torsdag 28 januari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Investor

Rapportfloden är nu i full gång och idag på morgonen kom Investor med sin bokslutskommuniké för 2015. Substansvärdet uppgick, per den 31/12 - 2015, till 357 kronor per aktie. Totalavkastningen för året blev 13 % vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med c:a 10%. Glädjande var att utdelningen föreslås höjas till 10 kronor per aktie att jämföra med 9 kronor föregående år. Det innebär en utdelningshöjning om drygt 11%.


Jag noterar följande av intresse:
 • Koncernens resultat för 2015, inkl orealiserad värdeförändring, uppgick till 17 434 MSEK eller 22,89 kr/aktie för utspädning. Det kan jämföras med 2014 då resultatet uppgick till 50 688 MSEK eller 66,55 kr/aktie.
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 5,5% (7,3) per den 31:e december 2015. Det är en skuldsättning i den lägre delen av målintervallet om 5 - 10 procent. Bolaget skriver att det ger Investor en "stark finansiell flexibilitet om attraktiva möjligheter uppstår". Kanske läge att öka ytterligare i ABB nu när kursen gått ner med drygt 5% sedan årsskiftet?
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 25 365 MSEK (21 200).
 • Mottagna utdelningar under 2015 (kärninvesteringar) uppgick till 7 681 MSEK (6 227).
 • Investor förtydligar i rapporten att utdelningspolicyn är att "en hög andel av mottagna utdelningar från noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknaden".
 • Under året har Investor infört en ny struktur där verksamheten delats upp i Noterade Kärninvesteringar, EQT samt Patricia Industries. Utöver dessa områden finns även något de kallar Finansiella Investeringar (mer om det längre ner i inlägget).
Vad hände då i de olika verksamheterna under 2015? 

Noterade Kärninvesteringar:
Främst stärktes ägandet i ABB genom köp av aktier för c:a 5,6 miljarder kronor. Dessutom investerades knappt 200 miljoner kronor i Wärtsilä.

Noterade kärninvesteringar utgörs idag av innehaven; Atlas Copco, SEB, ABB, AstraZeneca, Sobi, Ericsson, Wärtsilä, Electrolux, Nasdaq, Saab samt Husqvarna. 

EQT:
Stark värdeförändring i innehaven under året som uppgick till 32% i konstant valuta. Under året restes flera nya fonder och i den nya fonden EQT VII investerades 3,2 miljarder kronor.

Patricia Industries:
Det viktiga innehavet Mölnlycke Health Care visade en organisk tillväxt på c:a 5%. Samtidigt uppvisar bolaget en något försämrad lönsamhet, men det förklarar Investor med att investeringar gjorts i säljkåren samt i utökade marknadsföringsinsatser som på kort sikt försämrar marginalen, men långsiktigt förbättrar den. Mölnlycke delade under Q4 ut c:a 425 MEUR och har en solid balansräkning.

Ett annat viktigt innehav är Aleris. Även här var den organiska tillväxten fin och uppgick till 10%.  Under året har Teres förvärvats vilket förhoppningsvis kommer ge bra effekt under 2016.

Innehavet Permobil visade en organisk tillväxt om 15%. Tillväxten var stark i såväl USA som Europa. EBITDA-marginalen för helåret minskade dock något. 

I oktober slutfördes förvärvet av det amerikanska bolaget BraunAbility som utvecklar rullstolsanpassade fordon och rullstolshissar. Köpeskillingen uppgick till c:a 2,8 miljarder kronor.

Innehavet 3 Skandinavien bidrog positivt och delade ut 176 MSEK till Patricia Industries. Vinstmarginalen förbättrades marginellt.

Övriga innehav, Vectura och Grand Hotel, visade tillväxt. EBITA resultatet för Vectura är dock svagt negativt och för Grand Hotel klart bättre än föregående år.

Finansiella Investeringar:
Här finns investeringar för vilka investeringshorisonten ännu inte är definierad. Kontinuerligt utvärderas huruvida innehaven kan tänkas bli en långsiktig investering.

De fem största innehaven idag är; NS Focus, Tobii, Madrague, Mindjet samt Newron. Dessa innehav utgör 55% av det totala värdet inom området Finansiella Investeringar. 

Summa summarum kan jag säga att jag verkligen gillar Investor. Den noterade portföljen är till stora delar trevlig även om vissa innehav kanske inte tillhör mina favoriter (t ex Electrolux och Husqvarna). EQT innebär begränsad insyn tycker jag, men utfallet går ju inte att klaga på. Innehaven i Patricia Industries känns också överlag spännande och köpet av BraunAbility tycker jag ser väldigt intressant ut. Här borde Investor ha väldigt mycket att tillföra vilket förhoppningsvis kommer ge effekt. Synd att aktien fortfarande är lite för dyr för annars hade jag gärna fyllt på med fler!

Tankar om Investor?

11 kommentarer:

 1. Trygg investering...känns som man nästan bara skulle kunna äga Investor om man inte gillar att följa för många bolag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja så är det verkligen. Lite som en indexfond, men med en låg förvaltningsavgift.

   Radera
 2. Jag har undervärderat Investors förmåga att växa med lönsamhet. Numera är jag ganska imponerad och glad för uppdateringen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är sannerligen ett imponerande bolag som dessutom firar 100 år i år =)

   Radera
 3. Halvvägstill5028 januari 2016 13:59

  Just nu handlas Investor till en direktavkastning på ca 3,5 %. Vad tycker du är ett rimligt pris för att fylla på med fler aktier?
  Citerar Johan Forssell från senaste affärsvärlden; "Jag betalar hellre lite mer för ett bra bolag..." ;)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Runt 250 kronor så börjar jag bli intresserad (4% direktavkastning ungefär). Det som låser mig lite är också att mitt GAV idag är c:a 175. Borde man ju strunta i, men... =)

   Och som citatet säger, fin kvalitet förtjänar ett högre pris.

   Radera
 4. Själv köpte jag Investor idag.

  Med vänlig hälsning

  Lars

  SvaraRadera
 5. En favorit. Ett fundament i min portfölj. Man "slipper" köpa SEB, Atlas, ABB, AstraZeneca, Electrolux, Husqvarna mm. När den är på lägre nivåer brukar jag månadsspara i den.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja absolut en utmärkt bas i vilken portfölj som helst. Vill dock att den ska komma ner lite så jag kan fylla på =)

   Radera
  2. Jag kan bara hålla med, jag vill också öka

   Radera