tisdag 5 maj 2020

Cementbolaget Heidelberg Cement


Jag har kollat närmare på det tyska bolaget HeidelbergCement som jag tycker känns intressant. För full transparens har jag köpt in mig i bolaget för en tid sedan och har ett GAV en bit under 40 EUR. Får vi se dippar framöver kommer jag fortsatt att köpa på nivåer kring 40 EUR.


Heidelberg Cement AG är ett av världens största bolag inom tillverkning och försäljning av Cement, ”Aggregats” & ”Ready-Mix Concrete” inkl Asfalt (RMC + ASPH). Dessutom har Heidelberg ett affärsområde som kallas ”Group Services” vilket främst omfattar verksamheten i dotterbolaget HCT (HC Trading B.V.). HCT är ett av världens största handelsföretag för cement, klinker, fast bränsle och andra byggmaterial. Se mer information om detta nedan.

Bolaget har idag runt 55 000 anställda på över 3 000 platser i fler än 50 länder. Deras marknadsposition globalt (där de verkar) och inom respektive produktgrupp är som följer:
  • Aggregates – nr 1
  • Ready-mixed concrete – nr 1
  • Cement – nr 2

Bolaget har också över 1 000 personer som arbetar inom R&D.

Produkter & tjänster

Cement
Cement är ett fint malet mineralpulver som vanligtvis är grått i färgen. De viktigaste råvarorna för produktion av cement är kalksten, lera och märgel. Blandat med vatten fungerar cement som lim för att binda sand, grus och hård sten i betong. Cement härdar både i luften och under vatten.
Cement finns i många olika varianter och med olika egenskap och används i en mängd olika branscher för en rad olika syften.

Aggregates
Aggregat klassificeras efter partikelstorlek och konsistens. De kan delas in i kategorierna: naturliga stenaggregat (sand och grus) och krossade aggregat (stenflis och krossade stenar). Produktegenskaperna är standardiserade för att säkerställa nödvändiga nivåer av tillförlitlighet och bearbetbarhet.

Aggregat används i en mängd olika branscher för en rad olika syften. De är en primär komponent i produktionen av betong och asfalt, men fungerar också som ett filter och fyllnadsmaterial eller som ett basmaterial för vägbyggnad och järnvägsbyggnad.

Ready-mixed concrete & Asphalt
Betong är en blandning av aggregat (ca 80%), cement (cirka 12%) och vatten. Beroende på önskad applikation kan betongens egenskaper ändras genom användning av vissa tillsatser.

Förutom vatten används ingen annan substans på planeten mer än betong. Alla större byggprojekt - vare sig det gäller tunnlar eller broar, kontorsbyggnader eller skolor - använder betong i någon form. Betong levereras vanligtvis till byggplatsen av lastbilar och hälls lokalt i former. Dessutom används betong också för tillverkning av prefabricerade betongdelar, såsom trappor, takelement eller konstruktionskomponenter.

Asfalt består av en blandning av olika storlekar av aggregat, fyllmedel (stendamm) och bitumen (tjära). Det används främst i byggandet av trafikinfrastruktur, t ex vägar, gångvägar och parkeringsplatser.

Group Service
Group Services omfattar främst verksamheten i dotterbolaget HCT (HC Trading B.V.) som alltså är ett av de största handelsföretagen i världen för cement, klinker, fast bränsle och andra byggmaterial.
HCT:s huvuduppgift är att optimera användningen av Heidelbergs cementanläggningar genom att balansera det globala utbudet och efterfrågan på cement och klinker. Dessutom säkerställer HCT en kostnadseffektiv leverans av bränslen. HCT jobbar med internationella inköp samt försäljning av klinker, kol, petroleumkoks och andra cementartade byggnadsmaterial för koncernföretagen. HCT levererar också cement över hela världen och upprätthåller nivån på kvalitet och service genom att tillhandahålla effektiva logistiska lösningar.

Omsättning och marginaler
Så här ser det ut vad gäller omsättning, vinst, marginaler etc. Det är ju uppenbarligen ingen tillväxtraket vi pratar om, men de verkar trots allt lyckas växa årligen med några få undantag. Inte heller vinstmarginalen imponerar, men den känns i alla fall rimligt stabil. Viss organisk tillväxt, förvärv kombinerat med minskad skuldsättning bör ändå ge Heidelberg goda möjligheter att fortsättningsvis förbättra vinst och marginal.Bild från Börsdata (http://www.borsdata.se)

Vinst samt EBITDA per region och produktgrupp
Finansiell ställning
Heidelberg Cement har en ok finansiell ställning. Skuldsättningen är inte låg, men givet att de samtidigt genererar ett starkt fritt kassaflöde känns det helt ok. Heidelberg har, med start 2019, börjat fokusera på att få ner skulden. Nu kom ju Corona och förstörde festen så vi får väl se hur det blir med den saken 2020. Jag anser dock inte att skuldsättningen känns allt för obehaglig även om den är något jag kommer hålla koll på. Själv vill jag se att de fortsätter lyckas beta av skulden.
Se bilder nedan för lite olika intressanta nedslag på temat:
Nettoskuld/EBITDA
Trenden går definitivt åt rätt håll och i Q4 2019 låg Nettoskulden/EBITDA på 1,85 vilket känns rätt bra trots allt.
Bild från Börsdata (http://www.borsdata.se)


Soliditet
Bolaget har en god soliditet som de senaste 10 åren pendlar mellan c:a 47-56%. Under finanskrisen var den nere som lägst på dryga 25.
Bild från Börsdata (http://www.borsdata.se)

Bolaget genererar som sagt var ett fint FCF och för detta fria kassaflöde säger Heidelbergs ledning att fokus är som följer:
  • Utdelningar (ambitionen är att den ska växa årligen)
  • Capex (under 2020/2021 kommer den vara låg, fokus på portföljoptimering)
  • Minska skulden 


Följande går att läsa i analytikerpresentationen från januari 2020 (Commerzbank German Investment Seminar 2020, https://www.heidelbergcement.com/en/system/files_force/assets/document/c8/3b/cobaconference_2020.pdf?download=1):

Som synes minskade bolaget alltså skulden med 920 mEUR 2019 och lyckades samtidigt öka utdelningen. Capex var låg 2019, men detta är alltså en del av planen då bolaget investerade hårt bland annat 2018. Under 2020 samt 2021 förväntas Capex fortsatt vara låg.

Utveckling vinst per aktie och utdelning


Jag har valt att inte göra något eget estimat för 2020 givet att det känns helt omöjligt att veta hur hårt Coronapandemin kommer att slå mot bolaget. Vi kan dock räkna med att det kommer slå en hel del då efterfrågan lär ha minskat samtidigt som produktionen har stått still på vissa håll.

Tyvärr har jag inte kunnat hitta siffror för Q1 2019 varför Q2 siffran inkluderar såväl Q1 som Q2.
Det känns helt klart osannolikt att bolaget lyckas prestera 5,50 EUR i EPS för 2020, men däremot är jag tämligen övertygad om att de kommer att ha en EPS som överstiger den normala utdelningen med god marginal. Som vi ser av tabellen ovan har vinsten ökat över tid även om det slår lite mellan olika år. Viss organisk vinsttillväxt över tid känns rimligt att anta då skulden är på väg ner samtidigt som efterfrågan verkar öka med några procent årligen. Dessutom har bolaget utrymme för att genomföra förvärv vilket kan ge positiva effekter. Heidelberg Cement har också genomfört ett antal förvärv på senare tid och min förhoppning är att de fortsätter på inslagen väg.

Kollar vi på utdelningen så verkar bolaget, än så länge, hålla vad de lovar (årligen ökande utdelning):Bild från Börsdata (http://www.borsdata.se)

Dessutom har bolaget en relativt låg utdelningsandel (inte ovanligt med en nivå under 40%) vilket medför att de även under sämre år har goda förutsättningar att dela ut pengar till sina aktieägare.
Bild från Börsdata (http://www.borsdata.se)

De valde dock att sänka utdelningen rätt rejält under finanskrisen då vinsten droppade. Bild från Börsdata (http://www.borsdata.se)

Hur det blir med utdelning i år är ännu oklart vad jag känner till. Stämman, som skulle ha hållits i maj är flyttad och kommer istället bli av den 4:e juni (digitalt vilket nu är lagligt i Tyskland). Jag räknar dock med att bolaget kommer hålla på den eller kanske till och med ställa in den helt. Det vore inte helt PK att dela ut en massa pengar samtidigt som de har fått permittera, sänka löner och göra sig av med personal tänker jag.

I skrivande stund, vid en kurs på strax under 40 EUR är direktavkastningen drygt 5,5% vilket är historiskt högt. Anledningen är så klart att kursen, i och med Coronakrisen, har sjunkit rejält (i år är aktien ner med över 37%). 

Bild från Börsdata (http://www.borsdata.se)

Försäljningsvolymer
Försäljningsutvecklingen över tid har ökat, men den gick ner något under 2019 för cement och Aggregates. En risk är så klart att det här är en trend som är här för att stanna. En minskande försäljningsvolym vore naturligtvis inte alls bra för bolaget, men å andra sidan har jag svårt att tro att det är så, det känns mer som en tillfällighet.Mina tankar
Heidelberg Cement ser ut som en intressant investering vid nuvarande aktiekurs (strax under 40 EUR). De har en världsledande ställning inom sin nisch, uppvisar en ok stabilitet vinstmässigt, genererar fina kassaflöden, har en låg utdelningsandel och har dessutom börjat att beta av på sin skuld med kraft. Adderar vi möjligheten till förvärv (vilket de verkligen har utrymme för) kombinerat med viss organisk vinsttillväxt bör det långsiktigt kunna bli trevligt för aktieägarna. 

Vinstmarginalen imponerar förvisso inte, men den verkar på senare år ligga skapligt stabilt mellan 5-6,5%. Just nu är dessutom DA (post Corona) historiskt hög eftersom kursen har tryckts ner kraftigt. Det känns spontant som en överreaktion!

Vad gäller deras produkter är de förvisso konjunkturkänsliga, men samtidigt är det produkter som det alltid kommer finnas ett stort behov av. Heidelberg är mycket väl positionerade inom sin nisch och en världsledare med hög innovationsförmåga. Coronapandemin kommer onekligen, som för så många andra bolag, att slå rätt hårt. Samtidigt är soliditeten god så bolaget bör definitivt klara av att hantera situationen. När pandemin väl börjar lägga sig bör dessutom bolaget snabbt kunna komma igång igen. Även efterfrågan bör kunna komma tillbaka rätt snabbt tänker jag.

Heidelberg ligger dessutom inte på latsidan när det gäller kostnadskontroll och de har redan infört en rad åtgärder, t ex permitteringar, lönesänkningar mm och blir situationen värre är det rimligt att anta att vi kommer få se fler kraftfulla åtgärder. Ledningen känns förtroendeingivande och har visat att de är beredda att agera med kraft när så krävs. Se t ex https://www.heidelbergcement.com/en/pr-17-04-2020 där de pratar om bl a permitteringar samt att ledningen valt att gå ner i lön med 20% under Q2.

Att försöka räkna på det här caset är onekligen inte enkelt. Inte ens Heidelberg själva kan lämna några vettiga prognoser just nu. Ska vi ändå försöka att ge oss på någon form av enkel värdering (post corona) så kan jag tycka att en normal intjäningsförmåga borde kunna ligga på i varje fall 4,4 EUR/aktie (det känns inte allt för optimistiskt tycker jag. Snittet de senaste 4 åren är 4,9 EUR och de senaste 3 åren 5,29 EUR). Givet Heidelbergs position inom sin nisch och stabiliteten de uppvisar så tycker jag att de förtjänar ett motiverat P/E tal på minst 13,5, kanske t om 14. Det skulle i så fall innebära ett köptak på 59,5 – 61,5 EUR/aktie. Vågar man istället tro på en normal EPS på 5 EUR/aktie med samma P/E antagande pratar vi 67,5 – 70 EUR. Hur som, jag tycker att min enkla beräkning ändå påvisar ett det bör finnas en skaplig ”margin of safety” till en nuvarande kurs på knappa 40 EUR.

Observera också att det just nu är ett mycket lågt P/E tal. Historiskt har det varit som följer:
Bild från Börsdata (http://www.borsdata.se)

På 5 år innebär det ett snitt om 14,9, på 7 år 15,3 och på 10 år 18,6. Även om vinsten tillfälligt skulle sjunka till låt säga 3 EUR/aktie för 2020 så skulle det ändå innebära ett P/E tal på drygt 13 vilket knappast avskräcker.

Avslutningsvis en tabell från MarketScreener.com med estimat som kan vara intressant att ha med sig, Som du ser är konsensus en EPS om 3,53 EUR för 2020 vilket skulle ge ett P/E på 11,3 vid kursen 40 EUR. När verksamheten kommer tillbaka till mer normala nivåer igen sjunker dock P/E snabbt ner mot c:a 7.


onsdag 25 juli 2018

Thailand, here we come!

Det var väldigt länge sedan jag senast skrev på bloggen, men det betyder inte på något sätt att familjen VtF har stått still. Tvärtom vill jag påstå och vi har jobbat vidare på alla fronter med full kraft. Vårt förra break (som du kan läsa om här) gav verkligen mersmak. Nu har vi varit i Sverige några månader och hunnit reflektera ett par varv till och kan konstatera att det här upplägget med några månader ledigt per år och jobba resten är 100% rätt för oss just nu. Vi tackar våra passiva inkomster som gör det här upplägget möjligt!

Just nu har familjen VtF semester så självklart passar vi på att njuta av den fantastiska svenska sommaren som i år är något utöver det vanliga. Sol och värme varje dag, men ärligt talat skulle det verkligen behöva komma några rejäla skyfall nu! Hur som helst så värmer det ju också lite extra att veta att när Sverige återigen övergår till grått, kallt, regn och slask så drar vi :)

Om vi tar en snabb titt på våra investeringar så kan jag konstatera att portföljen fortsätter att växa i fin takt och att de månatliga utdelningarna tickar in stadigt. Vi fortsätter givetvis också att göra regelbundna inköp till portföljen och kan därmed se våra passiva inkomster växa.

Vad gäller vårt årliga break är nu allt riggat! Rent konkret betyder det här att det återigen bär av till Thailand för några månaders paus med start i december. Det känns helt fantastiskt att det även denna gången gick så smidigt. Våra respektive arbetsgivare var snabbt med på tåget och har varit väldigt tillmötesgående. Även rektorn på vår dotters skola har varit fantastiskt positiv och är helt med på banan.

Flygbiljetter är nu bokade och betalda och upplägget blir att inleda med några dagar i Bangkok för god mat, shopping och annat kul som går att hitta på där. En upplevelse vi ska försöka få till är att besöka restaurang Jay Fai som (jag tror) är den enda street food restaurangen i världen med en stjärna i Guide Michelin. Deras krabbomelett ska tydligen vara något utöver det vanliga så den måste man ju bara testa :)

Jay Fai, en street food restaurang med en stjärna i Guide Michelin. På bilden Jay i egen hög person.

Efter Bangkok bär det iväg till byn där vi ska bo och vår dotter inleder med en vecka i skolan innan det blir dags för jullov. Jul och nyår kommer att firas i "vårt" hus på stranden och eftersom vi har lärt känna en hel del folk på plats är planen att köra nyårsfesten i huset. Tänk att få vakna varje morgon till den här magiska utsikten och få börja dagen med ett bad och därefter en kopp kaffe på terrassen. Världsklass ärligt talat :)

Bild från terassen på "vårt" hus. Världsklass :)

Efter nyår sticker vi iväg några dagar till en ö där vi har hyrt ett hus. En av målsättningarna med den här trippen är att dyka. Herr och fru VtF har redan dykcert, men nu är även vår dotter på gång att ta det så ambitionen är att hela familjen ska kunna dyka tillsammans. Det vore otroligt roligt och garanterat en oförglömlig upplevelse.

Huset vi har hyrt på ön. En bit nedanför ligger stranden och dykcentret.

Sen bär det återigen av till byn där vår dotter går i skolan och vi vuxna kommer ägna oss åt träning, mat, vänner, sol, bad och annat som gör livet fantastiskt. Vi avslutar hela trippen med ytterligare några dagar i Bangkok.

Vi ser verkligen fram emot att få komma iväg snart igen, men under tiden fortsätter vi att njuta av fantastiska sommar Sverige och våra semestrar.

onsdag 25 april 2018

Reflektioner efter några månader i Thailand

Det har nu gått några veckor sedan vi återvände till Sverige efter 90 fantastiska dagar i Thailand. Under dessa veckor i Sverige har vi fått tid att tänka, reflektera och verkligen känna efter vad det här "breaket" gav oss och även planera för vår framtid. Som jag skrivit om tidigare på bloggen är vår plan att vara lediga några månader per år på varmare breddgrader samt 4-6 veckor i Sverige på sommaren och jobba resten av tiden. Just nu känner vi oss inte färdiga med yrkeslivet eftersom vi (än så länge) trivs allt för bra med våra jobb. Kombinationen känns i nuläget helt rätt för oss.

Som jag redan varit inne på hade vi en fantastisk tid i Thailand. Som familj kom vi ännu närmare varandra och har fått uppleva så mycket tillsammans och verkligen haft tid att umgås. Vi har dessutom träffat mängder av kul människor (såväl svenskar som människor från andra länder) som vi är väldigt tacksamma för att vi har fått lära känna. Faktum är att jag till och med har träffat ett par av dem även efter återkomsten till Sverige och har kontakt med flera andra.

Vi lämnade Sverige en kylig dag i början av januari. Då hade vintern definitivt börjat även om den riktiga kylan ännu inte hade slagit klorna i kungariket Sverige. Efter många timmars resande klev vi ut i den thailändska värmen vilket var en helt fantastisk känsla. Vår familj är soldyrkare så att byta bort grått, kallt, snålblåst, snö och regn mot sol och värme kändes mycket enkelt. Våra första dagar tillbringades i Bangkok på ett trevligt hotell. Vi har dessutom goda vänner i Bangkok (och vår dotter har en av sina närmsta vänner där) så det blev några minnesvärda dagar i gott sällskap.

Hotellet vi bodde på i några dagar, supermysigt!

I Bangkok umgicks vi med våra vänner, shoppade kläder, besökte skybars och åt gott. Jag älskar verkligen det thailändska köket, men vi hittade faktiskt en italiensk restaurang som var grym. Deras pasta vongole var suverän och till och med bättre än de flesta jag provat i Italien :)

Restaurangen, en "kvarterskrog" i Sukhumvit Bangkok. Fantastisk mat, vin och service.

Efter några dagar i Bangkok tog vi en taxi till den lilla fiskebyn Huay Yang där vi skulle tillbringa merparten av tiden. Vi hade hyrt ett modernt hus där med egen trädgård och väl på plats bodde vi in oss snabbt. Eftersom vi har en dotter i skolåldern var en bra skola viktigt för oss och i Huay Yang finns en svensk skola som håller hög klass.

"Vårat" hus var väldigt modernt och hade även ett välutrustat kök där vi kunde laga mat då och då

Det var helt klart ett stort plus att ha en egen trädgård. Bland annat hade vi fyra stycken bananpalmer som vi kunde skörda bananer ifrån vid några tillfällen. Vi hade även tre mangoträd, ett limeträd, kokospalmer mm så det fanns mycket färsk frukt att äta. Att kunna gå ut på morgonen och hämta färsk mango, bananer osv är oslagbart kan jag säga. Förutom det som redan fanns i trädgården passade jag även på att odla lite ätbart i krukor (t ex sallad) och med turboklimatet som råder i Thailand gick det att skörda snabbt. Vilken lyx!

Att skörda egna bananer är en rätt härlig känsla :)

Efter några dagar på plats började vår dotter i skolan och det tog ärligt talat en minut för henne att få nya vänner. Därefter var "tjejmaffian" oskiljaktiga och umgicks intensivt. Som förälder blir man så glad av att se ens barn få nära vänner så fort och se hur de har så kul tillsammans. Självklart saknade hon sina vänner från Sverige då och då (men de talades ofta vid via bla Skype), men tack vare detta nya kompisgäng blev allt bra. Dessutom hade vi vuxna massor av tid så att skjutsa, hämta, lämna, ta hand om var ju inget som helst problem. Jag vet dessutom att tjejgänget även idag har kontakt med varandra genom sociala medier och vår förhoppning är givetvis att sammanstråla igen framöver.

Skolans pool mitt i paradiset!

Även vi vuxna fick många nya vänner och det var inte direkt ovanligt att vi umgicks med våra nyfunna vänner och åt lunch och/eller middag tillsammans. Livet är så otroligt enkelt där, det är 27-30 grader varmt ute även på natten, maten är fantastisk god och det är relativt billigt att äta ute. Den ekvationen gör det helt enkelt otroligt enkelt att spontanumgås.

Så vad gjorde vi där då? Ska jag vara ärlig tror jag aldrig att jag har varit så aktiv som i Thailand. Oftast (på vardagarna) gick vi upp runt kl 7, tog en dusch och fixade frukost. Därefter tog vi vespan och körde vår dotter till skolan vilket tog max 5 minuter . "Rusningstrafiken" i Huay Yang bestod av några salenger och vespor, noll rödljus och massor av leenden :) Efter lämning åkte jag och min fru till byns gym "Chang Corner" där vi körde ett pass med löpning och styrketräning. Underbar start på dagen!

Byns gym

Ibland körde vi t om två pass per dag eftersom vi även var med på Muay Thai träning ett par dagar i veckan. Galet jobbig träningsform, men väldigt roligt. Det erbjöds även yoga, tabata mm så det saknades inte möjligheter till fysisk aktivitet.

Förutom att träna, umgås med vänner, odla mm gjorde vi även många roliga utflykter. Vi hade två vespor (som gör typ 90 km/h) och trafiken i regionen är väldigt lugn och vägarna suveräna varför det kändes rätt säkert att dra iväg på längre utflykter. Det var verkligen kul att besöka thailändska ställen som var allt annat än tillrättalagda. På dessa ställen gick det också att hitta riktig thailändsk mat som var galet billig och samtidigt fantastisk (att käka för 40 THB/person var definitivt inga problem). Det fanns också många grymma hotell där det mer eller mindre var tomt.

Strand vi hittade på en av våra utflykter. Inte en människa, kritvit strand och kristallklart vatten! 

 Vi hyrde ett strandvilla för något dygn och möttes av en soluppgång som inte gick av för hackor.

En felåkning ledde oss till detta magiska ställe.

Mysigt hotell vi hittade där vi sov över och tog en drink. Det går att ha det sämre :)
 
Utöver detta gick vi även på matlagningskurs vilket var väldigt roligt. Att få laga mat på ett superenkelt thaiställe var inspirerande och när man i byn dessutom erbjöds förstklassiga varor på alla marknader var det omöjligt att inte laga mat då och då.

Kött, fisk, grönsaker och frukt i mängder. Total lycka för alla som gillar mat!

Tiden i paradiset flög snabbt förbi och självklart längtar vi ofta tillbaka till värmen, solen, livsstilen och den härliga stämningen. Det har dock varit relativt enkelt att komma tillbaka till Sverige igen och verkligen kul att träffa alla vänner. Vår och sommar i Sverige har dessutom sin charm. Att få komma till Sverige och möta våren ser jag som ett privilegium.

Att återgå till jobbet har känts riktigt bra och till och med inspirerande (jag är verkligen tacksam för att både jag och min fru har riktigt bra arbetsgivare). På plats i Thailand undrade jag ibland hur det skulle bli att börja jobba igen, men jag kan nu konstatera att ett längre break en gång per år gör enorm skillnad. Vi kan med andra ord konstatera att vårt upplägg med några månader ledigt per år känns helt rätt och är ett koncept vi verkligen vill fortsätta med. Tack vare våra passiva inkomster ser dessutom prognosen för att den drömmen ska bli verklighet riktigt bra ut. Nu skissar vi på nästa resa och har kommit en bra bit på väg. Om allt går som det ska drar vi iväg i december igen!

måndag 26 februari 2018

Thailand - Visum förlängt

Då är snart februari slut och vi har nu varit i Thailand i nästan 2 månader. Det har verkligen varit helt fantastiska månader även om tiden går alldeles för fort. Vi har förvisso kvar mer än en 1/3 av tiden så ingen panik ännu :)

Oj vad vi har lärt känna mycket nya människor här samtidigt som vi har massor av tid för att umgås inom familjen och hitta på minnesvärda saker tillsammans. Vår dotter fick kompisar direkt vid skolstart och kommer bära med sig så många fina minnen härifrån. Nu var vi förvisso en rätt tight familj redan från början, men den här resan har tveklöst förstärkt våra band ytterligare. Jag ska också erkänna att vi redan nu har börjat skissa lite smått på nästa års äventyr och vi känner oss rätt stolta över att vi en gång i tiden tog det kloka beslutet att börja vandra på den långa "vägen till frihet". Tack vare det beslutet har vi idag en så pass stor passiv inkomst att vi kan unna oss att vara lediga många månader varje år. En fantastisk känsla! 

För några dagar sedan var vi iväg i Hua Hin och förlängde våra visum. Vi bodde på ett trevligt hotell ett par nätter för att även passa på att göra lite kul grejer. Som jag skrivit om i tidigare inlägg, t ex Visumansökan Thailand..., fixade vi "Single Entry Tourist Visa" på ambassaden i Stockholm. Kostnaden var 300 SEK per visum och det hela gick enormt smidigt. Detta visum ger dig 60 dagar vid ankomst och därefter måste du alltså förlänga visumet på något av alla Immigration Offices som finns i Thailand (vilket då ger dig ytterligare 30 dagar, dvs totalt 90 dagar). Observera också att du inte behöver ansöka om förlängning exakt dag 60 för att få maximala 90 dagar utan du kan (och bör) ansöka förslagsvis någon vecka innan. 

Hotellet vi bodde på låg bara några 100 meter ifrån det nya shoppingcentret BluPort i Hua Hin så efter att vi hade ätit frukost promenerade vi dit.

Hotellet vi bodde på, mycket trevligt!

BluPort erbjuder ett modernt Immigration Office som till och med har en app som gör att du kan se när det är din tur. Med andra ord tar du bara en nummerlapp och är det mycket kö kan du gå och shoppa, äta, fika eller vad du nu är sugen på och bli notifierad när det börjar närma sig.


När vi kom dit var det dock bara ett par nummer före så det blev vår tur typ 10 minuter efter att vi kommit dit. Vi var dessutom väl förberedda för redan på hotellet hade vi fyllt i blanketten som heter Application for extension of temporary stay in the Kingdom. Utöver själva blanketten behövdes också följande:

  • Passet i original samt en kopia av identitetssidan 
  • Passfoto i färg mot vit bakgrund (4,5 x 3,5 cm)
  • Kopia på flygbiljett (hemresa)
  • 1 900 THB
För oss gick det mycket smidigt och från det att vi kom dit till att våra visum var förlängda och klara tog det max 30 minuter. Resten av tiden vi var i Hua Hin besökte vi några olika sevärdheter, var på marknader, shoppade lite grejer, badade, solade, åt och drack gott. 

tisdag 13 februari 2018

Kanonrapport från Peab

Idag på morgonen kom Peab med sin rapport avseende Q4 och 2017 och oj vilken kanonrapport det var! Det som känns extra roligt för mig i just fallet Peab är att jag köpte aktien för många år sedan (då bolaget var utskällt och ingen ville ta i aktien med tång) utifrån att jag verkligen gillade den då nya VDs strategi och hur han ville att bolaget skulle exekvera på den. I korthet var hans fokus på att förbättra lönsamheten, skapa ett starkare kassaflöde och att minska projektrisken genom att ta små och mellanstora projekt istället för gigantiska (som ofta innebär stora nedskrivningar, se t ex NCC och Skanska). 

För varje kvartal och år (med något undantag) som jag har ägt aktien har pusselbitarna fallit på plats en efter en. De frekventa projektnedskrivningarna ser man inte längre röken av, lönsamheten har förbättrats markant, kassaflödet är urstarkt och orderingången och orderstocken är på "all time high". Peabs VD Jesper Göransson måste verkligen gå upprätt en dag som denna för oj vilken resa han har gjort med Peab!


Marknaden tog också emot rapporten med applåder och visslingar och i skrivande stund är bolaget upp en bit över 10%. Det är en uppgång som inte alls känns orimlig och faktum är också att bolaget slog SME-snittförväntan på alla punkter här i Q4 och i vissa fall rejält. 

Den operativa nettoomsättningen för 2017 vs 2016 har ökat med 8% och uppgick till 50.267 MSEK (46.489). Intressant att notera är också att samtliga affärsområden (Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling) uppvisar en högre omsättning och ett förbättrat rörelseresultat. Det är riktigt starkt! 

Jag tittade lite extra i rapporten vad VD skriver kring bostadsutveckling med tanke på hur mycket skriverier det har varit om just detta på senare tid. Så här står det i rapporten "Våra bostäder ligger huvudsakligen i mellanprissegmentet och här ser vi att det fortsatt finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. Under fjärde kvartalet, vilket säsongsmässigt brukar vara ett starkt kvartal, har vi haft låg aktivitet i Stockholm medan vi haft en hög aktivitet på många andra orter i Sverige samt i Finland". Det lovar alltså relativt gott inför framtiden och, icke att förglömma, är det här med bostadsbyggande bara en del av Peab (uppskattningsvis kring 15%).

Det operativa rörelseresultatet landade på 2.425 MSEK (2.075) och rörelsemarginalen förbättrades och blev 4,8% (4,5). Även resultatet före skatt blev avsevärt mycket högre och uppgick till 2.445 MSEK (2.050). I slutänden betyder det här att VPA för året landade på 6,97 kr/aktie vilket är rejält mycket högre än mitt (sedan tidigare uppreviderade) investeringsantagande om en hållbar VPA på 5,20 kr/aktie. 

Styrelsen föreslår en utdelning om 4 kr/aktie vilket innebär en utdelningshöjning om drygt 11%. Nedan en bild visar Peabs utveckling avseende Vinst Per Aktie (VPA) och Utdelning från 2013-2017. Trevlig utveckling där hacket i kurvan förklaras av nedskrivningar från gigantiska projekt (när liken skulle rensas ur garderoben). Notera också att utdelningsandelen nu är nere på 57,4% vilket känns klart hälsosamt. 


Tittar vi då på orderingången och orderstocken så är det mycket trevlig läsning. Orderingången har ökat inom samtliga affärsområden och dessutom är såväl orderingång som orderstock på rekordhöga nivåer.Det som känns extra bra är dessutom att orderstockens kvalitet bör vara av betydligt högre kvalitet än tidigare med tanke på "den nya strategin". Som sagt, på senare år har vi aktieägare inte fått uppleva några större projektnedskrivningar vilket i slutänden slår hårt på resultat och lönsamhet. Den trenden tror jag kommer att fortsätta även framöver.

Även nettoskulden fortsätter att minska och bolagets finanser ser starka ut. Soliditeten den 31 december 2017 uppgick till 32,1% jämfört med 29,7% vid föregående årsskifte. Det är en skaplig bit över målet om minst 25%.
Jag tror att Peab kommer ha ett bra 2018 trots att det kan bli lite tuffare tider för byggbolagen här framöver. Den starka orderstocken, goda finansiella ställningen och diversifierade verksamheten talar i alla fall för det. Strategin att ta små- och medelstora projekt med lägre projektrisk fungerar uppenbarligen vilket nu tydligt har visat sig. Kan Peab fortsätta på inslagen väg bådar det gott inför framtiden.


P/E talet just nu är 10,7 vilket definitivt inte känns speciellt utmanande givet bolagets fina utveckling och starka finanser. 2018 tror jag mycket väl kan bli ett bra år även om jag inte räknar med någon enorm tillväxt i VPA. Peabaktien erbjuder ju också en relativt hög direktavkastning som i nuläget uppgår till 5,35%. Det är verkligen inte illa och i synnerhet inte med tanke på att utdelningsandelen är på en såpass hälsosam nivå (57,4%). 

Tankar om Peab och rapporten?

fredag 9 februari 2018

Betsson - bokslutskommuniké 2017

För en kort tid sedan kom Betsson med sin bokslutskommuniké för 2017. I mitt tycke var rapporten ett klart fall framåt även om bolaget fortfarande har en hel del att bevisa. I synnerhet finns det mycket att göra på kostnadssidan och det är något som bolaget måste få rätsida på. Mitt förtroende för den nygamla VDn Pontus Lindwall är dock högt, så jag är tämligen övertygad om att det kommer att komma en hel del konkreta insatser.
Låt oss börja med att titta på intäktssidan för 2017. Intäkterna för koncernen ökade med 15% och 9% var organisk tillväxt. 

Tittar vi på de olika intäktsströmmarna så visar casinoverksamheten en ökning om 18% vilket är mycket positivt (dock bara 5% ökning för Q4 jmf samma kvartal 2016). Pontus Lindwall säger i VD ordet att "kasinotillväxten var stark i region Västeuropa, men region Norden visade en nedgång på grund av hård konkurrens". På sportboksidan är intäktsökningen på helåret 6%, men för Q4-17 vs Q4-16 är ökningen däremot hela +36%. För Q4-17 har också marginalen i sportboken ökat markant från 6,6% till 8,2%. Att marginalen ett enskilt kvartal är så pass hög bör man dock inte lägga allt för stor vikt vid eftersom det bara antyder att utfallet vid matcher har varit gynnsamt för Betsson (dvs att många favoriter inte har vunnit). Värt att notera är också att de mobila kasinointäkterna har ökat med 38% och att intäkterna från mobil sportbok ökat med 31%.Av rapporten framgår det också att intäkterna för det första kvartalet (period januari till 5:e februari) var 14% (10% organiskt) högre än de genomsnittliga intäkterna för hela det fjärde kvartalet. Det känns som en riktigt stark start på året och med tanke på att 2018 är ett riktigt sportår (vinter OS och fotbolls VM där Sverige deltar) bådar det ju gott. 

Tar vi då en titt på kostnaderna så har de under 2017 ökat markant och det här slår givetvis i slutänden på resultatet. Se tabellen nedan:Det är helt uppenbart att bolaget har blivit klart mindre effektivt och att personalkostnader och övriga administrativa kostnader har ökat mer än motiverat. Betsson har förvisso flaggat för att man nu har genomfört en omorganisation vilket ska minska kostnaderna med 50-60 MSEK årligen netto och göra "organisationen plattare och mer effektiv". Det framgår också att omstruktureringskostnader för detta (15 MSEK) tas under Q1-18. 

Nu ser jag givetvis positivt på den här besparingsåtgärden, men jag tycker samtidigt att bolaget borde kunna göra betydligt mer. Den ökande konkurrensen betyder sannolikt att marknadsföringskostnaderna är svåra att minska så det kan jag möjligen acceptera. VD säger dock att "Betsson kommer fokusera sina marknadsföringsinsatser på nyckelmarknader med ambitionen att få högre avkastning på investeringarna." Att däremot personalkostnaderna och övriga externa kostnader (sportbokskostnader, konsultkostnader och mjukvarulicenser) har ökat med totalt 207,5 MSEK känns magstarkt. Som sagt, här borde det finnas väldigt mycket mer att göra.   

Resultatet har minskat med 10% jämfört med 2016 vilket naturligtvis inte är positivt. Valutaeffekter slår givetvis negativt, men en stor bov i dramat vill jag påstå är att det har blivit väsentligt mycket dyrare att tjäna en krona. Återigen, jag kan köpa att det bli högre marknadsföringskostnader då konkurrensen är stenhård, men däremot inte de väsentligt högre kostnaderna för personal och administration. Kan Betsson få rätsida här skulle resultatet kunna vara avsevärt mycket bättre.  

Överföring till aktieägarna (dvs utdelning "the Betsson way") föreslås bli 2,84 kr/aktie (4,76) och är i linje med den nya utdelningspolicyn som kommunicerades i mars 2017. Till dagens kurs innebär det en direktavkastning om c:a 4,3%. P/E-talet är samtidigt 11,7 vilket inte känns allt för utmanande. Kan bolaget nu fortsätta på inslagen väg och samtidigt pressa ner kostnaderna finns det nog goda möjligheter för aktien att handlas upp.

torsdag 1 februari 2018

Bokslutskommuniké 2017 - Investor & Castellum

För en tid sedan kom Investor & Castellum med sina bokslutskommunikéer för 2017. Ska jag summera de båda rapporterna med ett ord blir ordvalet stabilt. Några korta kommentarer nedan:

Investor
Investors rapport visar att bolaget har tuffat på fint. År 2017 blev ett relativt bra år för merparten av innehaven och överraskningarna var få. Bolagets justerade substansvärde (med återlagd utdelning) ökade med 16% och totalavkastningen med 13% (SIXRX avkastningsindex steg med 9% under samma period).


De noterade kärninnehaven visade samtliga en positiv totalavkastning. Wärtsilä och Atlas Copco sticker ut lite extra med en totalavkastning nära 30%.

Inom Patrica Industries (helägda dotterbolag och övriga onoterade innehav) gick det lite trögare. I synnerhet finns utmaningar inom Aleris där lönsamheten sjönk kraftig. Bolaget uppger att man har vidtagit åtgärder för att skapa bättre lönsamhet, men påpekar samtidigt att lönsamheten sannolikt kommer att "sättas under press på kort och medellång sikt". En större nedskrivning har också gjorts i Aleris med 1 miljard SEK. Överlag är jag dock mycket positiv till merparten av Investors onoterade innehav, inte minst Permobil och Mölnlycke.

EQT (fonder) ökade värdet på investeringarna med 21% och nettokassaflödet till Investor uppgick till 1 miljard SEK.

Investor meddelade också att utdelningen per aktie höjs från 11 kronor till 12 kronor vilket innebär en utdelningshöjning om 9%. Utdelningen kommer att betalas ut vid två tillfällen, 8 kronor den 16:e maj och så ytterligare 4 kronor den 15:e november.

Castellum
Tar vi då en titt på Castellums rapport så kan jag konstatera att även den rapporten var stabil. Bolagets balansräkning ser solid ut och belåningsgraden uppgår till 47%. Den förhållandevis moderata belåningen ger utrymme för fortsatt expansion även om jag tror man bör vara lite försiktig i sina antaganden om framtida tillväxt. I rapporten framgår det vidare att de sjunkande bostadspriserna på den svenska marknaden inte haft någon påverkan alls på kommersiella fastigheter.


Under 2017 ökade förvaltningsresultatet med 5% vilket är långt under målet om 10%. I VD-ordet skriver VD Henrik Saxborn att "jag är övertygad om att vi för 2018 har goda möjligheter att nå vårt mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet". Personligen är jag inte lika övertygad utan tror snarare på ensiffrig tillväxt. 2018 har dock förutsättningar att bli ett helt ok år där synergierna från förvärvet av Norrporten bör kunna ge full effekt.

Castellum meddelar att man höjer utdelningen till 5,30 kr/aktie (5,00) vilket innebär en utdelningstillväxt om 6%. Det betyder att Castellum nu har höjt sin utdelning varje år sedan börsintroduktionen 1997, inte illa! Utdelningen utbetalas vid två tillfällen. Den 29/3 utbetalas 2,65 kr/aktie och därefter samma belopp den 27/9.