fredag 29 januari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - TeliaSonera

Nu på morgonen kom TeliaSonera med sin bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2015. Jag passade också på att lyssna på delar av presskonferensen som gav viss input, speciellt intressant vara alla frågor som ställdes i slutet. Rapporten i sig överraskade positivt på flera punkter och såväl Sverige som Europa rör sig i rätt riktning. Däremot sjunker marginalen i Europa och Euroasien tynger resultatet högst avsevärt främst på grund av stora avskrivningar.


Tidigare har Telia meddelat att region Euroasien framöver rapporteras som avvecklad verksamhet. Utdelningen för året blir, som tidigare kommunicerats, 3 kronor men med en liten ändring. Istället för att betala ut allt på en gång föreslår styrelsen att betalningen delas upp på två tillfällen, hälften i april och hälften i oktober. Dessutom framkom det att bolagets utdelningspolicy ändras, mer om det längre ner i inlägget.

För helåret ökade nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, med 2,4%. I rapporterad valuta steg omsättningen med 6,7%. Nettoresultatet sjönk till 8.551 MSEK (14.502) och att det sjönk så pass mycket beror till stor del på nedskrivningar (ej kassaflödespåverkande) om hela 7.200 MSEK avseende Eurasien och Danmark. Eliminerar vi dessa engångsposter skulle resultatet istället landat kring 15.500 MSEK vilket alltså är klart starkare än föregående år.

Personligen tycker jag att det är ett mycket bra beslut att göra sig av med verksamheterna i Euroasien och framöver fokusera fullt ut på Norden och Europa istället. Det är därför bra att det första steget nu är taget då Telia har sålt den nepalesiska operatören Ncell till Axiata. Telia säger att denna försäljning resulterar i en positiv likviditetspåverkan om 7,5 miljarder kronor och att försäljningen beräknas vara slutförd under H1 - 2016. Fler försäljningar lär komma här framöver.  

Vid presskonferensen uttalade sig VD och koncernchef Johan Dennelind att de ser en möjlighet att bli färdiga med alla avyttringar av verksamheter i Euroasien under 2016. Lyckas Telia bara få rimligt betalt låter det ju väldigt bra i mina öron då det lär kosta massor av tid och pengar att hålla igång dessa processer. Samtidigt kan jag känna att den målsättningen känns väldigt utmanande. Under Q&A ställdes dock frågor om detta, dvs hur övertygad ledningen var kring att lyckas med detta och när han svarade var min känsla att Telia har flera potentiella intressenter och därför verkligen tror på detta. Det återstår naturligtvis att se hur det blir, men även om han inte svarade rakt ut så fick jag en bra känsla.

En uttryckt viktig målsättning för 2016 är att behålla EBITDA, på jämförbar bas, på samma nivå som 2015. Telia har en försiktig syn på utvecklingen 2016 med tanke på att bolaget nu genomgår en rejäl förändring. VD Johan Dennelind säger att "Som vi ser det är det en utmaning att nå förra årets EBITDA eftersom vi är mitt i en transformation. Vi börjar alltid året med att vi vet att vi kommer att tappa omkring 700 miljoner på EBITDA i gammal telefoni och det måste vi hämta in under året. Vi har lyckats göra det de två tidigare åren".

Vad gäller utdelningen så blev det som de flesta trodde, dvs att 3 kronor per aktie delas ut. Som jag tidigare nämnt föreslår dock styrelsen att utbetalningen ska ske vid två tillfällen á 1,50 kr per gång istället för vid ett och samma tillfälle. Går detta igenom förväntas utdelningar erhållas den 19:e april respektive den 28:e oktober. Med tanke på att Telia nu delar ut 13 miljarder kronor (eller för den delen 152% av nettoresultatet!) så är det troligen en klok idé att dela upp utdelningen för att inte riskera något. Som utdelningsinvesterare behöver det inte heller vara fel att få utdelningarna utspridda över året, personligen tycker jag det är ganska så bra.

I rapporten framgår det också att Telia nu ändrar sin utdelningspolicy som numer säger att:

TeliaSonera avser att dela ut minst 80 procent av fritt kassaflöde baserat på koncernstrukturen pro forma exklusive region Euroasien.  

I praktiken så kommer det här innebära att utdelningen nästa år blir lägre. I rapporten står det att "för räkenskapsåret 2016, med utbetalning 2017, är målsättningen att dela ut minst 2 kronor per aktie". Detta var ju knappast oväntat och jag har varit inne på det i flera tidigare inlägg (se kommentarer). Trots denna sänkning (eller anpassning till den nya koncernstrukturen som Johan Dennelind skulle vilja uttrycka saken =) så kan aktieägarna alltså förvänta sig en direktavkastning till dagens kursnivå om minst 5%, men troligen lite mer.

Vid presskonferensen uttryckte sig Johan Dennelind att de två kronorna i utdelning var den absoluta "botten" vilket jag tolkar som om han sticker ut hakan och helt enkelt lovar minst den nivån. Redan från 2017 lättas också bördan eftersom CAPEX förväntas gå ner rejält. Vid presskonferensen kom frågan ifall ledningen kan se att utdelningen då kommer att höjas, men något rakt svar på den frågan fick vi inte. Dock sa VD:n att "vi kan se att kassaflödet kommer att förbättras under 2017 vilket därmed ökar flexibiliteten". Det går naturligtvis att tolka på flera sätt, men onekligen skulle ett sådant scenario definitivt kunna leda till utdelningshöjningar på sikt. Samtidigt framgår det i rapporten att det är mycket viktigt för Telia att behålla en solid kreditvärdering på lång sikt (A- till BBB+) och det lär gå före eventuella utdelningshöjningar med allra största säkerhet.

Jag försökte att kolla hur årets utdelning skulle ha blivit om nu den nya policyn hade tillämpats. Ärligt talat är jag inte helt säker på att jag har räknat rätt varför läsaren nog inte ska lita till uppgifterna fullt ut =) Hur som, här kommer mina "findings":
 • Det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet uppgick till 12 520 MSEK. 
 • Minst 80% av detta ska delas ut vilket alltså innebär minst 10 016 MSEK.
 • Antal aktier är 4 330 084 781 stycken.
 • Nu utlovas förvisso att minst 80% ska delas ut, men ifall nu exakt 80% delas ut skulle utdelningen ha hamnat på c:a 2,31 kronor/aktie. Till nuvarande kurs innebär det en direktavkastning om drygt 5,8%. Inte så illa.
Årets kassaflöde har dock påverkats klart positivt av utdelningen från Turkcell om 4 722 MSEK. Slutsatsen blir därför att storleken på kommande utdelningar kommer att påverkas mycket av om och hur mycket Turkcell väljer att dela ut till sina aktieägare. Att det skulle bli mindre än 2 kronor vid nästa års utdelning finner jag dock osannolikt med tanke på vad Johan Dennelind sa vid presskonferensen.

Ett intressant område som påverkar Telia mycket är som sagt CAPEX. Under 2015 var CAPEX högt och det förväntas bli minst lika högt eller till och med högre under 2016 (14 - 15 miljarder kronor). VD säger att 2016 kommer att bli ett "peak year". Det som främst driver kostnader är fortsatt stora satsningar kring utbyggnad av fibernätet där Telia säger att de har ett starkt momentum just nu. Ett annat område som driver kostnader är transformationen av IT-system och produkter vilka måste anpassas till kundernas nya beteende. Satsningarna på IT-system m.m anses nödvändiga för att på sikt "minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften".

Från och med år 2017 däremot förväntas CAPEX alltså gå ner. Vid presskonferensen ställdes frågor om vad en förväntad nivå då skulle kunna vara och om jag inte missförstod helt så ligger förväntningarna på nivåer kring år 2014, dvs runt 12 miljarder årligen. Förutsatt att en sådan minskning blir verklighet så kommer givetvis det att påverka t ex kassaflödet klart positivt.

Satsningen på fibernätet är något jag gillar starkt. Den typen av affärsmodell, där Telia i det här fallet äger infrastrukturen, skapar en lite monopolliknande situation som kommer att ge repetitiva intäkter över lång tid. Fibernäten som dras är av typen "öppet fiber" vilket alltså innebär att Telia förvisso äger infrastrukturen, men inte per automatik blir tjänsteleverantör. Oavsett vilket tjänsteleverantör kunden väljer så får Telia dock del av intäkten eftersom en bit av kakan alltid kommer att gå till Telia som ju äger infrastrukturen. Om kunden nu dessutom väljer Telia som tjänsteleverantör (telefoni, bredband och/eller TV) bör det bli ännu bättre och det vore ju konstigt om inte Telia gör allt de kan för att knyta upp kunderna med välriktade kampanjer. Deras möjlighet till tajming bör ju vara fantastiskt bra eftersom de har full kontroll på när kunden ansluts.

I rapporten däremot hittar jag inga uppgifter om hur stor andel av Telias fibernätkunder som också väljer Telia som tjänsteleverantör. Det framgår dock att tjänsteintäkterna har ökat med 2,5% organiskt "tack vare en rekordsnabb fiberutbyggnad såväl som av högre intäkter från bredband och TV". Det indikerar i varje fall att en hel del kunder väljer Telia som tjänsteleverantör vilket givetvis är positivt.

Sammanfattningsvis var Telias rapport bra tycker jag. Utmaningar saknas dock inte och riskerna för bakslag känns rätt stora. Risken finns också för att Telia åker på böter för (påstådda) oegentligheter vilket kan slå hårt. Samtidigt visar bolaget styrka genom att under året (och inte minst Q4) visa på såväl förbättrad tillväxt som vinst på kärnmarknaderna. Satsningen på fibernätet gillar jag skarpt och det kan absolut visa sig bli en riktigt fin kassako på sikt. I grund och botten har Telia en solid verksamhet så kan de bara komma i mål med transformeringen kan jag se klart bättre tider framöver.

2016 blir ett år med höga investeringskostnader och troligen mycket stök då Euroasien ska avvecklas. Ledningen verkar dock känna sig trygga med att de kommer kunna avsluta stora delar av verksamheterna i Euroasien under 2016 (och förhoppningsvis få ok betalt) vilket känns viktigt. En stor utmaning blir att bibehålla EBITDA vilket nog kommer bli rätt utmanande, men absolut inte omöjligt. Nya intäktskanaler, såsom fiber, bör kunna hjälpa till tänker jag. Att utdelningen skulle minska var väntat, men trots det kan aktieägarna alltså förvänta sig en fin direktavkastning även framöver. Frågan är också vad Telia tänker göra med likviderna de får in från försäljning av verksamheterna i Euroasien? Ett tänkbart scenario är att det kommer en extrautdelning här framöver, men det är också sannolikt att de väljer att använda dem för att minska skuldsättningen eller att investera i nya affärsmöjligheter.

Som caset ser ut nu så väljer jag att behålla mitt innehav i Telia och tror att det på lång sikt kan visa sig vara helt rätt. Osäkerheterna och riskerna är dock inte små, så det gäller att hänga med i turerna noggrant här framöver.

Dina tankar om Telia?

10 kommentarer:

 1. Mycket bra och intressant inlägg om telia VtF! Tack för det och trevlig helg.

  SvaraRadera
 2. Bra inlägg, Teila är ett väldigt intressant case. Ska bli spännande att se hur det "nya" Telia ser ut, jag vågar dock inte köpa telia före det har rett upp sig med eurasien och en del orosmoln skingrat sig!

  Väl skrivet, trevlig helg!
  -S

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja Telia är definitivt ett spännande case, men riskerna för att det går lite fel är ju inte direkt små så jag förstår om du avvaktar.

   Önskar dig en trevlig helg!

   Radera
 3. Två utdelningstillfällen röstar jag gärna ja till, men staten är största ägare o det antas väl vara så att s+mp regeringen får sista ordet i frågan. Beror på hur desperata de är att suga in pengar i närtid...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo staten är ju en stor ägare så deras röst i frågan kommer garanterat att få betydelse.

   Jag har dock svårt att se att de skulle ha något att invända med tanke på att det finns tydliga (cashflow) skäl till varför Telia vill dela ut vid två olika tillfällen. Att staten då skulle gå in och riskera den finansiella stabiliteten har jag väldigt svårt att tro.

   Radera
 4. Som alltid kul att läsa dina bolagsinlägg.

  Telia lägger fiber säger du. Det finns jäkligt mycket fiber nedlagt i Sverige vad gäller "stomnätet". Samtidigt blir metoderna för "last mile" distribution ut till slutanvändarna allt fler.

  Vad är caset kring fibern? Kan du utveckla?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack OT!

   Ja Telia lägger enormt mycket fiber och har nu 1,3 miljoner hushåll anslutna (eller snart anslutna) till sitt fibernät. Deras kampanjer har varit väldigt framgångsrika så det lär garanterat bli många fler anslutningar under 2016 och därefter. Dessutom har regeringen satt ett mål om att 90% av Sveriges befolkning ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast år 2020. Det innebär idag att många kommuner har valt att samverka med Telia i den här frågan.

   Det jag gillar extra mycket med caset är upplägget och affärsmodellen. Telia ger alltså samtliga hushåll i ett bostadsområde ett erbjudande om att koppla in sig på fibernätet. Det kostar oftast mellan 20 000 - 30 000 kronor per hushåll. Om nu tillräckligt många säger ja i området (bindande) blir det av och kunden behöver först betala när de blivit anslutna. Redan här blir man som investerare glad eftersom kostnaden för Telia så här långt är försumbar, men blir caset av får Telia en kort period ligga ute med pengar och därefter kan de alltså fakturera kunden för jobbet med en fin liten vinst. Exakt hur stor den här "anslutningsvinsten" blir vet jag inte, men det lär handla om rätt så höga marginaler.

   Nu har alltså kunden betalat för (delar av) Telias infrastruktur till att börja med. Nu är det dags för kunden att välja tjänsteleverantör och i vissa fall väljs Telia och i andra fall väljs någon annan leverantör. Oavsett vad kunden gör kommer Telia att få en bit av kakan eftersom de tar betalt för att deras infrastruktur används och tjänster runt om (t ex övervakning av nätet, servicetekniker osv) även om det nu råkar vara så att slutkunden betalt en stor del av den. Blir kunden dessutom tjänsteleverantör blir det hela ännu trevligare för Telia.

   Att äga infrastrukturen för över 1,3 miljoner hushåll (och många fler lär det bli) blir lite av en monopolliknande situation som ger repetitiva intäkter över lång tid. Visst, kunden är fri att välja tjänsteleverantör men infrastrukturleverantör däremot blir svårt att ha synpunkter kring när du väl en gång sagt ja. Det här går jag igång på, den typen av affärsmodeller är underbara =)

   Radera
  2. Tack, samtidigt så var väl inte det här med nätdrift Telias coor business. Därav Skanova uppdelningen mm för ett antal år sedan. Pengarna ligger ju fräst i tjänsten inte i fibern.

   Var är Telia på väg, ska dom bli Televerket igen?

   Radera
  3. Sak samma, visst har Telia valt att göra en uppdelning där Skanova ansvarar för nätdrift etc och Telia för tjänster, men det är fortfarande så att Skanova (som egentligen heter TeliaSonera Skanova Access AB) ägs av Telia och ingår alltså i koncernen.

   Absolut finns mest pengar i tjänsten, men själva infrastrukturen (fibern) och kringtjänster kring den (hårdvara, övervakning, service mm) ska inte underskattas.

   Hehe, ett nytt Televerket vore ju humor =)

   Radera