onsdag 10 februari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Handelsbanken

Det är mycket att stå i för tillfället varför jag inte riktigt hunnit med bloggen. Att så var fallet tog dock inte mitt innehav Handelsbanken hänsyn till utan valde ändå att publicera sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015 =) Efter att ha läst igenom rapporten kan jag konstatera att det ser stabilt ut. Utdelningen höjs också och föreslås bli 4,50 kr + 1,50 kr i extrautdelning, totalt alltså 6 kronor per aktie. Trevligt!


I korta drag steg intäkterna med 5% för helåret till 40 336 MSEK (38 314). På kostnadssidan konstaterar jag att de har ökat med 5%, men att K/I talet om 45,3% är ungefär i paritet med 2014 då det uppgick till 45,2%. Rörelseresultatet ökade med 7% och blev 20 475 MSEK (19 212), det är det högsta resultatet någonsin. Resultatet per aktie ökade med 8% och landade på 8,57 kr/aktie (7,96). Det mesta pekar alltså i rätt riktning.

Tar vi en titt på räntenettot så ökade faktiskt det med 2% vilket inte är illa med tanke på ränteläget. Storbritannien visar framfötterna lite extra då räntenettot här steg med hela 31%. Totalt blev det 27 740 MSEK (27 244). Provisionsnettot ökade med 9% och blev 9 320 MSEK (8 556).

Kreditförlusterna har minskat med 184 MSEK under 2015 vilket givetvis är positivt. Även de osäkra fordringarna har minskat och det med hela 12%.
 
Handelsbankens olika marknader är alltid intressant att studera:
 • Jag konstaterar att Sverige fortsatt är den stabila grunden. Här uppvisas dock ingen tillväxt och resultatet är i princip samma som 2014. Stabilt är dock ordet. 
 • Storbritannien däremot är tillväxtmotorn och här uppvisas en intäktstillväxt om 30% samtidigt som rörelseresultatet är hela 36% bättre än jämfört med 2014. Riktigt starkt! 
 • Danmark tuffar på och visar en tillväxt på 4%. Rörelseresultat är hela 49% bättre än 2014 vilket främst beror på lägre kreditförluster.
 • Finland har en negativ tillväxt på 4%, men däremot ett rörelseresultatet som är 8% bättre. 
 • Norge är lite av en surdeg och har en negativ tillväxt på 5% samtidigt som rörelseresultatet är 9% sämre. Att utvecklingen ser ut så beror på lägre räntenetto och högre kreditförluster (hela 57% högre nu än 2014). 
 • Nederländerna visar en tillväxt som uppgår till 13%. Rörelseresultatet är dock avsevärt sämre än 2014, hela 21%. Orsak är fortsatta investeringar i verksamheten.  
 • Capital Markets har en negativ tillväxt om 8% och ett rörelseresultat som är 19% sämre än 2014.
Dina tankar om Handelsbankens rapport?

2 kommentarer:

 1. Handelsbanken presterar övervägande bra, kanske bättre än de flesta banker i hela europa, men jag tror banksektorn generellt står inför stora utmaningar närmaste åren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja så kan det mycket väl vara, men långsiktigt brukar bank sällan vara dåligt.

   Radera