tisdag 10 maj 2016

Rapporter Q1 2016 - Peab & Ratos

Idag rapportera Peab och Ratos sina rapporter avseende det första kvartalet 2016. Låt oss börja kolla på Peab.


Efter att ha ögnat igenom rapporten kan jag konstatera att Peab fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Q1 är dessutom bolagets normalt sätt svagaste kvartal. Vissa analytiker och affärstidningar vill gärna sätta rubriker som "Peab sviker" eller "Peab klart sämre än väntat" eftersom de hade förväntat sig mer, men utifrån mitt perspektiv var rapporten helt ok. Peab tar steg i rätt riktning hela tiden och börjar nu dessutom ha rensat ut de värsta liken ur garderoben även om Mall of Scandinavia möjligen kan fortsätta att spöka en stund till. Om tillfälle ges (lägre kurs) vill jag definitivt öka på mitt innehav.

Omsättningen sjönk förvisso något i jämförelse med samma kvartal 2015. Den operativa nettoomsättningen landade på 8 692 MSEK (9 001), men att omsättningen sjönk beror till största del på att det gigantiska (men förlustbringande) projektet Mall of Scandinavia då var intensivt och gör att jämförelsen haltar. Med andra ord lägger jag inte så stor vikt vid detta. Marginalerna inom byggbranschen är som bekant lövtunna, men nu mer tar i varje fall Peab projekt de förmår hantera och där risken är lägre vilket jag är helt övertygad om kommer att minska framtida nedskrivningar och därmed förbättra lönsamheten.

Mycket positivt är också att orderingången är klart högre inom samtliga affärsområden och att orderstocken vuxit till sig vid jämförelse med samma kvartal föregående år. Orderingången uppgick till 11 886 MSEK (9 559) och orderstocken är 31 550 MSEK (26 750). Det här är naturligtvis positiva signaler och bådar gott inför framtiden. Med tanke på Peabs strategi kring att bara ta projekt där riskerna är hanterbara (dvs inte de gigantiska), bör orderstocken dessutom vara av betydligt högre kvalitet.

Tittar vi då på periodens resultatet efter skatt så ökade det med nästan 38% och landade på 146 MSEK (106). Det innebär att VPA blev 0,42 kr/aktie att jämföra med 0,30 kr/aktie samma kvartal 2015. Med tanke på omsättningen är resultatet inte så värst imponerande, men återigen, marginalerna i den här branschen är riktigt tunna. Rörelsemarginalen förbättrades dock något och landade på 1,8% (1,6). Här bör det finnas insatser att göra för att förbättra marginalen tänker jag. Samtidigt är det utmanande då det råder resursbrist (lönerna ökar), kostnaderna för underentreprenörer ökar vilket även markpriserna gör.

Kassaflödet före finansiering landade på 910 MSEK (621). Peab fortsätter alltså att uppvisa starka kassaflöden och använder delar för att arbeta ner nettoskulden. Nu mer uppgår nettoskulden till 2.512 MSEK (3.269).

Vad gäller framtidsutsikterna säger VD Jesper Göransson att "En ökad orderstock med längre löptid, en väldimensionerad byggrättsportfölj, positiva marknadsutsikter samt en stärkt finansiell ställning innebär goda förutsättningar för Peab de närmsta åren". Jag är benägen att hålla med, bolaget fortsätter verkligen resan med ibland ganska små men ändå tydliga steg i rätt riktning.


Tar vi då en titt på Ratos rapport så bjöd den definitivt inte på lika munter läsning. Omsättningstillväxten i portföljbolagen var förvisso +5%, men samtidigt är resultatutvecklingen riktigt svag med ett EBITDA om - 27%. Främst GS-Hydro och Euromaint visar svaga siffror. Ratos har idag 19 innehav i portföljen och alla är onoterade. 10 av bolagen kategoriseras som medelstora (mid cap) och resten som små (small cap). De största segmenten, utifrån perspektivet omsättning, är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel.


Det första kvartalet är, ur ett historiskt perspektiv, det svagast resultatmässigt för Ratos bolag och VD Susanna Campbell säger att "vi kvarstår med en oförändrad försiktig positiv inställning på helåret". I VD-kommentaren pratas det mycket om att marknadsbilden för portföljinnehaven ser väldigt olika ut. En del påverkas mycket av valutaeffekter (främst NOK/SEK), vissa upplever en svagare efterfrågan i Kina, andra är drabbade av det låga oljepriset och några visar styrka och tar marknadsandelar. Det talas också mycket om "värdeskapande initiativ", men tillväxten är trots allt bara +5% samtidigt som lönsamheten viker kraftigt så man får väl tro och hoppas att vi inte ännu sett effekterna av dessa värdeskapande initiativ. Jag drar inga slutsatser av ett enskilt kvartal, men konstaterar att Q1 - 2016 knappast var fantastiskt.

Kassan är fortsatt stark och likvida medel vid periodens slut uppgick till 6 068 MSEK (5 132). 

Intressanta händelser under kvartalet var:
 • Förvärvet av Serena Properties (fastighetsbolag) slutfördes i januari. Köpeskillingen var 39 MEUR. Ratos äger 56%.
 • I februari tecknades avtal om att förvärva 70% av aktierna i airteam (ventilationslösningar). Köpeskillingen uppgick till 575 MDKK varav Ratos tillfört 272 MDKK under perioden. Affären slutfördes i april.
 • Ratos har tillfört 120 MSEK till Euromaint (som för övrigt haft ett tufft Q1).
En titt på vilka innehav som sticker ut, både ur en positiv och negativ synvinkel, är som följer:
 • HENT - visar styrka och ökar omsättningen från 1 196 till 1 871 MNOK. Orderboken ser stark ut och flera nya projekt har vunnits. 
 • Ledil - omsättningen ökade med 25% och efterfrågan fortsätter att växa. Den operativa EBITDA-marginalen är 31,9%.
 • Speed Group - omsättningen ökade med 24% och efterfrågan är stark inom både logistik- och bemanningstjänster. Rörelsemarginalen är dock något sämre till följd av investeringar inom IT och högre personalkostnader.
 • Euromaint - fortsätter att ha det tufft. Omsättningen minskade till 404 MSEK (478) och det operativa EBITDA-resultatet blev 20 MSEK (46). Ratos har tillfört 120 MSEK och det pågående effektiviseringsprogrammet "fortsätter enligt plan".
 • GS-Hydro - minskad omsättningen från 34,1 MEUR till 25,4. Operativt EBITDA är negativt 2,4 MEUR (1,1).
 • Bisnode - imponerar inte heller. Omsättningen minskar och blev 856 MSEK (873) samtidigt som operativt EBITDA blev 28 MSEK (49). 
Det finns uppenbart en hel del att jobba med även om det onekligen också finns ljusglimtar. En del bolag visar rejäl styrka medan andra kämpar i rejäl motvind. Jag kan väl också nämna att Aibel faktiskt klarade sig helt ok. Omsättningen ökade med 6%, men operativt EBITDA minskade till 65 MNOK (117). Innehavet Jøtul, vilket förvisso är ett mycket litet innehav, orkar jag knappt kommentera, men om jag ändå ska säga något så fortsätter de att gå back (om än lite mindre än samma kvartal 2015) även om omsättningen faktiskt ökade något. Släng ut bolaget är min dom, förstår inte varför de har ett sådant tålamod med ett bolag som alltid underpresterar och agerar blysänke.

Som sagt, rapporten från Ratos var inte vidare kul läsning, men samtidigt finns det flera spännande innehav. Vissa av portföljbolagen har det rätt så tufft just nu, men i vissa fall går det ändå att skönja någon form av vändning. Ett enskilt kvartal säger egentligen inte så mycket och jag kommer att behålla mitt innehav. Osäkerheterna är dock många varför innehavet även fortsatt ska hållas litet. Idag utgör Ratos c:a 3% av portföljen.

Dina tankar om rapporterna?

11 kommentarer:

 1. Tack för uppdateringarna. Peab har jag alltid sett som för stort och komplext för mig men det är intressant att läsa om deras turn around och jag blir lite sugen.

  Ratos har jag följt länge och deras förmåga att skapa värde med management konsulter var någonting som fascinerande mig. Jag har alltid varit skeptisk till den här typen av konsulter och tror istället på starka interna kulturer som tillvaratar de egna anställdas innovationsförmåga. Ratos framgångar var därför långt en abnormalitet i min syn på företag och kan har funderat mycket på hur de tidigare kunnat vara så framgångsrika men ej längre är det.

  Min teori är att det moderna Ratos växte fram i precis rätt period där globalisering och kapitaleffektiva affärsmodeller förändrade marknaden för många företag. Managementkonsultkompetensen var då guld värd och skapade värde i förvärven. Numera är det moderna managementsättet dominerande på marknaden och Ratos kan inte addera värde på samma sätt då bolag är både dyrare och svårare att optimera ytterligare.

  SvaraRadera
 2. Tack Aktieingenjören för din kommentar.

  Peab har jag som bekant följt en rätt så lång tid och jag köpte in mig i bolaget för mer än 2 år sedan då turn around resan precis hade börjat (ny VD på plats). Jag gillade VDs strategi och tankar varför jag valde att investera vilket i alla fall än så länge visat sig vara ett bra beslut. Det har varit och är en mycket spännande resa där mycket går i rätt riktning. Vill själv fylla på, men bolaget kommer ju aldrig ner till de nivåer jag kan tänka mig att betala =)

  Vad gäller Ratos så känner jag mig mer och mer tveksam till innehavet om jag ska vara ärlig. Kan se ljusglimtar och vissa bolag går definitivt riktigt bra. Frågan jag ställer mig är dock om jag ser ljusglimtarna för att jag gärna vill det (har ju investerat) eller om de faktiskt finns där på riktigt? Ibland tror jag faktiskt att jag vill se dem. Funderade en del på det här igår kväll och kommer faktiskt överväga om jag ska vara kvar i bolaget. Än så länge lutar jag åt det hållet, men ska klura lite mer på saken och också gå igenom några rapporter bakåt i tiden för att bilda mig en uppfattning. Därefter blir det till att ta ett bytt beslut.

  Din teori är klart intressant och värd att tänka på. Du gav mig ytterligare något att fundera på vilket jag tackar dig för.

  SvaraRadera
 3. Håller med dig ang. Ratos och även jag har vissa betänkligheter ang mitt innehav. Dock tror jag på ledningen och den historik som de har. Då jag är långsiktig, ändock ej naiv, kommer jag iaf avvakta 1-3 kvartal till innan jag kommer till ett beslut (med reservation för snabba händelser).

  Saxar detta från forumet:
  Diskussion om utdelning är ganska långt bort, det är en fråga till tidigt nästa år.

  Sen tycker jag det är lite löjligt att säga att inte utdelningen är långsiktigt hållbar..

  Ratos har som affärside att äga delar i dotterbolag och hjälpa till med styrning etc.. Vinsterna tas inte ut genom att bolagen gör vinst på sista raden utan vinsterna tas ut på 2 sätt.

  1. Genom exits när Ratos säljer bolagen
  2. Genom refinansieringar. Vad Ratos dotterbolag gör är att när de gör vinster så betalar de av sina lån. När de nått tillräckligt hög soliditet, så refinansierar man med nya lån och man ger en utdelning till Ratos och andra eventuella ägare.

  Så när folk säger att rörelseresultaten i innehaven är för låga för utdelningar från Ratos är det en sanning med modifikation.

  /Sofokles

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Sofokles för din kommentar. Ber om ursäkt för att jag inte svarat tidigare, men det har varit galet mycket att göra den senaste tiden varför bloggandet fått komma i typ 71:a hand =)

   Jag blir konfunderad kring Ratos, men kommer också vänta minst något kvartal till innan jag tar något beslut (och troligen längre än så). Är liksom du långsiktig och tänker inte agera kortsiktigt.

   Radera
  2. Ingen fara på taket; vi har alla många saker på våra bord:=)

   Antar att du läste att det var stora insiderköp i Ratos? Förvisso betyder det föga men ändå visar det att de styrande/ledamöterna TROR och är VILLIGA ATT SATSA på bolaget.

   /Sofokles

   Radera
  3. Jo har noterat att det varit nettoplus kring insiderhandeln i Ratos nu i maj. Det handlar ju egentligen inte om så enorma belopp i sammanhanget (110.000 aktier i maj) och det är främst ledamoten Jan Söderberg (med bolag) som fortsätter tanka (han står för 90.000 av dessa 110.00). Han är dessutom redan en stor ägare och har nästan 15 miljoner A-aktier, drygt 1,1 miljoner B-aktier samt 6.600 preffar. Kul ändå naturligtvis.

   Du känner säkert redan till det, men länken http://insynsok.fi.se/SearchPage.aspx?bolagid=294&reporttype=0&culture=sv-SE&fromdate=2015-05-21&tomdate=2016-05-21 är kul att spana in ibland.

   Radera
  4. Ja, den sidan är fin. Även om den ligger på "favoriter" tackar jag ändå för den fina gesten =)

   Radera
 4. Borde inte Ratos ha gått bättre nu egentligen? När var de dom bytte VD? Då dök ju kursen och de gjorde lite konstiga investeringar...Men ändå, Ratos har svikit år efter år nu...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Marknaden anser uppenbarligen inte att Ratos förtjänar att handlas upp i nuläget. Jag kan dock ha viss förståelse för det eftersom det finns rätt många osäkerheter kring flera av innehaven. Då hela Ratos modell bygger på att köpa, förädla/vidareutveckla och sälja innehaven vill nog många se att innehaven i portföljen rör sig åt rätt håll. Vissa gör det helt klart, men andra har en del att bevisa.

   Den "dåliga investeringen" som många pratat om är Aibel (olja) där Ratos hade mindre bra timing. Det är ju alltid lätt att vara efterklok och säga att investeringen var dålig, men vem trodde, med handen på hjärtat, att oljepriset skulle gå ner från typ 80-90 dollar till 30 på mycket kort tid? Min gissning är att det inte var många som såg det komma. Vad gäller Aibel är det ju också så att kommer prisbilden på olja upp igen kan det visa sig bli en riktigt bra investering till slut.

   Ratos har mycket att bevisa helt klart, men det finns samtidigt flera ljusglimtar och en hel del uppsida. Dessutom är de finansiellt starka vilket skapar andrum.

   Radera
 5. Halvvägstill5019 maj 2016 06:53

  Hej VtF!
  Vad tycker du om villkoren kring Castellums emission som offentliggjordes igår?
  Kommer du teckna fullt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,
   Efter en första genomgång tycker jag att villkoren ser ok ut och jag har för avsikt att teckna fullt.

   Nu är det ju egentligen väldigt tidigt att spekulera om nästa års utdelning, men en titt visar ändå att antalet aktier efter emission kommer uppgå till 277 406 708 st (dvs inkl 82 miljoner aktier från företrädesemission och 23,4 miljoner aktier från apportemission). Slår vi ihop Castellums och Norrportens förvaltningsresultat ger det oss då drygt 8,77 kr/aktie. Nu får vi väl tro på lite tillväxt under 2016 så rimligen bör vi kunna landa på 9 - 9,30 kr/aktie i förvaltningsresultat. Policyn är att dela ut (minst) 50%. I år delades 4,9 kr/aktie ut så utrymmet för att höja, om de gör som de brukar vill säga, är begränsad. Kanske får vi ändock se en liten symbolisk höjning till 5 kr/aktie så att de inte bryter den fina trenden? Worst case blir det en sänkning.

   Radera