onsdag 27 januari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Nordea

Nu på morgonen kom Nordea med bokslutskommunikén avseende verksamhetsåret 2015. I stora drag tycker jag att rapporten var ok, inte minst med tanke på det exceptionellt låga ränteläget som råder vilket pressar räntenettot. På den positiva sidan finns också att utdelningen höjdes med c:a 3,2% vilket för mig var oväntat. Jag hade räknat med oförändrad eller till och med sänkt utdelning eftersom Nordea tidigare uttryckt att det råder stor osäkerhet kring kommande kapitalkrav.


I rapporten framgår det att Nordea har ändrat utdelningspolicyn till:

Nordea strävar efter att upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy. Ambitionen är att nå en årlig ökning av utdelningen per aktie.

Tidigare (maj 2015) sa Nordea att utdelningskvoten skulle vara 75% och där utdelningen skulle växa årligen med 10%.

Min tolkning av ovanstående ändring av utdelningspolicy är att den nya är betydligt mer defensiv. Faktum är också att utdelningskvoten i år har sjunkit. Förra året var den kring 75% och i år hamnar den alltså på drygt 70%. Jag kan förstå ändringen och kan väl inte säga att jag tycker den är fel, däremot så tror jag att marknaden kommer att uppfatta den här förändringen som en klart negativ nyhet.

Nordeas intäkter ökade med 3% år 2015 i lokala valutor exklusive engångsposter. Det är knappast fantastiskt, men samtidigt har ränteläget varit otroligt lågt vilket givetvis sätter rejäl press på det så viktiga räntenettot. Samtidigt som räntenettot pressats ner har avgifts- och provisionsnettot gått upp vilket kompenserar en del.

Kostnaderna fortsätter att gå åt rätt håll, dvs de sjunker och K/I talet uppgick till 47,1%. VD säger att man räknar med en oförändrad underliggande kostnadsbas för 2016. Samtidigt framgår det att projekt inom IT och regelefterlevnad kommer att öka kostnaderna med uppskattningsvis 3% (i lokala valutor) vilket har att göra med Nordea satsning på "Ett Nordea". Något jag återkommer till lite längre ner.

Kreditförlusterna netto minskade med 8% i lokala valutor jämfört med 2014, men ökade däremot med 25% mellan Q3 och Q4 2015 och med 12% mellan Q4 - 2014 och Q4 - 2015 där exponeringen mot råvarubranschen sannolikt påverkar negativt. Trots detta säger VD Casper von Koskull att "vi håller fast vid vår prognos om närmast oförändrad kreditkvalitet under de kommande kvartalen".

Som jag tidigare nämnde har Nordea nu för avsikt att investera för att skapa det de kallar "Ett Nordea". Det innebär bland annat att antalet huvudkontorsbyggnader ska minska, men klart intressantast i denna satsning är att göra Nordea till en "fullt ut digital bank". Den resan tror jag är mycket viktig då storbankerna verkligen behöver ligga långt fram för att inte riskera att tappa för mycket kunder till teknikinnovativa nischspelare.

Låt oss ta en titt på lite intressanta siffror avseende 2015 jämfört med 2014:
 • Rörelseintäkterna (exkl engångsposter) landade på 9 964 MEURO (9 864 MEURO)
 • Räntenettot pressas ner och hamnade på 5 110 MEURO (5 482 MEURO)
 • Avgifts- och provisionsnettot ökade och uppgick till 3 025 MEURO (2 842 MEURO)
 • Kreditförluster netto uppgick till 479 MEURO (534 MEURO)
 • Rörelseresultatet blev 4 704 MEURO (4 307 MEURO)
 • Periodens resultat blev 3 662 MEURO (3 357 MEURO)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,91 Euro (0,83 Euro)
 • K/I talet blev 47% (49)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,2 % (11,4)
 • Utdelningen föreslås bli 0,64 EURO (0,62)
Summa summarum en helt ok rapport, men knappast fantastisk. Det finns utan tvekan en del orosmoln på himlen. Tillväxten under året var mycket begränsad och det är påtagligt att bankerna nu pressas hårt av ränteläget. På den positiva sidan finns att Nordea då lyckats skapa tillväxt på andra delar (avgifter och provisioner) som kompenserar i alla fall något samtidigt som kostnaderna minskat.

Kreditkvaliteten är så klart också ett område som kan ställa till det på sikt. Nu påstår förvisso Nordea tydligt i rapporten att kreditkvaliteten är hög, men så vitt jag vet så har Nordea en inte obetydlig exponering gentemot råvarumarknaden och det är givetvis en risk. Kommer vi att få se fortsatt slaktade råvarupriser här framöver så kommer det förr eller senare att få konsekvenser. Än så länge verkar råvarubolagen dock klara sig med näsan ovanför vattenytan, men några kvartal till med t ex ett oljepris under eller kring $30 fatet tror jag kommer att leda till konkurser. Exakt hur drabbad Nordea skulle bli av ett sådant scenario vet jag naturligtvis inte, men det skulle sannolikt inte vara positivt. Samtidigt är Nordea mycket väldiversifierat och en riktigt stor och välskött bank varför jag känner mig trygg med innehavet som jag har för avsikt att inneha länge. 

Slutligen, förändringen av utdelningspolicyn som nu är klart mer defensiv än tidigare kommer med största sannolikhet inte tas emot positivt av marknaden. Aktien lär hamna under press idag!

Tankar om Nordeas rapport? Tankar om rapportperioden, blir den bra eller mindre bra?

10 kommentarer:

 1. Imstammer. Hade trott pa sankt utdelning. Fragetecknet ar nu utraderat. Kopte mer aktier idag.

  SvaraRadera
 2. Ja det var ju trevligt att den inte sänktes. Inga fler för mig idag, men jag köpte ju lite runt den 20:e januari istället.

  SvaraRadera
 3. Håller med dig att rapporten var "okej". Jag tror att för oss LÅNGsiktiga, dvs. +10 år, är denna satsning med utdelning/utveckling riktigt bra. Hellre det än att lova en utdelningskvot e.d. som de kanske ej förmår hålla. Jag vill ha trygghet och utdelning och denna utveckling kommer leda till det (enligt mig).

  /Sofokles

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp det tror jag också. Det är klart mycket bättre att banken har som ambition att höja utdelningen varje år, men inte genom att riskera den finansiella styrkan.

   Radera
 4. Halvvägstill5027 januari 2016 22:20

  Tycker rapporten var OK med tanke på ränteläget som råder. Höjd utdelning men sänkt utdelningsandel känns också toppen för oss som är långsiktiga! Jag såg dagen som ett fint tillfälle att fylla på :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med dig, att de höjer utdelningen lite mindre men ändå hamnar på en lägre kvot känns inte fel. Kan bli så att jag också fyller på lite mer här framöver =)

   Radera
 5. Hade jag inte köpt dem så billigt så hade jag också fyllt på

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du kommit in riktigt billigt Martin? Grattis till dig i så fall!

   Radera
  2. Ja runt 50 lappen 2011, så tyvärr har jag dem inte på ett ISK

   Radera
  3. Nice, inte illa även med tanke på att de inte ligger i en ISK.

   Radera