tisdag 2 februari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Swedbank

Idag var det dags för Swedbank att presentera sin bokslutskommuniké för 2015. Efter att ha kollat igenom rapporten kan jag konstatera att den var ok med tanke på rådande ränteläge. Det tyckte uppenbarligen marknaden också som handlade upp aktien något på en i övrigt svag börs.


Lite trist att utdelningen sänktes med nästan 6% förvisso, men direktavkastningen är trots allt fortsatt fin. Swedbank har inte ändrat på sin utdelningspolicy utan den är fortsatt att dela ut 75% av vinsten.

På intäktssidan noterar jag att räntenetto har ökat med 2% för verksamhetsåret 2015 jämfört med 2014, starkt får jag lov att säga. Det beror på ökade inlånings- och bolånevolymer. Räntenetto uppgick till 22 993 MSEK jämfört med 22 642 MSEK 2014. Provisionsnettot är i princip på samma nivå och uppgick till 11 199 MSEK (11 204). Det som främst drar ner intäkterna under 2015 är "nettoresultat finansiella poster till verkligt värde" (-71% jämfört med 2014) samt "Övriga intäkter" (- 18% jämfört med 2014).

På kostnadssidan fortsätter Swedbank med sitt arbeta att få ner dem till en nivå kring 16 miljarder kronor. Totalt minskade kostnader med 7% under 2015 och landade på 16 333 MSEK (17 602), I VD-ordet skriver Michael Wolf att "Ambitionen är att sänka de totala kostnaderna ner mot 16 mdkr för helåret 2016." så det finns alltså lite till att jobba på här.

Kreditförlusterna är väsentligt högre för verksamhetsåret 2015, hela 42%. De uppgick till 594 MSEK vilket ska jämföras med 419 MSEK under 2014. I VD-ordet står det att kreditförlusterna har ökat "till följd av reserveringar hänförliga till enskilda engagemang". Samtidigt står det att risken är låg och att S&P har höjt banken kreditbetyg till AA-. Än så länge har Swedbank inte behövt ta några kreditförluster från oljesektorn, men frågan är hur det kommer att bli om några kvartal ifall nu oljepriset fortsätter att vara lågt?

Resultatet (från kvarvarande verksamheter) för 2015 blev 6% lägre än för 2014 och uppgick till 15 746 MSEK (16 725).

Slutligen några intressanta nyckeltal:
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 14,24 kr (15,17 kr).
 • K/I talet blev 0,43 (0,45).
 • Räntabilitet på eget kapital (total verksamhet) uppgick till 13,5% (15,0)
 • Kärnprimärkapitalrelationn har stärkts till 24,1% (21,2%)  
 • Andel osäkra fordringar, brutto uppgick till 0,4% (0,41) 
Tankar om Swedbanks rapport?

4 kommentarer:

 1. Synd på utdelningssänkningen bara. Annars inte så pjåkigt givet förutsättningarna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med dig, alltid trist när utdelningen sänks, men de håller ju fast vid 75% av vinsten även fortsatt. Rapporten som sagt helt ok givet förutsättningarna.

   Radera
 2. Imorgon är det dags för Industrivärden och Betsson!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så var det, nu har båda kommit. Ska ta och skriva ett inlägg men i korta drag:
   - Betssons rapport var ju bra! Avsättning tyska myndigheter var ju trist men av engångskaraktär, överreaktion!
   - Industrivärdens rapport var lite av en besvikelse, sänkt utdelning klart oväntat :(

   Radera