativ trend kan givetvis ställa till det. Marknaden som helhet bedöms dock som god och behovet av att bygga nya bostäder bör vara enormt även fortsatt (dags för politikerna att vakna bara!).

Orderingången var överraskande stark får jag lov att säga och uppgick till 28,1 miljarder SEK jämfört med 24,2 miljarder SEK samma period 2014. Orderstocken är nu 28,1 miljarder SEK att jämföra med 24,9 miljarder SEK vid årsskiftet. Det här lovar naturligtvis gott inför framtiden, men det gäller ju också att en ökad omsättning leder till ett förbättrat resultat. Som tidigare nämnts, den ökande produktionskostnaden är ett orosmoment.

Tittar vi på nettolåneskulden så fortsätter den att minska och soliditeten stärkas. Nettoskulden uppgår, vid utgången av Q3-2015 till 3 488 MSEK att jämföra med 4 831 MSEK samma period föregående år. Soliditeten är nu 29,5 % att jämföra med 25,7 % år 2014. Peab känns nu finansiellt starkt och för varje månad som går fortsätter bolaget att stärkas.

En titt på kassaflödet från den löpande verksamheten visar att det fortsatt är starkt. Kassaflödet före finansiering uppgick till 1 078 MSEK (1 118). Försämringen beror till största del på en ökad kapitalbindning i rörelsekapital.

Periodens resultat uppgick till 449 MSEK att jämföra med 472 MSEK samma period 2014. Resultat per aktie uppgick till 1,53 SEK (1,60). Att resultatet är sämre, trots en förbättrad omsättning, beror alltså främst på ökade produktionskostnader. För helåret har dock resultatet förbättrats och resultatet per aktie uppgår till 3,17 SEK (2,92).

Slutligen några ord om det gigantiska projektet Mall of Scandinavia. I mitt inlägg Rapport Q2 2015 - Peab uttryckte jag en viss oro för framtida nedskrivningar med tanke på hur VD:n valde att uttrycka sig i VD-ordet. Denna oro kan jag säga kvarstår och min känsla är att det kan bli tal om en negativ resultatpåverkan när allt är slutförhandlat och klart. I rapporten är det tyvärr väldigt sparsamt med information om det här, men i vilket fall som helst är själva projektet nu slutfört. Peab skriver i rapporten att "Projektet har blivit väsentligt dyrare än ursprungskontraktet från hösten 2011 på grund av stora förändringar". Just nu pågår diskussioner och förhandlingar om dessa ändrings- och tilläggsarbeten. Min bedömning är att det först blir under Q1-2016 som vi vet hur det faktiskt blev. Min bästa gissning är att vi kommer få se en nedskrivning, men det kan ju faktiskt också bli tvärt om nu Peab lyckas förhandla väl och få beställaren att "köpa" de tillägg och förändringar som gjorts under resans gång.


Om vi då går över på Mekonomens Q3-rapport så tycker jag att den var helt ok. Mekonomen visar tillväxt och intäkterna ökade med 5% eller, om man så vill, med 8% justerar för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Samtliga koncernbolag visar på ökad omsättning och de totala intäkterna uppgick till 1 405 MSEK att jämföra med 1 340 MSEK samma period år 2014. Att Mekonomen visar ett sämre resultat beror främst på negativa valutaeffekter, men den underliggande verksamheten utvecklas alltså positivt.

Det egna varumärket ProMeister utgjorde c:a 13 % av reservdelsförsäljningen i koncernen i det tredje kvartalet. Andelen ProMeister fortsätter alltså att öka sakta men säkert vilket är positivt.

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 168 MSEK att jämföra med 186 MSEK samma period föregående år. Periodens resultat (inklusive avvecklade verksamheter) uppgick till 111 MSEK (118 MSEK). Att resultatet blev sämre beror alltså på negativa valutaeffekter under Q3 (det var främst den norska kronan som ställde till det). Valutaeffekten var i storleksordningen 32 MSEK.   

Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts och uppgick till 155 MSEK jämfört med 113 MSEK samma period föregående år. Nettoskulden uppgår till 1 760 MSEK och har därmed ökat sedan årsskiftet (1 629), men minskat med 81 MSEK under Q3. Soliditeten är 38,9% jämfört med 41,6% samma period 2014.

En titt på respektive koncernbolag visar att samtliga ökat omsättningen. Koncernbolagen MECA och Mekonomen Nordic visar dock ett försämrat rörelseresultat och EBIT-marginal vilket främst förklaras av negativa valutaeffekter, men i MECA:s fall även av att exportaffären till Danmark påverkat negativt (mer om det längre ner, men redan nu kan jag avslöja att jag önskar att Mekonomen helt och hållet klev ur Danmark):

MECA

 • Nettoomsättning: 466 MSEK (414)
 • Rörelseresultat (EBIT): 51 MSEK (69) 
 • EBIT-marginal: 11 % (17 %)
Under året har MECA förvärvat Opus Equipment och under Q3 bidrog de med 30 MSEK till nettoomsättningen och till rörelseresultatet med 2 MSEK. 

Mekonomen Nordic
 • Nettoomsättning: 682 MSEK (671)
 • Rörelseresultat (EBIT): 115 MSEK (117)
 • EBIT-marginal: 16 % (17) 
Sörensen og Balchen
 • Nettoomsättning: 179 MSEK (176)
 • Rörelseresultat (EBIT): 30 MSEK (29) 
 • EBIT-marginal: 16 % (16)

Slutligen några ord om den Danska verksamheten som fortsatt surar (om än i mindre omfattning än tidigare).

I december 2014 beslutade Mekonomen att lägga ner alla butiker, lokala lager samt huvudkontoret i Danmark vilket jag ansåg och fortfarande anser var helt rätt beslut (det borde dock ha gjorts tidigare). Däremot behölls franchiseverkstäderna vilka får sina reservdelar från centrallagret i Sverige (dvs det som Mekonomen kallar "exportaffären till Danmark"). Under mars 2015 avvecklades de sista två butikerna.

Jag kan konstatera att Danmark fortsätter att vara en börda för Mekonomen. Under Q3 påverkades MECA:s resultat negativt med 9 MSEK och för årets första nio månader med 21 MSEK "tack vare" Danmark. Personligen har jag svårt att förstå varför VD:n Magnus Johansson köper det här. Är det inte dags att dra i handbromsen? Mekonomens tidigare äventyr i Danmark var ju en katastrof minst sagt, så varför klamra sig fast? Sannolikheten för att det fortsätter på inslagen väg kan inte vara låg. Ok, nu vet ju garanterat Mekonomens ledning otroligt mycket mer om det här än jag, men det är ändå lite svårt för mig att begripa varför det verkar vara så viktigt för Mekonomen att vara kvar i Danmark. Kanske har ledningen många goda skäl till att ge det här en sista chans, men ärligt talat skulle jag personligen applådera ett beslut som innebär att Mekonomen helt kliver ur den danska marknaden med omedelbar verkan.

Dina tankar om Peabs och/eller Mekonomens rapporter?      

10 kommentarer:

 1. Byggkonsulter i min närhet har klagat på att det är "resursernas" marknad så Peabs beskrivning verkar korrekt.

  Gällande Mekonomen har jag inte så mycket tankar även om jag är lite förvånad att priset är lågt och P/E talet högt. Jag trodde att det hade lossnat.

  SvaraRadera
 2. Tack för info. Jag har hört samma sak kring svårigheterna att få tag i kompetent personal inom bygg. Då blir det ju "resursernas marknad" vilket ger löneökningar.

  Vad gäller Mekonomen så verkar det inte ha lossnat, men däremot utvecklas ju ändå verksamheten åt rätt håll. Danmark tycker jag dock är ett störande inslag. Valutaeffekterna är ju inte kul, men det får man väl acceptera antar jag.

  SvaraRadera
 3. Ätor som inte gått igenom under pågående projekt är osäkra sådana, det är min erfarenhet. Även om man är bra förhandlare så är standardavtalen rätt tydliga med vad som är tillkommande eller avgående. Hoppas inte för mycket på ett positivt utfall utan snarare lång segdragen juridisk tvist eftersom det rör sig om mycket pengar. mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja så är det. Min utgångspunkt är som sagt att det kommer bli ett negativt utfall och som du säger, det lär bli en segdragen juridisk process av det här.

   Radera
 4. Tack för kommentarerna till delårsrapporterna. Jag uppskattar dem verkligen!
  Är själv i byggbranschen och har tackat nej till ett flertal uppdrag på MOS. Det var helt orimliga upphandlingskrav och korta ledtider. Sådan planering bäddar för ett misslyckande. Byggbranschen i Stockholm är för övrigt stekhet. Inte sedan 2007 har vi tackat nej till så mycket jobb som nu. Jag tror att det kommer inledas många hårda förhandlingar från Peab ner mot entreprenörer som gjort jobb åt dem. Det kommer antagligen innebära många segdragna tvister. Min erfarenhet av dom stora drakarna är att man inte ska ha med dem att göra.
  Problemet när det blir så överhettat är att det blir som ni säger resurserna som styr. Det är svårt att få tag på installatörer mm... Det bästa som finns är att ha jobb i en lågkonjunktur, då står alla med mössan i hand och är på tårna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar Halle och ett stort tack för att du delar med dig av initierad information.

   Jag kan, som du säger, tänka mig att Peab kommer sätta press på underentreprenörer. Det lär "svingas" åt alla håll.

   Radera
 5. Jag passade på att läsa lite om Mekonomen när q3an kom.

  Jag kan inte påstå att din analys är fel men jag tyckte mig läsa in ett företag med lite taskigt självförtroende. Oklara besked om däck och glas.

  Jag tycker det ser ut som Mekonomen har svårt att växa. EBIT-marginaler ner.

  En hygienfaktor är att ett företag är lönsamt. Det är Mekonomen. Det är bra. Men sedan?

  Det här är ett företag som inte utvecklats på många år, konkurreras ut på regioner och i segment. Ger låg direktavkastning. Vad lockar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nog växer Mekonomen, i t ex Q2 var försäljningstillväxten 10% och i Q1 7%. EBIT-marginalen gick under Q3 ner som du säger, men till största del beror det på den mycket svaga norska kronan. Den underliggande verksamheten går fortsatt bra.

   Det som lockar mig är den starka marknadspositionen de har, fina kassaflöden och en affärsmodell som inte kräver enorma investeringar. De har en fin vinst- och utdelningshistorik dessutom.

   Att Mekonomen konkurreras ut håller jag inte med om, de visar ju tillväxt vilket snarare betyder att de tar marknadsandelar.

   Radera
  2. Ok, fine. Jag baserade mina slutsatser på senaste kvartalet vilket var fel. Men jag gjorde faktiskt lite research tillbaka i tiden genom att snegla på aktiekursen. Mekonomen har gett någon procents avkastning de senaste åren.

   Vad är det för scenario som gör Mekonomen intressant?

   Radera
  3. Allt beror väl på vilket pris du en gång betalade, jag har definitivt fått mer än 1 % avkastning. Dessutom är jag långsiktig så vad som händer några enskilda kvartal är inte avgörande.

   Scenariot som lockar är att jag tror att de även fortsatt kommer kunna dela ut bra med pengar till ägarna och framgent även öka utdelningen. Detta eftersom den underliggande verksamheten är så pass stabil, de går med vinst och genererar ett trevligt fritt kassaflöde. Verksamheten går dessutom att expandera utan att behöva göra svinigt dyra investeringar och med sin storlek och trimmade inköpsfunktion är de inte heller enkla att konkurrera med. Behovet av att serva bilar med allt vad det innebär lär inte minska så marknaden känns stabil och risken i bolaget låg. Det var i alla fall några av de tankar jag har om Mekonomen och skälet till att jag även fortsatt vill äga bolaget.

   Radera